Restituire cauţiune

Hotărâre 0 din 18.04.2019


INSTANŢA,

Deliberând asupra cererii de restituire a cauţiunii, constată:

Prin cererea depusă la data de 01.03.2019, înregistrată pe rolul instanţei sub nr. …/299/2019, reclamantul CP a solicitat restituirea cauţiunii în cuantum de 24.069,37 lei.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a învederat instanţei că a achitat această cauţiune pentru cererea privind înfiinţarea sechestrului asigurător, formulată în contradictoriu cu pârâtul AG. S-a menţionat că Încheierea de admitere a  acestei cereri a rămas definitivă, iar litigiul de fond a fost soluţionat în mod definitiv prin Decizia Civilă nr. 922R din 24.11.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. …/299/2009. De asemenea, s-a arătat că şi cererea de revizuire formulată de pârât a fost respinsă, în mod definitiv, prin Decizia nr. 1136 din 17.04.2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia a II-a în Dosarul nr. …/1/2017. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 527, art. 539 şi art. 1064 Cod procedură civilă.

În probaţiune, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Analizând cererea petentei, în temeiul dispoziţiilor art. 1064 Cod procedură civilă, instanţa constată că este întemeiată.

Potrivit art. 1064 Cod procedură civilă, cauţiunea se restituie celui care a depus-o în măsura în care asupra acesteia cel îndreptăţit nu a formulat cerere pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor măsurii, iar instanţa va dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii, dacă cererea pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă.

În speţă, reclamantul CP a depus la dispoziţia Judecătoriei Sectorului 1 București, în dosarul acestei instanţei nr. …/299/2011, cauţiunea în cuantum de 24.069,37 lei, conform recipisei de consemnare seria TA 2247525 nr. … din 05.10.2011, emisă de Casa de Economii şi Consemnaţiuni – CEC Bank (f. 40).

Cererea de instituire a sechestrului asigurător pentru care s-a depus această cauţiune a fost admisă în mod definitiv prin Încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la data de 15.09.2011.

În acţiunea în răspundere contractuală, ce a făcut obiectul dosarului nr. …/299/2009, prin Sentinţa nr. 9163 din 13.05.2011 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, astfel cum a fost modificată prin Decizia civilă nr. 794A din data de 19.02.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a Civilă, s-a admis acţiunea, iar pârâtul AG a fost obligat la plata către reclamant a sumei de 165.000 USD.

Împotriva deciziei pronunţate în recurs în dosarul nr. …/299/2009, pârâtul Arabolul Gheorghe a formulat cerere de revizuire, ce a făcut obiectul dosarului nr. …/1/2016, ce a fost respinsă în mod definitiv prin Decizia nr. 921 din 23.05.2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia a II-a în Dosarul nr. …/1/2017. 

Având în vedere cele mai sus expuse şi constatând că pârâtul nu a făcut dovada formulării unei cereri pentru plata vreunei despăgubiri în legătură cu cererea de instituire a sechestrului asigurător, în temeiul art. 1064 Cod procedură civilă, instanţa va dispune restituirea către reclamant cauţiunii în cuantum de 24.069,37 lei, consemnate la dispoziţia Judecătoriei Sectorului 1 București, în dosarul nr. …/299/2011 al acestei din urmă instanţe, conform recipisei de consemnare seria TA 2247525 nr. …din 05.10.2011, emisă de Casa de Economii şi Consemnaţiuni – CEC Bank (f. 40 din dosarul nr. 30562/299/2011).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite cererea privind pe reclamantul CP, cu domiciliul ales la Cab. Av. PB, în sector 4, Bucureşti, … şi pe pârâtul AG, cu domiciliul în sector 1, Bucureşti, Str. … .

Dispune restituirea către reclamant a cauţiunii în cuantum de 24.069,37 lei, consemnate la dispoziţia instanţei conform recipisei de consemnare seria TA 2247525 nr. … din 05.10.2011, emisă de Casa de Economii şi Consemnaţiuni – CEC Bank, aflată la fila 40 din dosarul nr. …/299/2011.

Cu drept de recurs în 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.04.2019.

 PREŞEDINTE,GREFIER,