Granituire

Sentinţă civilă 2519/2018 din 04.04.2018


R O M A N I A

JUDECATORIA CLUJ NAPOCA

SECTIA CIVILA

Operator de Date cu Caracter Personal 3185

DOSAR CIVIL NR. ...../211/2016

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2519/2018

Şedinţa Publică din …..

Complet constituit din :

JUDECATOR : …..

GREFIER : …..

Pe rol se află pronunţarea hotărârii in dosarul civil cu numărul mai sus menţionat, privind acţiunea civilă formulată de către reclamanţii RK.... şi RI.... în contradictoriu cu pârâţii IA.... şi ILD...., având ca şi obiect grăniţuire.

La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei după care

Instanţa constantă că dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 14 martie 2018, când părţile prezente au pus concluzii pe fondul cauzei conform încheierii de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N T A

Deliberand, retine ca prin actiunea civila formulata reclamantii RK.... si RI...., in contradictoriu cu paratii IA.... si ILD.... au solicitat a se stabili limita de hotar dintre proprietatea lor, situata in …., str....., inscrisa in CF .... (CF vechi ....), cu nr.topo..... si proprietatea paratilor situata in …., str....., inscrisa in CF .... cu nr.cad....., cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii formulate se arata ca in baza contractului de intretinere nr...../1993 reclamantii au dobandit in proprietate imobilul situat in …., str....., imobilul fiind grevat de dreptul de uzufruct viager instituit in favoarea intretinutilor TA... si TE.... Tocmai datorita dreptului de uzufruct viager instituit in favoarea fostilor proprietari ai imobilului, reclamantii s-au mutat efectiv in imobil in urma cu 4-5 ani. Au observat ca limita dintre proprietati a fost incalcata de catre paratii care au procedat la construirea unui gard despartitor fara acordul reclamantilor si fara a respecta linia de hotar initiala, desi placa fundatiei vechiului gard inca exista. Cu aceasta ocazie paratii au demolat o parte din acoperisul constructiei aflata pe terenul reclamantilor, pentru a putea construi noul gard. Reclamantii arata ca inainte de edificarea noului gard aveau suficient spatiu acces intre casa si vechiul grad, insa, in prezent, accesul nu mai este posibil, noul gard fiind la cca.10-15 cm. de casa. Tot ca urmare a edificarii noului gard, streasina casei reclamantilor se afla in curtea paratilor, care dealtfel au si demolat primul strat din acoperisul de tigla al casei. Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.560 Cod civil se impune a se dispune stabilirea limitei de hotar intre cele doua proprietati (f.1-2).

Prin intampinarea depusa la filele 20-21 din dosar paratii au aratat ca sunt de acord cu admiterea in parte a actiunii formulate, respectiv stabilirea liniei de hotar dintre proprietati potrivit folosintei faptice, cu respectarea amplasamentului parcelei paratilor si a se proceda la compensarea cheltuielilor de judecata ocazionate de desfasurarea prezentului proces. In motivarea pozitiei procesuale exprimate se arata ca se impune a se stabili limita de hotar intre cele doua proprietati, insa trebuie avuta in vedere folosinta faptica, precum si intinderea amplasamentului proprietatii lor de 950 mp., recunoscuta initial prin expertiza topo efectuata de expert ... si ulterior prin avizarea si inregistrarea documentatie cadastrale efectuate in anul 2014. Paratii, prin reprezentantul lor, arata ca granituirea reprezinta o operatiune de delimitare prin semne exterioare a doua proprietati vecine urmarindu-se determinarea, prin hotarare judecatoreasca, a limitelor dintre proprietati si stabilirea traseului real pe care trebuie sa il urmeze titularul. In cazul dedus judecatii instanta trebuie sa se pronunte asupra formei terenului aflat in litigiu, teren al carui contur trebuie fixat prin linie de hotar despartitoare, determinata prin semne vizibile la data cumpararii imobilului de catre parati, in anul 1997 si ulterior inregistrata in evidentele OCPI. Nu sunt reale afirmatiile cuprinse in motivarea cererii de chemare in judecata in sensul ca reclamantii locuiesc in imobil de cca 4-5 ani, iar fardul edificat de catre parati nu a respectat vechiul amplasament. Paratii afirma ca reclamantii locuiesc in imobilul invecinat cam din aceeasi perioada in care au devenit si dansii proprietari, dovada in acest sens fiind si avizul pe care si l-au dat pentru deschiderea unui atelier auto. Gardul edificat inca din anul 1997, cu acceptul uzufructuarilor, fam.T... si a d-lui expert ... a respectat traseul initial, fiind doar inlocuite materialele vechi (sarma si stalpii de lemn) cu materiale noi (ciment turnat, stalpi si placi din beton). Pana in prezent nu au existat niciun fel de nemultumiri in ceea ce priveste gardul edificat inca din 1997.

Intampinarea a fost comunicata reclamantilor in procedura prealabila judecatii, iar, in raspunsul la intampinare depus la filele 53-55 din dosar, acestia au aratat ca dupa incheierea contractului de intretinere cu fam.T... acestia au continuat sa locuiasca in imobil in baza dreptului de uzufruct viager instituit in favoarea lor. Asa cum au aratat deja in motivarea actiunii formulate, reclamantii s-au mutat in imobil in urma cu 4-5 ani, pana la acel moment facand doar vizite periodice pentru indeplinirea obligatiilor de intretinere fata de fam.T.... Intr-adevar, au solicitat paratilor sa isi dea acordul pentru deschiderea unui altelier auto, insa aceasta nu dovedeste ca locuiau efectiv in imobil. Expertiza topografica la care paratii fac referire, intocmit de dl.expert ... nu le este opozabila. Apoi, terbuie observat ca potrivit masuratorilor efectuate pentru inrtocmirea acelei expertize s-a constata ca exista o diferenta de 47 mp. intre suprafata masurata si cea inscrisa in CF in favoarea reclamantilor. Ca urmare, apreciaza ca limita de hotar existenta intre cele doua proprietati nu este cea reala in conditiile in care, inainte de edificarea gardului terenul reclamantilor masura 1175 mp., iar dupa edificare masoara 1150 mp. Apreciaza ca suprafata ce le lipseste se datoreaza construirii gardului de catre parati, cu nerespectarea mejdiei initiale. Imprejurarea ca de la momentul edificarii gardului si pana in prezent reclamantii nu au avut vreo obiectiei in ceea ce priveste limita de hotar dintre imobile nu prezinta nicio relevanta in conditiile in care actiunea in granituire este imprescriptibila.

La primul termen de judecata fixat in cauza instanta a pus in vedere reclamantilor sa isi precizeze actiunea in sensul formularii capatului de cerere aferent revendicarii, vazand modul in care a fost formulata actiunea principala si tinand cont de motivarea acesteia.

Prin precizarea de actiune inregistrata la dosar in data de 7 iunie 2016 reclamantii au solicitat a se dispune obligarea paratilor sa le respecte dreptul de proprietate si posesia asupra suprafetei de 25 mp. ocupata pe nedrept (f.64-65). Dupa efectuarea raportului de expertiza topografica, reclamantii, prin reprezentant, au arata ca revendica suprafata de 16 mp. ocupata de paratii din prezenta cauza.

Paratii au solicitat a se dispune respingerea capatului de cerere avand ca obiect revendicare (f.66)

Din analiza inscrisurilor depuse la dosar si a probatoriului administrat in cauza instanta constata urmatoarele:

Reclamantii au incheiat cu TA... si TE... contractul de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere nr...../1993 cu reclamantii RK.... si RI..... In schimbul intretinerii lor, proprietarii tabulari au fost de acord sa instraineze nuda proprietate asupra imobilului situat in …., str....., inscris in CF .... , cu nr.topo....., pastrandu-si dreptului de uzufruct viager (f.24-29). Imobilul, compus din casa si teren in suprafata de 1223 mp. a fost transcris in CF .... (f.7). Potrivit afirmatiilor cuprinse in motivarea cererii de chemare in judecata si a raspunsurilor date la intrebarile nr. 3 din interogatoriile ce le-au fost administrate, reclamantii nu s-au mutat in imobilul de pe str..... nr.... decat prin anul 2011-2012 tocmai datorita faptului ca in imobil locuiau persoanele in favoarea carora fusese instituit dreptul de uzufruct viager. Au deschis un atelier auto, pentru care a fost necesar acordul vecinilor, insa nu s-au mutat in imobil imediat dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.

Paratii IA.... si ILD.... au incheiat cu BEE... si BG..., in data de 23 august 1993, antecontractul de vanzare-cumparare avand ca obiect cota de 264/315 parte din imobilul detinut in proprietate, situat in str...., inscris in cartea funciara sub nr.topo...., compus din casa cu 3 camere, 1 bucatarie, dependinte (f.41). In data de 20 martie 1997 a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare autentificat de BNP ... sub nr.... prin care vanzatorii BEE... si BG... au instrainat in favoarea cumparatorilor IA.... si ILD.... imobilul compus din casa parter cu findatii din piatra si beton, invelitoare din tigla, cu trei camere, bucatarie, una baie, una camara de alimente, sas, veranda, pivnita cu coridor si teren in suprafata totala de 950 mp., imobil situat in …., str...., inscris in CF ... sub nr.topo..../1 (f.42). Paratul IA...., la intrebarea nr.2 din interogatoriul ce i-a fost administrat, a raspuns ca nu au intrat in posesia imobilului la momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, ci ulterior (f.106), insa, cu toate acestea, din probele depuse la dosar reiese ca a initiat demersurile pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru „construire casa familiala si spatii comerciale”. In data de 28 decembrie 1994 a inregistrat cererea de eliberarea certificatului de urbanism pentru extinderea si supraetajarea imobilului din str.... (f.37), in data de 03.08.1995 a fost eliberat certificatul de urbanism depus in copie la fila 36 din dosar, iar sub nr..../25.04.1997 a fost emisa autorizatia de construire pentru „construire casa familiala si spatii comerciale” (f.35). Potrivit autorizatiei de construire nr...../22.06.2000 a fost aprobata cererea de continuare a lucrarilor de construire casa familiala si spatii comerciale (f.33).

Inainte de incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare paratul IA.... i-a solicitat d-lui expert ... sa intocmeasa o lucrare de specialitate dupa efectuarea masuratorilor la fata locului tocami in vederea defintivarii contractului translativ de proprietate. Dl.expert ..., audiat in cauza in calitate de martor (f.118-120), a aratat ca la acel moment imobilul situat in …., str.... era detinut in coproprietate de dl.B... (in declaratia consemnata numele a fost scris gresit) si de dl.I.... Potrivit extrasului CF ... depus in copie la fila 45 din dosar IV... a detinut cota de 51/315 parte din imobilul inscris sub nr.topo...., iar sotii BEE... si BG... cota de 264/315 parte. La fata locului, dl.expert a constatat ca terenul proprietarului de sub B2 este situat in partea de vest a terenului paratilor, iar suprafata de 186 mp. este delimitata de un  gard despartitor. Terenul aferent beneficiarului ce detine cota de 950 mp. masura, in realitate, 907 mp., avand astfel un deficit de 43 mp. In lucrarea efectuata (f.47) s-a aratat ca parcela de la nr.... identificata cu nr.topo..... are in CF suprafata de 1223 mp., insa, in realitate, suprafata masurata este de 1176 mp., avand astfel un deficit de 47 mp. In declaratia data in fata instantei dl.expert a aratat ca la masuratorile efectuate la fata locului s-au aflat dl.BG..., paratul IA.... si proprietarul imobilului de la nr...., dl.TA.... A marcat cu tarusi limitele de proprietate, folosindu-se de vechile semne de demarcatie, iar cei prezenti la fata locului nu au exprimat vreo nemultumire. Dl.expert a precizat ca delimitarea terenurilor s-a facut tinandu-se cont de suprafata de 950 mp. pe care paratii I.... doreau sa o achizitioneze. Nu a urmarit modalitatea in care gardul a fost in mod efectiv realizat, sarcina avuta fiind finalizata la momentul predarii lucrarii catre solicitant, respectiv dl.IA.....

Ulterior, in anul 2014, la solicitarea paratilor, a fost intocmita documentatia cadastrala in baza careia a fost atribuit imobilului numar cadastral, iar dreptul de proprietate al acestora a fost inscris in CF ... (f.5).

In baza constatarilor facute la fata locului si studiind cartile funciare ale imobilelor in litigiu, planurile de situatie si de amplasament, precum si raportul de expertiza intocmit de expert ..., expertul numit in cauza, SD...., in raportul de expertiza depus la filele 150-158 din dosar a aratat urmatoarele:

Imobilul detinut de catre reclamanti are nr.topo..... si este parte a nr.topo..... cu suprafata totala de 1271 mp. ce a fost dezlipit cu ocazia reconfigurarii str. .... in doua imobile noi, cu nr.topo..... in suprafata de 1223 mp. si cu nr.topo...../2 in suprafata de 48 mp. detinut in prezent de Statul Roman.

Imobilul paratilor identificat sub nr.topo..../1 este parte a imobilului initial cu nr.topo.... in suprafata totala de 1134 mp. ce a fost dezlipit in doua imobile noi: cu nr.topo..../1 in suprafata de 950 mp. si cu nr.topo..../2 in suprafata de 184 mp.

Studiind dispunerea imobilelor in teren, dl.expert a constatat ca doua mejdii sunt fixe, nesuferind motificari de data recenta. Este vorba despre zidul de tip calcan din nordul proprietatii paratilor si de zidul din sudul proprietatii reclamantilor, mejdii evidentiate in fotografiile depuse la filele 157, 158 din dosar.

In raspunsul la obiectiunile formulate si incuviintate., dl.expert a aratat ca suprafata de 48 mp. folosinta in largirea str..... nu poate fi invocata in stabilirea mejdiei dintre proprietatile in litigiu. Potrivit opiniei expertului, dezemembramintele nu au afectat latimile imobilelor intrucat s-au realizat cu mentinerea latimii initiale a acestora. Partea cedata pentru reconfigurarea str..... din imobilul reclamantilor se intinde pe toata latimea terenului, iar portiunea instrainata din imobilul cu nr.topo.... cuprinde partea de vest a terenului pe toata latimea sa.

Potrivit planurilor de carte funciara, mejdia veche dintre terenurile in litigiu trebuie sa fie in linie dreapta, fara niciun cot. Cu toate acestea, prin amplasarea gardului potrivit propunerilor facute de expert ..., intre punctele 74-74 mejdia face un cot fata de limita proprietatii reclamantilor situata la nord.

Analizand cele doua lucrari de specialitate efectuate se constata ca, chiar daca la fata locului dl.expert .... a constatat un deficit de 43 mp. din terenul paratilor, propunerea de intabulare si de stabilire a mejdiei a fost facuta prin raportare la suprafata de 950 mp. inscrisa in cartea funciara. Expert SD.... a solicitat paratilor I.... sa ii puna la dispozitie schita masuratorilor efectuate de dl...., precum si inregistrarea audio si video, insa paratii nu i-au inmanat aceste probe in cursul procesului.

Ca urmare, din constatarile si masuratorile efectuate la fata locului se constata ca, in situatia in care se trage o linie dreapta intre punctele 73 si 12 si se urmareste conturul imobilului paratilor rezulta o supafata de 926 mp., iar imobilul reclamantilor are 1174 mp. Or, in conditiile in care inca de la momentul efectuarii masuratorilor de catre dl.... s-a constatat un deficit al terenului paratilor, nu se poate afirma ca acel gard edificat in anul 1996 respecta limitele de proprietate. Tinand cont de cocluziile expertului numit in cauza, instanta, in temeiul art.650 Cod civil va admite actiunea avand ca obiect granituire si va stabili limita de hotar intre proprietatea reclamantilor, situata in …., str....., inscrisa in CF .... (CF vechi ....), cu nr.topo..... si proprietatea paratilor situata in …., str....., inscrisa in CF .... cu nr.cad....., potrivit propunerilor cuprinse in varianta 2 a raportului de expertiza intocmit de expert SD...., respectiv intre punctele 12-73 din Anexa nr.4 (f.156).

In temeiul art.563 si urm.Cod civil paratii vor fi obligati sa lase reclamantilor in deplina posesie si folosinta suprafata de 16 mp. ocupata pe nedrept.

Reclamantii au solicitat a se dispune obligarea partilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de desfasurarea prezentului proces. Potrivit dovezilor depuse la dosar, reclamantii au achitat taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei aferenta cererii de granituire (chitanta seria .... nr...../24.02.2016-f.3), taxa judiciara de timbru in cuantum de 1230 lei aferenta cererii de revendiare (chitanta seria .... nr...../06.06.2016-f.63), onorariu expert in cuantum de 1412,50 lei (f.103, 188) si onorariu avocatial in cuantum de 3.000 lei (f.191, 192).

Paratii au solicitat a se compensa sumele achitate cu titlul de onorar expert in cursul procesului. Sunt de acord a achita chletuieli de judecata constand in taxa judiciara de timbru aferenta cererii de granituire, apreciind ca cererea de revendicare se impune a fi respinsa, Pentru acesta din urma cerere se impune ca reclamantii sa fie obligati la plata cheltuielilor de judecata constand in onorar avocatial. Potrivit dovezilor depuse la dosar, paratii au achitat onorariul expertului, in cuantum de 1412,50 (f.102, 189) lei si onorariul avocatial in cuantum de 500 lei (f.193).

Tinand cont de obiectul cererii deduse judecatii ce a determinat efectuarea raportului de expertiza topografica, respectiv granituire, instanta apreciaza ca ambele parti trebuie sa achite contravaloarea lucrarii de specialitate, astfel incat cheltuielile facute cu acest titlu raman in sarcina partilor.

In baza art.453 alin.1 rap. la art.451 alin.1 NCPC, vazand modalitatea de solutionare a cererii deduse judecatii, instanta apreciaza ca se impune obligarea paratilor, in solidar, la plata cheltuielilor de judecata in favoarea reclamantilor in cuantum de 3.837,20 lei reprezentand jumatate din taxa judiciara de timbru aferenta cererii de granituire (50 lei), taxa judiciara de timbru aferenta revendicarii suprafetei de 16 mp. (787,20 lei) si onorariul avocatial (3.000 lei).

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea civila precizata formulata de reclamantii RK...., avand CNP ….. si RI...., avand CNP …, domiciliati in.... in contradictoriu cu paratii IA...., avand CNP …. si ILD...., avand CNP …., domiciliati in..... si in consecinta:

-stabileste limita de hotar intre proprietatea reclamantilor, situata in …, str....., inscrisa in CF .... (CF vechi ....), cu nr.topo..... si proprietatea paratilor situata in …., str....., inscrisa in CF .... cu nr.cad....., potrivit propunerilor cuprinse in varianta 2 a raportului de expertiza intocmit de expert SD...., respectiv intre punctele 12-73 din Anexa nr.4;

-obliga paratii sa lase reclamantilor, in deplina posesie si folosinta suprafata de 16 mp. ocupata pe nedrept.

Obliga paratii, in solidar, la plata cheltuielilor de judecata in favoarea reclamantilor, in cuantum de 3.837,20 lei.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Calea de atac exercitata si motivele invocate se inregistreaza la Judecatoria Cluj-Napoca.

Pronuntata in sedinta publica din 4 aprilie 2018.