Infracţiuni

Decizie 250 din 25.10.2016


  Prin încheierea judecătorului de camera preliminara din 14.09.2016 de la  Judecătoria Buhusi pronunţata în dosarul nr. 793/199/2016/a1 :

În temeiul art. 342 C. pr. pen., raportat la art. 35, art. 41 C. pr. pen., s-a constatat  competenţa instanţei, sub aspectul funcţional, material şi teritorial.

În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. s-a constatat  legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 855/P/04.05.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi prin care a fost trimis în judecată inculpatul F.D.C.,  pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, faptă prev. şi ped. de art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.

S-a constatat  legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 855/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi.

S-a dispus începerea judecăţii în cauză, privind pe inculpatul F.D.C..

Pentru a pronunţa încheierea judecătorul de camera preliminara a avut in vedere următoarele:

Inculpatul F.D.C.  a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, faptă prev. şi ped. art. 253 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 1 C.pen.,  constând în aceea că la data de 22.11.2015, în jurul orei 21:00, a distrus prin incendiere cantitatea de 50 tone furaje depozitată pe un teren situat în zona T. din satul B., com. B., jud. Bacău, aparţinând persoanei vătămate T.G., provocând un prejudiciu estimat la 20.000 lei.

Prin ordonanţa din data de 23.11.2015, a fost dispusă începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de distrugere – fl. 9;

Prin ordonanţa din data de 25.11.2015, s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de suspectul F.D.C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere – fl. 7;

Prin ordonanţa din data de 08.02.2016, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, din art. 253 al. 4 C.pen. în art. 253 al. 1 C.pen. – fl. 6; 

Prin ordonanţa din data de 08.02.2016, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul F.D.C., pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere – fl. 4

Inculpatului i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile, întocmindu-se procese verbale – fl.25, 26;

Inculpatul nu au beneficiat de asistenţă juridică

Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost stabilită de către procuror în baza următoarelor mijloace de probă: declaraţia persoanei vătămate – fl. 21; proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşă foto anexă – 13-20; proces-verbal de intervenţie nr. 746/22.11.2015 al I. Bacău – fl. 43; adresa A.nr. 2549/21.12.2015 – fl. 42; raport de constatare criminalistică nr. 391254/10.12.2015 – fl. 35-40; adresa nr. 143372/03.12.2015 a I. Bacău – fl. 46; declaraţia martorului T.M.C. – fl. 59; declaraţia martorei T.G. – fl. 60; proces-verbal discuţie telefonică cu martorul A.S. – fl. 67; declaraţiile inculpatului -  fl. 27,30;

S-a reţinut ca potrivit art.342 C.P.P., obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Judecătorul a constatat  că s-au îndeplinit prevederile art.344 C.P.P. referitoare la comunicarea către inculpat a unei copii a rechizitoriului şi respectiv înştiinţarea acestora cu privire la obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

De asemenea, se constată că prin notele scrise depuse la dosar nu au fost formulate de către inculpat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Prin prisma acestor argumente şi în urma analizării actului de sesizare a instanţei, a probelor şi a actelor de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 855/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, instanţa a constatat că acestea au fost îndeplinite cu respectarea prevederilor legale. Astfel, rechizitoriul întruneşte condiţiile prevăzute de art.328, art.329 C.P.P., mijloacele de probă au fost administrate cu respectarea prevederilor Titlului IV al codului de procedură penală şi nu există vreunul din cazurile de nulitate a actelor de urmărire penală.

S-a constatat că instanţa sesizată în prezenta cauză este competentă să judece cauza penală, conform art.35 şi art.41 C.P.P.

Se mai reţine că rechizitoriul cuprinde date referitoare la fapte, încadrarea juridică, persoana inculpatului, precum şi dispoziţia de trimitere în judecată a acestuia.

În baza art. 346 alin. (1) şi alin.(2) C. proc. penală, a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală şi a sesizării instanţei prin rechizitoriul întocmit în data de 04.05.2016 în dosarul penal nr. 855/P/2015  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi prin care a fost trimis în judecată inculpatul F.D.C., pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, faptă prev. şi ped. de art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.

În temeiul art.275 alin.(3) Cod proc. pen., cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Împotriva încheierii inculpatul F.D.C. a declarat contestaţie în condiţiile art. 347 C .p .p, fara a expune in scris  motivele .

  Tribunalul, procedând la analiza încheierii contestate în raport de actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

 Din coroborarea prevederilor art.342 ş.u. Cod procedură penală- cererile şi excepţiile ce pot fi invocate în procedura de cameră preliminară pot viza, în mod exclusiv, neregularităţi ale actului de sesizare, motive de nulitate a actelor de urmărire penală ori de excludere a probelor administrate în aceeaşi fază a procesului penal.Orice alte critici la adresa urmăririi penale se constituie în apărări care vizează fondul cauzei, pot conduce la o soluţie de achitare sau încetare a procesului penal şi nu pot fi valorificate în procedura de cameră preliminară ci în etapa judecăţii, astfel cum judicios a apreciat şi prima instanţă.

  Insa inculpatul si celelalte parţi  nu  au invocat  cereri si excepţii cu privire la regularitatea actului de sesizare, după cum rezulta si din practicaua încheierii contestate in care s-a consemnat ca inculpatul  F.D.C., prezent fiind,  arată că a primit rechizitoriul şi nu are alte cereri de formulat.

Totodată, judecătorul  de camera preliminara de la Judecătoria Buhuşi in mod corect a constatat ca rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

Raportat la aceste considerente vor fi însuşite de către instanţa de control judiciar  argumentele expuse de către prima instanţă privind legalitatea actului de sesizare.

În raport cu cele mai sus menţionate, în temeiul art. 346 alin. (1) C. proc. pen. – in cauza nefiind formulate cereri/exeptii de catre parti – in mod temeinic s-a constatat legalitatea rechizitoriului nr. 855/P/2015  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi prin care a fost trimis în judecată inculpatul F.D.C., pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, faptă prev. şi ped. de art. 253 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.,  fiind respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen., a administrării probelor, respectiv că rechizitoriul cuprinde toate elementele necesare prevăzute în art.328 coroborat cu art.286 alin.2 Cod pr.penală privind faptele reţinute în sarcina inculpatului, încadrarea juridică a faptelor, probele şi mijloacele de probă, cheltuielile judiciare, menţiunile prevăzute în art.330 şi art.331 Cod pr.penală cu privire la măsurile preventive şi asiguratorii şi a măsurilor de siguranţă; cu privire la dispoziţia de trimitere în judecată, precum şi menţiuni necesare pentru soluţionarea cauzei, cu respectarea dispoziţiilor art.114-123 din acelaşi cod - privind persoanele audiate ca martor şi consemnarea declaraţiilor acestora, precum şi actelor de urmărire penală, respectiv mijloacele de probă..

Urmează a se concluziona, faţă de motivele mai sus expuse, în sensul absenţei impedimentelor la începerea judecăţii.

În consecinţă va fi respinsa ca nefondata contestaţia formulata şi va fi obligat contestatorul la plata cheltuielilor judiciare către stat.