Contestaṭie la executare. Termen de plată a amenzii contravenṭionale.Apel.

Decizie 640 din 04.06.2019


Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Mod de calcul al termenului de 48 de ore, stabilit de art. 28 alin.1 din  O.G. nr. 2/2001

Index alfabetic:

- modalitate calcul termen 48 de ore

- termen de achitare amendă contravenṭională

O.G. nr. 2/2001:art. 28 alin.(1);

C.proc.civ: 181 alin. (1) pct. 1

Sintagma „miezul nopții zilei următoare” prevăzută de art. 28 alin.(1) din  O.G. nr. 2/2001  se referă la  ora 00:00 a zilei următoare şi nu ora 24:00 a zilei următoare.

Tribunalul Galaṭi, secṭia I civilă, dec.civ. nr.640/04.06.2019

Motivele de apel privesc modalitatea de calcul a termenului de 48 de ore, stabilit de art. 28 alin.1 din  O.G. nr. 2/2001 ( în forma din data de 15.07.2017),  respectiv  începutul termenului.

Apelul este fondat.

Tribunalul a apreciat, în ceea ce privește „miezul nopții zilei următoare”, că acesta reprezintă ora 00:00 a zilei următoare şi nu ora 24:00 a zilei următoare. În acest sens, a avut  în vedere dispozițiile  art.  181 alin. 1 pct. 1 Cod de procedură civilă,  conform cărora „când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare”.  Dispozițiile art. 181 alin.(1) pct. 1 Cod de procedură civilă nu au făcut altceva decât să  clarifice legislativ divergențele de opinii existente în jurisprudență în baza Cod de procedură civilă din 1865, sub imperiul căruia a fost  adoptată O.G. nr. 2/2001, cu  privire la expresia „miezul nopții zilei următoare” prevăzută de art. 101 alin. 2  Cod de procedură civilă 1865 şi preluată de O.G. nr. 2/2001.

Astfel, în cauză cum procesul verbal de constatare şi aplicarea a sancțiunii a fost înmânat reprezentantului legal societății intimate la data de 15.07.2018, termenul a început la ora 00:00 - 16.07.2018, împlinindu-se la ora 00:00 a zile de marți, 18.07.2017.

Deşi intimata-contestatoare a susținut că nu a avut posibilitatea de a plăti în municipiul Constanța, tribunalul a avut în vedere că sancțiunea contravențională a fost aplicată în acest municipiu, amenda urmând a fi achitată în contul special pentru amenzi a Trezoreriei Galați. Cu toate aceste, nu s-a dovedit imposibilitatea absolută de a face plata la ghișeu la luni, 17.07.2017, în contextul în care sediul societății se află în sat Șendreni, Comuna Șendreni, județul Galați. Faţă de aceste considerente, Tribunalul a reṭinut că nu se poate reține ca fiind nelegală executare silită demarată  în dosarul nr. x de  AJPF Galați, intimatei-contestatoare rămânându-i de achitat suma de 8750 lei.

Faṭă de cele menṭionate, apelul a fost admis.