Plângere formulată împotriva ordonanţei procurorului de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar. Termen. Modalitate de calcul. Tardivitate

Decizie Incheiere din 13.07.2018


Plângere formulată împotriva ordonanţei procurorului de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar. Termen. Modalitate de calcul. Tardivitate

C.pr.pen., art. 213 alin. (1), art. 2151 alin. (5), art. 269 alin. (4)

Potrivit art. 2151 alin. (5) rap. la art. 213 alin. (1) C.pr.pen., inculpatul poate face plângere împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar, în termen de 48 de ore de la comunicare. În condiţiile în care termenul de 48 de ore prevăzut de dispoziţiile legale a expirat, cel mai târziu, la data de 1.07.2018, ora 24.00, plângerea formulată de inculpată – la data de 2.07.2018 (data poştei) – este tardivă.

Nu sunt incidente dispoziţiile art. 269 alin. (4) C.pr.pen., potrivit cărora „când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează”, întrucât acestea se aplică termenelor care se calculează „pe zile” (după cum rezultă din chiar formularea textului), şi nu „pe ore”, cum este cazul termenului de formulare a plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar.

(Secţia a II-a penală, înch. pen. din data de 13.07.2018)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București – Secția a II-a Penală, la data de 05.07.2018 sub nr. 5393/2/2018, inculpata C.C.I., a arătat că după trecerea unei perioade de aproximativ 7 luni de control judiciar si a unei perioade anterioare de 2 luni de arest la domiciliu, aceasta măsură nu mai este necesara, așa cum arata dispoziţiile art. 202 alin. (1) C.pen. Buna desfăşurare a procesului penal poate fi realizata si fără ca inculpata să fie supusa vreunei masuri preventive.

În ordonanța prin care s-a dispus prelungirea controlului judiciar, parchetul a motivat prelungirea exemplificând cu doua hotărâri ale CEDO, hotărâri care nu se aseamănă cu învinuirile aduse inculpatei dar nu a motivat nici modul in care urmărirea penala ar fi influențata in mod negativ prin înlăturarea acestei masuri preventive.

A arătat că a respectat obligaţiile impuse si nu am încercat zădărnicirea aflării adevărului și că la acest moment, urmărirea penala poate fi definitivata fără a-i fi îngrădit dreptul de mişcare.

În drept, a invocat dispozițiile art. 2151 alin. (5) C.pr.pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului cauzei judecătorul de drepturi şi libertăţi constată următoarele:

Prin ordonanța din data de 29.06.2018 emisă în dosarul penal nr. 64/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție – Direcția Națională Anticorupție, s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând de la 03.07.2018, până la 31.08.2018, inclusiv, faţă de inculpata C.C.I., cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune, în formă continuată (20 acte materiale), precum şi pentru instigare la săvârşirea infracţiunii de fals informatic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 41 alin. (1) C.pen., art. 244 alin. (1) şi (2) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 41 alin. (1) C.pen. şi art. 47 C.pen. rap. la art. 325 C.pen., cu aplic, art. 35 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen..

2.În baza art. 215 alin. (1) şi (2) a), d) şi e) din Codul de procedură penală, pe durata măsurii controlului judiciar, s-a impus inculpatei C.C.I. respectarea următoarelor obligaţii:

a)să se prezinte la procuror, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte va fi chemată;

b)să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

c)să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte va fi chemată;

d)să nu depăşească limita teritorială a ţării decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar;

e)să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nici o cale, cu reprezentanţii părţii civile C.A.S.M.B., cu suspecţii/inculpaţii din cauză (…), cu martora denunţătoare I.A.A., precum şi cu celelalte persoane audiate în calitate de martori în prezenta cauză;

fi să nu exercite profesiile, respectiv să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora a săvârşit faptele.

S-a pus în vedere inculpatei că, în cazul în care va încălca cu rea-credinţă oricare din obligaţiile dispuse, faţă de aceasta se va solicita înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu.

Analizând cu precădere aspectele invocate de procuror, referitoare la tardivitatea plângerii formulate de inculpata C.C.I. împotriva ordonanţei din data de 29.06.2018 emisă în dosarul penal nr. 64/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine următoarele:

Potrivit art. 2151 alin. (5) rap. la art. 213 alin. (1) C.pr.pen., inculpatul poate face plângere împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar, în termen de 48 de ore de la comunicare.

Ordonanţa din data de 29.06.2018 emisă în dosarul penal nr. 64/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție – Direcția Națională Anticorupție, prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpata C.C.I., a fost comunicată inculpatei în aceeaşi zi, respectiv la 29.06.2018.

Prin urmare, termenul de 48 de ore prevăzut de dispoziţiile legale anterior menţionate pentru formularea plângerii a expirat, cel mai târziu, la data de 1.07.2018, ora 24.00, astfel că plângerea formulată de inculpată – la data de 2.07.2018 (data poştei – v. f. 19 dosar Curte) – este tardivă şi va fi respinsă ca atare.

Nu sunt incidente în cauză dispoziţiile art. 269 alin. (4) C.pr.pen., potrivit cărora „când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează”, întrucât acestea se aplică termenelor care se calculează „pe zile” (după cum rezultă din chiar formularea textului), şi nu „pe ore”, cum este cazul termenului de formulare a plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar.

Faţă de aceste considerente, va respinge, ca tardivă, plângerea formulată de inculpata C.C.I. împotriva ordonanţei nr.64/P/2017 din 29.06.2018 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA – Secţia de combatere a corupţiei. (…)