Art.598 ncpp

Sentinţă penală 1649 din 15.10.2018


Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Din conţinutul prevederilor art. 597 C.p.p. privind procedura la instanţa de executare rezultă că legitimare procesuală activă are numai persoana condamnată sau altă persoană ale cărei drepturi şi interese legitime pot fi afectate prin  declanşarea punerii în executare a unei hotărâri penale definitive.

Potrivit dispoziţiilor art. 601 ind.1 C.p.p., cererile prevăzute de titlul V din C.p.p. în privinţa cărora rezultă că nu privesc o persoană condamnată,  determinată ori formulate împotriva unei persoane care nu poate fi determinată, precum şi cererile formulate în numele unei persoane condamnate, fără mandat din partea acesteia, dat în condiţiile legii, sunt inadmisibile.

Având în vedere manifestarea de voinţa exprimată de condamnatul ....., potrivit căreia nu a formulat şi nu îşi însuşeşte contestaţia la executare formulată în numele său, instanţa,în baza art. 601 ind. 1 C.p.p.,va respinge cererea ca inadmisibilă.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, din care suma de 130 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu.