Hotarare

Sentinţă penală 1401 din 05.10.2017


INSTANŢA

Prin Rechizitoriul din 14.06.2017 pronunţat în dosarul cu nr. 38XX15/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea a fost trimis în judecată inculpatul Tarcea Ionuţ Emil pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare prevăzută de art 295 alin 1 C Pen cu referire la art 308 alin 1 C Pen.

Se reţine în actul de sesizare că Tarcea a avut calitatea de gestionar al unui punct de lucru al Star SA Tulcea şi că, profitând de funcţia deţinută , la 29.08.2016 a însuşit în interes propriu de la locul de muncă suma de 93.066,72 lei , bani ce proveneau din încasările efectuate.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format dosarul cu nr. 4725/2017.

Înainte de începerea cercetării judecătorești, inculpatul a înțeles să se prevaleze de prevederile art. 374 alin. (4) NCPP, sens în care instanța a procedat la audierea acestuia, potrivit prevederilor art. 375 alin. (1) NCPP.

Din cuprinsul înscrisurilor de la dosarul de urmărire penală se reţine ca stare de fapt:

Tarcea Ionuţ Emil a avut calitatea de angajat al Star SA Tulcea. Începând cu data de 01.05.2015 acesta desfăşura activităţi de vânzare a combustibililor lichizi ori gazoşi precum şi vânzarea de bunuri generale,  la staţia plutitoare situată în sat Mila 23 judeţ Tulcea.

După ce a lucrat o perioadă de o săptămână, la 29.08.2016 a fost înlocuit de un coleg al său.

Înainte de a părăsi locul de muncă, Tarcea a luat cu el toţi banii proveniţi din vânzările  efectuate în perioada 22 – 29 .08.2016, a luat facturi fiscale, rapoartele de gestiune zilnice şi cele  fiscale zilnice şi, cu ajutorul unei bărci, s-a deplasat în oraş Tulcea.

Ajuns în portul Tulcea, inculpatul nu s-a mai deplasat către sediul Star SA Tulcea pentru a preda banii şi actele ci a mers la o bancă unde a depus într-un cont pe numele său suma de 46.590 lei. Restul de bani i-a folosit pentru a achiziţiona valută ( circa 13.000 euro). Având euro asupra sa a plecat la Bucureşti şi de acolo, a luat o cursă aeriană către Atena -Grecia. A doua zi a plecat din Atena în insula Creta şi s-a stabilit în localitatea Rethymo. A locuit acolo până la 17.02.2017 când a plecat spre România.

În cauză a fost efectuată o expertiză contabilă care a stabilit că suma totală încasată de inculpat a fost de 93.066,72 lei. Din această sumă inculpatul n u a restituit nici un ban către Star 2000 SA Tulcea.

Starea de fapt reţinută mai sus rezultă din cuprinsul declaraţiilor date de suspect şi de inculpat, din cuprinsul declaraţiilor martorilor audiaţi, a înscrisurilor de la dosar, a raportului contabil efectuat, toate coroborate cu declaraţia de recunoaştere făcută de inculpat în faţa instanţei.

Calificând juridic fapta inculpatului Tarcea Ionuţ Emil se constată că acesta a săvârşit infracţiunea de delapidare sub forma prevăzută de art 295 alin 1 C pen cu aplicarea art 308 alin 1 C Pen întrucât la momentul săvârşirii avea calitatea de angajat al Star SA Tulcea.

Inculpatul a acţionat cu intenţie directă , şi-a însuşit şi a folosit în interes propriu bani pe care îi gestiona cauzând în acest mod un prejudiciu societăţii comerciale a cărei angajat era.

Pentru săvârşirea acestei infracţiuni urmează a îi fi aplicată inculpatului o pedeapsă.

La individualizarea acesteia instanța va ține cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 74 NCP, respectiv : împrejurările şi modul de comitere a infracțiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura şi frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială şi socială.

De asemenea, instanța va avea în vedere faptul recunoașterii în totalitate de către inculpat, pe parcursul judecății, a infracțiunii comise, precum şi acordul acestuia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Pe cale de consecință, ținând seama de atitudinea cooperantă şi regretul manifestat de inculpat, de conduita sa bună înainte de săvârșirea infracțiunii, inculpatul fiind fără antecedente penale, precum şi de faptul că este integrat în societate, în temeiul art. 396 alin. (1), alin. (4) şi alin. (10)  NCPP, instanța urmează să stabilească pedeapsa de 3 ani închisoare în sarcina inculpatului Tarcea Ionuţ Emil sub aspectul săvârșirii la data de 29.08.2016 a infracțiunii de delapidare  prevăzută de art. 295 alin1 c Pen cu aplicarea art 308 alin 1 C Pen.

Faţă de conduita inculpatului înainte de săvârșirea faptei cât şi după, nivelul de educare, situaţia familială şi socială şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie, dar şi pentru a da posibilitatea inculpatului de a repara prejudiciul produs ,  instanţa , constatând îndeplinite condiţiile art 91 C Pen va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Faţă de prevederile art 91 si 92 C pen se va stabili un termen de supraveghere de 4 ani.

Pe parcursul acestui termen inculpatul va trebui să îndeplinească obligaţiile prevăzute de art 93 alin 1 C pen şi anume:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune  Tulcea, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea  sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte  5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul  mijloacelor sale de existenţă.

Raportat la dispoziţiile art 93 alin 2 c Pen se va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Având în vedere dispoziţiile art 93 alin 3 C Pen inculpatul Tarcea Ionuţ Emil va fi obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile.

Instanţa va indica ca şi loc unde se va desfăşura munca două instituţii publice, respectiv Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea sau Primăria Tulcea-Direcţia de Asistenţă şi Protecţie, locul urmând a fi stabilit de Serviciul de Probaţiune Tulcea în funcţie de posibilităţile concrete de executare existente la nivelul serviciului şi la nivelul instituţiilor din comunitate.

Datele prevăzute la art 93 alin 1 lit c –e se comunica Serviciului de Probaţiune Tulcea iar supravegherea executării obligaţiilor prevăzute la art 93 si alin 3 se face de Serviciul de Probaţiune Tulcea.

Instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra consecințelor la care se expune prin nerespectarea obligaţiilor ce i-au fost impuse în sensul că, nerespectarea lor cu rea credință conduce la revocarea suspendării executării pedepsei şi dispunerea executării ei în regim de detenţie.

Pe parcursul soluționării cauzei inculpatul Tarcea Ionuț Emil a fost supus măsurii preventive a controlului judiciar.

Având în vedere fapta săvârșită şi modalitatea de săvârșire,  instanţa constată că măsura controlului judiciar se impune şi în continuare, până la rămânerea definitivă a hotărârii, măsura apărând a fi necesară pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal şi pentru împiedicarea sustragerii inculpatului de la judecată.

Persoana vătămată, Star SA Tulcea s-a constituit parte civilă în prezenta cauză , solicitând a fi despăgubită de către inculpat cu suma de 93.066,72 lei. La această sumă , partea civilă solicită a se adăuga şi suma ce reprezintă dobândă, calculată până la efectuarea integrală a plăţii.

Expertiza contabilă desfășurată în cauză dar şi inculpatul au demonstrat că suma cu care a fost prejudiciată partea civilă este de 93.066, 72 lei.

Prin fapta sa, ilicită şi  culpabilă, inculpatul a produs  un prejudiciu părţii civile astfel că este dator să îl acopere.

De aceea instanţa urmează să admită solicitarea părţii civile şi va obliga pe inculpat să plătească părţii civile Star SA Tulcea suma de 93.066, 72 lei reprezentând daune materiale.

La această sumă, inculpatul va plăti şi dobândă, calculată la nivelul celei legale şi care va fi datorată începând cu data de 29.08.2016 şi până la efectuarea integrală a plăţii.

Având în vedere soluția adoptată şi dispoziţiile art 274 C Pr pen instanţa îl va obliga pe inculpatul Tarcea la plata cheltuielilor judiciare efectuate de stat cu acest proces, stabilind cuantumul acestora la suma de 2500 lei din care 2000 lei în cursul urmăririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art 295 alin 1 C Pen cu referire la art 308 alin1 C Pen şi cu aplicarea art 396 alin 10 C Pr Pen

Condamnă inculpatul TARCEA la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În temeiul art 91 C Pen

Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare stabilind un termen de supraveghere de 4 ani.

În temeiul art 93 alin 1 C Pen

Impune inculpatului Tarcea  următoarele măsuri de  supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune  Tulcea, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea  sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte  5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul  mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art 93 alin 2 C Pen

Impune inculpatului Tarcea să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art 93 alin 3 C Pen

Obligă inculpatul Tarcea să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile.

Munca se va desfășura în cadrul uneia dintre cele două instituții publice, respectiv Direcția de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea sau Primăria Tulcea - Direcția de Asistență şi Protecție, ce va fi stabilită de Serviciul de Probațiune Tulcea în funcție de posibilitățile concrete de executare existente la nivelul serviciului şi la nivelul instituțiilor din comunitate.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art 96 C Pen. în sensul că săvârșirea unei noi infracțiuni ori neexecutarea cu rea credință a obligațiilor impuse are ca efect revocarea măsurii suspendării executării pedepsei şi dispunerea executării ei in regim de detenție.

Datele prevăzute la art 93 alin 1 lit c –e se comunică Serviciului de Probațiune Tulcea iar supravegherea executării obligațiilor prevăzute la art 93 alin 3 se face de Serviciul de Probațiune Tulcea.

Menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul Tarcea

Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Star SA Tulcea.

În temeiul art 397 C Pr Pen cu referire la art 1357 C Civ

Obligă inculpatul Tarcea la plata sumei de 93.066,72 lei către partea civilă Star SA Tulcea la care se adaugă dobânda legală, calculată de la data de 29.08.2016 şi până la efectuarea integrală a plăţii, sumă ce reprezintă daune materiale.

În temeiul art 274 alin 1 C Pr Pen

Obligă inculpatul Tarcea la plata sumei de 2500 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare din care 2000 lei în cursul urmăririi penale.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din  05.10.2017.

P R E Ş E D I N T E, G R E F I E R,

Domenii speta