Infracţiunea de părăsire a locului accidentului. Condițiile de tipicitate ale infracţiunii.

Decizie 748 din 14.09.2018


Rezumat:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, se interpretează în sensul de leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puţin o zi) ori printr-una din urmările prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal.

În ipoteza în care inculpatul a acroșat-o cu mașina pe persoana vătămată în zona piciorului și a șoldului stâng, însă și-a continuat deplasarea fără să dea importanță acestui incident și să anunțe organele de poliție, iar persoana vătămată nu a solicitat eliberarea unui certificat medico-legal, nu este dată infracțiunea de părăsire a locului accidentului prev. de art. 338 alin.1 C.pen.

Hotărârea:

Prin Sentinţa penală nr. 211 din data de 24 aprilie 2018 pronunţată de Judecătoria Suceava, în temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod proc. pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală, cu referire la art. 231 alin. 2 Cod penal s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul A. pentru săvârșirea nfracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. (l), (3) Cod penal, persoană vătămată fiind B.,ca urmare a împăcării părţilor.În temeiul art. 19 alin. 1 Cod proc. pen. şi art. 159 alin. 2 C.p., s-a constatat stinsă acţiunea civilă formulată de partea civilă B.,ca urmare a împăcării părţilor.

În baza art. 397 Cod pr. pen. s-a luat act că Spitalul Judeţean de Urgenţă nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 338 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. rap. la art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr. pen., inculpatul A. a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului.

În baza art. 338 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. rap. la art. 396 alin. 1 şi 2 Cod pr. pen., inculpatul A.a fost condamnat la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal au fost contopite pedepsele stabilite şi s-a aplicat inculpatului A.pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 5 luni şi 10 zile, urmând ca inculpatul să execute 1 an, 9 luni şi 10 zile închisoare.

În baza art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat  pe o durată de 1 an.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 92 Cod penal s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 (doi) ani care începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 68 alin. 1 Cod penal pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 1 an urmează a se executa de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul A. a fost obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, i s-a impus inculpatului A. să execute obligaţia de a frecventa programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune Suceava sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate apreciate ca adecvate de către Serviciul de Probaţiune Suceava.

În baza art. 93 alin. 3 Cod pen. rap la art. 404 alin. 2 Cod pr. pen. i s-a impus inculpatului A. să execute obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 90 de zile în cadrul Primăriei com. M. ori în cadrul AJOFM.

În baza art. 404 alin. 2 Cod pr. pen. rap. la art. art. 91 alin. 4 Cod penal s-a atras atenţia inculpatului A.asupra prevederilor art. 96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere ori neexecutării obligaţiilor impuse prin hotărâre, cu rea-credinţă, ori ca urmare a săvârşirii de infracţiuni pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 398 Cod pr. pen. rap. la art. 274 alin. 1 teza I Cod pr. pen., inculpatul A.a fost obligat la plata către stat a sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 lei din faza de urmărire penală. (…)

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava criticând-o pentru nelegalitate, (…)

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 Cod procedură penală, Curtea a constatat că acesta este întemeiat, pentru următoarele considerente:

Făcând o analiză proprie a probatoriului administrat în cauză, Curtea a reținut că, la data de 02.04.2016, orele 02.30, inculpatul A., după ce a consumat băuturi alcoolice la clubul X. Pub,a condus autoturismul marca yy, cu nr. de înmatriculare xxx, pe strada ... din mun. ..., iar în momentul în care a plecat de pe loc a acroşat-o uşor pe persoana vătămată C. în zona piciorului și șoldului stâng, însă și-a continuat deplasarea fără să dea importanță acestui incident sau să anunțe organele de poliție cu încuviințarea cărora putea pleca din acel loc. În continuarea deplasării, inculpatul, ajungând la intersecţia cu strada ..., angajându-se în efectuarea virajului la dreapta, a surprins şi accidentat persoana vătămată B. care era angajată în traversarea părţii carosabile pe marcaj pietonal semnalizat corespunzător, părăsind locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. (…)

Curtea, verificând din oficiu legalitatea hotărârii, a constatat că fapta inculpatului de a o acroșa pe numita C. și de a părăsi locul accidentului fără încuviințarea poliției nu este prevăzută de legea penală și se impune achitarea acestuia în temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod de procedură penală.

Astfel, prin decizia nr. 5/2018 pronunață de Înalta Curte de Casație și Justiție- Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 355 din 24/04/2018 s-a stabilit că „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracţiunea de părăsire a locului accidentului termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, se interpretează în sensul de „leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puţin o zi) ori printr-una din urmările prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal”.

Curtea a constatat din lucrările dosarului că numita C. nu a solicitat acordarea unor îngrijiri medicale de urgență, nu s-a adresat serviciului de medicină legală pentru eliberarea unui certificat medico-legal și nici nu a solicitat tragerea la răspundere penală a inculpatului pentru producerea unor eventuale leziuni ca urmare a faptei culpabile descrise în rechizitoriu. Acroșarea numitei C. nu a avut drept consecințăproducerea unei leziuni traumatice cuantificată printr-un număr de zile de îngrijiri medicale.

Având în vedere considerentele deciziei nr. 5/2018 a ÎCCJ, referitoare la faptul că „rănirea” în sensul dispoziţiilor art. 338 alin. (1) cu referire la art. 75 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu constă în orice suferinţă fizică, ci, cel puţin, în leziuni traumatice sau în afectarea sănătăţii unei persoane, urmări a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puţin o zi), sau, după caz, în una din urmările prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Codul penal, Curtea a reținut că nu sunt îndeplinite condițiile de tipicitate ale infracțiunii de părăsirea locului accidentului prev. de art. 338 alin. 1 Cod penal, în interpretarea dată de instanța supremă și în temeiul art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I îl va achita pe inculpatul A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „părăsirea locului accidentului”prevăzută de art. art.338 alin. 1 Codul penal (persoană accidentată C.).

Pentru considerentele arătate, Curtea în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava împotriva sentinței penale nr. 211 din 24.04.2018 pronunțată de Judecătoria Suceava pe care a desființat-o în parte și, în rejudecare, (…), în baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I l-a achitat pe inculpatul intimat A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „părăsirea locului accidentului”prevăzută de art. art.338 alin. 1 Codul penal (persoană accidentată C.).

Curtea a menținut dispoziţiile de suspendare a executării pedepsei sub supraveghere, cu privire la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată de prima instanţa pentru infracţiunea de „părăsirea locului accidentului” prevăzută de art. art.338 alin. 1 Codul penal (persoană accidentată B.), pe durata unui termen de încercare de 2 ani, precum şi măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse, dar a înlăturat dispoziţia de aplicare faţă de acelaşi inculpat a pedepselor accesorii şi complementare.

Cheltuielile judiciare relative la infracțiunea de părăsirea locului accidentului pentru care inculpatul a fost achitat au rămas în sarcina statului conform art. 275 alin. 3 Codul de procedură penală și, pe cale de consecință, au fost reduse cheltuielile judiciare la care inculpatul a fost obligat de către instanța de fond.