Greşit obligat inculpatul la prelevarea de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în sndgj conform art. 4 alin.1 din Legea nr.76/2008, raportat la fapta comisă prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000.

Decizie 730/Ap din 10.10.2017


Asupra prezentei cauze penale, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.113/S din 21.06.2017 a Tribunalului Braşov s-a dispus, în baza art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnarea inculpatului A. la o pedeapsă de 1 lună închisoare .

În baza art. 91 alin. 1 – 92 alin. 1 Cod penal a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata unui termen de 2 ani.

În baza art. 93 alin. 1 lit. a-e, alin. 2 lit. b, c alin. 3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, a impus condamnatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

-  să se prezinte la serviciul de probaţiune în raza căruia domiciliază, la datele fixate de acesta;

-  să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-  să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-  să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

- să frecventeze un program de reintegrare socială stabilit şi derulat de către serviciul de probaţiune;

-  să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.

- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. B.– Amenajarea Teritoriului sau în cadrul Primăriei mun. B. - Căminul pentru Persoane Vârstnice.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal a atras atenția inculpatului A. asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal.

A constatat că inculpatul A. a fost reţinut o zi, la 1.04.2015.

În temeiul art. 16 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi art. 112 alin. 1 lit. f din Codul penal a dispus confiscarea specială a următoarelor cantităţi de droguri care au făcut obiectul infracţiunii cercetate în prezenta cauză:

- cantitatea de 1,20 grame cannabis depusă la Camera de Corpuri Delicte a I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O.

În baza art. 4 alin. 1 din Legea nr.76/2008 a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.

În baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală a obligat inculpatul să plătească statului 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa a reţinut următoarele.

Prin rechizitoriul nr. xxx/D/P/2014 întocmit de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov  s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunii de:

- „deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu” prevăzută de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

Prin actul de sesizare a instanţei s-au reţinut în esenţă următoarele:

La data de 13.12.2014, lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei 1 Poliţie B. şi lucrători din cadrul I.J.J. B. au sesizat B.C.C.O. B. – Serviciul Antidrog în legătură cu faptul că A. a fost depistat având asupra sa o cantitate de droguri de risc.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în data de 13.12.2014, o patrulă mixtă de menţinere a ordinii publice s-a deplasat, urmare unei solicitări, la S.C. „C.” S.R.L. din B., […], întrucât o persoană de sex masculin a provocat tulburarea ordinii publice şi exista suspiciunea că aceasta se află sub influenţa substanţelor stupefiante.

Cu această ocazie, în localul public a fost identificat inculpatul A. şi i-a fost efectuat un control corporal. În cadrul controlului au fost găsite asupra inculpatului un număr de 3 pliculeţe transparente autosigilante, două dintre acestea conţinând fragmente vegetale de culoare verde-oliv, iar în cel de-al treilea observându-se urme de fragmente. Tot cu ocazia controlului a mai fost descoperită o ţigaretă de tip „joint” fumată până la jumătate.

Inculpatul A. a fost condus la unitatea de primire urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă B. şi, fiind testat toxicologic, s-a stabilit că acesta a consumat cannabis.

Probele ridicate cu ocazia controlului corporal au fost înaintate Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul IGPR şi, conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 892021/23.01.2015, fragmentele vegetale aflate în cele două pliculeţe transparente autosigilante cântăresc 1,39 grame şi sunt cannabis, în cel de-al treilea pliculeţ a fost pus în evidenţă tetrahydrocannabinol (THC), iar în restul de ţigaretă a fost pus în evidenţă Δ9 Tetrahidrocannabinol (THC) şi nicotină.

Cannabisul face parte din Tabelul Anexă nr. III al Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Inculpatul A. a arătat că înţelege să recunoască faptele ce i se impută şi a solicitat ca judecata să se desfăşoare exclusiv pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse la dosarul cauzei.

Tribunalul a apreciat incidente dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală privitor la inculpatul A..

Urmare a manifestării de voinţa a inculpatului indicat dar văzând şi probele administrate în cursul urmăririi penale instanţa va reţine ca şi corespunzând adevărului situaţia de fapt descrisă în actul de sesizare în modalitatea expusă în rechizitoriu, respectiv următoarele:

În data de 13.12.2014, o patrulă mixtă de menţinere a ordinii publice s-a deplasat, urmare unei solicitări, la S.C.  C.  S.R.L. din […], întrucât o persoană de sex masculin a provocat tulburarea ordinii publice şi exista suspiciunea că aceasta se află sub influenţa substanţelor stupefiante.

Cu această ocazie, în localul public a fost identificat inculpatul A. şi i-a fost efectuat un control corporal. În cadrul controlului au fost găsite asupra inculpatului un număr de 3 pliculeţe transparente autosigilante, două dintre acestea conţinând fragmente vegetale de culoare verde-oliv, iar în cel de-al treilea observându-se urme de fragmente. Tot cu ocazia controlului a mai fost descoperită o ţigaretă de tip „joint” fumată până la jumătate.

Inculpatul A. a fost condus la unitatea de primire urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă B. şi, fiind testat toxicologic, s-a stabilit că acesta a consumat cannabis.

Probele ridicate cu ocazia controlului corporal au fost înaintate Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul IGPR şi, conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr.892021/23.01.2015, fragmentele vegetale aflate în cele două pliculeţe transparente autosigilante cântăresc 1,39 grame şi sunt cannabis, în cel de-al treilea pliculeţ a fost pus în evidenţă tetrahydrocannabinol (THC), iar în restul de ţigaretă a fost pus în evidenţă Δ9 Tetrahidrocannabinol (THC) şi nicotină.

Cannabisul face parte din Tabelul Anexă nr. III al Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Faptele anterior descrise comise de către inculpatul A. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu” prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/2000, sens în care s-a dispus condamnarea inculpatului indicat după cum urmează:

În baza art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală a condamnat inculpatul A. la o pedeapsă de 1 lună închisoare.

 La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului indicat au fost urmărite criteriile vizate de art. 74 Cod penal prin prisma stării de pericol creat pentru valoarea ocrotită de legea penală, naturii şi gravităţii rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, faptul că inculpatul are antecedente penale, nivelul său de educaţie, vârsta tânără, situaţia sa familială şi socială, acesta părând a înţelege consecinţele faptelor sale.

Astfel conform înscrisurilor întocmite de către Agenţia Naţională Antidrog – C.P.E.C.A. B., inculpatul A. este neintegrat socio-profesional şi are un istoric de consum al drogurilor de risc începând din anul 2007, fiind consumator de cannabis.

Pe de altă parte din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta a fost condamnat la amendă penală pentru infracţiunea prevăzută de art.180 din Codul penal 1968, prin sentinţa penală nr.403/2006 a Judecătoriei Braşov şi la o altă amendă penală pentru infracţiunea prevăzută de art.290 din Codul penal 1968, prin sentinţa penală nr.315/2005 a Tribunalului Braşov. De asemenea, la data de 22.02.2013, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov s-a dispus sancţionarea sa administrativă cu amendă 300 lei pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 50/1991 (executarea de lucrări fără autorizaţie de construcţie).

Toate cele expuse nu relevă posibilitatea aplicării dispoziţiilor art. 83 şi următoarele Cod penal privitoare la amânarea executării pedepsei.

În baza art. 91 alin. 1 Cod penal s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe o durată de 2 ani – fiind întrunite condiţiile cumulativ vizate de textul procesual indicat şi pentru motivele expuse la individualizarea pedepselor aplicate - termen de supraveghere stabilit conform art. 92 alin. 1 Cod penal.

Faţă de aceste aspecte tribunalul a apreciat că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, inculpatul A. nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

În acest sens tribunalul a observat atitudinea procesuală sinceră, vârsta, circumstanţele concrete ale faptelor, cantitatea de droguri de risc deţinută, aspecte care, în mod coroborat, conturează posibilitatea atingerii scopului pedepsei şi fără executarea acesteia în mediu penitenciar.

În baza art. 93 alin.. 1 lit. a-e, alin. 2 lit. b, c alin. 3 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

  - să se prezinte la serviciul de probaţiune în raza căruia domiciliază, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

 - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

- să frecventeze un program de reintegrare socială stabilit şi derulat de către serviciul de probaţiune;

- să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală;

- să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei mun. B. – Amenajarea Teritoriului sau în cadrul Primăriei mun. B. - Căminul pentru Persoane Vârstnice.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal a atras atenția inculpatului A. asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal.

Va constata că inculpatul A. a fost reţinut o zi, la 1.04.2015.

În temeiul art. 16 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi art. 112 alin. 1 lit. f din Codul penal a dispus confiscarea specială a următoarelor cantităţi de droguri care au făcut obiectul infracţiunii cercetate în prezenta cauză:

- cantitatea de 1,20 grame cannabis depusă la Camera de Corpuri Delicte a I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O.

În baza art. 4 alin.1 din Legea nr.76/2008 a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.

În baza art. 274 alin.1, 2 Cod procedură penală a obligat inculpatul să plătească statului 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel, la data de 26.06.2017, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial B..

Ministerul Public a criticat hotărârea primei instanțe sub aspect de legalitate, relativ la pedeapsa aplicată de către instanţa de fond inculpatului A. pentru infracţiunea prevăzută de art. 4 alin.1 din Legea nr. 143/2000. S-a arătat că pentru această infracţiune limitele de pedeapsă prevăzute sunt de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, instanţa aplicând o pedeapsă de 1 lună închisoare, în condiţiile reţinerii doar a dispoziţiilor privind procedura simplificată.

Totodată, s-a apreciat de către procuror că în mod nelegal au fost aplicate dispozițiile Legii nr.76/2008, faţă de fapta reţinută în actul de sesizare, infracţiunea prevăzută de art. 4 nefiind cuprinsă în anexa legii. Drept urmare, este nelegală obligaţia impusă de către instanţa de judecată în sarcina inculpatului, în sensul prelevării de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.

În calea de atac a apelului nu au fost administrate alte mijloace de probă.

Analizând hotărârea atacată prin prisma criticilor invocate, luând în considerare întreg materialul probatoriu administrat în cauză, precum şi principiile enunţate de Codul de procedură penală în art.417 şi art.418, Curtea de Apel reţine următoarele.

Prima instanţă a reţinut în mod corect starea de fapt cu care a fost sesizată, având în vedere întreg materialul probatoriu administrat în cursul urmăririi penale, care a fost însuşit de către inculpat prin atitudinea procesuală de recunoaştere a comiterii infracţiunii în modalitatea descrisă în actul de sesizare.

În esenţă, în mod corect s-a reţinut că în data de 13.12.2014, în urma unui control efectuat de către o patrulă mixtă de menţinere a ordinii publice la S.C. C. S.R.L. din […], întrucât o persoană de sex masculin a provocat tulburarea ordinii publice şi există suspiciunea că aceasta se află sub influenţa substanţelor stupefiante, a fost identificat inculpatul A. şi i-a fost efectuat un control corporal. În cadrul controlului au fost găsite asupra inculpatului un număr de 3 pliculeţe transparente autosigilante, două dintre acestea conţinând fragmente vegetale de culoare verde-oliv, iar în cel de-al treilea observându-se urme de fragmente. Tot cu ocazia controlului a mai fost descoperită o ţigaretă de tip „joint” fumată până la jumătate.

Inculpatul A. a fost condus la unitatea de primire urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă B. şi, fiind testat toxicologic, s-a stabilit că acesta a consumat cannabis.

Probele ridicate cu ocazia controlului corporal au fost înaintate Laboratorului Central de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul IGPR şi, conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 892021/23.01.2015, fragmentele vegetale aflate în cele două pliculeţe transparente autosigilante cântăresc 1,39 grame şi sunt cannabis, în cel de-al treilea pliculeţ a fost pus în evidenţă tetrahydrocannabinol (THC), iar în restul de ţigaretă a fost pus în evidenţă Δ9 Tetrahidrocannabinol (THC) şi nicotină, Cannabis-ul făcând parte din Tabelul Anexă nr. III al Legii nr.143/2000.

Încadrarea juridică stabilită de către tribunal este corectă, fiind în conformitate cu starea de fapt reţinută, aceasta constând în infracţiunile de „deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu” prevăzută de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000.

Drept urmare, în mod corespunzător Tribunalul Braşov a dat eficienţă dispoziţiilor art. 374 alin. 4 şi art. 375 Cod procedură penală, procedând la judecarea cauzei în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează procedura abreviată.

În ceea ce priveşte regimul sancţionator aplicat de către judecătorul de fond, Curtea observă că în mod corect acesta s-a orientat spre pedeapsa închisorii, aceasta corespunzând criteriilor generale de individualizare judiciară, prevăzute de art.74 Cod penal, în considerarea naturii faptei comise şi a elementelor ce circumstanţează persoana inculpatului (persoană neintegrată social, cunoscută ca şi consumator de astfel de substanţe şi cu multiple antecedente penale).

Relativ la cuantumul pedepsei, instanţa de apel constată că este întemeiată critica adusă de către Ministerul Public, raportat la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului, precum şi la dispoziţiile art. 396 alin.10 Cod procedură penală reţinute în cauză.

Astfel, prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă, minimul special este de 2 luni închisoare, în cauză neputându-se coborî sub acesta, nefiind incidente alte cauze legale de atenuare a răspunderii penale.

Drept urmare, Curtea va proceda, în cadrul rejudecării, la majorarea la 2 luni închisoare a pedepsei aplicată inculpatului pentru comiterea infracţiunii de deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000, cu reţinerea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, dispunerea unei pedepse minime contribuind la realizarea scopului preventiv-educativ, luând în considerare şi modalitatea de executare a suspendării sub supraveghere şi obligaţiile pe care aceasta le incumbă, stabilite de către prima instanţă.

Referitor la cea de-a doua critică a hotărârii, se constată că, în raport de dispoziţiile art. 4 alin.1 din Legea nr.76/2008, coroborate cu anexa legii, în cazul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea nr.143/2000 nu se impune obligarea inculpatului la prelevarea de probe biologice în vederea introducerii în S.N.D.G.J., această infracţiune nefiind prevăzută în pct.29 din anexă.

Drept urmare, în cadrul rejudecării, Curtea va înlătura din cuprinsul hotărârii apelate obligaţia privind prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în S.N.D.G.J.

În raport de cele menţionate, Curtea apreciază că apelul declarat de către Ministerul Public este întemeiat în integralitate, urmând ca hotărârea primei instanțe să fie desfiinţată numai cu privire la cuantumul pedepsei aplicată inculpatului A. şi la înlăturarea dispoziţiilor art.4 alin.1 din Legea nr.76/2008.

Corelativ soluţiei ce se va dispune, în baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.