Acord de recunoaştere a vinovăţiei

Sentinţă penală **** din 10.07.2018


DOSAR NR. XXX/3/2018

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ

Sentinţa penală nr. XXX

Şedinţa publică din data de 10.07.2018

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE  – XXX

GREFIER – XXX

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti – a fost reprezentat de procuror – XXX.

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale având ca obiect sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc la termenul de judecată din data de 03.07.2018, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă, de la acel termen de judecată, dată la care tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit pronunţarea pentru data de astăzi 10.07.2018, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de față, reține următoarele:

I.Actul de sesizare al instanței:

La data de 18.06.2018 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București – Secția I Penală, sub nr. XXX /3/2018, acordul de recunoaștere a vinovăției al Parchetului de pe lângă Înalta Cute de Casație și Justiție – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, privind pe inculpata XXX, cercetată pentru săvârșirea în formă continuată a infracţiunii de dare de mită, faptă prevăzută de art. 255 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 din Codul penal.

În sarcina inculpatei s-a reținut în esență că, la datele de 20 şi 21 mai 2009, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a remis sumele de 20 de lei, respective 120 de lei, martorei cu identitate protejată XXX, funcţionar în cadrul Oficiului de stare civilă al sectorului XXX Bucureşti, în scopul urgentării eliberării certificatelor de căsătorie transcrise pe numele cetăţenilor moldoveni XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX şi XXX.

Pentru dovedirea situației de fapt au fost menționate în esență următoarele mijloace de probă: procesele-verbale din datele de 19.05.2009, 21.05.2009, 04.06.2009 şi 01.03.2012, de consemnare a declaraţiilor martorei cu identitate protejată XXX, procesele-verbale întocmite de organele de poliţie din cadrul D.G.A., la datele de 20 şi 21 mai 2009, cu ocazia ridicării de la martora cu identitate protejată a sumelor de 20 de lei şi 120 de lei, declaraţiile inculpatei şi fotocopii de pe cererile de transcriere a actelor de stare civilă formulate de XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX  şi XXX, XXX şi XXX şi ale actelor emise de Oficiul de stare civilă al sectorului XXX Bucureşti.

Fiind ascultată în prezenţa avocatului ales, inculpata a declarat expres în faţa procurorului că dorește încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției, recunoaşte comiterea infracţiunii de care este acuzată şi acceptă încadrarea juridică dată faptei pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală.

Ca urmare a încheierii a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, inculpata a fost de acord ca pentru infracțiunea de care este acuzată să fie condamnată la pedeapsa de 4 luni închisoare.

De asemenea, în baza art. 255 alin. 5 din Codul penal din 1969, inculpata a fost de acord cu măsura de siguranță a confiscării speciale a sumei de 140 de lei, remise de inculpata XXX, din suma de 561 de lei consemnată la XXX, cu recipisa de consemnare nr. XXX din data de 23.06.2009 şi chitanţa nr. XXX din aceeaşi dată.

Din perspectiva individualizării modalității de executare a pedepsei, inculpata și procurorul au stabilit ca pedeapsa de 4 luni închisoare să fie suspendată condiţionat în temeiul art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969, pe un termen de încercare de 2 ani şi 4 luni, în condiţiile art. 82 alin. 1 din Codul penal din 1969.

În baza art. 83 din Codul penal din 1969, i se va atrage atenția inculpatei asupra consecinţelor săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

În sarcina inculpatei s-au stabilit cheltuieli judiciare în cuantum de 500 de lei, rezultate din efectuarea activităţilor de urmărire penală.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor de pedeapsă şi a modalităţii de executare, în conformitate cu dispoziţiile art. 478 alin. 4 C.proc.pen.

Parchetul de pe lângă Înalta Cute de Casație și Justiție a înaintat instanţei dosarul penal nr. XXX /P/2011.

II.Analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.480-482 C.proc.pen.:

1.Situaţia de fapt reţinută de tribunal pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale:

La data de 14.01.2009, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucureşti s-a înregistrat sub numarul XXX /P/2009, procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 13.01.2009, referitor la săvârşirea infracţiunilor de dare, de luare mita şi de abuz în serviciu contra intereselor publice, ca infracţiune asimilată faptelor de corupţie, prev. de art. 254 din Codul penal, art. 255 din Codul penal şi respectiv de art. 248 din Codul penal rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000, de către XXX şi XXX, funcţionari în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Sector XXX  - Biroul nr. XXX (S.P.C.E.P.).

În urma activităţilor informative desfăşurate au rezultat date şi indicii cu privire la faptul că cei doi funcţionari condiţionau, în schimbul unor sume cuprinse între 50 şi 100 de euro, depunerea documentelor necesare stabilirii domiciliului şi acceptau declaraţii false de primire în spaţiu, în baza cărora erau emise în "regim de urgenţă" cărţile de identitate unor persoane repatriate din Republica Moldova.

De asemenea, s-a constatat că, pe raza de competenţă teritorială a S.P.C.E.P Sector XXX - Biroul nr. XXX, existau proprietari care, în schimbul unor sume de bani, semnau în fals declaraţii de primire în spaţiu (în care consemnau că cetăţenii din Republica Moldova locuiau efectiv în spaţiul lor de locuit şi că erau de acord ca aceştia să-şi stabilească domiciliul la adresa lor), aceste acte fiind necesare obţinerii cărţilor de identitate şi fiind acceptate de către XXX şi XXX.

Din verificarile efectuate în cauza, s-a stabilit că, la unele adrese de domiciliu de pe raza sectorului XXX, s-a înregistrat un numar foarte mare de domicilii stabilite de către persoane repatriate din Republica Moldova care au obţinut cărţi de identitate în baza unor declaraţii de primire în spaţiu neconforme cu realitatea.

Prin ordonanţa nr. XXX /P/2009 din data de 23.11.2009, în cauză s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale şi faţă de XXX sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de dare de mită, prevazute de art. 255 din Codul penal cu aplicarea art. 33 lit. a din Codul penal, constând în aceea că, la datele de 20.05.2009 şi 21.05.2009, a dat martorei cu identitate protejată XXX sumele de 20 de lei respectiv de 120 de lei în scopul urgentării transcrierii unor certificate de căsătorie şi pentru eliberarea certificatelor transcrise, în lipsa procurilor din partea solicitanţilor.

La data de 14.05.2010, prin ordonanţa nr. XXX /P/2009, în ceea ce o priveste pe numita XXX, s-a dispus scoaterea de sub urmarire penală şi aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 500 de lei, pentru infractiunile reţinute în sarcina sa.

Ulterior, la data de 08.06.2011, s-a constituit dosarul nr. XXX /P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a sesizarii din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi dare de mită, prevazute de art. 254 şi art. 255 din Cod penal, reţinându-se, în esenţă, că, pe raza municipiului Bucureşti actiona o grupare de persoane formată din cetăţeni români şi moldoveni care, în schimbul unor sume de bani, racola şi intermedia obţinerea de către persoanele de origine moldovenească interesate, a unor documente de stare civilă şi călătorie romaneşti (vize de intrare sau şedere în România, transcrierea documentelor de stare civilă moldoveneşti, cetăţenia română, documente de identitate), cu eludarea procedurilor, dispoziţiilor şi termenelor legale.

Din grupare făceau parte şi funcţionari din cadrul Ministerului Justiţiei - Direcţia de Cetăţenie, Serviciile Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor, Serviiciile Publice Comunitare de Eliberare şi Evidenţă a Paşapoartelor şi Oficiul Român pentru Imigrari, care, în schimbul unor sume de bani şi a altor foloase materiale, urgentau eliberarea documentelor în discuţie sau facilitau eliberarea acestora, deşi nu erau întrunite cerinţele legale în acest sens.

Prin ordonanta nr. XXX /C2/2012 emisă de procurorul general al Parchetului de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la data de 07.02.2012, s-a dispus infirmarea soluţiei adoptate în dosarul nr. XXX/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, redeschiderea şi reluarea urmăririi penale faţă de numiţii XXX, XXX şi alţii, sub aspectul comiterii infracţiunilor de dare de mită prev. de art. 255 din Codul penal şi faţă de numitele XXX şi XXX pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 257 din Codul penal, continuarea cercetărilor faţă de ceilalţi făptuitori şi preluarea dosarului nr. XXX/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti de către procurorii Secţiei Penale şi Criminalistică, cauza fiind înregistrată sub nr. XXX/P/2012, iar la data de 10.02.2012, conexată la dosarul nr. XXX /P/2011.

Din materialul probator administrat în cauză, rezultă că, în cursul lunii mai 2009, inculpata XXX a intermediat, în mod repetat, transcrierea de acte de stare civilă emise pe numele unor cetăţeni moldoveni, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 21/1991 republicată.

Deşi conform normelor aplicabile, dosarul pentru transcrierea actelor de stare civilă trebuia să cuprindă, pe lângă actele de stare civilă ce urmau a fi transcrise, o cerere care trebuia depusă personal de solicitant sau, în lipsa acestuia, de un împuternicit, printr-o procură special, inculpata XXX a depus dosarele pentru transcrierea actelor de stare civilă ale unor cetăţeni moldoveni, fără a fi împutemicită de către titularii cererilor.

La data de 20.05.2009, în jurul orei 13.10, inculpata XXX s-a prezentat la Serviciul de stare civilă din cadrul Consiliului Local al sectorului XXX Bucureşti, în vederea ridicării certificatului de căsătorie transcris pe numele cetăţenilor moldoveni XXX şi XXX, fără a prezenta o procură notariala din care să reiasă faptul că fusese împuternicită în acest scop.

O astfel de procură, prin care inculpata să fie imputemicită sa ridice respectivul act, nu exista nici la dosarul având ca obiect solicitarea lui XXX de transcriere a actului de stare civilă.

La cererea inculpatei, functionarul de serviciu, martora cu identitate protejată XXX, i-a remis certificatul de căsătorie pe numele lui XXX şi XXX, transcris, activitate pentru care inculpata i-a oferit acesteia suma de 20 lei, întreaga activitate infracţională a inculpatei fiind înregistrată în mediu ambiental, în baza autorizaţiei emise de Tribunalul Bucureşti.

La data de 20.05.2009, martora cu identitate protejată XXX a predat organelor de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie două bancnote de câte 10 lei primite de la inculpată la aceeaşi dată, pentru eliberarea certificatului de căsătorie aparţinând lui XXX şi XXX.

Potrivit declaraţiilor date de martora cu identitate protejată XXX, începând din luna mai 2009, aceasta şi-a desfăşurat activitatea la biroul căsătorii din cadrul Serviciului de stare civilă al Consiliului local sector XXX Bucureşti, având ca atribuţii de serviciu primirea, înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă. Pe parcursul derulării activităţii în cadrul acestui birou, a constatat că anumite persoane (intermediari), între care şi inculpata XXX, se prezentau în mod frecvent, respectiv de două ori pe săptămână, cu solicitari de transcriere a actelor de stare civilă a cetăţenilor moldoveni, iar pentru urgentarea procedurii şi eliberarea actelor transcrise, acestea ofereau funcţionarilor sume de bani cuprinse între 10 şi 20 de lei pentru fiecare certificat de transcris, sume care erau remise la depunerea cererilor. În situatia în care solicitarea de transcriere era depusă prin intermediar, iar acesta nu deţinea o procură notarială, suma oferită funcţionarilor de către intermediar era de 20 de lei.

Martora a mai declarat că, la data de 20.05.2009, inculpata XXX s-a prezentat la biroul la care îşi desfpăşura activitatea pentru ridicarea certificatului de căsătorie pe numele lui XXX şi XXX, deşi nu deţinea procură din partea titularilor. În acest context, după ce i-a remis inculpatei înscrisul, aceasta i-a oferit suma de 20 de lei, în bancnote de câte 10 lei.

Ulterior, la data de 21.05.2009, în jurul orei 15.40, inculpata XXX s-a prezentat la Serviciul de stare civilă din cadrul Consiliului Local al sectorului XXX Bucureşti, unde a solicitat eliberarea a patru certificate de căsătorie, transcrise pentru cetăţenii moldoveni XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX si XXX, XXX şi XXX, deşi nu avea procură din partea solicitanţilor.

După ce a primit actele solicitate de la martora cu identitate protejată XXX, inculpata i-a remis acesteia suma de 120 lei, în schimbul serviciului prestat.

La aceeasi data, suma de 120 de lei a fost predată de martora cu identitate protejată XXX, ofiţerilor de poliţie din cadrul D.G.A.

Potrivit proceselor-verbale încheiate la datele de 21.05.2009 şi 01.03.2012, martora cu identitate protejată XXX a confirmat integral situatia de fapt expusă mai sus.

Fiind audiată, inculpata XXX a recunoscut săvârşirea faptei şi a precizat că, în anul 2009, a început activitatea de intermediere pentru înscrierea actelor de stare civilă şi a menţiunilor referitoare la astfel de documente, cu predilectie pentru cetăţeni moldoveni. Conform susţinerilor inculpatei, aceasta oferea funcţionarilor din cadrul Oficiului de stare civilă al sectorului XXX Bucureşti, suma de 20 de lei pentru fiecare act de stare civilă transcris în regim de urgenţă, şi suma de 5 sau 10 lei pentru efectuarea de menţiuni în cuprinsul actelor de stare civilă ale cetăţenilor moldoveni. Inculpata a arătat că, procedând în această modalitate, obţinea documentele transcrise într-un interval de 2-3 zile, în condiţiile în care termenul uzual de transcriere, din cauza numărului mare de cereri, era de aproximativ 6 luni sau mai mult.

2.Încadrarea juridică a faptei:

În drept, fapta inculpatei XXX care, la datele de 20 şi 21 mai 2009, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a remis sumele de 20 de lei, respective 120 de lei, martorei cu identitate protejată XXX, funcţionar în cadrul Oficiului de stare civilă al sectorului XXX Bucureşti, în scopul urgentării eliberării certificatelor de căsătorie transcrise pe numele cetăţenilor moldoveni XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX şi XXX, XXX şi XXX, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, faptă prevăzută de art. 255 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (2 acte materiale).

Întrucât de la data săvârşirii faptei şi până la soluţionarea cauzei au intervenit mai multe legi penale care incriminează fapta care face obiectul prezentei cauze, instanţa va analiza în continuare legea penală care îi este mai favorabilă inculpatei.

Raportat la limitele de pedeapsă, Codul penal din 1969, care sancţionează comiterea faptei de dare de mită cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani, apare ca fiind mai favorabilă având în vedere că, în conformitate cu prevederile noului cod penal, inculpatei îi poate fi aplicată o pedeapsă cuprinsă între 2 ani şi 7 ani de închisoare.

Instanţa reţine că, din probele administrate în cauză, rezultă cu certitudine că fapta există, a fost săvârşită de inculpată şi constituie infracţiune, maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea de dare de mită prevăzută de art. 255 din Codul penal din 1969 fiind închisoarea de la 6 luni la 5 ani (așadar mai mică de 15 ani).

Totodată, acordul a fost încheiat în formă scrisă, cuprinde toate menţiunile prevăzute de art.482 C.proc.pen., inculpata fiind asistată de apărător ales, avocat XXX din cadrul Baroului Bucureşti.

III.Aspecte ce ţin de individualizarea pedepsei; analiza soluţiei la care au ajuns inculpata şi procurorul din perspectiva gravităţii infracţiunii şi a periculozităţii infractorului:

La individualizarea pedepsei stabilite în sarcina inculpatei, instanţa constată că s-a ţinut cont la încheierea acordului de criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 din Codul penal din 1969, respectiv gradul de pericol social al faptei, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Pericolul generic al infracțiunii de dare de mită este relevat de limitele de pedeapsă prevăzute de lege (de la 6 luni la 5 ani închisoare), ceea ce subliniază preocuparea legiuitorului de a proteja societatea împotriva acestor infracţiuni.

În concret, infracțiunea comisă de inculpată este de o gravitate sporită, având în vedere modalitatea în care a fost comisă.

Referitor la persoana inculpatei, tribunalul reține că aceasta avea 41 de ani la data comiterii faptei, este căsătorită, absolventă de studii superioare, din fișa de cazier judiciar reieșind că nu este cunoscută cu antecedente penale. De asemenea, aceasta a recunoscut comiterea faptei şi s-a prezentat la toate chemările organelor de urmărire penală.

În consecință, pedeapsa la care inculpata și procurorul au ajuns prin acord este individualizată în limitele legale, nefiind nejustificat de blândă în raport de gravitatea acesteia și periculozitatea infractorului. De asemenea, modalitatea de individualizare a executării pedepsei este rezonabilă, pentru argumentele ce vor fi arătate.

Prin urmare, în temeiul art. 485 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu inculpata XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată, prev. de art. 255 alin. 1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 din Codul penal, obiectul cauzei penale cu nr. XXX/P/2011.

În temeiul art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală şi art. 255 alin. 1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 din Codul penal şi cu reținerea art. 480 alin. 4 C.proc.pen., condamnă pe inculpata XXX la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată.

În baza la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 71 din Codul penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal din 1969.

Referitor la modalitatea de executare, văzând condiţiile prevăzute de art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969, apreciază și tribunalul că sunt întrunite condiţiile pentru a se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.  Astfel, pedeapsa aplicată inculpatei este 4 luni închisoare, din cazierul judiciar reieşind că aceasta nu are antecedente penale.

Ţinând cont de gravitatea faptei și persoana infractorului, astfel cum au fost relevate anterior, în condiţiile în care inculpata are o pregătire profesională peste medie, fiind bine integrată în societate, tribunalul consideră că aceasta se poate reeduca și fără executarea pedepsei. Sunt garanții suficiente că pedeapsa aplicată va avea rolul de a asigura prevenția, mai ales că mai ales că autorităţile vor exercita un control strict asupra sa având ca scop reinserţia socială deplină, punând accentul pe conştientizarea de către inculpată a gravităţii faptelor şi a importanţei valorilor sociale ocrotite de normele penale. De altfel, atitudinea procesuală de asumare a răspunderii în raport de infracțiunea comisă reprezintă un element în favoarea concluziei anterioare.

Așadar, soluția din acord este una temeinică și legală din acest punct de vedere, motiv pentru care, în baza art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 4 luni, stabilit potrivit art. 82 alin. 1 din Codul penal din 1969.

În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală, îi va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal din 1969 potrivit cărora dacă în interiorul termenului de încercare cel condamnat săvârşeşte o nouă infracţiune pentru care se va pronunţa o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea dispunând executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

Măsuri preventive:

Instanţa constată că inculpata a fost reţinută şi arestată preventiv din data de 01.03.2012, până la data de 29.04.2012, inclusiv.

Măsuri de siguranță:

Potrivit art. 255 alin. 4 din Codul penal din 1969 cu referire la art. 254 alin. 3 din Codul penal din 1969, banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul dării de mită se confiscă.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, în temeiul art. 255 alin. 4 din Codul penal din 1969, va confisca de la inculpata XXX suma de 140 de lei, remisă de aceasta, din suma totală de 561 de lei, consemnată la XXX, conform recipisei de consemnare nr. XXX din data de 23.06.2009 şi a chitanţei nr. XXX din data de 23.06.2009 (fila 59 din dosarul de urmărire penală, volumul II).

Cheltuieli judiciare:

În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art. 485 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu inculpata XXX, (date), pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată, prev. de art. 255 alin. 1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 din Codul penal, obiectul cauzei penale cu nr. XXX/P/2011.

În temeiul art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală şi art. 255 alin. 1 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 din Codul penal şi cu reținerea art. 480 alin. 4 C.proc.pen., condamnă pe inculpata XXX la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată.

În baza la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 71 din Codul penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b din Codul penal din 1969.

În baza art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969,  dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 4 luni, stabilit potrivit art. 82 alin. 1 din Codul penal din 1969.

În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 din Codul penal din 1969 potrivit cărora dacă în interiorul termenului de încercare cel condamnat săvârşeşte o nouă infracţiune pentru care se va pronunţa o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea dispunând executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

Constată că inculpata a fost reţinută şi arestată preventiv din data de 01.03.2012, până la data de 29.04.2012, inclusiv.

În temeiul art. 255 alin. 4 din Codul penal din 1969, confiscă de la inculpata XXX suma de 140 de lei, remisă de aceasta, din suma totală de 561 de lei, consemnată la XXX, conform recipisei de consemnare nr. XXX din data de 23.06.2009 şi a chitanţei nr. XXX din data de 23.06.2009 (fila 59 din dosarul de urmărire penală, volumul II).

În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.07.2018.

Preşedinte, Grefier,

XXX XXX