Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Sentinţă penală 404 din 11.10.2017


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Conform articolului 83 alin.1 Cod penal, instanţa poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) şi lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr. 404/11.10.2017

Prin rechizitoriul nr. 2…/P/2016 din data de 30.03.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria T  B  a trimis în judecată pe inculpatul V  E  pentru săvârşirea infracţiunii de obiect refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice prev. de art. 337 Cod penal, constând în aceea că, după ce în noaptea de 26/27.11.2016, în intervalul orar aproximativ 0330 – 0410 a condus autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare G -70-A  între satul V , com. V , jud. G şi oraşul T . B , jud. G ,  aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, a refuzat recoltarea de mostre biologice la Spitalul Or. T . B  în vederea stabilirii alcoolemiei.

Situaţia de fapt a rezultat din coroborarea următoarelor mijloace de probă : proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante şi proces-verbal de sesizare din oficiu; rezultat testare aparat Dragger;  proces verbal privind refuzul inculpatului de recoltare a mostrelor biologice; declarații inculpat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B  sub nr. 5…./316/2017, la data de 03.04.2017.

Prin încheierea nr. 133 din 15.05.2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2….0/P/2016 din data de 30.03.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  privind pe inculpatul V  E pentru săvârşirea infracţiunii de obiect refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice prev. de art. 337 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, a dispus începerea judecăţii cauzei.

La termenul de judecată din data de 27.09.2017, inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei şi a solicitat judecata cauzei conform procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 Cod procedură penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Fapta inculpatului V  E care, după ce în noaptea de 26/27.11.2016, în intervalul orar aproximativ 0330 – 0410 a condus autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare G -70-A..între satul V , com. V , jud. G  şi oraşul T . B , jud. G ,  aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, a refuzat recoltarea de mostre biologice la Spitalul Or. T . B  în vederea stabilirii alcoolemiei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 337 Cod penal.

Sub aspect obiectiv, elementul material al infracţiunii îl reprezintă acţiunea de conducere în condiţii ilicite, prin nerespectarea interdicţiei de a conduce autoturismul sub influenţa alcoolului.

Fiind o infracţiune de pericol, fapta inculpatului a avut ca urmare imediată creare unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea acţiunii desfăşurată efectiv de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă întrucât, deşi nu a urmărit producerea urmării constând într-o stare de pericol pentru toţi cei implicaţi în circulaţia pe drumurile publice, acesta a acceptat cel puţin producerea acestei urmări.

La individualizarea judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere pericolul social concret al faptei inculpatului, care nu a avut drept consecinţă producerea vreunui eveniment rutier, persoana inculpatului care nu are antecedente penale şi are un loc de muncă.

În raport de aceste criterii, urmând a reţine dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa va stabili faţă de inculpat pedeapsa de 8 luni închisoare.

Probele administrate în cauză susţin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 396 alin. 4 Cod procedură penală în sensul că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, precum şi a condiţiilor art. 83 – 90 Cod penal, respectiv pedeapsa stabilită este de 8 luni închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana acestuia, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Faţă de considerentele expuse, instanţa în baza disp. art. 83 alin. 1 Cod penal va amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza disp. art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere :

a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B , la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

 În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prev. de art. 88 Cod penal.

Văzând şi disp. art. 274 alin. 1 Cod procedură penală.