Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Sentinţă penală 223 din 19.04.2019


Pentru azi fiind amânată pronunţarea hotărârii în cauza penală  privind  pe inculpatul SSO trimis în judecată, în stare de deţinere în altă cauză, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 cod penal (două infracţiuni, săvârşite la datele de 25.08.2012 şi 02.03.2014); şi uz de fals, prevăzută de art. 323 cod penal (două infracţiuni, săvârşite la datele de 25.08.2012 şi 02.03.2014); cu aplicarea art. 38 alin. 1 cod penal.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică  de la data de 10.04.2019, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa  în temeiul art. 391 al.1 Cod pr pen a stabilit termen de  pronunţare a hotărârii  la 17.04.2019, iar ulterior a amânat pronunţarea  la data de 19.04.2019 când a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

I.Sesizarea instanţei

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu din data de 10.10.2018 dat în dos. nr. 2307/P/2015 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului  SSO– pentru săvârşirea a două infracţiuni de conducere a unui autovehicul fără permis prev de art.  art. 335 alin 1 Cod penal şi a două infracţiuni de uz de fals prev de art. 323 Cod Penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sibiu la data de 23.10.2018 sub nr. dosar 11602/306/2018.

În fapt s-a reţinut în esenţă prin actul de trimitere în judecată următoarea stare de fapt:

La data de 25.08.2012, în jurul orei 17:20, un echipaj al Poliţiei Municipiului Sibiu – Biroul Rutier care efectua serviciul de supraveghere a traficului rutier pe strada Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu, a procedat la oprirea autoturismului marca Volkswagen cu număr de înmatriculare CT027341, care circula pe strada Calea Dumbrăvii fără a respecta regimul legal de viteză.

Pe baza permisului de conducere prezentat de către conducătorul auto, permis nr. 214920645 emis de autorităţile bulgare şi a verificărilor efectuate, organele de poliţie au identificat pe conducătorul autoturismului marca Volkswagen cu număr de înmatriculare CT027341 în persoana inculpatului SSO , acesta fiind sancţionat contravenţional pentru depăşirea limitei de viteză şi nepurtarea centurii de siguranţă, fiind întocmit procesul verbal seria CP, număr 1893346.

La data de 02.03.2014, în jurul orei 12:50, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu – Serviciul Rutier care efectua serviciul de supraveghere a traficului rutier pe DN1, pe raza localităţii Veştem din Judeţul Sibiu, a procedat la oprirea în trafic a autoturismului marca BMW cu număr de înmatriculare BM953YS, care circula spre Municipiul Sibiu.

Cu ocazia verificărilor efectuate de către organele de poliţie şi a permisului de conducere nr. 214920645 emis de autorităţile bulgare prezentat de către conducătorul auto, acesta a fost identificat în persoana inculpatului SSO . A fost sancţionat contravenţional pentru încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România – (neplata rovinietei).

Prin adresele nr. 177663/1 şi 177663/2 din data de 30.03.2015, Serviciul Rutier Gorj a notificat Serviciul Rutier Sibiu cu privire la faptul că în urma verificărilor efectuate în aplicaţia E.P.S., a rezultat că SSO a fost sancţionat contravenţional prin procesele verbale seria CP nr. 1893346 şi seria CP nr. 6278933 pe raza judeţului Sibiu, iar conform adresei nr. M.M./nr. 3443553 din data de 24.03.2015 a Centrului Comun de Contact Giurgiu, numitul SSO, nu figurează în baza de date a autorităţilor bulgare, iar permisul de conducere categoria „B” nr. 214920645 figurează ca fiind anulat la data de 25.07.2013 întrucât termenul de valabilitate a expirat, acesta fiind eliberat pe numele unui cetăţean bulgar.

În urma notificărilor primite, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că atât la data de 25.08.2012, cât şi la data de 02.03.2014, SSO a condus autovehicule pe drumurile publice din Judeţul Sibiu fără a deţine permis de conducere şi prezentând organelor de poliţie un permis fals.

Potrivit adresei nr. 94442/SR din data de 12.05.2015 a reprezentanţilor Serviciului Rutier Sibiu, SSO nu figurează în evidenţele informatizate ca fiind posesor de permis de conducere eliberat de autorităţile române.

Audiat, inculpatul a recunoscut faptele.

Starea de fapt enunţată se arată că ar fi dovedită de următoarele mijloace de probă:

Proces verbal de sesizare din oficiu din data de 25.04.2015 privind faptele săvârşite de

inculpat la data de 02.03.2014 (fila 30  dos urm pen );

Adresa Serviciului Rutier Gorj nr. 177663/2 din data de 30.03.2015 (fila 31 dos urm pen );

Adresa M.M./nr. 3443553 din data de 24.03.2015 a Centrului Comun de Contact Giurgiu (fila 32 dos urm pen );

Copia permisului de conducere nr. 214920645 cuprinzând datele de identificare ale

numitului SSO(fila 34 dos urm pen );

Fişa abaterilor inculpatului SSO, extrase din aplicaţia E.P.S. (fila 35);

Copia procesului verbal de constare a contravenţiei seria CP, număr 6278933 încheiat la data de 02.03.2014 de lucrătorii Serviciului Rutier Sibiu pe numele inculpatului, ca urmare a depistării acestuia pe raza localităţii Veştem conducând autoturismul marca BMW cu număr de înmatriculare BM953YS, ocazie cu care a prezentat organelor de poliţie permisul de conducere nr. 214920645, emis de autorităţile bulgare; la acel moment inculpatul a fost sancţionat contravenţional pentru faptul că nu a achitat taxa de utilizare a drumului naţional (rovinieta), conform prevederilor art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (fila 36 dos urm pen );

Adresa nr. 94442/SR din data de 12.05.2015 a reprezentanţilor Serviciului Rutier Sibiu din cuprinsul căreia rezultă că SSO nu figurează în evidenţele informatizate ca fiind posesor de permis de conducere eliberat de autorităţile române (fila 40 dos urm pen );

Adresa P.D./nr. 4201943 din data de 28.03.2017 a Centrului Comun de Contact Giurgiu din cuprinsul căreia rezultă că pe numele cetăţeanului român Szandu Sandu Oniţă, născut la data de 20.05.1982, autorităţile bulgare nu au eliberat permis de conducere, permisul nr. 214920645 fiind eliberat pe numele unui cetăţean bulgar, fiind distrus (fila 42 dos urm pen );

Proces verbal de sesizare din oficiu din data de 25.04.2015 privind faptele săvârşite de

inculpat la data de 25.08.2012 (fila 16 dos urm pen );

Adresa Serviciului Rutier Gorj nr. 177663/1 din data de 30.03.2015 din cuprinsul căreia rezultă că în urma verificărilor efectuate în aplicaţia E.P.S., a rezultat că SSO a fost sancţionat contravenţional prin procesul verbal seria CP, număr 1893346 la data de 25.08.2012 în baza art. 99 alin. 2 di O.U.G. nr. 195/2002 pe raza judeţului Sibiu, iar Centrul Comun de Contact Giurgiu a comunicat prin adresa M.M./nr. 3443553 din data de 24.03.2015 că numitul SSO nu figurează în baza de date ca deţinător de permis de conducere, iar permisul de conducere categoria „B” nr. 214920645 figurează ca fiind anulat din data de 25.07.2013, fiind eliberat pe numele unui cetăţean bulgar (fila 17 dos urm pen );

Fişa abaterilor inculpatului SSO, extrase din aplicaţia E.P.S., unde este

evidenţiat faptul că inculpatului SSO i s-a întocmit procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CP, număr 1893346 la data de 25.08.2012, fiind depistat că a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare CT027341 în Municipiul Sibiu (fila 24 dos urm pen );

Copia procesului verbal de constare a contravenţiei seria CP, număr 1893346 încheiat la data de 25.08.2012 de lucrătorii Biroului Rutier Sibiu pe numele inculpatului, ca urmare a depistării acestuia pe strada Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu conducând autoturismul Volkswagen cu număr de înmatriculare CT 027341, ocazie cu care a prezentat organelor de poliţie permisul de conducere nr. 214920645, emis de autorităţile bulgare; la acel moment inculpatul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea regimului legal privind viteza de deplasare şi nepurtarea centurii de siguranţă (fila 22 dos urm pen );

Declaraţiile date în calitate de suspect/inculpat de SSO , (filele 145-155 dos urm pen );

Copia sentinţei penale nr. 355 din data de 15.12.2011 a Judecătoriei Mangalia (filele 114-118 dos urm pen );

Copia sentinţei penale nr. 1303/2017 din data de 28.06.2017 a Judecătoriei Târgu-Jiu (filele 121-127 dos urm pen );

Copia sentinţei penale nr. 137 din 17.02.2017 a Judecătoriei Galaţi (filele 129-131 dos urm pen );

Fişa de cazier judiciar a inculpatului (filele 156-157 dos urm pen );

Alte înscrisuri.

II.Desfăşurarea cercetării judecătoreşti

La termenul de judecată din data de 30.01.2019, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul, prezent personal în faţa instanţei, a învederat că doreşte să uzeze de procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei prev. de art. 375 Cod. pr. pen. şi că recunoaşte săvârşirea faptei. Declaraţia sa expresă a fost consemnată şi ataşată separat la dosarul cauzei (fl 27-28 dos inst), instanţa încuviinţând cererea inculpatului şi dispunând ca judecarea cauzei să aibă loc potrivit procedurii de recunoaştere a vinovăţiei..

Instanţa a dispus efectuarea cercetării judecătoreşti potrivit art. 377 Cod. pr. Pen; inculpatul a depus la acelaşi termen de judecată înscrisuri în circumstanţiere: certificat căsătorie, certificate naştere copii minori, copie chitanţă achitare amendă penală în cuantum de 3600 lei (fl 29-33 dos inst)

La solicitarea instanţei, pentru stabilirea antecedenţei penale a inculpatului, a fost depusă fişa de cazier judiciar a acestuia (fl 16 dos inst); s-au comunicat sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu (fl 12-15 dos inst), nr. 137/2017 a Judecătoriei Galaţi (fl 41-43 dos inst), sentinţa penală nr. 176/2018 a Judecătoriei Brăila (fl 46-50 dos inst)

III.Starea de fapt reţinută de către instanţă şi analiza mijloacelor de probă

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală în raport de dispoziţiile art. 375 C.pr.pen., instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca în actul de sesizare, respectiv:

La data de 25.08.2012, în jurul orei 17:20, un echipaj al Poliţiei Municipiului Sibiu – Biroul Rutier care efectua serviciul de supraveghere a traficului rutier pe strada Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu, a procedat la oprirea autoturismului marca Volkswagen cu număr de înmatriculare CT027341, care circula pe strada Calea Dumbrăvii fără a respecta regimul legal de viteză.

Pe baza permisului de conducere prezentat de către conducătorul auto, permis nr. 214920645 emis de autorităţile bulgare şi a verificărilor efectuate, organele de poliţie au identificat pe conducătorul autoturismului marca Volkswagen cu număr de înmatriculare CT027341 în persoana inculpatului SSO, acesta fiind sancţionat contravenţional pentru depăşirea limitei de viteză şi nepurtarea centurii de siguranţă, fiind întocmit procesul verbal seria CP, număr 1893346.

La data de 02.03.2014, în jurul orei 12:50, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu – Serviciul Rutier care efectua serviciul de supraveghere a traficului rutier pe DN1, pe raza localităţii Veştem din Judeţul Sibiu, a procedat la oprirea în trafic a autoturismului marca BMW cu număr de înmatriculare BM953YS, care circula spre Municipiul Sibiu.

Cu ocazia verificărilor efectuate de către organele de poliţie şi a permisului de conducere nr. 214920645 emis de autorităţile bulgare prezentat de către conducătorul auto, acesta a fost identificat în persoana inculpatului SSO . A fost sancţionat contravenţional pentru încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România – (neplata rovinietei).

Prin adresele nr. 177663/1 şi 177663/2 din data de 30.03.2015, Serviciul Rutier Gorj a notificat Serviciul Rutier Sibiu cu privire la faptul că în urma verificărilor efectuate în aplicaţia E.P.S., a rezultat că SSOa fost sancţionat contravenţional prin procesele verbale seria CP nr. 1893346 şi seria CP nr. 6278933 pe raza judeţului Sibiu, iar conform adresei nr. M.M./nr. 3443553 din data de 24.03.2015 a Centrului Comun de Contact Giurgiu, numitul SSO  nu figurează în baza de date a autorităţilor bulgare, iar permisul de conducere categoria „B” nr. 214920645 figurează ca fiind anulat la data de 25.07.2013 întrucât termenul de valabilitate a expirat, acesta fiind eliberat pe numele unui cetăţean bulgar.

În urma notificărilor primite, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că atât la data de 25.08.2012, cât şi la data de 02.03.2014, SSO a condus autovehicule pe drumurile publice din Judeţul Sibiu fără a deţine permis de conducere şi prezentând organelor de poliţie un permis fals.

Din menţiunile procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP, număr 6278933 încheiat la data de 02.03.2014 de lucrătorii Serviciului Rutier Sibiu pe numele inculpatului, ca urmare a depistării acestuia pe raza localităţii Veştem conducând autoturismul marca BMW cu număr de înmatriculare BM953YS, rezultă că acesta a prezentat organelor de poliţie permisul de conducere nr. 214920645, emis de autorităţile bulgare; la acel moment inculpatul a fost sancţionat contravenţional pentru faptul că nu a achitat taxa de utilizare a drumului naţional (rovinieta), conform prevederilor art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (fila 36 dos urm pen); din menţiunile procesul verbal seria CP, număr 1893346 încheiat la data de 25.08.2012 de lucrătorii Biroului Rutier Sibiu pe numele inculpatului, ca urmare a depistării acestuia pe strada Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu conducând autoturismul Volkswagen cu număr de înmatriculare CT 027341, rezultă că şi cu acea ocazie, a prezentat acesta organelor de poliţie permisul de conducere nr. 214920645, emis de autorităţile bulgare; la acel moment inculpatul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea regimului legal privind viteza de deplasare şi nepurtarea centurii de siguranţă (fila 22 dos urm pen).

Din probele administrate în cursul urmărire penală, necontestate de inculpat, rezultă cu evidenţă că acesta nu este posesor de permis de conducere nici emis de autorităţile române nici emis de autorităţile bulgare.

Astfel, din menţiunile cuprinse în adresa nr. 94442/SR din data de 12.05.2015 a reprezentanţilor Serviciului Rutier Sibiu, rezultă că SSO nu figurează în evidenţele informatizate ca fiind posesor de permis de conducere eliberat de autorităţile române (fila 40 dos urm pen); din adresa M.M./nr. 3443553 din data de 24.03.2015 a Centrului Comun de Contact Giurgiu rezultă că permisul bulgăresc nr. 214920645 figurează în baza de date ca fiind anulat din data de 25.07.2013 din cauza expirării termenului de valabilitate, permisul fiind eliberat pe numele unui cetăţean bulgar; potrivit aceleiaşi adrese, cetăţeanul român Szandu Sandu Oniţă, născut la data de 20.05.1982 nu figurează în baza de date ca fiind posesor de permis de conducere (fila 32 dos urm pen); în cursul urmăririi penale, în declaraţiile date, inculpatul recunoaşte faptul că a condus autovehiculul la datele reţinute în rechizitoriu, recunoaşte că a prezentat organelor de poliţie permisul de conducere emis în Bulgaria şi a fost sancţionat contravenţional; arată că ar fi obţinut permisul de la un cetăţean bulgar de pe o zi pe alta (fl 145-155 dos urm pen).

În faţa instanţei, inculpatul a recunoscut şi regretat cu sinceritate faptele săvârşite.

IV.Încadrarea juridică

Fapta inculpatului SSO de a conduce la data de 02.03.2014, în jurul orei 12:50, autoturismul marca BMW cu număr de înmatriculare BM953YS pe DN 1, la km 296+300 m, pe raza localităţii Veştem din Judeţul Sibiu fără a deţine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule şi de a se folosi de un permis de conducere emis de autorităţile din Bulgaria pe numele unui cetăţean bulgar, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod Penal şi uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod Penal

Fapta inculpatului SSO de a conduce la data de 25.08.2012, în jurul orei 17:20, autoturismul marca Volkswagen cu număr de înmatriculare CT 027341 pe strada Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu fără a deţine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule şi de a se folosi de un permis de conducere emis de autorităţile din Bulgaria pe numele unui cetăţean bulgar, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod Penal  şi uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod Penal.

Faţă de faptul că infracţiunile săvârşite la data de 25.08.2012 au fost săvârşite sub imperiul prevederilor Cod Penal din 1969, faţă de faptul că se află în concurs real cu infracţiunile săvârşite în data de 02.03.2014, după intrarea în vigoare a prevederilor Cod Penal din 2009, incidente în cauză sunt dispoziţiile art. 10 din lg nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Cod penal care statuează că tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă. Mai mult, prin prisma deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/06.05.2014 apreciem că în cauză sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile Cod penal actual.

Mai departe, vom constata că prezentele fapte sunt săvârşite în concurs real cu infracţiunile pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 176/25.01.2018 pronunţată de Judecătoria Brăila, nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu şi nr. 137/2017 a Judecătoriei Tecuci şi în acelaşi timp în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 355/15.12.2011 pronunţată de Judecătoria Mangalia.

În raport de datele săvârşirii faptelor pentru care a fost trimis în judecată şi faţă de prevederile art. 155 alin 1 Cod pr pen, raportat şi la cele statuate prin Decizia CCR nr. 297/26.04.2018 reţinem:

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 297/26.04.2018, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a statuat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea "oricărui act de procedură în cauză", din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin 1 din Codul penal, este neconstituțională.

Pentru pronunțarea acestei soluții, Curtea a reținut, de principiu, că întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale devine eficientă, producându-și efectele, într-o manieră completă, doar în condițiile existenței unor pârghii legale de încunoștințare a persoanei în cauză cu privire la debutul unui nou termen de prescripție. În acest sens, Curtea a reținut că se impune a fi garantat caracterul previzibil al efectelor dispozițiilor art.155 alin. 1 din Codul penal asupra persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, inclusiv prin asigurarea posibilității acesteia de a cunoaște aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al începerii cursului unui nou termen de prescripție. Totodată, s-a arătat că, a accepta soluția contrară înseamnă a crea, cu ocazia efectuării unor acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, pentru persoana în cauză o stare de incertitudine perpetuă, dată de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care poate fi trasă la răspundere penală pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împlinirea termenului prescripției speciale, prevăzut la art.155 alin. 4 Codul penal (paragraful 28 Decizia CCR nr. 297/26.04.2018).

Din actele dosarului rezultă că a fost dispusă în continuare efectuarea urmăririi penale faţă de suspect la data de 28.02.2017, fiind apoi citat acesta, la data de 13.03.2017, în mod legal, la adresa de domiciliu cunoscută, aşa cum a reieşit din interogarea bazei de date, pentru a i se aduce la cunoştinţă calitatea de suspect şi a fi audiat. Ulterior, faţă de menţiunile existente în procesul verbal de îndeplinire a procedurii de citare, privind faptul că nu mai locuia la acea adresă, s-a procedat în data de 20.03.2017 la citarea acestuia prin afişare la sediul organului de poliţie. (fl 50 - 70 dos urm pen) Prin urmare, îndeplinirea în mod legal a procedurii de citare faţă de suspect întrerupe prescripţia în ce priveşte faptele săvârşite în august 2012 şi în acelaşi timp respectă exigenţele deciziei anterior menţionate.

Vom mai reţine că, ulterior încarcerării acestuia în baza unor alte sentinţe penale, s-a reuşit audierea inculpatului atât în calitate de suspect cât şi de inculpat la data de 13.02.2018 respectiv la data de 14.02.2018, acte care, la fel întrerup curgerea termenului de prescripţie.

Pe cale de consecinţă, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin.2 C.pr.pen. întrucât faptele există, au fost săvârşite de către inculpat şi constituie infracţiuni, instanţa va dispune condamnarea inculpatului SSO .

V. Individualizarea judiciară a pedepsei

La individualizarea judiciară a pedepsei pe care instanţa o va aplica inculpatului, vor fi avute în vedere, în conformitate cu prevederile art. 74 Cod penal, împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, respectiv nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate și situația familială și socială a acesteia precum şi prevederile art. 396 alin 10 Cod. pr. pen.

Astfel, modul şi mijloacele concrete de comitere a faptei şi împrejurările comiterii faptei (conducerea autoturismului pe drumurile publice fără a avea abilităţile necesare întrucât nu deţinea permis de conducere, prezentarea unui permis de conducere falsificat la momentul opririi în trafic pentru a încerca să evite tragerea la răspundere penală,), scopul urmărit (deplasarea cu autoturismul pe distanţe lungi – depistat pe raza mun Sibiu domiciliul său fiind în Craiova), urmările ce s-au produs sau s-ar fi putut produce, (un posibil accident de circulaţie în care să fie implicate persoane nevinovate) persoana inculpatului (recidivist postcondamnatoriu, multitudine de fapte identic săvârşite după cum rezultă din fişa de cazier ataşată la dosar, cu toate acestea sincer, solicitând judecata în procedură simplificată fapt ce a dus la soluţionarea cu celeritate a cauzei), existenţa stării de recidivă postcondamnatorie ca şi împrejurare de natură a agrava răspunderea penală, dar şi cauza de atenuare prevăzută de art. 396 alin 10 Cod pr. pen. au format instanţei convingerea că stabilirea în sarcina inculpatului a unor pedepse orientate spre minim pentru infracţiunile săvârşite sunt de natură a asigura atât scopul preventiv şi în aceeaşi măsură funcţia educativă. Faţă de antecedentele penale ale acestuia, pedeapsa finală va fi executată în regim de detenţie.

Concluzionând, în baza art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. va condamna inculpatul SSO–  la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui a unui vehicul fără permis de conducere. (fapta din 25.08.2012)

În baza art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui a unui vehicul fără permis de conducere. (fapta din 02.03.2014)

În baza art. 323 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. (fapta din 25.08.2012)

În baza art. 323 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. va condamna acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. (fapta din 02.03.2014)

Va constata că prezentele infracţiuni sunt concurente cu cele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 176/25.01.2018 pronunţată de Judecătoria Brăila, definitivă prin decizia penală nr. 381/30.03.2018 a Curţii de Apel Galaţi.

Va constata că prezentele infracţiuni au fost săvârşite în termenul de încercare de 4 ani al suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 355/15.12.2011 pronunţată de Judecătoria Mangalia, def la data de 30.12.2011 prin nerecurare.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 1 lună închisoare şi 3600 lei amendă penală, pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 176/25.01.2018 pronunţată de Judecătoria Brăila în pedepsele componente respectiv:

1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 cu aplic art. 37 lit. a Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin 10 Cod pr. pen. (fapta din 27.11.2012)

6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 291 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin 10 Cod pr. pen. (fapta din 27.11.2012)

10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 05.11.2013)

8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 10.01.2015)

180 zile amendă (10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 334 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 10.01.2015)

180 zile amendă (10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 334 alin. 2 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 10.01.2015)

180 zile amendă (10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 323 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 05.11.2013)

180 zile amendă (10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 323 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 10.01.2015)

1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 137/2017 a Judecătoriei Tecuci, def la data de 18.05.2017 prin decizia penală nr. 565/2017 a Curţii de Apel Galaţi (fapta din 25.04.2015)

3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 137/2017 a Judecătoriei Tecuci, def la data de 18.05.2017 prin decizia penală nr. 565/2017 a Curţii de Apel Galaţi (fapta din 25.04.2015)

înlătură sporul de 1 an, 1 lună închisoare şi 1800 lei amendă penală.

Va menţine dispoziţiile sentinţei penale nr. 137/2017 a Judecătoriei Tecuci privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 355/15.12.2011 pronunţată de Judecătoria Mangalia

În baza art. 40 alin 1 Cod penal va face aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. e Cod penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 135/2010 privind Codul Penal şi va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare şi 180 zile amendă la care adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 5 ani şi 3 luni = 1 an şi 9 luni; 1/3 din 540 zile amendă =180 zile amendă ) rezultând o pedeapsă de 2 ani şi 9 luni închisoare şi 360 zile amendă

În baza art. 15  alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 135/2010 privind Codul Penal rap la art. 83 alin 1 ultima teză Cod penal din 1969 va adăuga  pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 355/15.12.2011 pronunţată de Judecătoria Mangalia la pedeapsa stabilită prin prezenta, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă finală de 4 ani şi 9 luni închisoare şi 3600 lei amendă penală (360 zile amendă X 10 lei/zi).

În baza art. 45 alin 1 şi 5 Cod penal raportat la art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal din 1969. (corespondent art. 66 alin 1 lit. a, b Cod penal).

Se va constata executată pedeapsa de 3600 lei amendă penală.

În baza art. 40 alin 3 Cod penal şi art. 72 Cod penal va fi scăzută din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada executată de la 23.05.2017 la zi.

Se va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 186/08 emis pe numele inculpatului de Judecătoria Brăila şi dispune emiterea unui nou mandat conform dispoziţiilor prezentei sentinţe.

VI.Cheltuielile judiciare 

Motivat de culpa infracţională exclusivă inculpatului, faţă de soluţia de condamnare dispusă în cauză,  în baza art. 274 alin 1 Cod. pr. pen. îl va obliga instanţa la plata sumei de câte 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În ceea ce priveşte onorariul apărătorului din oficiu, instanţa constată că în temeiul art. 274 alin. 1 teza finală, sumele avansate de către stat pentru plata avocatului din oficiu sau a interpretului rămân întotdeauna în sarcina statului, chiar şi în situaţia în care instanţa pronunţă soluţia de condamnare. Prin urmare, suma de 130 lei cu titlu de onorariu avocat din oficiu va fi avansată din fondurile Ministerului de Justiţie şi va rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. condamnă inculpatul SSO–  la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui a unui vehicul fără permis de conducere. (fapta din 25.08.2012)

În baza art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui a unui vehicul fără permis de conducere. (fapta din 02.03.2014)

În baza art. 323 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. (fapta din 25.08.2012)

În baza art. 323 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. (fapta din 02.03.2014)

Constată că prezentele infracţiuni sunt concurente cu cele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 176/25.01.2018 pronunţată de Judecătoria Brăila, definitivă prin decizia penală nr. 381/30.03.2018 a Curţii de Apel Galaţi.

Constată că prezentele infracţiuni au fost săvârşite în termenul de încercare de 4 ani al suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 355/15.12.2011 pronunţată de Judecătoria Mangalia, def la data de 30.12.2011 prin nerecurare.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 1 lună închisoare şi 3600 lei amendă penală, pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 176/25.01.2018 pronunţată de Judecătoria Brăila în pedepsele componente respectiv:

1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 cu aplic art. 37 lit. a Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin 10 Cod pr. pen. (fapta din 27.11.2012)

6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 291 Cod penal din 1969 cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal şi art. 396 alin 10 Cod pr. pen. (fapta din 27.11.2012)

10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 05.11.2013)

8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 10.01.2015)

180 zile amendă (10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 334 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 10.01.2015)

180 zile amendă (10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 334 alin. 2 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 10.01.2015)

180 zile amendă (10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 323 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 05.11.2013)

180 zile amendă (10 lei/zi) pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 323 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal şi  art. 396 alin 10 Cod. pr. pen. pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 1303/2017 a Judecătoriei Tg Jiu, def la data de 18.07.2017 prin neapelare (fapta din 10.01.2015)

1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 137/2017 a Judecătoriei Tecuci, def la data de 18.05.2017 prin decizia penală nr. 565/2017 a Curţii de Apel Galaţi (fapta din 25.04.2015)

3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod penal  cu aplic. art. 41 alin 1 Cod penal pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr. 137/2017 a Judecătoriei Tecuci, def la data de 18.05.2017 prin decizia penală nr. 565/2017 a Curţii de Apel Galaţi (fapta din 25.04.2015)

înlătură sporul de 1 an, 1 lună închisoare şi 1800 lei amendă penală.

Menţine dispoziţiile sentinţei penale nr. 137/2017 a Judecătoriei Tecuci privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 355/15.12.2011 pronunţată de Judecătoria Mangalia

În baza art. 40 alin 1 Cod penal face aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. e Cod penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 135/2010 privind Codul Penal şi contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare şi 180 zile amendă la care adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 5 ani şi 3 luni = 1 an şi 9 luni; 1/3 din 540 zile amendă =180 zile amendă ) rezultând o pedeapsă de 2 ani şi 9 luni închisoare şi 360 zile amendă

În baza art. 15  alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 135/2010 privind Codul Penal rap la art. 83 alin 1 ultima teză Cod penal din 1969 adaugă  pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 355/15.12.2011 pronunţată de Judecătoria Mangalia la pedeapsa stabilită prin prezenta, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă finală de 4 ani şi 9 luni închisoare şi 3600 lei amendă penală (360 zile amendă X 10 lei/zi).

În baza art. 45 alin 1 şi 5 Cod penal raportat la art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal din 1969. (corespondent art. 66 alin 1 lit. a, b Cod penal).

Constată executată pedeapsa de 3600 lei amendă penală.

În baza art. 40 alin 3 Cod penal şi art. 72 Cod penal scade din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada executată de la 23.05.2017 la zi.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 186/08 emis pe numele inculpatului de Judecătoria Brăila şi dispune emiterea unui nou mandat conform dispoziţiilor prezentei sentinţe.

În baza art. 272 rap la art. 274 alin 1 Cod. pr. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 274 alin 1 teza finală rap la art. 272 alin. 2 Cod pr. pen. suma de 130 lei reprezentând onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu în vederea asigurării asistenţei juridice a inculpatului, av. Avram Cristina, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.04.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,

V.M. O.B.