Revocarea măsurii arestării preventive. Modificarea temeiurilor ce au determinat luarea acestei măsuri preventive

Hotărâre 11 din 24.04.2018


Prin încheierea penală nr.234 din data de 18 aprilie 2018 pronunţată în camera de consiliu de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 1278/292/2018, în baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 242 alin. 1 Cod procedură penală a fost revocată măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii B. G.V., cu domiciliul în comuna Ciolăneşti, sat Baldovineşti, judeţul Teleorman, şi P. G., cu domiciliul în comuna Ciolăneşti, sat Baldovineşti, judeţul Teleorman, pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art.218 al.1 şi 3 lit.c şi f C.p., prin încheierea  nr. 193/02.04.2018, pronunţată de Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul penal nr. 1135/292/2018.

 S-a dispus punerea în libertate a inculpaţilor B. G.V. şi P. G., de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr. 11/UP/02.04.2018 şi nr. 12/UP/02.04.2018, emise în baza Încheierii nr. 193/02.04.2018, a Judecătoriei Roşiorii de Vede,  dacă nu sunt arestaţi în altă cauză.

Pentru a dispune astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Roşiorii de Vede, asupra cererii de revocare a măsurii arestării preventive, a reţinut că, la data de 12.04.2018, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Roşiorii de Vede sub nr. 1278/292/2018, cererea formulată de inculpaţii B. G. V. şi P. G., privind revocarea măsurii arestării preventive luată față de aceștia prin încheierea nr. 193 din data de 02.04.2018 a Judecătoriei Roşiorii de Vede  în dosarul penal nr. 1135/292/2018, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 02.04.2018 şi până la data de 01.05.2018, inclusiv.

Cererea a fost  întemeiată pe dispoziţiile art. 242 alin.1 Cod procedură penală şi  motivată pe încetarea temeiurilor care au determinat luarea acestei măsuri şi pe împrejurări  noi care au dus la încetarea acestor temeiuri, în sensul că persoana vătămată a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu aceştia liber consimţit, fără să fie agresată fizic sau ameninţată de vreunui dintre ei.  Inculpaţii au arătat că persoana vătămată a mers împreună cu părinţii săi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede pentru a da o nouă declaraţie, însă i-a fost refuzat acest lucru,  dorind să precizeze şi faptul că de fapt nu a intenţionat să formuleze plângere penală împotriva lor  însă prietenul său aflând şi fiind foarte gelos a anunţat poliţia  şi astfel au început cercetările împotriva lor. A solicitat admiterea cererii şi punerea în libertate de sub puterea mandatelor de arestare din data de preferatul nr. 466/P/2018 din 02.04.2018, înregistrat la Judecătoria  Roşiorii de Vede sub nr.1135/292/2018 din 02.04.2018,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede  a propus instanţei ca  prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună arestare a preventivă a inculpaţilor P. G. şi B. G.V., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prevăzută de art. art.218 al.1 şi 3 lit.c şi f Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că în noaptea de 31.03/01.04.2018, în jurul orelor 00:30, în timp ce se aflau pe o zonă de câmp din apropierea comunei Ciolăneşti, jud. Teleorman, inculpaţii P. G. şi B. G. V. au întreţinut, succesiv, raporturi sexuale normale, prin constrângere, pe bancheta din spate a autoturismului aparţinând acestuia din urmă, cu persoana vătămată minoră I. F. D..

S-a mai reţinut că, prin ordonanţa din 01.04.2018 s-a dispus reţinerea suspecţilor P.G. şi B. G.V. pentru o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 01.04.2018, orele 14,40 până la data de 02.04.2018, orele 14,40.

Prin ordonanţa din data de 01.04.2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art. 218 al.1 şi 3 lit. c şi f C.p. 

 S-a apreciat că, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat că inculpaţii au săvârşit infracţiunea reţinută în sarcina lor şi sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.  223 alin. (2) din C. proc. pen. Astfel, sub aspectul limitelor de pedeapsă pentru infracţiunea care face obiectul cauzei, este îndeplinită condiţia cerută de lege ca infracţiunea să fie dintre cele pentru care pedeapsa este închisoarea de 5 ani sau mai mare, infracţiunea de viol pentru care sunt cercetaţi inculpaţii fiind sancţionată de lege cu pedeapsa închisorii de la 5 la 12 ani. Alături de această condiţie, este necesar să se constate că,  raportat la gravitatea faptei, modul şi circumstanţele de comitere a acesteia antecedentele penale ale inculpatului, privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. S-a apreciat că şi această condiţie este îndeplinită în cauza de faţă, deoarece infracţiunea săvârşită de inculpaţi prezintă o gravitate crescută, aceasta fiind săvârşită asupra unei minore în vârstă de 16 ani, virgină, pe timp de noapte, într-o zonă de câmp. Faţă de împrejurările în care au avut loc faptele, respectiv pe timp de noapte, într-o zonă de câmp, nelocuită, starea de minoritate a persoanei vătămate, i-au creat acesteia o stare de temere care au împiedicat-o  să aibă o reacţie de opunere mai consistentă împotriva celor doi inculpaţi, fiind conştientă că nu ar fi putut să opună rezistenţă forţei fizice a acestora, astfel încât apărarea acesteia a constat în faptul că doar i-a împins pe inculpaţi în timpul în care aceştia au întreţinut raporturi sexuale, le-a cerut să o lase în pace, s-a manifestat plângând. Starea de temere care i-a fost creată persoanei vătămate şi care a determinat constrângerea acesteia la întreţinerea de acte sexuale din partea inculpaţilor este relevată şi de declaraţiile martorilor care au perceput starea persoanei vătămate imediat după comiterea faptelor, respectiv aceştia au menţionat că au văzut-o pe persoana vătămată plângând, tremurând, nefiind capabilă să spună prea multe amănunte, doar că a fost violată că către cei doi inculpaţi. Persoana vătămată a anunţat despre comiterea faptelor imediat ce a fost posibil acest lucru, respectiv după ce a fost lăsată de inculpaţi în faţa discotecii. S-a arătat că măsura arestării preventive, este în acord şi cu prevederile art. 5 din CEDO, potrivit cărora măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune şi este necesară apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal, condiţii care sunt îndeplinite în cauză.

S-a arătat că, prin încheierea nr.193 din 02.04.2018 pronunţată în dosarul penal nr. 1135/292/2018 a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede şi, în temeiul art. 226 rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor: B. G.V. şi P. G., pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art.218 al.1 şi 3 lit.c şi f C.p. , pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 02.04.2018, până la data de 01.05.2018, inclusiv. În baza art. 230 Cod procedură penală s-a dispus emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut că,  din probele administrate în  faza de urmărire penală,  cei doi inculpați, în noaptea de 31.03/01.04.2018, în jurul orelor 00:30 în timp ce se aflau pe o zonă de câmp din apropierea comunei Ciolăneşti, jud. Teleorman,  au întreţinut raporturi sexuale normale, succesiv, prin constrângere, pe bancheta din spate a autoturismului aparţinând unuia dintre inculpați, cu persoana vătămată minoră I. F. D..  Faptul că persoana vătămată  a fost constrânsă să întrețină raporturi sexuale cu inculpații reiese din declarația acesteia, parțial din declarațiile inculpaților, care au recunoscut că persoana vătămată le-a cerut să o lase in pace, și i-a împins dar și din declarațiile martorilor, care au relatat starea psihică a persoanei vătămate imediat după comiterea faptelor, respectiv  aceasta plângea, tremura, nefiind capabilă să spună prea multe amănunte, doar că a fost violată că către cei doi inculpaţi. Persoana vătămată a anunţat poliția despre comiterea faptelor imediat ce a fost posibil , respectiv după ce a fost lăsată de inculpaţi în faţa discotecii. Se reține starea de minoritate  a persoanei vătămate (16 ani) și faptul că era virgină, după cum reiese din examinarea medicală.

Împotriva acestei încheieri, inculpaţii au formulat contestaţie iar prin încheierea penală nr.8/05.04.2018 pronunţată de Tribunalul Teleorman au fost respinse ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţi.

Verificând temeinicia şi legalitatea acestei măsuri preventive, în baza art. 362 Cod procedură penală rap. la art. 242 alin. 1 Cod procedură penală, s-a reținut că au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, după cum urmează.

S-a reţinut că, după pronunțarea încheierii penale nr.193 din 02.04.2018 în dosarul penal nr. 1135/292/2018 de către Judecătoria Roşiorii de Vede,  la data de 13 aprilie 2018,  partea vătămată, asistată de avocat din oficiu, fiind prezenți și părinții acesteia, a dat o declarație opusă celei care a stat la baza soluției de arestare preventivă.

Persoana vătămată a declarat că revine asupra declarațiilor anterioare, în sensul că  raporturile sexuale întreținute cu cei doi inculpați au avut loc  fără a fi agresată sau amenințată în vreun fel de către aceștia, acceptând raporturile sexuale. Nu este adevărat că inculpații au amenințat-o că ar mai chema și alți băieți dacă nu este de acord. Partea vătămată  a dat și o explicație a mesajului transmis către martora C. M., respectiv, în cazul în care inculpații vorbesc prin sat, ea să spună că  a fost forțată. A susținut că P. V., fratele inculpatului P. G., a discutat cu ea să dea altă declarație și să spună adevărul, și nu i-a propus nicio sumă de bani. Declarația se încheie cu precizarea că nu a fost agresată fizic și nici amenințată de către inculpați.

Este adevărat că în prezenta cauză retragerea plângerii prealabile și împăcarea părților nu poate avea loc, dar soluționarea cauzei va depinde foarte mult de declarațiile părții vătămate în timpul judecății.

S-a mai reţinut de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Roşiorii de Vede că ultima declarație a persoanei vătămate, în sensul că nu  a fost constrânsă fizic sau moral de către inculpați în timpul raporturilor sexuale, se coroborează cu mențiunile din raportul preliminar din 01.04.2018 emis de SML Teleorman, din care rezultă că persoana vătămată prezintă o dezvirginare ce poate data din 31.03.2018, fără nicio altă urmă de violență pe corp, ce ar fi apărut în cazul in care persoana vătămată s-ar fi opus vehement și inculpații ar fi constrâns-o, în primul rând fizic. Persoana vătămată este cea care a insistat, în jurul orelor 12,00 noaptea, ca inculpații să vină să o ia de acasă și să o ducă cu mașina la discotecă, pe ecranul telefonului mobil putându-se observa fotografii cu caracter sexual. De asemenea, s-a mai reţinut că, în cazul în care inculpații i-ar fi reținut telefonul persoanei vătămate în timpul raporturilor sexuale, aceasta nu ar fi avut cum să scrie un mesaj către martoră.

Intervenirea fratelui unuia dintre inculpați pe lângă persoana vătămată și părinții acesteia, la acest moment procesual, poate fi interpretată ca o încercare de  a o determina pe persoana vătămată să spună adevărul.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi, fără să se pronunțe asupra fondului cauzei,  în raport de declarația ulterioară dată de către persoana vătămată,  fata de împrejurările comiterii faptei de către inculpați, a constatat că nu mai pot fi reținute aceleași temeiuri care au fost avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive şi că nu se mai impune la această dată restrângerea libertății inculpaților, procesul penal putându-se desfășura în continuare în stare de libertate a acestora, o soluţie contrară, respectiv menținerea măsurii, fiind de natură să aducă atingere dreptului la libertate al inculpaților şi implicit încălcarea art. 5 din CEDO.

Împotriva sus menţionatei încheieri, în termenul legal, la 18 aprilie 2018 a formulat contestaţie Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede, aducând critici pentru aspecte de nelegalitate şi netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor contestaţiei formulate şi depuse la dosar de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede s-a arătat că, prin încheierea nr. 234 din data de 18.04.2018 a Judecătoriei Roşiorii de Vede, pronunţată în dosarul nr. 1278/292/2018 s-a dispus revocarea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii B. G. V. şi P. G. şi punerea în libertate a inculpaţilor de sub puterea mandatelor nr. 11/UP/02.04.2018 şi nr. 12/UP/02.04.2018 emise în baza încheierii nr. 193/02.04.2018 a Judecătoriei Roşiori de Vede.

S-a arătat că, la data de 02.04.2018, în dosarul penal nr. 466/P/2018, Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Roşiori de Vede, cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, faţă de inculpaţii B.G.V. şi P. G., pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art. 218 alin.l şi 3 lit. c şi f Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că în noaptea de 31.03/01.04.2018, în jurul orelor 00:30, în timp ce se aflau pe o zonă de câmp din apropierea comunei Ciolăneşti, jud. Teleorman, inculpaţii P. G. şi B. G. V. au întreţinut succesiv raporturi sexuale normale prin constrângere pe bancheta din spate a autoturismului aparţinând acestuia din urmă, cu persoana vătămată minoră I. F. D.

 Prin încheierea nr. 123 din data de 02.04.2018 s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor P.G.şi B. G. V. pentru o perioadă de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art.218 al.l şi 3 Cod penal, începând cu data de 02.04.2018-05.04.2018.

S-a apreciat de către Parchet că încheierea pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa de fond este nelegală şi netemeinică, deoarece, în mod greşit, a dispus revocarea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţi, apreciind că nu mai subzistă temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestului preventiv şi nu se mai impune privarea de libertate a inculpaţilor.

Astfel, pericolul concret pentru ordinea publică rezultă din gradul crescut de pericol social concret al faptei, aceasta fiind săvârşită asupra unei minore, pe timp de noapte, într-o zonă de câmp, nelocuită, toate aceste aspecte împreună cu ameninţarea că vor fi chemate şi alte persoane cu care să întreţină raporturi sexuale, inducând o stare de temere persoanei vătămate, fiind constrânsă astfel să întreţină raporturi sexuale cu inculpaţii.

Totodată, în cauză au apărut temeiuri noi, care justifică privarea de libertate a inculpaţilor, întrucât, după dispunerea măsurii arestării preventive, din cercetări, au rezultat probe că inculpaţii, prin intermediul numitului P. V., fratele inculpatului P. G., au exercitat influenţe asupra persoanei vătămate şi membrilor familiei acesteia, oferindu-le suma de 50.000 lei, pentru ca  persoana vătămată să dea declaraţii mincinoase în cauză, în scopul de a-i ajuta pe inculpaţi să nu fie traşi la răspundere penală.

Aceste aspecte sunt probate cu declaraţiile martorilor I.Ş. C. şi I. I., părinţii minorei, rezultatul punerii în executarea a măsurii de supraveghere tehnică şi procesul verbal-de percheziţie domiciliară.

Pentru aceste considerente, raportat la modalitatea şi mijloacele de săvârşire a infracţiunilor, la împrejurările concrete în care au avut loc faptele, având în vedere că există riscul ca inculpaţii, lăsaţi în libertate, să exercite presiuni asupra persoanei vătămate şi să influenţeze martorii audiaţi în cauză, s-a apreciat de către Parchet că se impune menţinerea stării de arest a inculpaţilor.

Faţă de motivele mai sus expuse, în temeiul art. 204 Cod procedură penală, s-a solicitat admiterea contestaţiei, desfiinţarea încheierii atacate, respingerea cererii de revocare a măsurii arestării preventive luate faţă de inculpaţii B. G. V. şi P. G. şi menţinerea acestei măsuri.

În subsidiar,  în cazul în care se va aprecia că privarea de libertate a inculpaţilor nu se mai justifică, la acest moment procesual, s-a solicitat ca, în temeiul art. 204 alin. 11 Cod procedură penală, să se dispună luarea faţă de inculpaţi a măsurii preventive privind controlul judiciar, cu respectarea obligaţiei de a nu lua legătura cu persoana vătămată şi martorii audiaţi în cauză.

În susţinerea contestaţiei, Parchetul a depus la dosar un set de documente efectuate de organele de cercetare penală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport cu motivele invocate, dar şi din oficiu, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la acest tribunal constată că, în speţă, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede este întemeiată, urmând a fi admisă,  pentru considerentele ce se vor expune în continuare.

Prin încheierea penală nr. 193 din data de 02 aprilie 2018 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Roşiorii de Vede în dosarul nr. 1135/292/2018 a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede şi, în temeiul art. 226 rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, s-a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor: B. G. V. şi P. G., pentru săvârşirea infracţiunii de viol, prev. de art. 218 al. 1 şi 3 lit. c şi f Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 02.04.2018, până la data de 01.05.2018, inclusiv.

Pentru a dispune astfel, judecătorul de drepturi şi libertăţi, analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi a constatat, în conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. 1, că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor.

Având în vedere dispoziţiile art. 202 alin. 1, 3 Cod procedură penală şi art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, a reţinut că din probele administrate în  faza de urmărire penală dar şi din declaraţiile date de inculpaţi cu ocazia soluţionării propunerii, că cei doi inculpaţi, în noaptea de 31.03/01.04.2018, în jurul orelor 00:30, în timp ce se aflau pe o zonă de câmp din apropierea comunei Ciolăneşti, jud. Teleorman, au întreţinut raporturi sexuale normale, succesiv, prin constrângere, pe bancheta din spate a autoturismului aparţinând unuia dintre inculpaţi, cu persoana vătămată minoră I. F. D.

Faptul că persoana vătămată  a fost constrânsă să întrețină raporturi sexuale cu inculpații reiese din declarația acesteia, parțial din declarațiile inculpaților, care au recunoscut că persoana vătămată le-a cerut să o lase în pace și i-a împins dar și din declarațiile martorilor, care au relatat starea psihică a persoanei vătămate imediat după comiterea faptelor, respectiv  aceasta plângea, tremura, nefiind capabilă să spună prea multe amănunte, doar că a fost violată de către cei doi inculpaţi. Persoana vătămată a anunţat Poliţia despre comiterea faptelor imediat ce a fost posibil, respectiv după ce a fost lăsată de inculpaţi în faţa discotecii. A fost reţinută starea de minoritate a persoanei vătămate (16 ani) și faptul că era virgină, după cum reiese din examinarea medicală.

Totodată, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Roşiorii de Vede a apreciat că măsura arestării preventive a inculpaţilor se impune pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică şi buna desfăşurare a procesului penal. Toate aspectele reţinute rezultă din declaraţiile inculpaţilor, coroborate cu procesele verbale de cercetare la faţa locului,  declaraţiile persoanei vătămate, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, planşele foto, raport preliminar de constatare medico-legal.

Având în vedere circumstanţele şi modul comiterii infracţiunii pentru care legea prevede o pedeapsă de la 5 ani la 12 ani, s-a apreciat că lăsarea inculpaţilor în libertate prezintă un pericol social concret pentru ordinea publică, măsura arestării preventive fiind necesară pentru înlăturarea acestei stări de pericol şi pentru buna desfăşurare a procesului penal. S-a apreciat că punerea în libertate a inculpaţilor ar tulbura ordinea publică, în faţa unor astfel de fapte penale cetăţenii aşteptându-se la o reacţie fermă din partea autorităţilor.

La data de 12.04.2018, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Roşiorii de Vede sub nr. 1278/292/2018, cererea formulată de inculpaţii B. G. V. şi P. G., privind revocarea măsurii arestării preventive luată față de aceștia prin încheierea nr. 193 din data de 02.04.2018 a Judecătoriei Roşiorii de Vede  în dosarul penal nr. 1135/292/2018, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 02.04.2018 şi până la data de 01.05.2018, inclusiv, cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 242 alin.1 Cod procedură penală şi  motivată pe încetarea temeiurilor care au determinat luarea acestei măsuri şi pe împrejurări  noi care au dus la încetarea acestor temeiuri, în sensul că persoana vătămată a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu aceştia liber consimţit, fără să fie agresată fizic sau ameninţată de vreunui dintre ei.

Prin încheierea atacată în cauză, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa de fond a admis cererea inculpaţilor şi a dispus revocarea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţi şi punerea în libertate a acestora de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr. 11/UP/02.04.2018 şi nr. 12/UP/02.04.2018, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză. 

Pentru a adopta această soluţie, judecătorul a avut ca argument principal faptul că persoana vătămată, în ultima declaraţie dată în faţa organelor de urmărire penală, la cererea acesteia, a arătat că revine asupra declarațiilor anterioare, în sensul că  raporturile sexuale întreținute cu cei doi inculpați au avut loc fără a fi agresată sau amenințată în vreun fel de către aceștia, acceptând raporturile sexuale şi nu este adevărat că inculpații au amenințat-o că ar mai chema și alți băieți dacă nu este de acord. Partea vătămată  a dat și o explicație a mesajului transmis către martora C.M., respectiv, în cazul în care inculpații vorbesc prin sat, ea să spună că  a fost forțată. A susținut că P. V., fratele inculpatului P. G., a discutat cu ea să dea altă declarație și să spună adevărul, și nu i-a propus nicio sumă de bani.

În raport de această împrejurare a constatat că nu mai pot fi reținute aceleași temeiuri care au fost avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive şi că nu se mai impune în continuare restrângerea libertății inculpaților, procesul penal putându-se desfășura în continuare în stare de libertate a acestora, o soluţie contrară, respectiv menținerea măsurii, fiind de natură să aducă atingere dreptului la libertate al inculpaților şi implicit încălcarea art. 5 din CEDO.

În raport de probatoriul administrat în cauză, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa de control judiciar apreciază că în mod justificat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa de fond a reţinut că persoana vătămată a revenit asupra declaraţiilor date anterior în cauză, arătând că nu a fost ameninţată de inculpaţi pentru a întreţine relaţii sexuale cu aceştia.

Deşi persoana vătămată a făcut unele precizări în cuprinsul declaraţiei dată la organele de urmărire penală la data de 13.04.2018, în legătură cu unele aspecte privind faptele pentru care a formulat plângerea penală împotriva inculpaţilor, acestea nu sunt de natură a conduce la concluzia că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive împotriva inculpaţilor au încetat, împrejurare care îndreptăţea judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa de fond să dispună revocarea acestei măsuri, în temeiul art. 242 alin. 1 Cod procedură penală. Cu atât mai mult cu cât, persoana vătămată a revenit şi asupra acestei declaraţii dând o nouă declaraţie, în calitate de suspect într-o altă cauză penală, în care a arătat că îşi menţine prima declaraţie sub aspectul că a fost ameninţată de inculpaţi pentru a întreţine relaţii sexuale cu aceştia.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa de control judiciar făcând o evaluare a probatoriului administrat până în prezent, apreciază că acesta relevă în continuare existenţa unei suspiciuni rezonabile în sensul că inculpaţii au săvârşit infracţiunea pentru care sunt cercetaţi, respectiv infracţiunea de viol, prevăzută de art. 218 al. 1 şi 3 lit. c şi f Cod penal.

Însă, constată că, în raport de împrejurările cauzei, de persoana inculpaţilor care nu au antecedente penale, au recunoscut nuanţat săvârşirea faptelor care li se impută, le regretă, provin din familii organizate, de perioada de timp petrecută în arest preventiv, de poziţia procesuală a persoanei vătămate, o altă măsură preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 al. 1 Cod procedură penală, măsura arestării preventive a acestora nemaifiind necesară.

Astfel, sub acest aspect, se reţine că la acest moment procesual au fost administrate majoritatea probelor relevante, au fost audiaţi inculpaţii care au recunoscut în principiu săvârşirea faptelor pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, a fost depăşită prima fază a urmăririi penale şi cea mai apropiată de momentul încălcării legii penale, când necesitatea unei măsuri preventive este mai stringentă pentru conservarea probatoriului şi pentru a dovedi o reacţie fermă a organelor judiciare la fapte antisociale.

De la momentul la care se presupune că ar fi fost săvârşite faptele imputate inculpaţilor şi al dispunerii măsurii arestării preventive a trecut o perioadă de aproximativ o lună, care este suficientă pentru a atenua starea de pericol pentru ordinea publică, în raport de circumstanţele concrete ale speţei şi pentru ca inculpaţii să înţeleagă consecinţele faptelor şi imperativul de a nu fi implicaţi în fapte antisociale.

Evaluarea modului şi circumstanţelor de comitere a presupusei infracţiuni pentru care inculpaţii sunt cercetaţi relevă într-adevăr că, deşi aceasta prezintă, în mod generic, o gravitate ridicată, în concret această faptă nu determină caracterizarea inculpaţilor drept persoane periculoase, care să fie necesar a fi plasate în continuare în arest preventiv, ca unică măsură aptă în prezent să asigure apărarea ordinii publice de un pericol imediat.

În raport de stadiul actual al procesului penal, de circumstanţele în care se presupune că au săvârşit fapta inculpaţii şi de circumstanţele personale ale acestora, se apreciază ca fiind adecvată din punctul de vedere al rezonabilităţii şi proporţionalităţii măsurii preventive cu împrejurările concrete ale cauzei, măsura controlului judiciar, aceasta fiind suficientă pentru realizarea scopurilor menţionate în art. 202 alin. 1 Cod procedură penală, interdicţiile şi obligaţiile impuse inculpaţilor fiind apte să asigure prezenţa acestora în faţa organelor judiciare, la orice chemare, prezervarea probatoriului cauzei, precum şi prevenirea săvârşirii unor alte infracţiuni.

Nu pot fi reţinute susţinerile parchetului cuprinse în motivarea contestaţiei, în sensul că în situaţia în care inculpaţii ar fi lăsaţi în libertate, există riscul ca aceştia să exercite presiuni asupra persoanei vătămate şi să influenţeze martorii audiaţi în cauză, pentru ca aceştia să îşi schimbe declaraţiile, în acest sens nefiind administrată nicio probă.

Faptul că în cauză s-a făcut dovada că fratele inculpatului P. G. ar fi avut unele discuţii cu familia persoanei vătămate în legătură cu remiterea către aceştia a unei sume de bani, aceste împrejurări nu pot avea consecinţe cu privire la inculpaţi, cât timp nu s-a făcut dovada că aceştia aveau cunoştinţă de aceste împrejurări, iar pe de altă parte, dispoziţiile procedural penal prevăd posibilitatea încheierii unei tranzacţii între părţi cu privire la latura civilă a procesului penal (din transcrierea convorbirilor numitului P. V. rezultând că remiterea unei sume de bani către persoana vătămată şi părinţii acesteia urma să se facă în faţa unui notar, în condiţiile întocmirii unui act).

Aşadar, luând în considerare argumentele expuse anterior, în temeiul art. 204 Cod procedură penală raportat la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, va admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede împotriva încheierii nr. 234 din 18.04.2018 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Roşiorii de Vede, în dosarul nr. 1278/292/2018, va desfiinţa încheierea atacată şi rejudecând, în baza art. 204 alin. 11 Cod procedură penală raportat la art. 242 al. 2 Cod procedură penală, art. 202 al. 4 lit. b Cod procedură penală şi art. 2151 alin. 1 Cod procedură penală se va dispune înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor, cu măsura preventivă a controlului judiciar, măsură ce se va verifica periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, începând cu data de 24.04.2018.

În consecinţă se va dispune punerea în libertate a inculpaţilor de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr. 11/UP şi 12/UP din 02.04.2018, emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Roşiorii de Vede, dacă nu sunt arestaţi sau deţinuţi în altă cauză.

În baza art. 215 alin. 1 din Cod procedură penală pe durata măsurii controlului judiciar, se va impune inculpaţilor respectarea următoarelor obligaţii:

a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

b) să informeze de îndată judecătorul de drepturi şi libertăţi sau organul judiciar în faţa se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la IPJ Teleorman, Serviciul Investigaţii Criminale - Biroul Supravegheri Judiciare sau la organul de poliţie desemnat, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori sunt chemaţi;

În baza art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul controlului judiciar,  se va impune inculpaţilor să respecte următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar pe rolul căruia se află cauza;

c) să nu se apropie de persoana vătămată I. F. D., cu domiciliul în comuna Tătărăştii de Jos, sat Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman, precum şi de părinţii acesteia şi să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect, pe nicio cale.

În baza art. 215 alin. 3 Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpaţilor P. G. şi B. G. V. că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În temeiul art. 215 alin. 4 Cod procedură penală, supravegherea respectării de către inculpaţi a obligaţiilor care le revin pe durata controlului judiciar, se va încredinţa unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuiesc.