Ameninţarea (art.206 ncp)

Sentinţă penală - din 08.02.2019


R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

JUDEŢUL ARGEŞ

SENTINŢA PENALĂ NR. ..../2019

Şedinţa publică de la data de ....... 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE G.R.

Grefier O.A.P.

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror I.C., din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

Pe rol fiind pronunţarea în cauza penală privind pe inculpatul M.L.F.şi pe partea civilă C.M.V.şi partea civilă S.C. I.T.SRL, având ca obiect ameninţarea (art.206 NCP).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, nu au răspuns părţile

Procedura de citare, este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 06.02.2019 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei penale de faţă, deliberând, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. .../P/2016 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, judeţul Argeş, la data de 22 noiembrie 2017, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul M. V. L.F., domiciliat în ......, pentru comiterea infracţiunilor de ameninţare şi distrugere, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 206 Cod penal şi art. 253 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În considerente s-a reţinut, în esenţă, că la data de 02 aprilie 2016, în jurul orelor 19:00, inculpatul a ameninţat-o persoana vătămată C.M.V.că o va lovi, o va omorâ şi îi va da foc la maşină.

Ulterior, în noaptea de 5/6 mai 2016, în jurul orelor 03:00, inculpatul a mers la imobilul din ......., proprietatea S.C. I.T.S.R.L. strada ......, imobil ce aparţine S.C. I.T.S.R.L. al cărei asociat şi administrator este persona vătămată C.M.V., a rupt balamaua de la porţile de acces, prin forţare, a lovit uşa de la intrare cu picioarele, deformând-o şi a avariat autoturismul marca BMW, cu numărul de înmatriculare ,,,,,, proprietatea părţii vătămate, pe care l-a zgâriat pe toate părţile.

 Odată cu rechizitoriul au fost înaintate actele şi lucrările de urmărire penală, cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Câmpulung sub nr. ....../205/2017.

Prin încheierea de cameră preliminară dată în dosarul penal nr. ....../205/2017/a1 din data de 02 februarie 2018 s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. ..../ /P/2016 din data de 22 noiembrie 2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, a actelor şi lucrărilor de urmărire penală efectuate şi a probelor administrate, s-a dispus începerea judecăţii inculpatului M. V. L.F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 206 Cod penal şi art. 253 alin. 1 Cod penal, în condiţiile art. 38 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 44 Cod penal, acordându-se termen la data de 28 februarie 2018, pentru când s-a dispus citarea părţilor.

La data de 27 februarie 2018 s-a depus la dosar o cerere de constituire de parte civilă a părţii vătămate C.M.V.cu suma de 20.320,48 lei, reprezentând despăgubiri materiale, morale şi cheltuieli de judecată.

Prin încheierea de şedinţă din data de 21 martie 2018 s-a admis cererea de lărgire a cadrului procesual prin introducerea în cauză a părţii vătămate S.C. I.T.S.R.L., având în vedere că o parte din bunurile distruse în timpul incidentului din noaptea de 5/6 mai 2016 aparţin patrimoniului acesteia, aceasta constituindu-se parte civilă cu suma de 223,51 lei daune materiale şi 1000 lei cheltuieli de judecată.

La acelaşi termen s-a dat citire Rechizitoriului, s-au adus la cunoştinţa inculpatului drepturile şi obligaţiile procesuale, conform art. 374 Cod de procedură penală, s-a pus în vedere acestuia posibilitatea de a solicita judecarea în procedura abreviată.

La aceeaşi dată inculpatul a precizat că nu doreşte judecarea în procedură abreviată întrucât starea de fapt reţinută nu este cea corectă, şi a solicitat un termen pentru angajarea unui apărător.

Ulterior însă, inculpatul nu s-a mai prezentat în vederea audierii, dar a solicitat la data de 26 aprilie 2018 studierea dosarului şi xerocopierea mai multor înscrisuri, şi nu a fost reprezentat de apărător ales, situaţie în care, prin încheierea de şedinţă din data de 30 mai 2018 instanţa a dispus desemnarea unui apărător din oficiu, conform art. 90 lit. b Cod de procedură penală.

În aceeaşi şedinţă s-a pus în discuţie şi s-a admis cererea de instituire a unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, conform art. 249 şi următoarele Cod de procedură penală.

La termenele următoare inculpatul M. V. L.F. a fost citat şi s-a emis mandat de aducere cu însoţitor împotriva acestuia, mandate care însă nu au putut fi puse în executare întrucât inculpatul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 108 alin. 2 lit. b Cod de procedură penală.

Totodată, s-a dispus a se emite adrese către Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, ANP, dar din verificările efectuate nu s-a constatat existenţa vreunui impediment insurmontabil pentru inculpat, care să justifice neprezentarea.

De asemenea, nu s-a prezentat în vederea audierii nici partea vătămată C.M.V., dar apărătorul ales al acesteia a precizat că partea vătămată îşi menţine declaraţiile date în faza de urmărire penală aspect ce s-a consemnat în încheierea de şedinţă din data de 12 septembrie 2018 (fila 128 dosar).

Ulterior, apărătorul ales al părţii vătămate a depus la dosar o cerere în data de 15 octombrie 2018, din care rezultă că a procedat la rezilierea unilaterală a contractului de asistenţă juridică încheiat cu cele 2 părţi civile din prezenta cauză, precizând că se află în imposibilitatea de a lua legătura cu partea vătămată, care este plecată din ţară (fila 145 dosar).

În cauză s-au administrat proba cu acte şi înscrisuri, s-a audiat, conform legii sub  prestare de jurământ martorul C.B-I., ceilalţi martori neprezentându-se, s-au solicitat relaţii de la organele abilitate.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa va reţine următoarea stare de fapt:

În seara zilei de 2 aprilie 2016, în jurul orelor 19:00, persoanele vătămate C.M.V.şi C.B-I.,, persoană care şi-a retras plângerea prin declaraţia dată la 08 iulie 2016, s-au deplasat la locuinţa inculpatului M.L.F.şi a martorei A.A.S., concubina acestuia, cu intenţia de a discuta cu inculpatul şi a-i solicita acestuia să nu mai furnizeze substanţe interzise fiului său minor.

La uşa apartamentului în care locuieşte inculpatul M. L.F., au fost întâmpinaţi de către martora A.A.S., dar la scurt timp, pe holul apartamentului a apărut şi inculpatul M. L.F., care, iritat de prezenţa celor două persoane vătămate, mai întâi a început să o ameninţe pe persoana vătămată cu săvârşirea unor fapte violente, respectiv că „o va omorî”, „o va lovi”, „îi va da foc la maşină”, etc., iar pentru a întări cele afirmate, inculpatul M.L.F.a luat un scaun din interiorul locuinţei, şi s-a îndreptat cu el ameninţător spre cei doi, care au părăsit în grabă zona.

Acest incident este probat prin coroborarea declaraţiei de suspect din data de 10 februarie 2017, în care inculpatul recunoaşte parţial incidentul (filele 25 – 27 dosar urmărire penală), declaraţiile persoanei vătămate C.M.V.din data de 13 iunie 2016, declaraţia din data de 08 iulie 2016 a numitului C.B.I., menţinută şi în faţa instanţei, declaraţiile martorilor G.R.A. la data de 5 iunie 2016, C.A.M. dată la 13 iunie 2016, A.A.S., dată la 10 februarie 2017.

În drept, fapta inculpatului M.L.F.de a ameninţa pe partea vătămată cu săvârşirea unei infracţiunii sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane dacă este de natură să îi producă o stare de temere, constituie infracţiunea de ameninţare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 206 Cod penal, cu închisoare de la 3 luni la 1  an sau amendă.

Sub aspectul elementului subiectiv, infracţiunea a fost comisă cu intenţie directă, aspect ce rezultă chiar din declaraţia suspectului, care arată că a luat un scaun şi l-a ridicat deasupra capului, gest ameninţător în sine, spunându-le totodată părţii vătămate şi martorului că îi va lovi.

La data de 5/6 mai 2016, în jurul orelor 03:00, inculpatul M.L.F. însoţit de martora A.A.S., aflaţi în stare de ebrietate, şi-a amintit de incidentul anterior şi şi-a propus să se răzbune, după cum chiar inculpatul a declarat cu ocazia audierii în calitate de inculpat la data de 01 martie 2017 (filele 22 - 23 dosar).

În acest sens, inculpata şi martora s-au deplasat la locaţia Pensiunii .........., proprietatea părţii vătămate S.C. I.T.S.R.L. al cărei asociat şi administrator este partea civilă C.M.V., au trântit poarta metalică de la intrarea în curtea imobilului, lovind-o de zidul clădirii şi rupându-i balamaua acesteia, au intrat în interiorul curţii pensiunii şi au început să o strige pe partea vătămată. Văzând că aceasta nu iese din imobil, inculpatul a început să lovească uşa de acces în imobil cu picioarele, deformând-o, iar martora A.A.S., de asemenea în stare de ebrietate, a smuls cablul de la interfon şi a lovit cu un scaun uşa de acces în imobil.

Ulterior, inculpatul a procedat la zgârierea autoturismului marca BMW, cu numărul de înmatriculare ........, proprietatea părţii vătămate.

La un moment dat inculpatul a observat-o pe partea vătămată la geamul pensiunii, aceasta vorbea la telefon şi, bănuind că a chemat organele de poliţie, a fugit împreună cu concubina sa.

Această stare de fapt rezultă din coroborarea procesului verbal de cercetare la faţa locului, cu declaraţiile de inculpat date de M.L.F. şi A.A.S., la data de 01 martie 2017, cu declaraţiile de parte vătămată date în timpul urmăririi penale, dar şi cu declaraţia martorei C.A.M., care se afla în incinta pensiunii şi a observat pe fereastră întregul incident.

Prejudiciul realizat ca urmare a acestor acţiuni a fost constituit din avarierea  vehiculului, a cărui reparaţie a costat suma de 9320,48 lei, conform înscrisului de la fila 78 dosar de urmărire penală, şi a contravalorii reparaţiilor efectuate la zid şi la poartă, în sumă de 2235,51 lei, (conform înscrisului de la fila 75 dosar).

În drept, fapta inculpatului de a distruge sau a degrada un bun aparţinând altuia constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Din probele administrate în cauză rezultă fără dubiu, că inculpatul a comis această faptă cu vinovăţie în forma intenţiei, astfel cum rezultă şi din declaraţia de inculpat din data de 01 martie 2017, în care inculpatul precizează că a întreprins aceste acţiuni cu scopul de a se răzbuna pe partea vătămată.

Nu pot fi primite apărările inculpatului referitoare la faptul că se afla în stare de  ebrietate, la acel moment, starea de ebrietate nefiind însă o circumstanţă atenuantă, câtă vreme a fost indusă prin propria voinţă.

Se va reţine, totodată, că cele 2 fapte se află în concurs real, urmând a se face aplicarea art. 38, art. 39 şi art. 44 Cod penal.

În individualizarea pedepselor, instanţa va avea în vedere circumstanţele reale de  producere a faptelor, gradul redus de pericol social, dar şi circumstanţele personale ale inculpatului, al cărui cazier denotă faptul că perseverează în comiterea faptelor antisociale, şi atitudinea sa din timpul judecării faptelor ce denotă duplicitate şi dorinţa de a nu-şi asuma răspunderea pentru faptele comise.

În acest context, în baza art. 2056 Cod penal cu aplicarea art. 61 alin. 4 lit. b Cod  penal, inculpatul va fi condamnat la 3600 lei amendă penală, corespunzător unui număr de 120 zile – amendă a câte 30 lei/zi, iar în baza art. 253 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 61 alin. 4 lit. b) Cod penal, inculpatul M. V. L.F. va fi condamnat la 6000 lei amendă, corespunzător unui număr de 200 de zile amendă a câte 30 lei/zi.

În baza art. 38 alin.1 Cod penal, raportat la art. 44 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. c) Cod penal, inculpatul va executa o pedeapsă cu amendă în cuantum de 7800 lei, corespunzător unui nr. de 260 lei amendă a câte 30 lei/zi.

Totodată, se va pune în vedere inculpatului, conform dispoziţiilor art. 63 Cod penal, că neachitarea cu rea credinţă a amenzii are ca efect transformarea zilelor – amendă în zile de muncă în folosul comunităţii sau zile de detenţie.

Mai departe, analizând cazierul inculpatului, va reţine instanţa că acesta a fost condamnat prin Sentinţa Penală nr. ... din data de 27 ianuarie 2014 pronunţată de Judecătoria Câmpulung, judeţul Argeş, în dosarul penal nr. ..../205/2013, la 2 (două) luni închisoare cu suspendarea executării, stabilindu-se un termen de încercare de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni.

Deşi a beneficiat de o sancţiune blândă a faptelor sale, inculpatul nu a înţeles să conştientizeze şi necesitatea revizuirii comportamentului său, astfel că la data de 02 aprilie 2016 a comis infracţiunea de ameninţare în timpul termenului de încercare.

În acest context, în baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a  Noului Cod penal, raportat la art. 83 din Codul Penal anterior, instanţa va revoca beneficiul suspendării condiţionate al pedepsei anterioare şi va dispune executarea acesteia în condiţii de detenţie.

 Totodată, în baza art. 65 alin.1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a),  b) Cod penal se vor interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  de  la data rămânerii definitive a prezentei şi până când pedeapsa privativă de libertate va fi executată sau considerată executată.

În privinţa acţiunii civile alăturată celei penale, apreciază instanţa că aceasta este parţial fondată.

Astfel, cu actele depuse la dosar, atât partea vătămată C.M.V., dar şi partea civilă S.C. I.T.S.R.L. au probat existenţa şi întinderea prejudiciului creat, dar şi legătura de cauzalitate dintre fapta inculpatului şi prejudiciul creat, urmând a se admite cererile referitoare la daune materiale, conform art. 397 Cod de procedură penală, raportat la art. 1349 Cod civil.

În privinţa cererii referitoare la daune morale, însă, lucrurile nu stau la fel.

Astfel, se reţine că partea vătămată a solicitat daune morale în valoare de 10 000 lei ca urmare a sentimentelor de spaimă, frică, etc. pe care le-a resimţit ca urmare a acţiunilor inculpatului.

Ambele infracţiuni reţinute în sarcina inculpatului, sunt de natură a produce astfel de sentimente părţii vătămate, dar cât de intense au fost acestea, cât timp s-au menţinut şi ce consecinţe ulterioare au avut asupra vieţii şi activităţii părţii vătămate, instanţa nu a putut aprecia, pentru că partea vătămată a refuzat nejustificat să se prezinte.

Analizând în echitate, apreciază instanţa că cererea este disproporţionată şi tinde mai degrabă la o îmbogăţire fără justă cauză, decât la o reparaţie adecvată, astfel că cererea va fi admisă numai în parte.

În privinţa măsurii sechestrului asigurator, având în vedere că pedeapsa aplicată inculpatului este amenda penală, dar şi că cererile de constituire a părţii civile au fost admise, chiar şi parţial, în baza art. 404 alin. 4 Cod de procedură penală, raportat la art. 249 şi următoarele Cod procedură penală, apreciază instanţa că se impune menţinerea acestuia.

De asemenea, în baza art. 274 şi art. 276 Cod de procedură penală inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat şi de judecată către partea civilă, conform dovezilor de plată depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 206 Cod penal, cu aplicarea art. 61 alin. 4 lit. b) Cod penal.

Condamnă pe inculpat M. V. L.F., fiul lui .... şi ......., născut la ........ în .........., domiciliat în ......, ........... fără ocupaţie, cu antecedente penale, posesor al ......., CNP ........, la 3600 lei amendă, corespunzător unui nr. de 120 de zile amendă a câte 30 lei pe zi.

În baza art. 253 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 61 alin. 4 lit. b) Cod penal.

Condamnă pe inculpat la 6000 lei amendă, corespunzător unui nr. de 200 de zile amendă a câte 30 lei pe zi.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 44 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. c) Cod penal.

Inculpatul va executa o pedeapsă de 7800 lei corespunzător unui nr. de 260 lei amendă a câte 30 de lei pe zi.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 63 Cod penal.

În baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a noului Cod penal, raportat la art. 83 Cod penal anterior, dispune revocarea beneficiului suspendării condiţionate a pedepsei aplicate prin Sentinţa penală nr. ...../......2014 pronunţată de Judecătoria Câmpulung şi executarea acestei pedepse în condiţii de detenţie.

În baza art. 65 alin.1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal interzice inculpatului:

a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

În baza art. 397 Cod procedură penală, raportat la art.1349 Cod civil.

Admite în parte acţiunea civilă alăturată acţiunii penale şi obligă inculpatul să plătească persoanei vătămate C.M.V., CNP 2790808470037, domiciliată în ........, suma de 9320,48 lei daune materiale şi 1000 lei daune morale.

Obligă inculpatul să plătească persoanei vătămate S.C. I.T.S.R.L. cu sediul în ........., suma de 223,51 lei daune materiale.

În baza art. 404 alin. 4 Cod de procedură penală, raportat la art. 249 şi următoarele Cod de procedură penală.

Menţine măsura sechestrului asiguratoriu.

În baza art. 276 Cod de procedură penală.

Obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către persoana vătămată C.M.V.şi suma de 1000 lei cheltuieli de judecată către persoana vătămată S.C. I.T.S.R.L.

În baza art. 274 Cod de procedură penală

Obligă inculpatul să plătească 700 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare minutei.

Pronunţă în şedinţă publică, azi, 08.02.2019.

 Preşedinte,  Grefier,

G.R. O.A.P.