Contestatie la executare. Anularea mandatului european de executare. Împiedicarea continuării executării pedepsei într-un penitenciar din România.

Sentinţă penală 197/P din 06.11.2018


După emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii, autorităţile judiciare germane emitente au informat că transferarea intimatului condamnat nu mai poate avea loc, situaţie în care, conform art.135 alin.(13) lit.a) din Lg. nr.302/2004 rep., modif. & complet., se dispune anularea mandatului de executare.

Prin urmare, apărând o cauză de împiedicare a continuării pedepsei într-un penitenciar din România, contestatia la executare este fondată pentru cazul prev. de art.598 alin.(1) lit.c) cod procedură penală cu referire la art.135 alin.(12) şi (13) lit.a) din Lg. nr.302/2004 rep., modificată & completată.

Art.135 alin.(13) lit.a) din Lg. nr.302/2004

Art.598 alin.(1) lit.c) cod procedură penală

1. Circumstanţele cauzei

Pe calea contestaţiei la executare înregistrată sub nr.315/36/2018 din 26 iunie 2018, în temeiul art. 598 alin.(1) lit.c) cod procedură penală,  Biroul executări penale din cadrul Curţii de Apel Constanţa a solicitat anularea mandatului de executare nr.119/P emis la data de 26 iunie 2018 în baza sentinţei definitive de recunoaştere a hotărârii străine şi transfer în România pentru executarea pedepsei închisorii faţă de adresa nr. [...] emisă la data de 14 mai 2018 autorităţile judiciare din Germania – Ministerul de Justiţie-Saarland de retragere a cererii formulată la data de 14 aprilie 2015, prin adresa din data de 24 mai 2016, în dosarul penal nr…./36/2015.

2. Aprecierea Curtii;

Prin sentin?a penală nr.107/P pronun?ata la data de 18.08.2015 în dosarul penal nr. …/36/2015, Curtea de Apel Constanţa a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi, în baza art.135 alin.(6) lit.a) din Legea nr.302/2004, a recunoscut hotărârea nr.6 LS 50/14 pronunţată de Tribunalul de Primă Instanţă Saarlouis, Germania, la data de 12.01.2015 definitivă la data de 20.01.2015, prin care persoana condamnată  [...][...] a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani 6 luni închisoare, dispunând transferarea persoanei condamnate [...][...], aflată în stare de detenţie pe teritoriul Germaniei, într-un penitenciar pe teritoriul României, în vederea executării pedepsei de 2 ani 6 luni închisoare.

Cum potrivit art.135 alin.(12) din Lg. nr. 302/2004 rep., modif. & complet., punerea în executare a pedepsei se face potrivit dispoziţiilor codului de procedură penală, în baza sentin?ei penale nr. 107/P/18.08.2015 - dosar penal nr. …/36/2015, s-a emis mandatul nr. …/P/26.06.18 de executare a pedepsei închisorii de 2 ani 6 luni, deducându-se perioada executată.

După emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii, autorităţile judiciare germane emitente au informat că transferarea intimatului condamnat nu mai poate avea loc, situaţie în care, conform art.135 alin.(13) lit.a) din Lg. nr.302/2004 rep., modif. & complet., se dispune anularea mandatului de executare.

Prin urmare, apărând o cauză de împiedicare a continuării pedepsei într-un penitenciar din România, contesta?ia la executare este fondată pentru cazul prev. de art.598 alin.(1) lit.c) cod procedură penală cu referire la art.135 alin.(12) şi (13) lit.a) din Lg. nr.302/2004 rep., modif. & complet. aşa încât sesizarea Biroului executări penale din cadrul Curţii de Apel Constanţa se va admite şi se va anula mandatul de executare nr.119/P emis la data de 26 iunie 2018 în baza sentinţei penale nr.107/P/18.08.15.