Plângere soluţie procuror(declinare la instanţa competentă)

Sentinţă penală 153 din 02.11.2012


Deliberând asupra cauzei penale de faţă,  constată următoarele:

Pe rolul acestei instanţe, sub nr. ..., a fost înregistrată plângerea formulată de petenta SC E.C. SRL Vaslui împotriva soluţiilor din Ordonanţa nr.  ... din 15.06.2012 şi Ordonanţa nr. ... din 24.07.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, prin care s-a dispus şi confirmat neînceperea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 215 alin 1,3 Cod penal şi art. 25 Cod penal raportat la art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, faţă de numitul V.R.D..

A motivat petenta că soluţia atacată nu este legală şi temeinică, deoarece organele de cercetare penala nu au analizat cu rigurozitate faptele semnalate şi s-au grăbit să dispun neînceperea urmăririi penale.

Menţionează că V.R. era la data comiterii faptelor, organ de control al Gărzii Financiare, având interdicţie de a achiziţiona mărfuri de la societăţile ce au făcut sau urmau să facă obiectul controlului, fără să perceapă factura sau să negocieze preţuri fără TVA. Faptele sesizate au legătura directă de cauzalitate cu funcţia de comisar al Gărzii Financiare Vaslui, deoarece prin prisma acestei calităţi şi-a permis să achiziţioneze mărfuri şi servicii pe care ulterior nu le-a plătit, a influenţat vânzătorii sau prestatorii de servicii să vândă mărfurile fără a întocmi pe loc factura sau fără contract.

La solicitarea instanţei, a fost înaintat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui relaţii cu privire la soluţia dispusă prin rezoluţia atacată.

La termenul din data de 25.10.2012, instanţa a pus în discuţie excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Vaslui.

Asupra excepţiei invocate, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi instigare la evaziune fiscală,  fapte prevăzute de art. 215 alin 1,3 Cod penal şi art. 25 Cod penal rap. la art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005

Prin Ordonanţa din data de 15.06.2012 s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul V.R. sub aspectul săvârşirii acestor infracţiuni. Totodată, a fost declinată competenta de soluţionare  a cauzei, având ca obiect săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art. 254 Cod penal rap. la art. 7 din Legea nr. 78/2000 privind pe numitul V.R., în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi.

Potrivit prevederilor art. 278 indice 1 alin. 1 Cod procedură penală, „împotriva rezoluţiei  de neîncepere a urmăririi penale, sau a ordonanţei ori, după caz a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare (….) la instanţa căreia i-ar reveni competenta sa judece cauza în prima instanţa. Plângerea poate fi făcuta şi împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu.”

Faţă de infracţiunea prevăzută de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu privire la care petenta a formulat plângere, potrivit dispoziţiilor art. 27 al. 1 lit. e indice 1 Cod procedură penală, competenţa materială de soluţionare aparţine Tribunalului.

Competenţa materială de soluţionare a plângerii formulate de către petenta va aparţine tot Tribunalului Vaslui şi în ceea ce priveşte  soluţia pronunţată cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 215 alin 1,3 Cod penal având în vedere faptul că petenta a reclamat prin aceeaşi plângere săvârşirea mai multor fapte penale de către aceeaşi persoana, fapte care se afla într-o strânsă legătură şi cu privire la care, cercetările au fost efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, prin prorogare de competenta.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 39 alin. 1, 3 şi art. 42 Cod procedura penala cu referire la art. 278 indice 1 alin 1 Cod procedură penală instanţa va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vaslui.

Văzând dispoziţiile art. 192 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate vor rămâne în sarcina statului: