Confiscarea - art. 112 lit. b Cp.

Decizie 1176 din 11.09.2019


Măsura confiscării speciale duce la trecerea silită şi gratuită în proprietatea statului a anumitor bunuri care aparţin persoanei ce a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală a căror deţinere de către făptuitor din cauza naturii bunurilor ori a legăturii acestora cu săvârşirea faptei generează pericolul comiterii unor noi fapte prevăzute de legea penală.

Fiind o ingerinţă în dreptul de proprietate al persoanei este necesară întrunirea condiţiilor generale prevăzute de art. 107 Cp.  şi totodată identificarea corectă a temeiului legal care permite confiscarea bunului.

În cazul inculpatului s-a reţinut că bunul găsit asupra sa nu făcea parte din categoria armelor letale sau neletale, nefăcând obiectul Legii nr. 295/2004, fiind o replică a unei arme autentice, de tip airsoft, pentru a cărei achiziţie şi deţinere nu este nevoie de permis de portarmă, autorizaţie sau avizare de la organele de poliţie, prin urmare deţinerea sa în principiu este permisă. Faptul că inculpatul l-a avut asupra sa şi chiar l-a expus într-un spaţiu şi amenajat pentru distracţie îl transformă într-un bun „folosit” în comiterea infracţiunii pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, prin urmare confiscarea sa urmează a fi dispusă în baza art. 112 lit. b Cp.

 

CURTEA

Prin sentinţa penală nr. 1551 din data de 16 mai 2019 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. …, în temeiul art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin.1 lit.d C.p. p., raportat cu art. 28 Cp. a fost achitat inculpatul ..., pentru săvârşirea infracţiunii de port fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 lit.b Cp. cu aplicarea art. 374, art. 375 şi art. 396 alin.10 C.p.p.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. 4 lit. d C.p.p. raportat la 109 Cp. s-a dispus luarea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului, din care 85 lei reprezentând contravaloarea expertizei medico-legale psihiatrice va fi avansată din fondurile special alocate în acest sens de Ministerul Justiţiei.

A fost înaintată către Departamentul Economic Financiar şi Administrativ din cadrul Tribunalului Dolj o copie a raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. …./08.05.2019 privind pe inculpat.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut în fapt că la data de 11.03.2017, în jurul orelor 18.40, IJJ Dolj a fost sesizat telefonic prin dispeceratul secţiei, cu privire la faptul că în incinta Restaurantului …, situat pe str. .. intersecţie cu b-dul … din mun. .., se află o persoană de sex masculin care afişează un pistol. Urmarea sesizării, lucrători din cadrul IJJ Dolj s-au deplasat la locul indicat, unde la o masă a fost identificat inculpatul .... La controlul corporal sumar efectuat asupra inculpatului, într-un rucsac care îi aparţinea, a fost identificat şi ridicat un pistol culoare neagră marca CARL WALTHER P 99 DAO calibru 6 mm BB seria 14 E 27573 cu încărcător în care se găseau un nr. de 10 bile culoare neagră şi o bilă culoare albă.

Pistolul şi proiectilele ridicate de la inculpat a fost depus la IPJ Dolj – Camera de corpuri delicte cu dovada seria H nr.0136692 din data de 11.07.2017.

Starea de fapt reţinută a fost confirmată de recunoaşterea inculpatului şi de înscrisurile aflate la dosarul de urmărire penală, anume: procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante; raportul de constatare tehnico-ştiinţifică; declaraţia martorului ….

Prin raportul de expertiză medico-legală psihiatrică cu numărul … din 08.05.2019 întocmit de către IML …, aşa cum a fost completat prin adresa cu acelaşi număr din 14.05.2019, s-a stabilit că, inculpatul prezintă diagnosticul de tulburare afectivă bipolară; tulburare de personalitate de tip instabil impulsiv, iar în prezent nu are discernământul faptelor şi consecinţelor acestora păstrat şi nu l-a avut nici la data de 11.03.2017, opinându-se pentru instituirea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical, prev. de art. 109 C.p.

Faţă de cele expuse mai sus, în drept, s-a apreciat că fapta săvârşită de inculpatul ..., constând în acelea că în ziua de 11.03.2017, în jurul orelor 18,40 a purtat asupra sa, în incinta restaurantului … un pistol marca Carl Walter, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de port fără drept de obiecte periculoase, prev. de art. 372 alin.1 lit. b Cp.

Potrivit art. 15 Cp., infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o, infracţiunea fiind singurul temei al răspunderii penale.

Potrivit art. 28 Cp., nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze.

Faţă de argumentele de fapt şi de drept mai sus expuse, prima instanţă a constatat că inculpatul a săvârşit fapta prevăzută de legea penală pentru care a fost trimis în judecată, însă aceasta a fost comisă în stare de iresponsabilitate, afecţiunile psihice de care acesta suferea fiind de natură să-i abolească discernământul faptelor sale.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, în baza art. 16 alin.1 lit. d C.p.p., s-a dispus achitarea inculpatului pentru infracţiunea comisă.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. 4 lit. d C.p.p. raportat la 109 Cp., prima instanţă a dispus luarea faţă de inculpat a măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, criticând hotărârea sub aspectul legalităţii, respectiv din perspectiva omisiunii primei instanţe de a dispune confiscarea specială  a unui pistol Carl Walther P99 DAO seria 14 E 27573, încărcător, 10 bile culoare neagră şi o bilă culoare albă (muniţie), bunuri ridicate conform dovezii seria H nr.0136692 din 11.07.2017.

Legal citat inculpatul s-a prezentat împreună cu apărătorul său ales arătând că este de acord cu luarea măsurii de siguranţă.

Apelul este fondat, în cauză impunându-se confiscarea bunului folosit de inculpat la comiterea infracţiunii, însă în baza unui alt temei legal decât cel indicat de parchet.

 Măsura confiscării speciale duce la trecerea silită şi gratuită în proprietatea statului a anumitor bunuri care aparţin persoanei ce a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală a căror deţinere de către făptuitor din cauza naturii bunurilor ori a legăturii acestora cu săvârşirea faptei generează pericolul comiterii unor noi fapte prevăzute de legea penală.

Fiind o ingerinţă în dreptul de proprietate al persoanei este necesară întrunirea condiţiilor generale prevăzute de art. 107 Cp.  şi totodată identificarea corectă a temeiului legal care permite confiscarea bunului.

În cauză, parchetul a apreciat că se impune confiscarea pistolului Carl Walther P99 DAO seria 14 E 27573, pistol de tip airsoft, găsit asupra inculpatului la 11 martie 2017 în temeiul art. 112 lit. f Cp. (bunuri a căror deţinere este interzisă de legea penală) însă acest temei legal este incident în cazul în care asupra inculpatului se găsesc bunuri a căror deţinere în sine este incriminată ca infracţiune de sine stătătoare, independent de circumstanţele în care acesta le poartă sau le utilizează (nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor – art. 342 Cp., deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori – art. 314 Cp.), nu în cazul bunurilor a căror achiziţionare şi deţinere nu este supusă unui regim special instituit prin norme extrapenale.

În cazul inculpatului s-a reţinut că bunul găsit asupra sa nu făcea parte din categoria armelor letale sau neletale, nefăcând obiectul Legii nr. 295/2004, fiind o replică a unei arme autentice, de tip airsoft, pentru a cărei achiziţie şi deţinere nu este nevoie de permis de portarmă, autorizaţie sau avizare de la organele de poliţie, prin urmare deţinerea sa în principiu este permisă. Faptul că inculpatul l-a avut asupra sa şi chiar l-a expus într-un spaţiu şi amenajat pentru distracţie îl transformă într-un bun „folosit” în comiterea infracţiunii pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată, prin urmare confiscarea sa urmează a fi dispusă în baza art. 112 lit. b Cp.

Dat fiind specificul faptei săvârşite, circumstanţele particulare ale inculpatului (afecţiunile care au şi dus la comiterea faptei) şi natura bunului deţinut (bun care din punct de vedere al aspectului are particularităţile unei arme reale) se apreciază că măsura confiscării este necesară pentru înlăturarea riscului comiterii unor noi fapte prevăzute de legea penală.

Prin urmare, se va admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, se va desfiinţa în parte sentinţa penală nr.1551/16.05.2019 şi rejudecându-se cauza, în baza art. 112 lit. b) C.p.p. se va dispune confiscarea de la inculpatul ... a bunurilor ridicate conform dovezii seria H nr.0136692 din 11.07.2017 - pistol Carl Walther P99 DAO seria 14 E 27573, încărcător, 10 bile culoare neagră şi o bilă culoare albă (muniţie).

Se vor menţine restul dispoziţiilor.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.