Plângere împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror. Admitere pentru nerespectarea procedurii prevăzute de art. 212 Cod procedură penală.

Sentinţă penală 50/DL din 28.11.2018


Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2018:017.000050

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. 2220/102/2018

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 50/DL

Şedinţa camerei de consiliu din data de 28 Noiembrie 2018

Completul constituit din:

Judecător de drepturi și libertăți: E. P.

Grefier: R. M. G.

Ministerul Public este reprezentat de procuror R.. M., din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș

Pe rol fiind pronunțarea asupra plângerii formulate de inculpații P. A , M. L., M. P.N., M. V. F. și R. T. împotriva ordonanţei procurorului din data de 21 noiembrie 2018, vizând luarea măsurii preventive a controlului judiciar, emisă în dosarul nr. 281/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond sunt consemnate în încheierea de ședință din data de 27 noiembrie 2018, prin care judecătorul de drepturi și libertăți a fixat termen pentru deliberare și pronunțare la data de azi, 28 noiembrie 2018.

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI

La data de 23 noiembrie 2018, s-a înregistrat la Tribunalul Mureș plângerea formulată, în baza art. 213 Cod procedură penală, de inculpații P. A., M. L., M. P. N., M. V. F. și R. T. împotriva ordonanței procurorului din 21 noiembrie 2018, emisă în dosarul nr. 281/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, prin care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o durată de 30 de zile.

În motivarea plângerii s-a arătat că măsura controlului judiciar dispusă prin Ordonanța din data de 21.11.2018 este nelegală din două motive: nu au fost respectate dispozițiile art. 212 alin. 1-3 Cod procedură penală, iar ordonanța prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar nu este motivată, nerespectându-se astfel dispozițiile art. 212 alin. 4 Cod procedură penală.

Astfel, s-a relevat că, inculpații, deși erau în stare de libertate, nu au fost citați, nu li s-au adus la cunoștință, de îndată, motivele luării măsurii controlului judiciar și nici nu au fost audiați înainte de a se lua această măsură.

De asemenea, s-a arătat că ordonanța nu este motivată, făcând doar o descriere a stării de fapt pe 28 de pagini, iar într-un singur paragraf de pe pagina 29 se menționează: "având în vedere că există probe cu privire la vinovăția inculpaților, apreciem că măsura controlului judiciar este proporțională și necesară în scopul bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpaților de la urmărire penală, al prevenirii săvârșirii unor alte infracțiuni, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura controlului judiciar este proporțională cu gravitatea acuzației aduse inculpaților". S-a observat că nu se face nicio referire la aspecte concrete ce țin de fiecare inculpat în parte.

S-a făcut trimitere la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia necesității motivării acestor măsuri.

Analizând cauza, judecătorul de drepturi și libertăți constată că, în dosarul nr. 281/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, prin ordonanța din 20.11.2018, împotriva inculpaților care au formulat plângerea analizată, s-a pus în mișcare acțiunea penală, după cum urmează:

împotriva inculpatei P. A., pentru săvârșirea infracțiunilor de deturnarea licitațiilor publice, prevăzută de art. 246 Cod penal; constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 3, alin. 6 Cod penal;

împotriva inculpatei M.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (33 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal; evaziune fiscală în formă continuată (88 acte materiale), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, spălarea banilor, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002; aderare la un grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, alin. 3, alin. 6 Cod penal;

împotriva inculpatei M.P. N., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la deturnarea licitațiilor publice, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 246 Cod penal;

împotriva inculpatului M.V. F., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002;

împotriva inculpatului R. T., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal;

Inculpații au fost ascultați la aceeași dată de 20.11.2018, ocazie cu care li s-a adus la cunoștință punerea în mișcare a acțiunii penale și drepturile procesuale.

Măsura preventivă a controlului judiciar a fost luată față de inculpații menționați mai sus, precum și față de alți inculpați cercetați în același dosar penal (R.I., C. Li. I., Z. D.), pe o perioadă de 30 de zile, prin ordonanța procurorului din 21.11.2018.

Conform prevederilor art. 211 alin 1 Cod procedură penală, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat, dacă această măsură preventivă este necesară pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 alin. 1 Cod procedură penală.

Potrivit art. 212 Cod procedură penală, în procedura luării măsurii controlului judiciar:

 (1) Procurorul dispune citarea inculpatului aflat în stare de libertate sau aducerea inculpatului aflat în stare de reţinere.

(2) Inculpatului prezent i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este suspectat şi motivele luării măsurii controlului judiciar.

(3) Măsura controlului judiciar poate fi luată numai după audierea inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit din oficiu. Dispoziţiile art. 209 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorul dispune luarea măsurii controlului judiciar prin ordonanţă motivată, care se comunică inculpatului.

În speță, această procedură nu a fost respectată.

Astfel, nu s-a procedat la citarea inculpaților în vederea aducerii la cunoștință a motivelor luării măsurii controlului judiciar și a audierii, în prezența unui avocat.

De asemenea, reținem că nu există o motivare individualizată, care să justifice apelarea la măsura preventivă, reproducându-se doar textul art. 202 alin. 1 și 3 Cod procedură penală.

Față de încălcarea dispozițiilor care reglementează procedura luării măsurii controlului judiciar, în baza art. 213 alin. 6 Cod procedură penală, plângerea va fi admisă, iar măsura preventivă, revocată.

 În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

În baza art. 213 alin. 6 Cod procedură penală, admite plângerea formulată de inculpații P.A.(născută în data de ..în .., jud. .. domiciliată în .., str. .. nr. .. ap. .., jud.., CNP ...), M. L. (născută în data de ....., jud. .., domiciliată în com. .. nr. .., jud. ..., CNP ... M. P. N. (născută în data de ..în ... jud. .. locuind fără forme legale în com. .. sat .., nr. .. jud. ., CNP .. M. V. F. (născut în data de ..în  ... jud. ,,,, domiciliat în .., sat .., nr. .. jud. .. ..) și R. T. (născut în data de ... în .. jud. ... domiciliat în sat .., nr... jud. ... CNP ... împotriva ordonanţei procurorului din data de 21 noiembrie 2018, vizând luarea măsurii preventive a controlului judiciar, emisă în dosarul nr. 281/P/2018 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Revocă măsura preventivă a controlului judiciar, luată față de inculpații sus-menționați.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu din 28 noiembrie 2018.

Judecător de drepturi și libertăți,

E. P.

Grefier,

R.M.G.

Redactat/PE/28.11.2018

Tehnoredactat/GRM/28.11.2018