Lovirea sau alte violenţe (art.193 ncp)

Hotărâre 1484 din 02.05.2017


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul xxx/P/xxxx s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Z.C.M. şi B.A.pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen., distrugere, prev. de art. 253 alin. 1 C. pen. şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen...

În actul de sesizare s-a reţinut că: în noaptea de xx/xx.09.2014, în jurul orei 23.30, în timp ce se aflau în localul SC R. SRL din sat X, com. X, jud. Dolj, inculpaţii Z.C.M., B.A.şi numitul S.C. au exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate T.M.C., provocându-i leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale.

În noaptea de X/X.X.2014, în jurul orei 23.30, în timp ce se afla în localul SC R. SRL din sat X, com. X, jud. Dolj, inculpatul B.A.a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate M.M.L., provocându-i leziuni ce au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale.

În noaptea de X/X.X.2014, în jurul orei 23.30, în public, în timp ce se aflau în localul SC R. SRL din sat X, com. X, jud. Dolj, inculpaţii Z.C.M., B.A.şi S.C. au exercitat acte de violenţă asupra persoanelor vătămate T.M.C. şi M. A. L.şi asupra bunurilor din local, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: declaraţie persoană vătămată T. M., declaraţie persoană vătămată T.M.C., declaraţie persoană vătămată M.M.L., certificat medico-legal nr. xxx/A2, certificat medico-legal nr. xxxx/A2, proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto, declaraţii martori, declaraţie suspect Z.C.M., declaraţie suspect B.A..

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de xx.xxx.2016 sub nr. xxx/215/xxx.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost ataşate fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor Z.C.M. şi B.A..

Persoana vătămată T.M.C. s-a constituit parte civilă în procesul penal solicitând obligarea fiecăruia dintre cei doi inculpaţi la plata sumei de câte 7000 lei cu titlu de daune morale şi câte 3000 lei daune materiale.

Persoana vătămată M.M.L. s-a constituit parte civilă în procesul penal solicitând obligarea inculpatului B.A.la plata sumei de 5000 lei cu titlu de daune morale.

Prin adresa nr. XX/XXX.XX.2016 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 258 lei reprezentând cheltuielile de spitalizare ale persoanei vătămate T.M.C..

În şedinţa publică din 03.06.2016 a fost audiat inculpatul Z.C.M., acesta nu a recunoscut săvârşirea faptelor însă nu a contestat probele administrate în cursul urmăririi penale, declaratia sa fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Inculpatul B.A., desi a fost citat la domiciliu legal şi prin afişare, acesta nu s-a prezentat în cursul cercetării judecătoreşti, din procesele verbale de executare a mandatelor de aducere rezultând că acesta este plecat din ţară, fără a se cunoaşte adresa din străinătate.

În şedinta publică din 01.07.2016 numitul T. II . în calitate de administrator şi reprezentant legal al persoanei vătămate S.C. R. Com SRL a declarat că îşi retrage plângerea penală formulată împotriva inculpatilor Z.C.M. şi B.A.sub aspectul săvârşii infractiunii de distrugere, precizând totodată că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii T. II ., I. A., G. G., C.L., P. A. I., N. R. I., declaratiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Cu privire la martorul G. P., faţă de mentiunile cuprinse în procesul verbal de executare a mandatului de aducere corroborate cu aspectele relatate de tatăl acestui martor, numitul G. T., din care rezultă că martorul este plecat din ţară la muncă şi nu se poate prezenta, în temeiul art. 381 alin.7 C.p.p., instanţa a constatat imposibilitatea de audiere a acestuia martor, urmând ca la deliberare să ţină seama de depozitia acestuia data în cursul urmăririi penale.

În dovedirea pretentiilor civile, persoana vătămată T.M.C. a solicitat încuviintarea probei testimoniale fiind audiat martorul A.M.şi a depus la dosar înscrisuri medicale.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova cu numărul XXX/P/XXX s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului S.C. pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzute de art. 193 alin. 2 Cod Penal şi de art. 371 Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod Penal.

În actul de sesizare s-a reţinut că: în noaptea de XX/XX.09.XXX, în jurul orei 23.45, în timp ce se afla în barul aparţinând SC R. SRL, situat în comuna X, sat X nr. 48, jud. Dolj, inculpatul S.C. a lovit-o pe partea civilă T.M.C. cu pumnul în zona feţei cauzându-i (cumulat cu loviturile aplicate de către Z.C.M. şi B.A.) leziuni ce au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale şi totodată tulburând ordinea şi liniştea publică şi creând o stare de panică în rândul persoanelor care se aflau în incinta localului respective.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: declaraţie inculpat, declaraţii martori, declaraţii parte civilă, certificat medico-legal, proces-verbal de identificare din planşă foto, proces-verbal de cercetare la faţa locului, planşe foto, înregistrare video, înscrisuri.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de XX.XX.2016 sub nr. XXX/215/XXX.

Prin adresa nr. XXX/XX.XX.2017 a fost ataşată fişa de cazier judiciar a inculpatului S.C..

Persoana vătămată T.M.C. s-a constituit parte civilă în procesul penal solicitând obligarea inculpatului plata sumei de 7000 lei cu titlu de daune morale şi 3000 lei daune materiale.

În şedinta publică din XXX.XX.2017 a fost audiat inculpatul S.C., acesta a recunoscut săvârşirea infractiunilor solicitând aplicarea dispozitiilor art. 374 alin.4 C.p.p.

Prin încheierea de şedinta din XXX.XXX.2017, constatând că inculpatul S.C. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. XXX/P/2016 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, această cauză fiind formată ca urmare a disjungerii din dosarul nr. XX/P/XX al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, instanţa a apreciat că sunt incidente dispozitiile art. 43 alin.2 lit. b C.p.p. existând suspiciunea rezonabilă că cei trei inculpaţi au participat la săvârşirea infractiunilor ce fac obiectul celor două cauze, motiv pentru care a dispus reunirea dosarului nr. XX/215/XX cu dosarul nr. XXX/215/XXX.

După reunirea celor două cauze, faţă de împrejurarea că probele pe latură civilă au fost administrate în dosarul nr.XXX/215/XX, anterior reunirii cu dosarul nr. XXX/215/XXX, la interpelarea instantei, inculpatul S.C., prin apărător ales a precizat că nu solicită readministrarea probelor administrate pe latură civilă pentru persoana vătămată T.M.C..

Analizând materialul probatoriu, instanţa reţine următoarele:

La data de XX.XX.XXX, în jurul orelor 00:10, organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie X au fost sesizate telefonic de către numitul T. II I. cu privire la faptul că, în noaptea de XX/XX.XX.2014, în jurul orei 23:30, a avut loc un conflict între mai mulţi tineri, în localul SC R. SRL, administrat de soţia apelantului, T. M., aceşti tineri exercitând acte de violenţă şi distrugând mai multe bunuri din local.

La data de XX.10.XXX, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitului T.M.C. împotriva lui B.A., Z. C.şi a celorlalte persoane care i-au însoţit în noaptea de XX.09.XXX, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 193 alin. 2 şi 371 C.pen..

La data de XX.10.XXX, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrată plângerea numitului M.M.L. împotriva numitlui  B.A..

Ca urmare a sesizărilor formulate, în cauză au fost efectuate cercetări din care rezultă că la data de XXX/XX.XXX, în jurul orei 23:30, în timp ce persoanele vătămate T.M.C. şi M.M.L. împreună cu martorii T. I.II şi I.A., vizi.au un meci de fotbal, în incinta localului SC R. SRL, din com. X, sat X, jud. Dolj, au observat un grup de aproximativ 7 tineri care au intrat în incinta localului.

Situaţia a degenerat rapid într-un scandal, culminând cu lovirea persoanei vătămate T.M.C., de către inculpatul S.C., cu pumnul în zona feţei iar persoana vătămată M.M.L. a fost lovită de către inculpatul B.A., fiind doborâtă la sol.

În continuare, inculpaţii Z.C. M. şi B.A.au exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate T.M.C., lovind-o cu pumnii şi picioarele, ocazie cu care au distrus mai multe bunuri din local. De asemenea, pe timpul derulării conflictului, persoana vătămată T.M.C. a fost lovită cu sticla în cap de către inculpatul B.A.şi cu o coadă de mătură de către inculpatul Z.C.M., până când aceasta s-a rupt în mai multe bucăţi.

Violenţele au continuat până în momentul în care martorul C. L. a intervenit şi i-a determinat pe cei doi inculpaţi să se oprească şi să părăsească localul.

Această situatie de fapt rezultă din coroborarea declaratiilor persoanelor vătămate T.M.C. şi M.M.L. cu declaraţiile martorilor T. II I. şi I.escu A.. Astfel, în timp ce persoanele vătămate se aflau la masă împreună cu martorul I.escu A., mai multe persoane au intrat în bar, cei prezenti recunoscându-i pe inculpatii Z.C.M., B.A.şi S.C.. La un moment dat inculpatul B.A.a venit la masa acestora şi a întrebat cine este numitul T. Mihai, iar în momentul în care acesta din urmă i-a confirmat că el este, a fost lovită cu pumnul în faţă de inculpatul S.C., în acelaşi timp persoana vătămată M.M.L. fiind lovită cu pumnul în faţă de inculpatul B.A..

Din declaratia persoanei vătămate M.M.L. se retine că aceasta a căzut cu scaunul, s-a ridicat, moment în care a mai fost lovit de câteva ori cu pumnii şi picioarele, aceasta neputând preciza de cine anume  întrucât se speriase foarte rău şi ţinea mâinile în zona capului pentru a se feri.

Persoana vătămată T.M.C. a căzut cu scaunul, iar în timp ce se ridica a fost lovită cu pumnii şi picioarele de către inculpatii B.A.şi Z.C.M.. Cei doi inculpaţi au lovit-o cu o coadă de mătură, aceasta s-a rupt în timp ce era lovit, iar după ce coada s-a rupt inculpatul Z.C.M. a mai lovit-o pe persoana vătămată cu bucata de lemn rămasă.

Din coroborarea declaraţiilor persoanelor vătămate T.M.C. şi M.M.L. cu declaraţiile martorilor T. I.II şi I.A., rezultă că martorul T. II I. le-a solicitat acestora să înceteze, în caz contrar va suna la 112, moment în care inculpatul B.A. l-a ameninţat că va distruge tot ce este în bar.

Din declaraţia martorului C.L. rezultă că, auzind gălăgie, acesta a intrat în incinta barului familiei T.unde i-a găsit pe inculpatul Z.C.M. care avea în mână o bucată de lemn, pe inculpatul B.A.şi pe un tânăr despre care a aflat ulterior că se numeşte Mihai care era plin de sânge în zona feţei, moment în care a realizat că Z.C.M. şi B.A.îl agresaseră fizic pe tânărul M.. De asemenea, martorul a observat că una din mese era răsturnată în incinta barului iar două scaune din plastic erau rupte. În aceste condiţii martorul C.L. i-a scos din bar pe cei doi inculpaţi reproşându- le faptele comise.

Din declaraţia martorului I.A. rezultă faptul că inculpatul S.C. a lovit-o cu pumnul în faţă pe persoana vătămată T.M.C., inculpatul  Z.C.M. a lovit persoana vătămată T.M.C. cu pumnii şi picioarele şi un alt tânăr ce purta un trening de culoare albastru a sărit în ajutorul agresorului şi a lovit şi el în acelaşi mod  pe persoana vătămată. De asemenea, din declaraţia martorului a mai reieşit că acesta a văzut cum inculpatul Z.C.M. a smuls  coada din lemn de la o mătură şi l-a lovit pe T.M.până când acesta s-a rupt în bucăţi, după care acelaşi inculpat a luat trei sticle de bere şi le-a spart după care a aruncat cu masa din lemn peste două scaune din plastic pe care le-a distrus şi a auzit cum acesta l-a ameninţat pe T. I. că îi va distruge barul dacă va anunţa poliţia.

Din declaraţia martorului N.R. I.rezultă că, în seara zilei de XX.XX.2014 se afla în maşină în faţa barului familiei T. din satul X şi îl aştepta pe G. P.să revină de la magazin. În timp ce se afla în faţa barului, martorul a observat două maşini care veneau din direcţia Şcolii X iar din cele două a recunoscut maşina martorului C.L..

De asemenea, martorul a relatat că, din cele două maşini au coborât mai mulţi tineri dintre care i-a recunoscut pe martorul C.L. şi pe inculpatul Z.C.M., iar pe ceilalţi nu i-a recunoscut întrucât aveau glugile de la bluzele de trening aşezate pe cap. Martorul a mai relatat că, după aproximativ două minute, G. P. a venit la maşină foarte speriat şi i-a spus să plece imediat cu maşina din zonă.

Din declaraţia martorului G.P. I. rezultă că, în seara respectivă, aflându-se în magazinului lui T. I. pentru a cumpăra o sticlă cu vin a asistat la un conflict verbal între mai mulţi tineri dintre care l-a recunoscut pe inculpatul Z.C.M., a realizat că urmează să se producă un scandal, motiv pentru care de frică a ieşit afară din bar.

Fiind audiat în calitate de suspect în cursul urmăririi penale, inculpatul Z.C.M. a recunoscut doar că a lovit persoana vătămată T.M.C. cu palmele peste faţă doborându-1 la pământ însă, întrucât se afla în stare de ebrietate, nu mai reţine exact ce s-a întâmplat. Din declaraţia acestuia mai rezultă că a aflat ulterior că au fost distruse mai multe bunuri şi a restituit administratorului barului două scaune din plastic, o găleată de 5 litri de lavabil amorsă, o sticlă de doi litri de votcă, un făraş, un coş de gunoi şi o mătură şi nu ştie dacă finul său, inculpatul B.A.a lovit persoana vătămată T.M.C. sau alte persoane sau dacă inculpatul S.C. a fost prezent la acel conflict întrucât nu l-a văzut.

Ulterior, în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul Z.C.M. şi-a mentinut declaratia dată în cursul urmăririi penale precizând că îşi aminteşte că persoana vătămată T.M.C. s-a îmbrâncit cu inculpatul B.A.. Acesta a mai declarat că deşi i-a dat reprezentantului societătii R. Com SRL bunurile menti.ate, nici el şi nici inculpatul B.A.nu au distrus nici un bun.

Inculpatul B. A. nu s-a prezentat în cursul cercetării judecătoreşti, iar în urma audierii în cursul urmăririi penale, în calitate de suspect, acesta a relatat faptul că în seara respectivă se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu îşi aduce aminte cine anume a lovit primul şi crede că singura persoana pe care a lovit-o cu palma şi a îmbrâncit-o este persoana vătămată T.M.C., însă neagă faptul că a agresat-o fizic persoana vătămată M.M.L..

În faza initială a cercetărilor, inculpatul S.C. nu a recunoscut săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, şi-a rezervat dreptul la tăcere. Ulterior, fiind audiat în calitate de inculpat, acesta a precizat că a ajuns la localul de alimentatie publică  după consumarea conflictului, în momentul în care inculpatii Z.C.M. şi B.A.împreună cu martorul C.L. părăseau localul.

Fiind audiat în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul S.C. a recunoscut săvârşirea faptelor retinute în sarcina sa solicitând aplicarea dispozitiilor art. 375 C.p.p.

In urma agresiunilor, persoana vătămată T.M.C. a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale, conform concluziilor certificatului medico-legal nr.XXX/A2 din data de XX.XX.XXX, iar persoana vătămată M.M.L. a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 2-3 zile de îngrijiri medicale, conform concluziilor certificatului medico-legal nr. XXX/A2 din data de XX.XX.XXX.

De asemenea, ansamblul probator prezentat mai sus se coroborează şi cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului din data de 25.09.2014 şi cu fotografiile judiciare efectuate cu ocazia cercetării la faţa locului în care sunt fixate aspecte din localul unde s-au săvârşit faptele şi anume: sticle de bere şi cioburi găsite pe podea, fragmente de lemn găsite în incinta barului, pete de culoare brun roşcat pe podea în centrul barului şi din apropierea sobei, precum şi pete de culoare brun roşcat pe peretele de lângă sobă. În procesul-verbal de cercetare la faţa locului s-a consemnat faptul că, pe podeaua barului se află mai multe bucăţi din material lemnos ce proveneau de la coada unei mături despre care martorii oculari au declarat verbal că aceasta a fost folosită de agresori.

Cu ocazia conflictului au fost distruse mai multe bunuri din bar, o parte din acestea fiind restituite martorului T. I. II.

Având în vedere situatia de fapt astfel cum a fost reţinută, instanţa apreciază că inculpatul S.C. deşi a săvârşit o singură actiune agresivă, respectiv a lovit-o cu pumnul în zona feţei pe persoana vătămată T.M.C., această actiune agresivă a declanşat conflictul, fiind urmată de acte de agresiune fizică exercitate de inculpatii Z.C.M. şi B.A.asupra persoanei vătămate T.M.C. şi de către inculpatul B.A.asupra persoanei vătămate M.M.L..

Totodată, instanta retine că actiunile agresive comise de către inculpatii Z.C.M. şi B.A.exercitate atât asupra celor două persoane vătămate cât şi asupra mai multor bunuri din incinta localului apartinând SC R. Com SRL, împreună cu agresiunea fizică comisă de către inculpatul S.C. au fost de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică din acel local de administratie publică. Scandalul produs de cei trei inculpati a avut loc în incinta unui local, în timpul noptii, a fost văzut şi auzit de martorii T. II I. ( administratorul localului), I. A., N. R. I. şi G. P. I., acestora fiindu-le creat un sentiment de teamă.

Astfel, din declaratia martorului N. R. I.uţ instanta retine că, în seara zilei de xx.xx.xxx martorul se afla în maşină în faţa barului familiei T. din satul X şi îl aştepta pe G. P.să revină de la magazin. În timp ce se afla în faţa barului, martorul a observat două maşini care veneau din direcţia Şcolii X iar din cele două a recunoscut maşina martorului C.L.. De asemenea, martorul a relatat că, din cele două maşini au coborât mai mulţi tineri dintre care a recunoscut martorul C.L. şi pe inculpatul Z.C.M., iar pe ceilalţi nu i-a recunoscut întrucât aveau glugile de la bluzele de trening aşezate pe cap. Martorul a mai relatat că, după aproximativ două minute, G. P. a venit la maşină foarte speriat şi i-a spus să plece imediat cu maşina din zonă.

Aspectele relatate de martorul N. R. I. sunt confirmate de martorul G. P. I. – audiat în cursul urmăririi penale, acesta relatând că, în seara respectivă, aflându-se în magazinului lui T. I. pentru a cumpăra o sticlă cu vin a asistat la un conflict verbal între mai mulţi tineri dintre care l-a recunoscut pe inculpatul Z.C.M., a realizat că urmează să se producă un scandal, motiv pentru care de frică a ieşit afară din bar şi i-a solicitat martorului N. R. I. să plece cât mai repede din zona respectivă.

Faţă de probele administrate, instanta apreciază că inculpatii Z.C.M. şi B.A.au avut o atitudine nesinceră, au recunoscut doar o mică parte din actele de agresiune exercitate asupra persoanelor vătămate, deşi activitatea infracti.ală desfăşurată de aceştia a avut o amploare mult mai mare, aceştia dând dovadă de o atitudine sfidătoare faţă de organele judiciare.

În consecinţă, instanta apreciază că s-a creat o stare de insecuritate în sfera relaţiilor de convieţuire socială, urmând a se retine vinovătia celor trei inculpati cu privire la săvârşirea infractiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice cât şi cu privire la infractiuniile de lovire sau alte violente săvârşite faţă de persoanele vătămate T.M.C. şi M.M.L..

În şedinţa publică din xx.xx.xxx instanta a pus în discutia părtilor schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina fiecăruia dintre inculpatii Z.C.M., B.A.şi S.C. din infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. în infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit. a C.p.

Din probele administrate instanta retine că tulburarea ordinii şi liniştii publice s-a realizat prin actiunile de violenţă exercitate de cei trei inculpati Z.C.M., B.A.şi S.C. asupra persoanei vătămate T.M.C., exercitate de inculpatul  B.A.asupra persoanei vătămate M.M.L., precum şi prin actiunile de violenta exercitate asupra bunurile aflate în incinta localului apartinând persoanei vătămate SC R. Com SRL, la săvârşirea acestor acte participând trei persoane, activitatea acestora concomitentă şi ulterioară fiind de natură să producă o stare de pericol, afectând relatiile de convieţuire socială.

Faţă de aspectele mentionate, apreciind că la săvârşirea infractiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. au participat trei persoane, instanta va retine agravanta prevăzută de art. 77 lit.a C.p. respectiv săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună.

În consecinta, în temeiul art. 386 C.p.p. va schimba încadrarea juridică a faptei retinute în sarcina fiecăruia dintre inculpatii Z.C.M., B.A.şi S.C. din infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. în infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit. a C.p.

În ceea ce priveşte infractiunea de distrugere prev. de art. 253 alin.1 C.p. reţinută în sarcina fiecăruia dintre inculpatii Z.C.M. şi B.A., instanta reţine că în cursul judecătii, persoana vătămată SC R. Com SRL prin reprezentant legal T. II I. şi-a retras plângerea penală şi a precizat că nu mai are nicio pretentie de la inculpati, motiv pentru care acţiunea penală nu mai poate fi exercitată, urmând a se dispune încetarea procesului penal faţă de fiecare dintre cei doi inculpati.

În drept, faptele inculpaţilor Z.C.M., B.A.şi S.C.,  constând în aceea că, în noaptea de X/XX.XX.2014, în jurul orelor 23:30, în timp ce se aflau în localul apartinând SC R. Com SRL din satul X, comuna X, jud. Dolj, au exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate T.M.C., provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un nr. de 16-18 zile de îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin.2 C.p.

În drept, fapta inculpatului B.A., constând în aceea că, în noaptea de X/XX.X.2014, în jurul orelor 23:30, în timp ce se afla în localul apartinând SC R. Com SRL din satul X, comuna X, jud. Dolj, a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate M.M.L., provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un nr. de 2-3 zile de îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin.2 C.p.

În drept, faptele inculpatilor Z.C.M., B.A.şi S.C., constând în aceea că în noaptea  de XX/XX.X.2014, în jurul orelor 23:30, în timp ce se aflau în localul apartinând SC R. Com SRL din satul X, comuna X, jud. Dolj, au exercitat acte de violenţă asupra persoanelor vătămate T.M.C. şi M.M.L., şi în aceeaşi împrejurare au distrus bunuri din local, prin aceste acţiuni fiind tulburată ordinea şi liniştea publică, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p.

Având în vedere participarea materială şi morală a celor trei inculpaţi la comiterea infractiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. se va reţine circumstanţa legală de agravare a pedepsei - comiterea faptei de trei persoane împreună prev. de art. 77 lit. a C.pen.

Reţinând vinovatia celor trei inculpati, instanta va dispune condamnarea acestora după cum urmează:

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepsei, în cazul celor trei inculpati instanţa reţine că, potrivit art. 74 alin. 1 şi 2 din actualul Cod penal, stabilirea duratei sau cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;

c ) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;

e)natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f ) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penale;

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În ceea ce priveşte datele ce caracterizează persoana inculpatului Z.C.M., se constată că acesta are antecedente penale fiind condamnat anterior tot pentru săvârşirea de infractiuni contra integritătii corporale a persoanei, respectiv a fost condamnat de trei ori la pedepse cu amenda penală pentru săvârşirea infractiunii de lovire sau alte violente prev. de art. 180 alin.2 C.p. de la 1969. Totodată, instanta retine că inculapatul Z.C.M. nu a recunoscut săvârşirea faptelor şi a încercat să minimalizeze consecintele acestora.

Faţă de aspectele mentionate, în temeiul art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit. a C.p. îl va condamna pe inculpatul Z.C.M. la pedeapsa 1 an închisoare.

În temeiul art. 193 alin. 2 C.p. îl va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare ( persoană vătămată T.M.C.).

În temeiul art. 38 alin.1 C.p. şi art. 39 alin.1 lit. b C.p. va contopi cele două pedepse cu închisoarea aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care va adăuga sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv de 4 luni, urmând ca inculpatul Z.C.M. să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare, în regim de detentie.

În legătură cu acest cuantum, instanţa apreciază că acesta este adecvat unei bune împliniri a scopurilor pedepsei, de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni şi de reeducare a inculpatului, această pedeapsă constituind totodată pentru inculpat un avertisment serios pentru ca pe viitor să nu mai nesocotească normele de convietuire socială.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, faţă de împrejurarea că inculpatul nu şi-a exprimat acordul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunitătii, instanta apreciază că în speţă nu este îndeplinită o conditie de legalitate, aspect ce atrage imposibilitatea aplicării dispozitiilor art. 83 C.p. sau art. 91 C.p. care reglementează institutia amânării aplicării pedepsei şi respectiv suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Cu privire la inculpatul B.A., instanta retine că acesta nu are antecedente penale, în cursul urmăririi penale nu a recunoscut săvârşirea infractiunilor iar în cursul cercetării judecătoreşti, deşi a fost legal citat, acesta nu s-a prezentat pentru a fi audiat.

Instanta mai retine că la data de XX.XX.2016 s-a depuse la dosar, prin posta electronică, o cerere formulată de inculpatul B.A.prin care a solicitat judecarea prezentei cauze în lipsa sa, fiind angajat în afara ţării ( fila 61).

În consecinţă, instanţa apreciază că este suficientă aplicarea unor pedepse cu amenda, pentru a preveni pe viitor comiterea de către inculpat a unei noi infracţiuni.

 Referitor la individualizarea cuantumului pedepsei amenzii, instanţa va avea în vedere criteriile prev. de art. 74 C.p., astfel cum au fost avute în vedere la alegerea sancţiunii aplicabile.

În temeiul art. 371 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. a C.p. şi  art. 61 alin. 4 lit. b C.pen. îl va condamna pe inculpatul B.A.la pedeapsa de 120 zile amendă.

În temeiul art. 193 alin.2 C.p. şi art. 61 alin. 4 lit.c C.p. îl va condamna pe inculpatul B.A.la pedeapsa de 220 zile zile amendă ( persoană vătămată T.M.C.).

În temeiul art. 193 alin.2 C.p. şi art. 61 alin. 4 lit.c C.p. îl va condamna inculpatul B.A.la pedeapsa de 180 zile amendă ( persoană vătămată M.M.L.).

În temeiul art. 38 alin.1 C.p., art. 39 alin. 1 lit. c C.p. va contopi cele trei pedepse aplicate, în pedeapsa cea mai grea de 220 zile amendă, la care va adăuga sporul de 1/3 din totalul celorlalte două pedepse, respectiv de 100 zile amendă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 320 zile amendă.

Va stabili cuantumul unei zile amendă la suma de 30 lei.

În baza art. 61 alin. 2 C.pen. inculpatul  B.A.va executa pedeapsa amenzii penale de 9600 lei.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 63 C.pen. privitoare la înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, asupra dispoziţiilor art. 559 alin. 2 C.p.p. referitoare la faptul că în situatia în care se află în imposibilitate de a achita amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a sentintei, are posibilitatea să ceară eşalonarea plătii acesteia pe o perioadă de cel mult 2 ani, în rate lunare, şi asupra dispozitiilor art. 560 C.p.p. conform cărora în situatia în care nu va îndeplini obligatia de plată a amenzii, aceasta poate fi înlocuită cu obligatia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunitătii.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul S.C., instanta retine că acesta a recunoscut savarsirea faptelor astfel cum au fost descrise în rechizitoriu şi va da eficienta juridica acestei atitudini de recunoastere prin retinerea dispozitiilor art. 396 alin.10 C.p.p. privind recunoasterea vinovatiei, cu consecinta reducerii limitelor de pedeapsa cu o treime.

Totodată, se reţine că prin sentinta penală nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. xx/215/xx, definitivă prin decizia penală nr. xx/xx.xx.2016 a Curtii de Apel Craiova, inculpatul S.C. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pedeapsă faţă de care s-a dispus în temeiul art. 81 C.p. de la 1969 suspendarea conditi.ată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani, faptele ce fac obiectul prezentei cauze fiind săvârşite înainte de împlinirea termenului de încercare menti.at, inculpatul dând astfel dovadă de perseverenta infracti.ală.

Punând în balanta toate aceste aspecte, instanta apreciaza ca în privinta inculpatului nu pot fi retinute circumstante atenuante.

În consecinta, în temeiul art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit. a C.p., art. 375 C.p. şi art. 396 alin.10 C.p. îl va condamna pe inculpatul S.C. la pedeapsa de 9 luni închisoare.

În temeiul art. 193 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 375 C.p. şi art. 396 alin.10 C.p. îl va condamna pe acelaşi inculpat S.C. la pedeapsa de 9 luni închisoare (persoana vătămată T.M.C.).

În temeiul art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punere în aplicare a Legii nr. 286/2009 C.p. rap. la art. 85 C.p. de la 1969, va anula suspendarea conditi.ată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. XX/XX.XX.2016 a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. xx/215/xxx, definitivă prin decizia penală nr. xx/xx.xx.xx a Curtii de Apel Craiova.

Va constata că cele două infractiuni ce fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infractiunea prev. de art. 133 din Legea nr. 295/2004 pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. xx/xx.xx.xx a Curtii de Apel Craiova.

În temeiul art. 38 alin.1 C.p. şi art. 39 alin.1 lit. b C.p. va contopi cele trei pedepse cu închisoarea aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care va adăuga sporul de 1/3 celelalte două pedepse, respectiv de 6 luni, urmând ca inculpatul S.C. să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 91 C.p. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.p., care va începe să curgă conform art. 97 alin.2 C.p. de la rămânerea definitivă a s.p. nr. XX/XX.XX.2016 a Judecătoriei Craiova, respectiv de la data de XX.XX.2016.

 În baza art. 93 alin. 1 C.p. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

 În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.p. va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie:

- să urmeze un curs de calificare profesi.ală

În baza art. 93 alin. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei X, pe o perioadă de 60 de zile, afara de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta aceasta muncă.

 În baza art. 91 alin. 4 C.p. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 CP.

Va menţine celelalte dispozitii ale sentintei penale nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. xx/xx.xx.xx a Curtii de Apel Craiova.

Latura civilă

În cursul judecătii, în şedinta publică din xx.xx.2016 a fost audiat numitul T. II I. în calitate de administrator şi reprezentant legal al persoanei vătămate S.C. R. Com SRL a declarat că nu se constituie parte civilă, motiv pentru care instanţa va lua act că această persoană vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Persoana vătămată T.M.C. s-a constituit parte civilă în procesul penal solicitând obligarea fiecăruia dintre cei doi inculpaţi la plata sumei de câte 7000 lei cu titlu de daune morale şi câte 3000 lei daune materiale.

Persoana vătămată M.M.L. s-a constituit parte civilă în procesul penal solicitând obligarea inculpatului B.A.la plata sumei de 5000 lei cu titlu de daune morale.

Prin adresa nr. xx/xx.xx.xx Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 258 lei reprezentând cheltuielile de spitalizare ale persoanei vătămate T.M.C..

În dovedirea pretenţiilor civile, partea civilă T.M.C. a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri depunând la dosar certificatul medico-legal, certificate de concediu medical, extrase de cont, planşe fotografice efectuate imediat după săvârşirea faptele în care se observă urmele de violenţă, precum şi proba testimonială, fiind audiat martorul Andrei Mihai.

În dovedirea pretenţiilor civile, în şedinta din XX.XX.2016, partea civilă M.M.L. a solicitat încuviintarea probei cu martorul T. II I. şi cu înscrisuri. Ulterior, în şedinta din xx.xx.xxx partea civilă M.M.L. a precizat că nu a înţeles ce înseamnă probe pe latură civilă şi că martorul solicitat în dovedirea pretentiilor civile, respectiv T. II I., nu are cunoştinţă de suferintele sale, motiv pentru care a solicitat înlocuirea acestui martor. Instanta a admis cererea persoanei vătămate M.M.L. de înlocuire a martorului T. II I. şi a pus în vedere persoanei vătămate să prezinte martorul cu care doreşte să dovedească pretentiile civile.

Ulterior, în cursul cercetării judecătoreşti, persoana vătămată M.M.L. nu s-a mai prezentat în faţa instantei, nu a depus la dosar niciun înscris şi nici nu a indicat numele martorului încuviinţat în dovedirea pretentiilor civile pentru a fi citat şi audiat.

Potrivit art.1357 din Noul Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Din enunţ rezultă că pentru angajarea obligaţiei făptuitorului de despăgubire a victimei prin repunerea ei în situaţia anterioară este necesară îndeplinirea cumulativă a patru condiţii: existenţa unui prejudiciu, comiterea unei fapte ilicite, stabilirea legăturii de cauzalitate dintre aceasta şi consecinţele dăunătoare produse şi vinovăţia făptuitorului. Astfel, de esenţa răspunderii civile delictuale este cauzarea unui prejudiciu prin încălcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale unei persoane, condiţii obiective în absenţa cărora nu se poate stabili obligaţia de reparare în sarcina persoanei responsabile. Vinovăţia, definită ca fiind latura subiectivă a răspunderii delictuale, are rolul de a delimita conduita care poate fi imputabilă făptuitorului, în vederea sancţi.ării sale, prin angajarea obligaţiei de despăgubire a victimei.

Instanţa reţine că, faptele celor trei inculpati care în data de x/xx.xx.xxx au lovit-o pe persoana vătămată T.M.C. producându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un nr. de 16-18 zile îngrijiri medicale, precum şi fapta inculpatului B.A.care a lovit-o pe persoana vătămată M.M.L. producându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 2-3 zile de îngrijiri medicale, constituie fapte ilicite cauzatoare de prejudicii.

Instanţa reţine că între faptele ilicite şi prejudiciile produse, există un raport de cauzalitate direct, sigur şi necesar, iar făptuitorii au acţi.at cu vinovăţie sub forma intentiei directe

Fiind audiat, martorul A. M. a precizat că persoana vătămată T.M.C. a fost internată la spital după acest incident, a avut nevoie de tratament şi îngrijire. Înainte de incident, persoana vătămată a prestat mai multe activităti în curtea familiei, şi-a ajutat părintii la izolarea casei, a efectuat lucrări pentru realizarea canalizării, însă ulterior, datorită vătămărilor suferite nu a mai putut să continue aceste activităti, familia sa fiind nevoită să solicite sprijinul martorului.

Apreciind asupra temeiniciei pretenţiilor materiale ale persoanei vătămate T. M.C., raportat la probele administrate, respectiv înscrisuri medicale şi declaraţiile martorului A.M., instanta urmează a le admite în parte, apreciind ca  fiind justificată acordarea de despăgubiri în sumă de 2000 lei daune materiale (reprezentând beneficiul nerealizat în perioada în care s-a aflat în concediu medical, contravaloarea tratamentelor medicale).

Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral trebuie să se precizeze că acesta se stabileşte prin apreciere, ca urmare a aplicării de către instanta de judecată a criteriilor referitoare la consecintele negative suferite de persoana vătămată pe plan fizic şi psihic, importanta valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute. În acest context, instanta apreciază existenta unui prejudiciu moral cauzat celor două persoane vătămate raportat la: leziunile fizice suferite de victimă,  numărul total al zilelor de îngrijiri medicale necesar vindecării, respectiv 16-18 zile şi 2-3 zile, zona corpului afectată.

Totodată, instanta apreciază că despăgubirile morale acordate victimei trebuie să constituie o justă şi integrală reparatie a pagubei cauzate prin fapta ilicită, urmând a fi stabilite într-un cuantum suficient a reprezenta o recompensare corectă a traumelor suferite de către victima infractiunii. În consecinţă, se apreciază, faţă de toate datele şi elementele probatorii ale cauzei, în functie de considerentele deja expuse  că sumele de 8000 lei cu titlu de daune morale pentru persoana vătămată T.M.C. şi de 600 lei cu titlu de daune morale pentru persoana vătămată M.M.L. sunt suficiente şi de natură a realiza o reparatie echitabilă  şi suficientă a prejudiciului moral cauzat părtilor vătămate.

În consecinta, în temeiul art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. va admite actiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova şi va obliga inculpatii Z.C.M., B.A.şi S.C., în solidar, la plata sumei de 258 lei către această parte civilă, reactualizată cu indicele de inflaţie de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale persoanei vătămate T.M.C..

În temeiul art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă T.M.C. şi va obliga inculpatii Z.C.M., B.A.şi S.C., în solidar, la plata sumei de  2000 lei cu titlu de daune materiale şi 8000 lei cu titlu de daune morale, către această parte civilă.

În temeiul art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă M.M.L. şi va obliga inculpatul B.A.la plata sumei de 600 lei către această parte civilă cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 275 alin.1 pct. 2 lit.b C.p.p. va obliga persoana vătămată SC R. Com SRL prin reprezentant legal T. II I., la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 274 alin.1 şi alin.2  C.p.p. va obliga pe fiecare dintre inculpatii Z.C.M. şi B.A.la plata sumei de câte 1200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 274 alin.1 şi alin.2 C.p.p. va obliga inculpatul S.C. la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Va admite cererile formulate de avocatii F. A.E.şi M.C., în calitate de apărători din oficiu ai inculpatilor B.A.şi Z.C.M. şi B.A., de majorare a onorariilor din oficiu.

În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariile apărătorilor din oficiu, astfel cum au fost majorate, în sumă de câte 500 lei vor fi avansate din fondurile Ministerului de Justiţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

1. În temeiul art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptei retinute în sarcina inculpatului Z.C.M. din infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. în infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p.

În temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit. g C.p.p. cu aplic. art. 158 C.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Z.C.M. pentru infractiunea de distrugere prev. de art. 253 alin.1 C.p. ca urmare a retragerii plângeriii penale formulate de persoana vătămată S.C. R. Com SRL prin reprezentant legal T. II I..

În temeiul art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit. a C.p.  condamnă inculpatul Z.C.M., fiul lui xx şi xx, născut la data de x în mun. Craiova, jud. Dolj, cu domiciliul în com. X, sat X, nr. xx, jud. Dolj, CNP xx,  la pedeapsa 1 an închisoare.

În temeiul art. 193 alin. 2 C.p. condamnă inculpatul Z.C.M. la pedeapsa de 1 an închisoare.

În temeiul art. 38 alin.1 C.p. şi art. 39 alin.1 lit. b C.p. contopeşte cele două pedepse cu închisoarea aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv de 4 luni, urmând ca inculpatul Z.C.M. să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare, în regim de detentie.

2. În temeiul art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptei retinute în sarcina inculpatului B.A.din infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. în infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit.a C.p.

În temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin.1 lit. g C.p.p. cu aplic. art. 158 C.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B.A.pentru infractiunea de distrugere prev. de art. 253 alin.1 C.p. ca urmare a retragerii plângeriii penale formulate de persoana vătămată S.C. R. Com SRL prin reprezentant legal T. II I..

În temeiul art. 371 C.pen. cu aplic. art. 77 lit. a C.p. şi  art. 61 alin. 4 lit. b C.pen. condamnă inculpatul B.A., fiul lui xx şi xx, născut la data de xxx, în mun. Craiova, jud. Dolj, cu domiciliul în com. X, sat X, nr. xx, jud. Dolj, CNP xxx,  la pedeapsa de 120 zile amendă.

În temeiul art. 193 alin.2 C.p. şi art. 61 alin. 4 lit.c C.p. condamnă inculpatul B.A.la pedeapsa de 220 zile zile amendă ( persoană vătămată T.M.C.).

În temeiul art. 193 alin.2 C.p. şi art. 61 alin. 4 lit.c C.p. condamnă inculpatul B.A.la pedeapsa de 180 zile amendă ( persoană vătămată M.M.L.).

În temeiul art. 38 alin.1 C.p., art. 39 alin. 1 lit. c C.p. contopeşte cele trei pedepse aplicate, în pedeapsa cea mai grea de 220 zile amendă, la care adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte două pedepse, respectiv de 100 zile amendă, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 320 zile amendă.

Stabileşte cuantumul unei zile amendă la suma de 30 lei.

În baza art. 61 alin. 2 C.pen. inculpatul  B.A.va executa pedeapsa amenzii penale de 9600 lei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz. art. 63 C.pen. privitoare la înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, precum şi asupra dispoziţiilor art. 559 alin.2 C.p.p. şi art. 560 C.p.p.

3. În temeiul art. 386 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului S.C. din infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. în infractiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prev. de art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit. a C.p.

În temeiul art. 371 C.p. cu aplic. art. 77 lit. a C.p., art. 375 C.p. şi art. 396 alin.10 C.p. condamnă inculpatul S.C., fiul lui xx şi xx, născut la data de xx.xx.xxx în mun. xx, jud. Dolj, cu domiciliul în com. X, sat X, nr. xx, CNP xx la pedeapsa de 9 luni închisoare.

În temeiul art. 193 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 375 C.p. şi art. 396 alin.10 C.p. condamnă inculpatul S.C. la pedeapsa de 9 luni închisoare (persoana vătămată T.M.C.).

În temeiul art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punere în aplicare a Legii nr. 286/2009 C.p. rap. la art. 85 C.p. de la 1969, anulează suspendarea conditionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. xx/215/xx, definitivă prin decizia penală nr. xx/xx.xx.xx a Curtii de Apel Craiova.

Constată că cele două infractiuni ce fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infractiunea prev. de art. 133 din Legea nr. 295/2004 pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 164/21.01.2016 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. 700/04.05.2016 a Curtii de Apel Craiova.

În temeiul art. 38 alin.1 C.p. şi art. 39 alin.1 lit. b C.p. contopeşte cele trei pedepse cu închisoarea aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 celelalte două pedepse, respectiv de 6 luni, urmând ca inculpatul S.C. să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 91 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.p., care începe să curgă conform art. 97 alin.2 C.p. de la rămânerea definitivă a s.p. nr. 164/21.01.2016 a Judecătoriei Craiova, respectiv de la data de 04.05.2016.

 În baza art. 93 alin. 1 C.p. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

 a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

 În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.p. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie:

- să urmeze un curs de calificare profesională

În baza art. 93 alin. 3 C.p. pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei X, pe o perioadă de 60 de zile, afara de cazul în care din cauza stării de sănătate nu poate presta aceasta muncă.

 În baza art. 91 alin. 4 C.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 CP.

Menţine celelalte dispozitii ale sentintei penale nr. xx/xx.xx.xx a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. xx/xx.xx.xx a Curtii de Apel Craiova.

Ia act că persoana vătămată S.C. R. Com SRL, cu sediul în comuna X, sat X, jud. Dolj, înregistrată la ORC Dolj sub nr. xx, CUI xx (fila 68) prin reprezentant legal T. II I.,  domiciliat în comuna X, sat X, nr. xx,  jud. Dolj, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În temeiul art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. admite actiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova şi obligă inculpatii Z.C.M., B.A.şi S.C., în solidar, la plata sumei de 258 lei către această parte civilă, reactualizată cu indicele de inflaţie de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale persoanei vătămate T.M.C..

În temeiul art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă T.M.C., domiciliat în comuna X, sat X, nr. xx, jud. Dolj, şi obligă inculpatii Z.C.M., B.A.şi S.C., în solidar, la plata sumei de  2000 lei cu titlu de daune materiale şi 8000 lei cu titlu de daune morale, către această parte civilă.

În temeiul art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă M.M.L., domiciliat în comuna X, sat X, nr. xx, jud. Dolj, şi obligă inculpatul B.A.la plata sumei de 600 lei către această parte civilă cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 275 alin.1 pct. 2 lit.b C.p.p. obligă persoana vătămată SC R. Com SRL prin reprezentant legal T. II I., la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 274 alin.1 şi alin.2  C.p.p. obligă pe fiecare dintre inculpatii Z.C.M. şi B.A.la plata sumei de câte 1200 lei cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 274 alin.1 şi alin.2 C.p.p. obligă inculpatul S.C. la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Admite cererile formulate de avocatii F. A. E.şi M.C., în calitate de apărători din oficiu ai inculpatilor B.A.şi Z.C.M. şi B.A., de majorare a onorariilor din oficiu.

În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariile apărătorilor din oficiu, astfel cum au fost majorate, în sumă de câte 500 lei vor fi avansate din fondurile Ministerului de Justiţie.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.05.2017.

Preşedinte, Grefier,