Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 ncp)

Hotărâre 3674 din 02.11.2017


La data de XX.XX.XXX,  a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. XX/215/XXX, rechizitoriul cu nr.XX/P/XXX din data de XXX XX XXX, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, prin care a fost trimis în judecată, în stare de libertate,  inculpatul  D.C.M., pentru săvârşirea a două  infracţiuni de  conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art.335 alin.1 C.p., în concurs real prev. de art.38 alin.1 C.p.

În actul de sesizare al instanţei, în esenţă, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Fapta comisă de inculpatul D.C.M., astfel cum a fost descrisă la pct.1 din actul de sesizare, întruneşte sub aspect constitutiv elementele infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.1 C.p.

Fapta comisă de inculpatul D.C.M., astfel cum a fost descrisă la pct.2 din actul de sesizare, întruneşte sub aspect constitutiv elementele infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.1 C.p.

Cele două infracţiuni sunt săvârşite în concurs real, prev. de art.38 alin.1 C.p.

Starea de fapt reţinută în actul de sesizare a instanţei a fost probată cu: proces-verbal de sesizare din oficiu;declaraţii suspect, inculpat, declaraţie persoană vătămată J.M. V., adresa nr.XXX din XX.XXX.XXX emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj;înscrisuri;declaraţii martori C. L., A.A. E., proces-verbal de sesizare din oficiu;declaraţii suspect, inculpat,adresa nr.XX din XX.XX.XXX emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj;înscrisuri;declaraţii martori D. Ş.D., D.G., B. M., R.A.

În camera preliminară

Prin încheierea din data de XX.XX.XXX,  judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 c. pr.pen., legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. XXX/P/XXXX al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj privind pe inculpatul: D.C.M., pentru săvârşirea a două infracţiuni de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art.335 alin.1 C.p., în concurs real prev. de art.38 alin.1 C.p. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpat.

În timpul judecăţii

În şedinţa publică din data de XX.XX.XXX, în temeiul art. 374 alin. 1 Cpp, instanţa a constatat că este primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită, astfel că a dat  citire actului de sesizare.

În temeiul art. 374 alin. 2 Cpp, preşedintele a explicat inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, l-a încunoştinţat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, martorilor şi celorlalte părţi. 

Potrivit art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, inculpatului i s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen. conform cărora poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10 c. pr. pen.

Inculpatul a recunoscut în totalitate faptele, astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte.

Conform art. 375 c. pr. pen. instanţa a procedat la ascultarea inculpatului, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, după care a pus în discuţie solicitarea inculpatului de judecare numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse de inculpat.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 374 alin. 4 C.proc.pen. inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10 c. pr. pen.

Conform art. 396 alin. 10 c. pr.pen. instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii

 Instanţa respinge cererea inculpatului atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Starea de fapt este corect reţinută prin actul de sesizare a instanţei, rezultând din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penal şi însuşite de către inculpat.

Astfel, instanţa constată că din probele administrate în cauză rezultă că  inculpatul se face vinovat de faptele pentru care a fost trimis in judecată, respectiv , două  infracţiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere , prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.

Instanţa , constatând că starea de fapt a fost corect stabilită, reţine următoarele:

La data de  XX.XX.XX inculpatul D.C.M. a condus autoturismul marca Opel Astra cu numărul de înmatriculare DJ-XX-XXX pe DC 43 pe raza comunei X, deşi nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în seara respectivă, în jurul orelor 19,00 a luat fără consimţământul tatălui său autoturismul proprietatea acestuia pe care l-a condus pe raza localităţii S.. Din cauza insuficienţei abilităţilor inculpatului de a conduce,  autoturismul a părăsit partea carosabilă şi a acroşat gardul locuinţei numitului R. A..

În cursul urmăririi penale, tatăl inculpatului a declarat că nu înţelege să formuleze plângere penală sub aspectul infracţiunii de furt de folosinţă prev. de art.230 alin.1 C.p.

2. La data de XX.XX.XXXX inculpatul D.C.M. a condus autoturismul marca Ford Mondeo cu numărul de înmatriculare DJ-XX-XXX  pe  distanţa com. S. - com. G., deşi nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În cursul urmăririi penale s-a stabilit că în seara de XX.XX.XXX, în jurul orelor 20,30 inculpatul a sustras autoturismul numitului J.M.V., din faţa locuinţei acestuia, şi însoţit de martorul C. L. l-a condus din com. S. până în com.G.

În ceea ce priveşte infracţiunea de furt de folosinţă prev. de art.230 alin.1 C.p., în cursul urmăririi penale părţile s-au împăcat.

Cu prilejul audierii inculpatul a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa.

În drept,

Fapta comisă de inculpatul D.C.M., astfel cum a fost descrisă la pct.1 din actul de sesizare, întruneşte sub aspect constitutiv elementele infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.1 C.p.

Fapta comisă de inculpatul D.C.M., astfel cum a fost descrisă la pct.2 din actul de sesizare, întruneşte sub aspect constitutiv elementele infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.1 C.p.

Cele două infracţiuni sunt săvârşite în concurs real, prev. de art.38 alin.1 C.p.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 din actualul C.p., respectiv: gravitatea infracţiunii comise, periculozitatea infractorului care se evaluează după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa consideră că aplicarea unor pedepse orientate spre mediu  de un an şi, respectiv 1 an şi 2 luni închisoare  pentru săv. infracţiunilor prev  de art. 335 alin. 1 c.pen, cu aplic. art. 396 alin. 10 c. pr. pen.  cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

În ceea ce priveşte cuantumul pedepselor aplicate  şi modalitatea de executare, instanţa are în vedere faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, s-a prezentat în faţa instanţei şi a avut o atitudine sinceră şi cooperantă. Pe de altă parte se are în vedere şi faptul că a săvârşit mai multe infracţiuni.

Instanţa va reţine că faptele au fost săvârşite în concurs ,potrivit art. 38 alin. 1 din  c. pen., rap. la art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen. ,  urmând să contopească pedepsele reţinute în sarcina inculpatului .

Apreciază instanţa  că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia, iar executarea pedepsei în regim de executare constituie o sancţiune prea aspră raportat la modalitatea de comitere a faptei.

De asemenea, instanţa constată îndeplinite condiţiile privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere prev. de art. 91 c. pen, astfel:

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă:

a) pedeapsa aplicată este numai amenda;

b) aplicarea pedepsei a fost iniţial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată;

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor.

Instanţa constată că pedeapsa rezultantă este de 1 an şi 5 luni închisoare  inculpatul nu a mai fost anterior condamnat, şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, s-a prezentat în faţa organelor judiciare de câte ori a fost chemat.

De asemenea, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, care este un regim mult prea sever raportat la persoana inculpatului şi a urmărilor produse.

Având în vedere aceste aspecte,

În baza art. 335 alin. 1 c. pen., cu aplic. art.374 alin.4 C.p.p., art.375 C.p.p. şi art.396 alin.10 C.p.p., va condamna pe inculpatul, D.C.M., la pedeapsa de un (1) an închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe un drum public a unui vehicul fără permis de conducere " (fapta săv. la data de 30.05.2016)

În baza art. 335 alin. 1 c. pen., cu aplic. art.374 alin.4 C.p.p., art.375 C.p.p. şi art.396 alin.10 C.p.p., va condamna pe inculpatul, D.C.M., la pedeapsa de un (1) an şi  două (2) luni închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe un drum public a unui vehicul fără permis de conducere "(fapta săv. la data de 14.08.2016).

În baza art. 38 alin. 1 c. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen. , va contopi pedepsele reţinute în sarcina inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de  un (1) an şi  două (2) luni  închisoare, la care adaugă sporul de 4 luni închisoare (reprezentând o treime din pedeapsa de un (1) an închisoare)  prev. de art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen, astfel că inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni  închisoare. 

În baza art. 91 C. pen. , va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen.

Impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj.

 În baza art. 93 alin. (3) C. pen.,

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. S., judeţ Dolj, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

Art. 96 c. pen. reglementează revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere:

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoţit pedeapsa închisorii în condiţiile art. 62 nu a fost executată şi a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) şi alin. (6), instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.

(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

(5) Pedeapsa principală pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută, după caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară.

(6) Dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă, instanţa poate menţine sau revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispoziţiile alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

În baza art. 274 alin. 1 teza I din codul de procedură penală,

Va obliga inculpatul la plata sumei de 400 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 335 alin. 1 c. pen., cu aplic. art.374 alin.4 C.p.p., art.375 C.p.p. şi art.396 alin.10 C.p.p.,

Condamnă pe inculpatul, D.C.M., fiul lui XX şi XX, născut la data de XX.XX.XX, în com. S., jud. Dolj, domiciliat în com. S. str.XX nr.XX, jud. XX, de cetăţenie română, fără antecedente penale, posesor al CI seria XX nr.XX, CNP XXX la pedeapsa de un (1) an închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe un drum public a unui vehicul fără permis de conducere " (fapta săv. la data de 30.05.2016)

În baza art. 335 alin. 1 c. pen., cu aplic. art.374 alin.4 C.p.p., art.375 C.p.p. şi art.396 alin.10 C.p.p.,

Condamnă pe inculpatul, D.C.M., la pedeapsa de un (1) an şi  două (2) luni închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe un drum public a unui vehicul fără permis de conducere "(fapta săv. la data de 14.08.2016).

În baza art. 38 alin. 1 c. pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen. ,

Contopeşte pedepsele reţinute în sarcina inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de  un (1) an şi  două (2) luni  închisoare, la care adaugă sporul de 4 luni închisoare (reprezentând o treime din pedeapsa de un (1) an închisoare)  prev. de art. 39 alin. 1 lit. b din c. pen, astfel că inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni  închisoare. 

În baza art. 91 C. pen.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen.

Impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj.

 În baza art. 93 alin. (3) C. pen.,

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei com. S., judeţ XX, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În baza art. 274 alin. 1 teza I din codul de procedură penală

Obligă inculpatul la plata sumei de 400 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat .

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru părţi şi procuror.

Soluţia se comunică potrivit art. 407 c. pr. pen.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02.11.2017.

PREŞEDINTE, GREFIER,