Infracţiuni contra patrimoniului Infracţiuni de fals

Sentinţă penală **** din 25.06.2019


ROMÂNIA

DOSAR NR. …

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. ….

Şedinţa publică din data de …..

Tribunalul constituit  din:

PREŞEDINTE: CLEOPATRA IOANA ŞIPOTEANU

 GREFIER: AMELIA SOFIA ROTARU

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti - a fost reprezentat de procuror RĂDESCU MIREL.

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpata …. – trimisă în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută  de art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) și acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 și alin. 2 C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpata …. personal, aflată în stare de arest preventiv în altă cauză şi asistată de apărător din oficiu, av. ….. cu delegaţie …. la dosarul cauzei, lipsă fiind persoana vătămată …. personal.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Tribunalul, în baza disp. art. 374 C.p.p., aduce la cunoştinţa inculpatei …. învinuirea ce i se aduce, precum şi disp. art. 374 alin. 4 C.p.p. rap. la art. 396 alin. 10 C.p.p. în sensul că poate solicita ca judecata cauzei să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, iar în aceste condiţii limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime.

Inculpata …. personal, având cuvântul, arată că recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa şi doreşte să se judece potrivit procedurii simplificate prev. de art. 374 alin. 4 C.p.p.

Tribunalul, în baza disp. art. 375 alin. 1 C.p.p., procedează la ascultarea inculpatei …., declaraţia acesteia fiind consemnată în scris şi ataşată  la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public arată că cererea inculpatei de judecare a cauzei potrivit procedurii simplificate este admisibilă.

Apărătorul din oficiu al inculpatei …. solicită instanţei admiterea cererii formulată de inculpată şi aplicarea în cauză a disp. art. 374 alin. 4 C.p.p. coroborat cu art. 396 alin. 10 C.p.p.

Tribunalul, deliberând, în baza disp. art. 375 C.p.p., admite cererea formulată de inculpata …. de judecare a cauzei conform procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 C.p.p. rap. la art. 396 alin. 10 C.p.p.

Tribunalul, după ce a întrebat procurorul şi inculpata dacă mai sunt cereri de formulat, constatând că nu mai sunt explicaţii de dat sau cereri noi de formulat, acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public arată că inculpata fost trimisă în judecată sub aspectul comiterii a două infracţiuni, respectiv  cea  prevăzută  de art. 250 alin. 1 C.p. şi cea prevăzută de  art. 360 alin. 1 C.p. reţinându-se că în data de …. a folosit fără drept card-ul persoanei vătămate  …. efectuând cu el tranzacţii prin sistemul contactless în valoare totală de …. lei.

Poziţia procesuală a inculpatei este de recunoaştere a faptei atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, drept pentru care se solicită condamnarea acesteia sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută  de art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) și acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 și alin. 2 C.p.

La individualizarea pedepsei urmează a fi avute în vedere limitele de pedeapsă reduse cu 1/3 potrivit disp. art. 396 alin. 10 C.p.p. şi având în vedere natura infracţiunilor reţinute urmează a se face aplicarea disp. art. 91 C.p. cu un termen de încercare de …. ani. De asemenea, urmează a se lua act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă, iar inculpata va fi obligată la plata cheltuielilor judiciare către stat. Nu în ultimul rând, în sarcina inculpatei urmează a se aplica pedeapsa complementară şi accesorie prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p.

Apărătorul din oficiu al inculpatei …. solicită instanţei ca în baza disp. art. 396 alin. 10 C.p.p. să dispună reducerea limitelor de pedeapsă cu 1/3 având în vedere poziţia procesuală a inculpatei atât în faza de urmărire penală cât şi în faza judecăţii, iar executarea pedepsei ce urmează a se aplica să fie suspendată sub supraveghere în baza disp. art. 91 C.p. Pe latură civilă se va avea în vedere că inculpata a încheiat un acord de mediere cu persoana vătămată, a fost acoperit prejudiciul, iar persoana vătămată nu s-a mai constituit parte civilă în cauză. În circumstanţiere se va reţine  situaţia personală a inculpatei care are … copii minori în întreţinere.

Inculpata ….. personal, având cuvântul, arată că a venit din …. şi s-a prezentat singură la poliţie, a recunoscut fapta, respectiv furtul card-ului pentru a-şi achiziţiona ţigări, faptă săvârşită urmare stării de tulburare în care se afla şi pentru care a încheiat un foarte scump contract de mediere. La întrebarea instanţei referitoare la cauza în care este arestată preventiv inculpata precizează că a devenit complice la o faptă de furt pentru care va încheia un alt contract de mediere pentru că familia sa o ajută şi are resurse financiare. Mai arată inculpata că în cazul condamnării la o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei  penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr….. din data de …. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a fost trimisă în judecată, aflată sub control judiciar, inculpata …. sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută  de art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) și

- acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 și alin. 2 C.p.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei, în esenţă, că la data de …., în intervalul orar …., inculpata …. a folosit card-ul bancar … nr. …., care îi aparținea persoanei vătămate …., fără acordul acesteia, pentru a efectua …. tranzacții în valoare totală de …. lei:

-  la data de ….., orele …., în timp ce se afla în magazinul ….  din ….., a folosit, prin sistemul contactless, card-ul nr. …., emis de …. pe numele persoanei vătămate …., pentru a cumpăra… pachete de țigări marca …. și ….  pachete gumă …, în valoare de ….lei;

-  la data de …., orele …., în timp ce se afla în magazinul ….  din ….., a folosit, prin sistemul contactless, card-ul nr. …. emis de …. pe numele persoanei vătămate …., pentru a cumpăra … pachete de țigări marca …., un pachet de țigări …. și o sticlă de …., în valoare de …. lei;

- la data de …., orele …., în timp ce se afla în magazinul societății …. din …., a folosit, prin sistemul contactless, card-ul nr. …. emis de … pe numele persoanei vătămate ….., pentru a cumpăra mai multe pachete de țigări în  valoare de …. lei.

Situaţia de fapt mai sus expusă se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: - declarația persoanei vătămate ….. (f. …, ….); - documente depuse la dosar de persoana vătămată, emise de …. cu privire la tranzacțiile efectuate la data de …. cu card-ul persoanei vătămate (f. ….);- verificări efectuate de organul de cercetare penală la O.N.R.C. cu privire la societatea …. (f. ….);- raport de constatare criminalistic nr. …. ( f. …);- proces-verbal din data de …., încheiat cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la adresa din ….și planșă fotografică (f. …și f. ….);- declarațiile martorei …. (f. …., f. …);- declarațiile martorului …. (f. …, f. …);- declarația martorei …. (f. …);- declarația martorei … (f. ….);- declarația martorului …. (f. …);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de martora … (…);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de martorul … (…);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de inculpata … (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de … cu ocazia efectuării unei verificări în teren (f. …).- adresa nr. …. emisă de …, prin care a depus la dosarul penal înregistrările camerelor de supraveghere ale magazinului …. situat pe …. și copia bonului de cumpărători emis de acest magazin (f. …);- adresa nr. …emisă de …, prin care a depus la dosarul penal înregistrările camerelor de supraveghere ale magazinului … situat pe … și copia bonului de cumpărători emis de acest magazin (f. …);- adresa nr. … emisă de … prin care a transmis datele de identificare ale angajatei … (f. …);- proces-verbal din data de … încheiat de organul de cercetare penală cu ocazia primirii de la reprezentantul … a unui suport electronic conținând imagini surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului societății și a bonului fiscal în valoare de … lei (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …., cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul … situat pe …., puse la dispoziție de …, și planșă foto (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul aparținându-i societății …, situat pe …, puse la dispoziție de societate, și planșă foto (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul … situat pe …., puse la dispoziție de …, și planșă foto (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere ale benzinăriei … situată pe …, puse la dispoziție de … (f. …);- proces-verbal de predare primire încheiat între reprezentanții … și organul de cercetare penală la data de …, prin care i-au fost predate acestuia înregistrările camerelor de supraveghere ale stației de distribuție carburant nr. …, situată în … (f. …);- proces-verbal încheiat de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia identificării inculpatei … (f. …);- declarațiile inculpatei … (f. …, f. …);- acord parțial de mediere nr. … încheiat la Biroul de Mediator … între …. și …., pe de o parte, și …, pe de altă parte (f. …);- … dvd-uri/cd-uri cu înregistrări ridicate de la …. și … (f. …)

În procedura de cameră preliminară nu s-au formulat cereri sau excepţii, astfel că prin încheierea din data de ….  s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii cauzei.

În cursul cercetării judecătoreşti persoana vătămată a fost prezentă la termenul din data de …., precizând în faţa instanţei că şi-a recuperat prejudiciul şi nu se constituie parte civilă în cauză; a fost ascultată inculpata care a recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimisă în judecată şi care a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, precizând că nu are de administrat probe în circumstanţiere personală.

Constatând că inculpata cunoaşte şi îşi însuşeşte probele administrate în faza de urmărire penală, că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi că nu solicită administrarea de alte probe în ceea ce priveşte situaţia de fapt, tribunalul a admis cererea acesteia, constatând că fapta judecată este stabilită prin probele administrate în cursul urmăririi penale şi că există suficiente date cu privire la persoana ei pentru a se putea stabili câte o pedeapsă.

Poziţia inculpatei şi recunoaşterea săvârşirii infracţiunilor ce i-au fost reţinute  în sarcină coroborate cu celelalte mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale confirmă pe deplin situaţia de fapt din rechizitoriul parchetului şi întăresc convingerea instanţei că faptele s-au desfăşurat aşa cum au fost descrise în acesta, conducând fără echivoc la concluzia vinovăţiei inculpatei în săvârşirea infracţiunilor sus menţionate.

În aceste condiţii şi în virtutea faptului că inculpata nu a adus probe noi care să răstoarne sau să schimbe situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriul parchetului, tribunalul constată că aceasta este corectă, are fundament probator şi o va reţine ca atare:

La data de …., în intervalul orar …., inculpata …. a folosit card-ul bancar …. nr. …. care îi aparținea persoanei vătămate …., fără acordul acesteia, efectuând … tranzacții la magazinele … situate în … și la magazinul societății …. din ….., de unde a cumpărat bunuri în valoare totală de …. lei.

La data de ….., la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost înregistrată plângerea formulată de persoana vătămată …. cu privire la faptul că, în data de …., în intervalul orar …., în timp ce călătorea cu un autobuz al liniei …., între staţiile ….– …. , apoi cu un tramvai al liniei …., între stațiile ….– …, autori necunoscuți i-au sustras din rucsac un portofel ce conținea documente personale și două card-uri bancare emise de …., valoarea prejudiciului fiind de aproximativ ….lei.

Persoana vătămată a declarat că, ulterior faptei de furt comise în dauna sa, în aceeași zi, în intervalul orar …., persoane necunoscute, fără acordul acesteia, au utilizat card-ul de cumpărături nr. …. la diferite societăți din …., unde, prin sistemul contactless, au  cumpărat produse în valoare de …. lei.

Persoana vătămată a pus la dispoziția organelor de cercetare penală extrasul de cont emis de …. și avize de refuz la plată …, din conținutul cărora a rezultat că, în ziua de …., card-ul bancar nr. …. al cărei titular este …., a fost utilizat la următoarele magazine:

- …., unde a fost efectuată o tranzacție în valoare de …. lei,

- …., unde a fost efectuată o tranzacție în valoare de … lei

- și la societatea …, unde a fost efectuată o tranzacție în valoare de … lei.

Prin ordonanța din data de …., organele de cercetare penală din cadrul …., Compartimentul Investigații Criminale au dispus începerea urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin 1 C.p.-art. 229 alin. 1 lit. a) C.p., efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. 1 C.p. și acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1 C.p.

Organele de cercetare penală au identificat societățile la care au avut fost efectuate tranzacțiile și au ridicate de la acestea înregistrările surprinse de camerele de supraveghere video din ziua și la orele tranzacțiilor.

În urma vizionării imaginilor video din data …., obținute de la cele trei societăți, organele de cercetare penală au constatat că o persoană necunoscută de sex femeiesc, în vârstă de aproximativ …. ani, înălțime aproximativ …. metri, …, având părul …, îmbrăcată într-o geacă de culoare … și pantaloni de culoare … cu … …, în intervalul orar …., a utilizat, prin sistemul contactless, card-ul bancar nr. …., aparținând persoanei vătămate …., a cumpărat produse în valoare de …. lei. 

În urma investigațiilor efectuate și a utilizării bazei de date a Poliției Române, aplicația Evidența Informatică a persoanelor dispărute, persoanelor cu identitate necunoscută, cadavrelor cu identitate necunoscută, precum și a persoanelor condamnate sau suspecte (….), a fost identificată persoana care, la data de …., în intervalul orar …., a folosit card-ul bancar nr. …., aparținându-i persoanei vătămate ….., ca fiind inculpata …., CNP …..

Au fost identificați lucrătorii comerciali angajați ai celor trei magazine (martorii …., …. și ….) unde a fost folosit card-ul persoanei vătămate, la data de …., de către inculpata …., care au încasat contravaloarea bunurilor achiziționate de aceasta cu card-ul menționat anterior.

Martora …., angajată în funcția de lucrător comercial la societatea ….., cu punct de lucru situat pe ….. a declarat că, la data de …., în timp ce se afla la punctul de lucru menționat, s-a prezentat, în jurul orelor …., o clientă care i-a cerut … pachete de țigări marca …..și o sticlă de … de … litri. Clienta i-a spus că va achita produsele cu un card contactless, martora i-a pus la dispoziție aparatul POS iar inculpata a apropiat card-ul, achitând contravaloarea produselor. Martora a declarat că o putea recunoaște pe persoana care a efectuat această tranzacție întrucât era o clientă a magazinului.

La data de …., martora …. a recunoscut-o din planșă fotografică pe inculpata ….. ca fiind persoana care, la data de …, orele …., a achiziționat produse în valoare de …. lei cu un card contactless.

Martorul …., angajat în funcția de lucrător comercial la …. situat pe ….a declarat că, la data de …, în timp ce se afla la punctul de lucru menționat, în jurul orelor …. s-a prezentat o clientă pe care a mai văzut-o în magazin. Aceasta l-a întrebat dacă putea achita cu un card bancar contactless, s-a deplasat apoi în magazin și a revenit la casierie cu o sticlă de …de …. litri. Clienta a cerut și … pachete de țigări, trei marca …. și un pachet marca …. și a achitat contravaloarea tuturor produselor, de …. lei, cu un card contactless. Martorul a declarat că o putea recunoaște pe persoana care, la data de …., a cumpărat produsele enumerate anterior, în valoare de …. lei, deoarece a mai văzut-o în incinta magazinului.

La data de …, martorul … a recunoscut-o din planșă fotografică pe inculpata …. ca fiind persoana care, la data de …., ora …., a achiziționat produse în valoare de …. lei cu un card contactless.

Martora …., angajată în funcția de lucrător comercial la magazinul …. situat pe …., a declarat că, la data de …., ora …., o persoană de sex femeiesc a folosit un card de cumpărături contactless la casieria unde își desfășoară martora activitatea, cu care a achiziționat bunuri în valoare …. lei constând în … pachete de țigări marca …. și … pachete de gumă de mestecat. Martora a declarat că nu o putea recunoaște pe persoana care a efectuat această tranzacție întrucât nu i-a reținut trăsăturile faciale.

S-a dispus efectuarea unei constatări criminalistice pe baza imaginilor surprinse de camerele de luat vederi ale societăților unde a fost utilizat card-ul persoanei vătămate ….de către inculpata ….. Specialiștii criminaliști nu au putut, însă, stabili dacă persoana din imagini era sau nu inculpata.

În baza mandatului de percheziție domiciliară nr. …. emis de Tribunalul București, a fost efectuată, la data de …., o percheziție domiciliară la adresa din …., existând informații că la acea adresă locuia inculpata. … nu a fost găsită la adresa menționată dar a fost identificată și ridicată o geacă de damă din fâș de culoare … cu căptușeală de culoare …., aceeași ca cea purtată de inculpată la data săvârșirii faptei, …..

La adresa la care a fost efectuată percheziția domiciliară a fost găsită mama inculpatei, martora …. Aceasta a fost audiată și a declarat că, la data de …, fiica sa …. a plecat în …. și nu știa data la care urma să revină în țară.

Martorei …. i-au fost prezentate capturi din înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere din cele trei magazine unde a fost folosit, la data de …., card-ul nr. … aparținându-i persoanei vătămate ….. Martora a recunoscut-o pe fiica sa, …., ca fiind persoana îmbrăcată cu o geacă de culoare … din fâș, cu căptușeală …, care apare pe imaginile surprinse în incinta celor trei magazine unde, la data de …., au fost efectuate cumpărăturile cu card-ul menționat.

La data de …., inculpata …. a fost depistată de către Polițiști din cadrul …. pe Aeroportul Internațional …. - Sosiri, ca urmare a instituirii unui consemn la frontieră, …

Cu ocazia audierii în calitate suspectă, inculpata …. a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa.

Aceasta a declarat că, la data de …., în jurul orelor …., se afla în …. și s-a întâlnit cu o cunoștință pe nume …., poreclit „….”. Au hotărât să meargă cu tramvaiul care circulă pe linia nr. …. până la stația …., unde să ia un alt mijloc de transport în comun pentru a ajunge în zona …., de unde ar fi urmat să își procure droguri.

După ce s-au urcat în tramvaiul liniei nr. …., inculpata a observat cum „…” s-a apropiat de o persoană de sex femeiesc care avea un rucsac, pe care îl purta la spate și care era deschis. „…” a introdus mâna în rucsac și a sustras un portofel de culoare …. Inculpata și „…” au coborât apoi în stația …. și acolo au constatat că în portofel se afla o sumă de bani. „…” i-a dat inculpatei suma de …. lei și un card …., din portofel, și i-a spus să meargă la un magazin să cumpere țigări.

Inculpata a declarat că, în aceeași zi, în jurul orelor …, a intrat într-un magazin …. situat pe …., de unde a achiziționat mai multe pachete de țigări și gumă de mestecat, folosind card-ul …, prin sistemul contactless, primit de la „….”. A traversat apoi strada și a intrat într-un magazin …. situat pe …., de unde a achiziționat mai multe pachete de țigări și o sticlă de …, folosind același card …. În continuare, suspecta a mers pe … și a intrat într-un magazin alimentar de unde a achiziționat mai multe pachete de țigări și o sticlă de …, folosind același card ….

Inculpata a declarat că a încercat să folosească card-ul și la o stație …, situată pe …, dar nu a mai putut face cumpărători deoarece card-ul a fost blocat.

După ce a făcut cumpărăturile cu card-ul … sustras, inculpata a împărțit țigările cu „…”, i-a înapoiat card-ul iar acesta l-a aruncat, împreună cu portofelul sustras. Cei doi au folosit apoi banii din portofel pentru a cumpăra droguri.

Fiind audiată în calitate de inculpată, aceasta a declarat că recunoaște și regretă săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa și că își menține declarația pe care a dat-o în calitate de suspectă.

Inculpata … l-a recunoscut din planșă fotografică pe …, poreclit „…”, ca fiind persoana care, la data de …, în jurul orelor …, în timp ce se afla într-un tramvai care circula pe linia nr. …, a sustras din rucsacul unei doamne portofelul.

Probele administrate în cauză (- declarația persoanei vătămate … (f. …, f. …, f. …); - documente depuse la dosar de persoana vătămată, emise de …cu privire la tranzacțiile efectuate la data de … cu card-ul persoanei vătămate (f. …);- verificări efectuate de organul de cercetare penală la O.N.R.C. cu privire la societatea … (f. …);- raport de constatare criminalistic nr. … ( f. …);- proces-verbal din data de …, încheiat cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la adresa din …. și planșă fotografică (f. … și f. …);- declarațiile martorei … (f. …, f. …);- declarațiile martorului … (f. …, f. …);- declarația martorei … (f. …);- declarația martorei … (f. …);- declarația martorului … (f. …);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de martora … (f …);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de martorul.. (f….);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de inculpata … (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de … cu ocazia efectuării unei verificări în teren (f. …).- adresa nr. … emisă de …, prin care a depus la dosarul penal înregistrările camerelor de supraveghere ale magazinului … situat pe … și copia bonului de cumpărători emis de acest magazin (f. …);- adresa nr. … emisă de …, prin care a depus la dosarul penal înregistrările camerelor de supraveghere ale magazinului … situat pe … și copia bonului de cumpărători emis de acest magazin (f. …);- adresa nr. … emisă de … prin care a transmis datele de identificare ale angajatei … (f. …);- proces-verbal din data de … încheiat de organul de cercetare penală cu ocazia primirii de la reprezentantul … a unui suport electronic conținând imagini surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului societății și a bonului fiscal în valoare de … lei (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul … situat pe … puse la dispoziție de …, și planșă foto (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul aparținându-i societății …, situat pe …. puse la dispoziție de societate și planșă foto (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul … situat pe …, puse la dispoziție de …, și planșă foto (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere ale benzinăriei … situată pe …, puse la dispoziție de … (f. …);- proces-verbal de predare primire încheiat între reprezentanții … și organul de cercetare penală la data de …, prin care i-au fost predate acestuia înregistrările camerelor de supraveghere ale stației de distribuție carburant nr. …, situată în …. (f. …);- proces-verbal încheiat de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia identificării inculpatei … (f. …);- declarațiile inculpatei ….(f. …, f. …);- acord parțial de mediere nr. … încheiat la Biroul de Mediator …între …. și …., pe de o parte, și …, pe de altă parte (f. …);- … dvd-uri/cd-uri cu înregistrări ridicate de la … și … (f. …), sunt de natură a susţine acuzația penală ce i se aduce acestei inculpate.

Săvârşirea infracţiunilor cu vinovăţie rezultă cu certitudine din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, respectiv, - declarația persoanei vătămate … (f. …., f. …, f. …); - documente depuse la dosar de persoana vătămată, emise de … cu privire la tranzacțiile efectuate la data de … cu card-ul persoanei vătămate (f. …);- verificări efectuate de organul de cercetare penală la O.N.R.C. cu privire la societatea … (f. …);- raport de constatare criminalistic nr. … ( f. …);- proces-verbal din data de …, încheiat cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la adresa din … și planșă fotografică (f. … și f. …);- declarațiile martorei … (f. …, f. …);- declarațiile martorului … (f. …, f. …);- declarația martorei … (f. …);- declarația martorei … (f. …);- declarația martorului … (f. …);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de martora … (f…);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de martorul … (f…);- recunoaștere din planșă fotografică efectuată de inculpata …(f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de … cu ocazia efectuării unei verificări în teren (f. …).- adresa nr. … emisă de …, prin care a depus la dosarul penal înregistrările camerelor de supraveghere ale magazinului … situat pe … și copia bonului de cumpărători emis de acest magazin (f. …);- adresa nr. … emisă de …, prin care a depus la dosarul penal înregistrările camerelor de supraveghere ale magazinului … situat pe … și copia bonului de cumpărători emis de acest magazin (f. ..);- adresa nr. … emisă de …. prin care a transmis datele de identificare ale angajatei … (f. …);- proces-verbal din data de … încheiat de organul de cercetare penală cu ocazia primirii de la reprezentantul … a unui suport electronic conținând imagini surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului societății și a bonului fiscal în valoare de … lei (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul … situat pe …, puse la dispoziție de … și planșă foto (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul aparținându-i societății …, situat pe …, puse la dispoziție de societate, și planșă foto (f. ….);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere din magazinul … situat pe …, puse la dispoziție de …, și planșă foto (f. …);- proces-verbal întocmit de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere ale benzinăriei … situată pe …, puse la dispoziție de … (f. …);- proces-verbal de predare primire încheiat între reprezentanții … și organul de cercetare penală la data de …, prin care i-au fost predate acestuia înregistrările camerelor de supraveghere ale stației de distribuție carburant nr. …, situată în … (f. …);- proces-verbal încheiat de organul de cercetare penală la data de …, cu ocazia identificării inculpatei … (f. …);- declarațiile inculpatei … (f. …, f. …);- acord parțial de mediere nr. … încheiat la Biroul de Mediator … între … și …, pe de o parte, și .., pe de altă parte (f. …);- … dvd-uri/cd-uri cu înregistrări ridicate de la …. și … (f. …).

În drept:

Fapta inculpatei …. care, la data de …., în intervalul orar …., a folosit card-ul bancar … nr. …, care îi aparținea persoanei vătămate …, fără acordul acesteia, pentru a efectua 3 tranzacții în valoare totală … lei:

-  la data de …, orele …, în timp ce se afla în magazinul …  din …, a folosit, prin sistemul contactless, card-ul nr. …., emis de …. pe numele persoanei vătămate …, pentru a cumpăra … pachete de țigări marca … și … pachete gumă …, în valoare de … lei;

-  la data de …, orele …, în timp ce se afla în magazinul ….  din …. a folosit, prin sistemul contactless, card-ul nr. … emis de … pe numele persoanei vătămate …, pentru a cumpăra … pachete de țigări marca …, un pachet de țigări … și o sticlă de …, în valoare de … lei;

- la data de …, orele …, în timp ce se afla în magazinul societății … din …., a folosit, prin sistemul contactless, card-ul nr. …. emis de … pe numele persoanei vătămate …, pentru a cumpăra mai multe pachete de țigări în  valoare de … lei,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 250 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), și acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 360 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin 1 și alin. 2 C.p.

La individualizarea pedepselor tribunalul va avea în vedere gradul de pericol social concret al infracţiunilor săvârşite, împrejurările şi modul de comitere a acestora, natura şi gravitatea rezultatului produs, persoana inculpatei (cunoscută cu antecedente penale – conform fişei de cazier judiciar ataşată la dosar, arestată preventiv într-o altă cauză penală în timp ce se judeca în stare de libertate în prezenta cauză), atitudinea constantă a  acesteia de recunoaştere a faptelor comise,  precum şi dispoziţiile referitoare la reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă – potrivit art. 374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 C.p.p.

Totodată, instanţa va avea în vedere nivelul de educaţie al inculpatei, vârsta acesteia, situaţia familială şi socială, conduita acesteia după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal – neprezentându-se la toate termenele de judecată acordate în cauză.

În raport de aceste considerente, tribunalul urmează să aplice inculpatei pedepse orientate peste minimul special prevăzut de lege, cu executarea în detenţie, aceasta corespunzând cel mai bine scopului preventiv şi educativ al pedepsei dată fiind specializarea şi mai ales perseverenţa infracţională.

Cum infracţiunile sunt săvârşite în concurs, tribunalul va face aplicarea dispoziţiilor în materie, atât în ceea ce priveşte pedeapsa rezultantă, cât şi pedepsele complementare şi accesorii.

In consecinţă, instanţa, în baza art. 250 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4  C.p.p. va condamna pe inculpata …. la o pedeapsă de …. şi … luni închisoare.

Va interzice inculpatei – pe o perioadă de …. – exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 lit. a, b Cp.

Pe durata executării pedepsei va face aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin.1 rap. la art. 66 lit. a, b Cp.

În baza art.360 alin.1 Cp cu aplicarea art.35 alin.1 Cp, art. 396 alin.10 rap. la art.374 alin.4  C.p.p. va condamna pe inculpată la o pedeapsă de …. luni închisoare.

Va interzice inculpatei – pe o perioadă de …. – exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cp.

Pe durata executării pedepsei va face aplicarea dispoziţiilor art.65 alin.1 rap. la art. 66 lit. a, b Cp.

În baza art. 38 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 39 alin. 1 lit. b Cp şi art. 45 alin. 3 Cp va aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea, de … şi … luni închisoare la care va adăuga un spor de o treime din durata celeilalte pedepse – respectiv … luni închisoare – în final inculpata având de executat pedeapsa de …ani şi … luni închisoare şi … interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cp.

Pe durata executării pedepsei rezultante va face aplicarea dispoziţiilor art.65 alin.1 rap. la art.66 lit. a, b Cp.

În baza art. 72 Cp va deduce din durata pedepsei reţinerea de 24 de ore, de la … la …..

Va constata că inculpata este arestată în altă cauză.

Va  constata că persoana vătămată … nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 274 alin.1 C.p.p. va obliga inculpata la plata sumei de … lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul avocatului din oficiu – în cuantum de … lei – se va suporta din fondul MJ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 250 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 35 alin.1 Cp, art. 396 alin.10 rap. la art. 374 alin. 4  C.p.p. condamnă pe inculpata ….., fiica lui…, născută la data de … în …., domiciliată în …. și fără forme legale în …., CNP …., cunoscută cu antecedente penale, la o pedeapsă de …. şi … luni închisoare.

Interzice inculpatei – pe o perioadă de …. – exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cp.

Pe durata executării pedepsei face aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin.1 rap. la art. 66 lit. a, b Cp.

În baza art. 360 alin.1 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin.4  C.p.p. condamnă pe inculpată la o pedeapsă de …. luni închisoare.

Interzice inculpatei – pe o perioadă de …. – exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cp.

Pe durata executării pedepsei face aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin.1 rap. la art. 66 lit. a, b Cp.

În baza art. 38 alin.1 Cp cu aplicarea art. 39 alin.1 lit. b Cp şi art. 45 alin. 3 Cp aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de … şi …. luni închisoare la care adaugă un spor de o treime din durata celeilalte pedepse – respectiv ….luni închisoare – în final inculpata având de executat pedeapsa de ….ani şi …luni închisoare şi … interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b Cp.

Pe durata executării pedepsei rezultante face aplicarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 rap. la art. 66 lit. a, b Cp.

În baza art. 72 Cp deduce din durata pedepsei reţinerea de 24 de ore, de la … la …..

Constată că inculpata este arestată în altă cauză.

Ia act că persoana vătămată … cu domiciliul în …., nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpata la plata sumei de …. lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul avocatului din oficiu – în cuantum de … lei – se suportă din fondul MJ.

Cu drept de apel în 10 zile.

Pronunţată în şedinţă publică, azi …..

PREŞEDINTE GREFIER

Cleopatra Ioana Şipoteanu  Amelia Sofia Rotaru

 

Red. Jud. ŞIC

Dact. CL

Ex.2