Sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 ncpp)

Sentinţă penală - din 13.05.2019


R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

JUDEŢUL ARGEŞ

SENTINŢA PENALĂ NR. ../2019

Şedinţa publică de la data de ... mai 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE O.V.

Grefier E.G.Ş.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung

reprezentat de Procuror R.L.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpata I.M.şi pe partea vătămată D.E.O.S.A., având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpata, personal şi asistată de avocat N.E.D., care substituie pe avocat desemnat din oficiu D.I., lipsă fiind persoana vătămată. Procedura de citare, este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care referă pe scurt obiectul, stadiul pricinii şi modul de îndeplinire  a procedurii de citare.

Instanţa a procedat la legitimarea inculpatei I.M. prin verificarea cărţii de identitate.

La interpelarea instanţei, inculpata susţine că are cunoştinţă de cuprinsul acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu Parchetul de pe lângă Judecătoria C..... şi este de acord cu aspectele reţinute în cuprinsul acestui acord şi îşi menţine punctul de vedere exprimat la Parchetul C.......

Reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul inculpatului, având cuvântul, precizează că nu au cereri de formulat sau probe de administrat.

Instanţa, luând act că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, acordă cuvântul asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită în baza art. 485 al. 1 lit. a Cod de procedură penală admiterea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul C...... cu inculpata, urmând a se pronunţa soluţia la care s-a ajuns şi care a fost reţinută prin acest acord. Solicită obligarea inculpatei la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avocat N.E.D., pentru inculpată, având cuvântul, solicită confirmarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul C....... cu inculpata, acord semnat şi însuşit de inculpată, reţinând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune în acest sens.

Inculpata, având cuvântul, precizează că nu are nimic de adăugat.

Instanţa, considerându-se lămurită, reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei penale de faţă, deliberând, constată următoarele:

La data de 12 martie 2019 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Câmpulung, judeţul Argeş, sub numărul ..../205/2019, acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria C......, ...., cu inculpata I.M., fiica lui ..... şi ......, născută la data de ...... în Municipiul ......., judeţul ....., domiciliată în ........, cetăţenie ...., ....., fără studii, fără ocupaţie, fără loc de muncă, cu antecedente penale, CNP ......., cercetată în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 3 Cod penal şi art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal

S-a reţinut în actul de sesizare că, la data de 19 septembrie 2018, subofiţeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ..... şi reprezentanţi ai Societăţii D.E.O. S.A. în urma unui control ce a avut ca obiectiv depistarea persoanelor care sustrag energie electrică, în comuna ...., satul ...., judeţul ...., la imobilul aflat în folosinţa inculpatei I. M. , au constatat că aceasta era racordată ilegal la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, cu o instalaţie improvizată, prin intermediul căreia se  sustrăgea energie electrică.

Urmare a acestei fapte au fost sesizate organele de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurale ...., judeţul ....., unde s-a format astfel dosarul penal nr. ...../P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria C.... ,judeţul ...., ce s-a aflat pentru cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 3 Cod penal şi art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012, la Secţia de Poliţie Rurală ........

Astfel, în urma cercetărilor efectuate a rezultat următoarea situaţie de fapt:

În data de 19 septembrie 2018, subofiţeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ..... şi reprezentanţi ai Societăţii Comerciale D.E.O. S.A. au efectuat un control în vederea depistării persoanelor care sustrag energie electrică, în comuna ....., satul ....., la imobilul aflat în folosinţa inculpatei I.M..

Cu această ocazie, s-a constatat că, locuinţa inculpatei I.M. era racordată ilegal la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, cu o instalaţie artizanală, formată dintr-un cablu MCG 2x2,5 mm de culoare alb şi mantaua de PVC desprinsă şi conductor ULPY 2,5 mm de culoare negru şi albastru, care alimenta instalaţia de utilizare a imobilului, fără a avea însă contor şi contract de furnizare a energiei electrice, aceasta fiind consumată fără a se înregistra şi factura, deci era sustrasă.

Cu ocazia verificării din data de 19 septembrie 2018, la locuinţa inculpatei I.M., nu au fost inventariaţi consumatorii casnici, întrucât aceasta nu a permis reprezentanţilor D.E.O. S.A. să pătrundă în incinta locuinţei sale.

 În condiţiile mai sus descrise, prejudiciul produs în patrimoniului D.E.O. S.A. a fost estimat la suma 2789,43 lei şi nu a fost achitat.

Date cu privire la urmărirea penală:

Astfel, prin Ordonanţa  nr. ...... din data de 19 septembrie 2018, întocmită de Secţia de Poliţie Rurală ......., în baza dispoziţiilor art. 305 alin. 1 şi  2 Cod de procedură penală, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzute şi pedepsite de art. 228 alin. 3 Cod penal şi art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012.

În cauză, prin Ordonanţa nr. ...../P/2018 din data de 5 decembrie 2018, în baza dispoziţiilor art. 305 alin. 3 Cod de procedură penală, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta I.M. pentru infracţiunile de mai sus, pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale.

În continuare, prin Ordonanţa nr. ..../P/2018 din data de 11 ianuarie 2019, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatei I.M. pentru săvârşirea  infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică,  prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 3 Cod penal şi  art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012. I-au fost aduse la cunoştinţă inculpatei drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 108 şi art. 83 Cod de procedură penală întocmindu-se procesele verbale din datele de 12 decembrie 2018 şi 30 ianuarie 2019.

În drept, faptele inculpatei I.M., de a sustrage energie electrică cu ajutorul unei instalaţii improvizate, executate de ea, din reţeaua de distribuţie a S.C. C.D. S.A. .... întrunesc trăsăturile esenţiale ale infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică,  prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 3 Cod penal şi art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 cu aplicarea art.38 alin. 1 Cod penal. Ambele infracţiuni reţinute în sarcina inculpatei I.M., sunt sancţionate cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă (180 - 300 zile amendă).

Tot în actul de sesizare se mai reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 480 al. 4 Cod de procedură penală, introdus prin O.U.G. nr. 18/2016, ,inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii. Pentru inculpaţii minori se va ţine seama de aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime”.

Cu ocazia cercetărilor, inculpata I.M.a recunoscut şi a regretat fapta comisă, precizând că ea a efectuat acea instalaţie improvizată prin intermediul căreia sustrăgea energie electrică, situaţie în care beneficiază de dispoziţiile art. 480 alin. (4) Cod de procedură penală, fapt pentru care limitele pedepsei pentru infracţiunile reţinute în sarcina sa, sunt pentru închisoare, de la 4 (patru) luni la 2 (doi) ani, sau amenda redusă cu o pătrime, adică între 135 zile amendă şi 225 zile amendă.

Aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar inculpata I.M. a mai fost condamnată penal la pedeapsa amenzii de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 3 Cod penal şi la pedeapsa de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) amendă pentru săvârşirea infracţiunii de executare şi folosire a unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr.123/2012, prin Sentinţa Penală nr. .... din data de 25 octombrie 2017, pronunţată de Judecătoria C...., judeţul ....., în dosarul  penal nr. ..../205/2017, stabilindu-se o pedeapsă rezultantă a amenzii de 1800 lei aplicată în conformitate cu dispoziţiile art. 83, 84 şi 85 Cod penal.

Sentinţa Penală 242 din data de 25 octombrie 2017 pronunţată de Judecătoria  Câmpulung, a rămas definitivă la data de 21 noiembrie 2017 prin neapelare, astfel că noile infracţiuni pentru care inculpata I.M. este cercetată în această cauză penală au fost săvârşite în termenul de supraveghere de 2 (doi) ani stabilit prin această sentinţă, se impune deci  revocarea amânării aplicării pedepsei stabilite.

La data de 6 februarie 2019 inculpata I.M. a solicitat încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Având în vedere că din probele administrate în cauză, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptelor pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatei, în cauză sunt aplicabile prevederile art. 480 Cod de procedură penală.

Astfel, săvârşirea de către inculpată a infracţiunilor de furt de energie electrică şi  executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică,  prevăzute şi pedepsite de art. 228 alin. 3 Cod penal şi art. 92 al. 2 din Legea nr.123/2012 cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, este dovedită cu următoarele probe şi mijloace de probă administrate:

Declaraţiile martorilor Ş.A. şi B.C., filele 26 – 30 dosar de urmărire penală; declaraţiile inculpatei I.M., filele 31 - 35; fişa de cazier judiciar fila 48 şi adresa - valoare prejudiciu filele 38 – 39 dosar de urmărire penală.

Din examinarea actelor dosarului, rezultă astfel că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legal administrate, precum şi că faptele de furt de energie electrică şi executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzute şi pedepsite de art. 228 alin. 3 Cod penal şi art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 există şi au fost săvârşite de inculpata I.M..

 Inculpata a fost ascultată, în prezenţa apărătorului din oficiu, avocat D.I., declarând expres următoarele: recunosc săvârşirea faptelor şi accept încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, respectiv art.  228 alin. 3 Cod penal şi art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, iar prin  acordul încheiat s-au convenit următoarele:

- pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică prevăzută şi pedepsită de art. 228 al. 3 Cod penal inculpata I.M. să fie condamnată la o pedeapsă cu amendă, stabilită conform art. 61 Cod penal, de 135 zile amendă, unei zile amendă urmând să-i corespundă suma de 10 lei, deci 1350 lei amendă.

- pentru săvârşirea infracţiunii de executare şi folosire a unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 inculpata I.M. să fie condamnată la o pedeapsă cu amendă, stabilită conform art. 61 Cod penal, de 135 zile amendă, unei zile amendă urmând să-i corespundă suma de 10 lei, deci 1350 lei amendă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 88 Cod penal s-a stabilit  să se dispună revocarea amânării aplicării pedepsei de 1800 lei amendă stabilită în conformitate cu dispoziţiile art. 83, 84 şi 85 Cod penal faţă de inculpata I.M., prin Sentinţa Penală nr. .... din data de 25 octombrie 2017, pronunţată de Judecătoria C....., judeţul ....., în dosarul penal nr. ...../205/2017, urmare contopirii pedepsei amenzii de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua), pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică prevăzută de art. 228 al. 3 Cod penal şi a pedepsei amenzii de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua), pentru săvârşirea infracţiunii de executare şi folosire a unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzută de art. 92 alin. 2 din Legea nr. 123/2012, cele două pedepse cu amenda fiind repuse în individualitatea lor.

Conform dispoziţiilor art. 88 Cod penal s-a stabilit să se dispună condamnarea inculpatei I.M. la pedeapsa amenzii de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică prevăzută şi pedepsită de art. 228 al. 3 Cod penal şi  la pedeapsa amenzii de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) pentru săvârşirea infracţiunii de executare şi folosire a unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr.123/2012 stabilite prin Sentinţa Penală nr. ... din data de 25 octombrie 2017 a Judecătoriei C....

În conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. 1 lit. c Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal,  s-a stabilit în acordul menţionat să se contopească pedepsele de 1350 lei amendă aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 al. 3 Cod penal şi de 1350 lei amendă aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de executare şi folosire a unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 (fapte din data de 19 septembrie 2018), cu  pedepsele amenzii în sumă de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică prevăzută şi pedepsită de art. 228 al. 3 Cod penal şi pedeapsa amenzii de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de executare şi folosire a unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 stabilite prin Sentinţa Penală nr. .... din data de 25 octombrie 2017 a Judecătoriei C..., urmând ca pedeapsa amenzii rezultantă să fie de 2700 lei - 270 zile amendă, unei zile amendă urmând să-i corespundă suma de 10 lei.

Inculpatei I.M. i s-au pus în vedere dispoziţiile art. 63 Cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea în caz de neexecutare.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor de  către Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria C....., judeţul Argeş.

Inculpata a fost asistată de apărător din oficiu, avocat D.I., conform împuternicirii avocaţiale nr. 89 din data de 4 martie 2019, depusă la fila 53 dosar de urmărire penală.

Asupra prezentului acord, instanţa reţine că această instituţie a fost introdusă în dreptul procesual penal român pentru a contribui la nevoia de soluţionare cu celeritate a procesului penal, pentru a eficientiza actul de justiţie prin eliminarea unor proceduri greoaie şi inutile, pentru stabilirea adevărului judiciar. 

În concret, s-a dat eficienţă ideii de justiţie negociată, care este menită să încurajeze inculpaţii să încheie acordul în faza de urmărire penală, în condiţiile în care beneficiază de o reducere similară a limitelor de pedeapsă ca şi în situaţia aplicării procedurii recunoaşterii vinovăţiei în faza de judecată. 

Se reţine de asemenea că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 480 – 482 Cod de procedură penală  cu privire la  faptele reţinute în sarcina inculpatei. 

 Instanţa va avea în vedere că potrivit art. 228 Cod  penal ,,(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta constituie furt şi dacă bunul aparţine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârşirii acel bun se găsea în posesia sau detenţia legitimă a altei persoane.

(3) Se consideră bunuri mobile şi înscrisurile, energia electrică, precum şi orice alt fel de energie care are valoare economică” iar conform art. 92 alin.2 din Legea nr. 123/2012

,,(2) Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”

Conform art. 480 - 482 Cod de procedură penală ,,acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 15 ani.

2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.

(4) Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii. Pentru inculpaţii minori se va ţine seama de aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie în formă scrisă.

(2) În situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriu cu privire la inculpaţii cu care a încheiat acord.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:

a) data şi locul încheierii;

b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;

c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);

 d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;

 e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;

 f) probele şi mijloacele de probă;

 g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

 h) felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;

 i)semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.

Procurorul şi inculpata au negociat modalitatea de executare a pedepsei, au stabilit ca pedeapsa aplicabilă să fie pedeapsa amenzii şi au convenit cuantumul acesteia, iar în final, prin negocierea termenilor acordului, s-a ajuns la pedeapsa rezultantă a  amenzii de  2700 lei – 270 zile amendă, unei zile de amendă fiindu-i corespunzătoare suma de 10 lei, modalitate care corespunde şi în viziunea instanţei scopului preventiv şi punitiv al pedepsei.

Fiind îndeplinite condiţiile de fond şi de formă ale acordului de recunoaştere a vinovăţiei, reţinută fiind şi poziţia inculpatei pe parcursul procesului penal precum şi circumstanţele reale şi personale incidente în cauză, instanţa va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi va reţine în sarcina inculpatei săvârşirea infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 3 Cod penal şi art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 cu aplicarea art. 38 Cod penal şi art. 61 Cod penal în condiţiile art. 480 al. 4 Cod de procedură penală.

În  consecinţă, în baza art. 485 al.1 lit. a Cod de procedură penală instanţa va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria C... cu inculpata I.M..

Instanţa va reţine în sarcina inculpatei săvârşirea infracţiunilor de furt de energie baza art. 228 al. 3 Cod penal va condamna pe inculpata I.M. la 135 zile amendă, unei zile amendă urmând să-i corespundă suma de 10 lei, deci 1350 lei amendă.

În baza art. 92 al.2 din Legea nr. 123/2012 şi art. 61 Cod penal în condiţiile art. 480 al. 4 Cod de procedură penală va condamna inculpata la 135 zile amendă, unei zile amendă urmând să-i corespundă suma de 10 lei, deci 1350 lei amendă.

În baza art. 88 Cod penal va dispune revocarea amânării aplicării pedepsei de 1800 lei amendă penală, stabilită prin sentinţa penală nr...../25 octombrie 2017 a Judecătoriei C..., rezultată din contopirea pedepselor amenzii de 1350 lei (135 zile amendă, unei zile de amendă fiindu-i corespunzătoare suma de 10 lei) pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 3 Cod penal şi a pedepsei de 1350 lei (135 zile amendă, unei zile amendă fiindu-i corespunzătoare suma de 10 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 şi repune pedepsele în individualitatea lor.

În baza art. 39 al.1 lit. c Cod penal şi art. 38 al.1 Cod penal va contopi pedepsele de 1350 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică, prevăzută şi pedepsită de art. 228 al. 3 Cod penal şi de 1350 lei amendă penală pentru infracţiunea de executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzută şi pedepsită de art. 92 al.2 din Legea nr. 123/2012 (faptă din 19 septembrie 2018) cu pedepsele amenzii în sumă de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) aplicată pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 228 al. 3 Cod penal şi cea în sumă de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012, stabilită prin Sentinţa Penală nr. ...../25 octombrie 2017 pronunţată de  Judecătoria C..., urmând ca pedeapsa amenzii rezultantă să fie amenda de 2700 lei – 270 zile amendă, unei zile de amendă fiindu-i corespunzătoare suma de 10 lei.

 Va atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiunii şi asupra consecinţelor neachitării amenzii penale, conform dispoziţiilor art. 63 Cod penal.

Reţinută fiind culpa inculpatei şi prevederile art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală  se va dispune ca aceasta să plătească statului cheltuieli judiciare în sumă de 400 lei, achitată pentru derularea întregii proceduri.

În baza art. 275 al. 6 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare reprezentate de onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpată, avocat D.I., în sumă de 554 lei vor fi menţinute în sarcina statului şi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 485 al.1 lit. a Cod de procedură penală admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria C.... cu inculpata I.M..

 Reţine în sarcina inculpatei săvârşirea infracţiunilor de furt de energie electrică şi executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 3 Cod penal şi art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 cu aplicarea art. 38 Cod penal şi art. 61 Cod penal în condiţiile art. 480 al. 4 Cod de procedură penală.

În baza art. 228 al. 3 Cod penal condamnă inculpata I.M., fiica lui..... şi ......., născută la data de ........ în ......, judeţul ....., domiciliată în comuna ...., satul ...., nr. ...., judeţul ....., cetăţenie română, căsătorită, fără studii, fără ocupaţie, fără loc de muncă, cu antecedente penale, CNP ......,  la 135 zile amendă, unei zile amendă urmând să-i corespundă suma de 10 lei, deci 1350 lei amendă.

În baza art. 92 al.2 din Legea nr.123/2012 şi art. 61 Cod penal în condiţiile art. 480 al. 4 Cod de procedură penală condamnă inculpata la 135 zile amendă, unei zile amendă urmând să-i corespundă suma de 10 lei, deci 1350 lei amendă.

În baza art. 88 Cod penal dispune revocarea amânării aplicării pedepsei de 1800 lei amendă penală, stabilită prin sentinţa penală nr. ...../25 octombrie 2017 a Judecătoriei C....., rezultată din contopirea pedepselor amenzii de 1350 lei (135 zile amendă, unei zile de amendă fiindu-i corespunzătoare suma de 10 lei) pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 228 al. 3 Cod penal şi a pedepsei de 1350 lei (135 zile amendă, unei zile amendă fiindu-i corespunzătoare suma de 10 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea 123/2012 şi repune pedepsele în individualitatea lor.

În baza art. 39 al. 1 lit. c Cod penal şi art. 38 al. 1 Cod penal contopeşte pedepsele de 1350 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de furt de energie electrică, prevăzută şi pedepsită de art. 228 al. 3 Cod penal şi de 1350 lei amendă penală pentru infracţiunea de executarea şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul sustragerii de energie electrică, prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012 (faptă din 19 septembrie 2018) cu pedepsele amenzii în sumă de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) aplicată pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 228 al. 3 Cod penal şi cea în sumă de 1350 lei (135 zile amendă a 10 lei ziua) pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 92 al. 2 din Legea nr. 123/2012, stabilită prin sentinţa penală nr. ...../25 octombrie 2017 a Judecătoriei C....., urmând ca pedeapsa amenzii rezultantă să fie de 2700 lei – 270 zile amendă, unei zile de amendă fiindu-i corespunzătoare suma de 10 lei.

Atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiunii şi asupra consecinţelor neachitării amenzii penale, conform dispoziţiilor art. 63 Cod penal.

În baza art. 274 al.1 Cod de procedură penală obligă inculpata la 400 lei cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 al. 6 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare reprezentate de onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpată, avocat D.I. în sumă de 554 lei vor fi menţinute în sarcina statului şi achitate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13 mai 2019.

Preşedinte, Grefier,

O.V. E.G.Ş.