Violenţa în familie (art.199 ncp)

Hotărâre 151 din 19.01.2017


Deliberând asupra cauzei penale de faţă,reţine următoarele:

Prin rechizitoriul cu numărul XXX/P/XXX din XXX,inculpatul M.U. a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea a două infracţiuni de violenţă în familie,infracţiuni, prev. de art. 199 raportat la art. 193 alin.2 C.p., cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p.

În fapt, în sarcina inculpatului  au fost reţinute următoarele:

1. La data de 08.05.2014,persoana vătămată S.A.A. (fostă M) a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că inculpatul M.U., soţul său la vremea respectivă, a agresat-o fizic în ziua de 24.04.2015, iar în noaptea de 7 spre 8 mai 2014, acesta a  lovit-o din nou şi a  violat-o.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că la data de 24.04.2015,între persoana vătămată S.A.A. şi inculpatul M. E. a izbucnit un conflict, în timp ce părţile se aflau la domiciliul lor din Craiova. În această împrejurare, inculpatul a prins-o de braţe şi a lovit-o cu pumnii şi palmele pe persoana vătămată,în zona feţei.

Această stare de fapt rezultă din declaraţiile martorei S. M., care a relatat că inculpatul a lovit persoana vătămată cu pumnul în zona capului, ale martorului G. V.,care a surprins momentul când inculpatul şi persoana vătămată se loveau reciproc cu palmele, precum si ale inculpatului, care a recunoscut că la data de 24.04.2014, din cauza unor neînţelegeri, a prins-o de mâini pe soţia sa, a tras-o de păr, i-a dat două palme peste faţă şi a împins-o.

Conform certificatului medico-legal nr. 699/A2 din 30.04.2014 persoana vătămată prezenta leziuni de violenţă în zona braţelor, ce puteau data din 24.04.2014, care au putut fi produse prin lovire cu sau de corpuri dure şi compresiune, necesitând 3-4 zile de îngrijiri medicale.

2. În noaptea de 07/08.05.2104,în timp ce se aflau la domiciliul comun, inculpatul a agresat-o din nou pe partea vătămată S.A.A., lovind-o în zona feţei,după care a prins-o de braţe şi a împins-o. Fapta este probată cu declaraţiile persoanei vătămate, ale martorelor T. A.M.şi S. M., acestea fiind persoanele pe care persoana vătămată le-a contactat la scurt timp după agresiune, probe care se coroborează cu depoziţia inculpatului şi cu concluziile raportului de constatare medico-legală eliberat de IML Craiova.

Conform raportului de constatare medico-legală nr. 1472/21.05.2014, persoana vătămată prezenta leziuni de violenţă în zona capului, feţei, a braţelor şi  a picioarelor,  ce puteau data din 08.05.2014, care au putut fi produse prin lovire cu sau de corpuri dure şi compresiune, necesitând 4-5 zile de îngrijiri medicale

Starea de fapt reţinută în rechizitoriu s-a probat cu: declaraţia persoanei vătămate,declaraţiile martorilor S. M.,G.V.,G. Ş.V.,planşele foto,certificatul medico-legal nr. xx/A2 din xx.xx.2014 emis de către IML Craiova,raportul de constatare medico-legală nr. xx/A1 din xx.xx.2014 emis de către IML Craiova,declaraţiile inculpatului.

Potrivit art. 344 alin. 2 C.p.p.,la datele de xx.xx.2016 şi xx.xx.2016,s-a constatat comunicarea către persoana vătămată S.A.A. şi respectiv către inculpatul M.U. a copiei certificate a rechizitoriului, aducându-li-se la cunoştinţă obiectul procedurii de cameră preliminară şi stabilindu-se un termen de 20 zile,până la expirarea căruia inculpatul şi persoana vătămată au posibilitatea de a formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Inculpatul şi persoana vătămată nu au formulat cereri şi excepţii în termenul acordat;prin încheierea din xx.xx.2016,judecătorul de cameră preliminară  a constatat  legalitatea sesizării instanţei, potrivit art. 346 alin. 1  C.p.p., dispunând începerea judecăţii în cauză.

La termenul de judecată din xx.xx.2016, persoana vătămată a depus la dosarul cauzei cerere de constituire parte civilă , arătând că înţelege să se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1000 lei reprezentând daune morale şi cu suma de 10.000 lei reprezentând daune morale.

La termenul de judecată din data de xx.xx.2016, au fost audiaţi martorii Tu.A.M., S.M. şi martorul încuviinţat pe latură civilă V. F.A..

Martora T. A. M.– prietenă de familie a persoanei vătămate – menţinându-şi depoziţia dată în faza de urmărire penală a declarat că în urmă cu aproximativ 2 ani a primit un SMS de la persoana vătămată care îi comunica faptul că fusese bătută de soţul său, inculpatul M.U., acesta intenţionând să o şi izgonească din locuinţă împreună cu copilul. Ulterior primirii acelui SMS, martora a avut o convorbire telefonică cu persoana vătămată care i-a relatat că fusese agresată fizic de către inculpat. La câteva zile de la convorbirea telefonică a întâlnit-o pe persoana vătămată ocazie cu care martora a observat că aceasta prezenta urmele agresiunii fizice,persoana vătămată relatându-i că acest incident nu era unul singular în familia sa.

Martora S. M., mama persoanei vătămate a menţinut declaraţia dată în faza de urmărire penală şi a arătat că are cunoştinţă de faptul că în familia fiicei sale au existat neînţelegeri , în cursul conflictelor din familia acesteia, persoana vătămată fiind agresată fizic de soţul său.

În seara zilei de 24.04.2014 a fost sunată de fiica sa care i-a comunicat că fusese bătută de către inculpat. A hotărât să meargă la locuinţa acesteia, însă fiindu-i teamă că nu va fi lăsată de către inculpat să intre în casă a apelat la ajutorul martorului G. V.,naşul de cununie al părţilor. A ajuns la locuinţa părţilor împreună cu acest martor şi a observat că părţile avuseseră un conflict, conflict care a continuat şi în prezenţa martorilor, inculpatul lovind-o pe persoana vătămată şi în prezenţa acestora.

De asemenea , în ziua de 08.05.2014, persoana vătămată a sunat-o şi i-a spus că fusese bătută din nou de către inculpat; s-a deplasat din nou la locuinţa părţilor şi a constatat că de această dată , fiica sa fusese bătută mai rău decât la incidentul anterior.

La termenul din 19.01.2017 au fost audiaţi martorii G.V. şi G.Ş.V., naşii de cununie ai părţilor.

Martorul G. V., menţinând declaraţia dată la urmărirea penală a confirmat că a însoţit-o pe martora S. M. la locuinţa părţilor, acest lucru fiindu-i solicitat de către martora S. care îi spusese că fiica sa fusese bătută de soţul său.

Când a ajuns la locuinţa părţilor acestea încă se certau şi se loveau reciproc.

Martora G.Ş. V. a declarat că a fost sunată de martora S.M. care i-a spus că fiica sa fusese bătută de către inculpat. Soţul său,martorul G. V. s-a deplasat împreună cu martora S. M. la locuinţa părţilor, loc în care a ajuns mai târziu şi ea. Şi în momentul în care martora a ajuns la locuinţa părţilor acestea încă se mai certau; a înţeles că motivul conflictelor dintre părţi era acela că partea vătămată refuza să se implice în trebuirile gospodăreşti, inculpatul imputându-i acest lucru( persoana vătămată îi spunea inculpatului că nu s-a căsătorit pentru a spăla şi găti) . Martora a mai declarat că persoana vătămată i-a relatat în mai multe rânduri că a avut conflicte cu inculpatul în cursul cărora se loveau reciproc("da, ne batem, dă el dau şi eu")

Deşi a fost citat atât prin citaţie , mandat de aducere cât şi potrivit dispoziţiilor art. 259 alin.5 C.p.p., inculpatul nu s-a prezentat în instanţă pentru a fi audiat; din procesul verbal  de executare a mandatului de aducere a rezultat că acesta este plecat din ţară de mai mult timp( fila 56). În faza de urmărire penală , inculpatul a recunoscut săvârşirea agresiunilor, precizând că as fost provocat de către persoana vătămată.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

1. La data de 24.04.2015,în timp ce se aflau la locuinţa comună,între persoana vătămată S.A.A. şi inculpatul M.  E. a izbucnit un conflict.

În această împrejurare, inculpatul a prins-o de braţe şi a lovit-o cu pumnii şi palmele pe persoana vătămată,în zona feţei.

Conform certificatului medico-legal nr. xx/A2 din xx.xx.2014 persoana vătămată prezenta leziuni de violenţă în zona braţelor, ce puteau data din xx.xx.2014, care au putut fi produse prin lovire cu sau de corpuri dure şi compresiune, necesitând 3-4 zile de îngrijiri medicale.

2. În noaptea de xx/xx.xxx.2104,în timp ce se aflau la domiciliul comun, inculpatul a agresat-o din nou pe partea vătămată S.A.A.,lovind-o în zona feţei,după care a prins-o de braţe şi a împins-o.

Conform raportului de constatare medico-legală nr. xx/xx.xx.2014, persoana vătămată prezenta leziuni de violenţă în zona capului, feţei, a braţelor şi  a picioarelor,  ce puteau data din xx.xx.2014, care au putut fi produse prin lovire cu sau de corpuri dure şi compresiune, necesitând 4-5 zile de îngrijiri medicale

Din coroborarea tuturor probelor administrate în faza de urmărire penală dar şi în faza de cercetare judecătorească,instanţa reţine că inculpatul,pe fondul stării conflictuale preexistente,cu cele două ocazii – 24.04.214 şi respectiv xx/xx.xx.2014 a lovit-o pe partea vătămată cu pumnul în zona feţei, cauzându-i leziunile descrise în certificatul medico-legal şi respectiv raportul de constatare medico-legală; instanţa nu va reţine ca verosimilă apărarea inculpatului potrivit căreia doar a îmbrâncit-o pe partea vătămată, certificatul medico-legal, menţionând ca mecanism de producere a leziunilor traumatice lovirea activă(cu corp dur). 

Starea de fapt reţinută este confirmată de recunoaşterea în parte a infracţiunilor  de către inculpat în faza de urmărire penală şi de înscrisurile aflate la dosarul de urmărire penală: declaraţia persoanei vătămate,declaraţiile martorilor S.M.,G.V.,G.Ş.V.,planşele foto,certificatul medico-legal nr. xx/A2 din xx.xx.2014 emis de către IML Craiova,raportul de constatare medico-legală nr. xx/A1 din xx.xx.2014 emis de către IML Craiova.

 Din coroborarea tuturor probelor administrate atât  în faza de urmărire penală , instanţa reţine că cele două infracţiuni sunt pe deplin probate; din cauza deteriorării relaţiilor de familie, părţile recurgeau în mod frecvent la violenţe fizice, aspecte ce s-au petrecut şi în zilele de xx.xxx.2014 şi respectiv xx/xx.xx.2014.

Faţă de cele expuse mai sus,în drept,fapta inculpatului M.U. care, în noaptea de xx/xx.xx.2014,a agresat-o fizic pe soţia sa,persoana vătămată S.A.A.,producându-i acesteia leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile îngrijiri medicale,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violenţă în familie, prev. de art. 199 raportat la art. 193 alin.2 C.p ,iar fapta aceluiaşi inculpat care, în seara zilei de xx.xx.2014 a agresat-o fizic pe soţia sa,persoana vătămată S.A.A.,producându-i acesteia leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 3-4 zile îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de violenţă în familie, prev. de art. 199 raportat la art. 193 alin.2 C.p, ambele infracţiuni cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p.

Cum săvârşirea infracţiunilor şi vinovăţia inculpatului au fost dovedite,instanţa urmează să dispună angajarea răspunderii penale a inculpatului proporţional gradului de pericol social al faptei comise şi periculozităţii acestora.

Astfel, instanţa va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii,orientată spre minimul special prev. de art. 193 alin.2 C.p.; la stabilirea pedepselor pentru inculpat,precum şi la individualizarea cuantumului acestora,instanţa,conform art. 74 C.p.,va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei şi anume: dispoziţiile părţii generale a Codului penal,limitele de pedeapsă fixate în C.p. pentru această infracţiune, gradul de pericol social concret al faptelor comise,obiectul juridic lezat,împrejurările şi modul de comitere,mobilul activităţii infracţionale precum şi rezultatul socialmente periculos, atitudinea procesuală a inculpatului.

Având în vedere aceste aspecte,instanţa apreciază că aplicarea unor pedepse cu amenda penală pentru infracţiunile săvârşite este de natură să asigure reeducarea acestuia şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

Astfel, pentru infracţiunea săvârşită în data de xx.xx.2014, instanţa îi va aplica inculpatului pedeapsa amenzii penale de 1800 lei,reprezentând 180 zile amendă, valoarea unei zile amendă fiind stabilită la 10 lei, iar pentru infracţiunea comisă în noaptea de xx/xx.xx.2014 instanţa îi va aplica inculpatului pedeapsa amenzii penale de 2000 lei,reprezentând 200 zile amendă, valoarea unei zile amendă fiind de asemenea stabilită la 10 lei.

În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. c C.p., instanţa va contopi cele două pedepse aplicate inculpatulu, în pedeapsa rezultantă de 2600 lei amendă penală.

I se va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 63 C.p.,privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.

În ceea ce priveşte latura civilă,instanţa constată că partea vătămată S.A.A. s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 lei reprezentând daune materiale şi suma de 10.000 lei daune morale,solicitând dovedirea acestor sume prin înscrisuri  şi martori.

La termenul de judecată din 20.10.2016, partea vătămată a depus prin apărător ales reprezentând chitanţe doveditoare a achitării contravalorii examinărilor medico-legale, contravaloarea medicamentelor achiziţionate, bilete trimitere spital.

De asemenea la termenul din data de 08.12.2016 a fost audiată martora V. F. A. , propusă de către partea vătămată şi încuviinţată de instanţă, pentru dovedirea pretenţiilor civile formulate; aceasta a declarat că are cunoştinţă de faptul că partea vătămată a cheltuit suma de aproximativ 1000 lei pentru achiziţia unor medicamente, pentru asistenţa acordată de un medic psihiatric,dieta specială pe care a urmat-o; a mai arătat că partea vătămată a suferit foarte mult în urma agresiunilor la care a fost supusă.

Potrivit art. 1349 C.civ., cei care având discernământ încalcă îndatorirea de a respecta regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impun, răspund pentru prejudiciile cauzate,fiind  obligaţi să le repare integral.

Astfel, având înscrisurile depuse şi depoziţia martorei V.F.A., instanţa constată că acţiunea civilă formulată de partea vătămată , în ceea ce priveşte daunele materiale este dovedită, urmând a o admite aşa cum a fost formulată, inculpatul urmând a fi obligat la plata sumei de 1000 lei către partea vătămată, cu acest titlu.

În ceea ce priveşte daunele morale,acestea pot fi prezumate,nefiind necesară dovedirea lor prin probe nemijlocite; având în vedere leziunile suferite de către partea vătămată cu ocazia agresiunilor,numărul de zile de îngrijiri medicale acordate, instanţa apreciază că obligarea inculpatului la plata sumei de 1500 lei către partea vătămată cu titlu de daune morale - este în măsură a oferi o compensare justă acesteia pentru suferinţa fizică şi psihică şi în acelaşi timp  neîmpovărătoare pentru inculpat.

În baza art. 274 alin. 1  C.p.p,instanţa îl va obliga pe inculpat  la plata sumei 200 lei,cu titlu de cheltuieli judiciare către stat,suma de 520 lei, reprezentând onorarii apărători oficii urmând a rămâne în sarcina statului.

În baza art. 276 C.p.p.,instanţa îl va obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei către partea vătămată,cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 193 alin. 2 raportat la art. 199 C.p.

Condamnă pe inculpatul M.U., la pedeapsa de 1800 lei amendă penală, echivalentul a 180 zile-amendă( fapta din 24.04.2014).

Stabileşte suma corespunzătoare unei zile-amendă la 10 lei.

În baza art. 193 alin. 2 raportat la art. 199 C.p.

Condamnă pe inculpatul M.U. la pedeapsa de 2000 lei amendă penală, echivalentul a 200 zile-amendă(fapta din 07/08.05.2014).

Stabileşte suma corespunzătoare unei zile-amendă la 10 lei.

În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. c C.p.

Contopeşte cele două pedepse aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă în pedeapsa rezultantă de 2600 lei amendă penală

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 63 C.p.,privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.

În baza art. 25 raportat la art. 397 C.p.p.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea vătămată S.A.A.,  şi obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 1500 lei cu titlu de daune morale.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p.,obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare către stat, suma de 520 lei reprezentând onorarii apărători oficiu, rămânând în sarcina statului.

În baza art. 276 C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei către partea civilă S.A.A., cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17.03.2016.

Preşedinte, Grefier,

,