Agent de poliție în cadrul Poliției de frontieră. Condiții pentru decontarea cheltuielilor de transport. Mutare în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau reședință. Reorganizarea structurilor poliției de frontieră

Decizie 631 din 10.04.2019


Principala consecință a reorganizării Poliției de Frontieră Română prin Legea nr. 280/2011 în sensul desființării tuturor Inspectoratelor Județene ale P.F.R. și înființării Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă a constat în preluarea de către acestea din urmă a personalului în interesul serviciului. Mutarea în interes de serviciu, în sensul legii, nu presupune doar scriptic trecerea de la o instituție la alta, ci efectiv desfășurarea activității profesionale într-o altă unitate decât cea în care funcționarul statutar lucra înainte de intervenirea modificării raportului de serviciu, ceea ce nu este valabil în prezenta speță. Scopul normei legale citate a fost ca decontarea cheltuielilor de transport să aibă un fundament real, o mutare efectivă în interes de serviciu, ceea ce presupune schimbarea locului de muncă. Astfel, pretențiile reclamantului trebuie să fie examinate exclusiv în funcție de natura schimbării ce a avut în raportul de serviciu pe care acesta îl are cu pârâta și de implicațiile pe care respectiva schimbare le-a avut în ceea ce privește situația locativă a reclamantului.