Drept penal Renunţare la urmărire penală

Sentinţă penală - din 03.05.2019


DREPT PENAL

Renunţare la urmărire penală

ÎNCHEIERE din data de 03.05.2019

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Călărași sub nr. 2567/202/2019 din data de 03.04.2019, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași a solicitat confirmarea soluției de renunțare la urmărirea penală adoptate prin ordonanța din data de 28.03.2019 din dosarul nr. 524/P/2019 privind pe suspecta ..., cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen.

S-a motivat, în fapt, că, la data de 08.03.2018, în jurul orei 1000 pe fondul unui conflict spontan, suspecta ... a agresat fizic persoana vătămată ..., cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.

În urma sesizării organelor de cercetare penală prin plângerea prealabilă a persoanei vătămate ... din data de 08.03.2018, prin ordonanța organelor de cercetare penală de la aceeași dată s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, la data de 08.03.2018, în jurul orei 1000, persoana vătămată ... a fost agresată fizic, fiind lovită cu pumnii în zona feței.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din 11.03.2019, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii din lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 1 C.pen. în lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen., reținându-se că, la data de 08.03.2018, în jurul orei 1000, persoana vătămată ... a fost agresată fizic, fiind lovită cu pumnii în zona feței și fiindu-i cauzate leziuni ce au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 805/A2/D/69 din 12.03.2019 emis de S.M.L. Călărași.

Organele de cercetare penală au dispus prin ordonanța din data de 18.03.2019 efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta ..., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen., măsură confirmată prin ordonanța procurorului din data de 19.03.2019.

S-a motivat că, fiind audiat în calitate de suspectă, ... a declarat că recunoaște săvârșirea infracțiunii, însă a precizat că lovirea a fost reciprocă.

Parchetul a apreciat că, din analiza actelor de urmărire penală rezultă că în cauză pot fi aplicate prevederile art. 318 alin. 1, alin. 2 și alin. 3 lit. c) C.proc.pen., întrucât nu există interes public concret în continuarea urmăririi penale privind infracţiunea de lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen., având în vedere pedeapsa prevăzută de lege, respectiv închisoarea de maximum 5 ani sau amenda penală, conţinutul, circumstanţele şi urmările infracţiunii, precum şi circumstanţele personale ale suspectei, care a manifestat o atitudine sinceră şi cooperantă și se află la primul conflict cu legea penală.

În consecință, prin ordonanța nr. 524/P/2019 din 28.03.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași s-a dispus renunțarea la urmărirea penală față de suspecta ... pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen. și sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Călărași în vederea confirmării soluției. Ordonanța a fost verificată sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în conformitate cu art. 318 alin. 10 C.proc.pen.

Soluționarea solicitării procurorului a avut loc în camera de consiliu cu citarea persoanei vătămate și a suspectei și participarea reprezentantului Ministerului Public, în conformitate cu procedura instituită de prevederile art. 318 C.proc.pen.

Examinând actele și lucrările dosarului, temeiurile de fapt și de drept invocate de procuror în argumentarea soluției de renunțare la urmărirea penală adoptate prin ordonanța nr. 524/P/2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași din data de 28.03.2019, judecătorul de cameră preliminară apreciază că sesizarea nu este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Sub aspect formal, ordonanța nr. 524/P/2019 din data de 28.03.2019 a fost confirmată sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, conform art. 318 alin. 10 teza a doua C.proc.pen., cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de art. 286 alin. 2 C.proc.pen., precum și mențiuni privind cheltuielile judiciare antrenate de urmărirea penală.

În ceea ce privește condițiile de fond, potrivit art. 318 alin. 1 C.proc.pen., procurorul poate dispune renunțarea la urmărirea penală atunci când sunt îndeplinite două condiții: cercetarea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani și lipsa unui interes public în continuarea cercetărilor privind fapta penală săvârșită. Totodată, art. 318 alin. 5 C.proc.pen. interzice renunțarea la urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracțiuni care au avut ca urmare moartea victimei.

Fapta care a fost cercetată în dosarul penal nr. 524/P/2019 îndeplinește prima condiție, dat fiind că, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe în formă agravată, 193 alin. 2 C.pen. stabilește pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani alternativ cu pedeapsa amenzii.

În ceea ce privește cea de-a doua condiție, art. 318 alin. 2 C.proc.pen. stabilește o serie de criterii pentru evaluarea interesului public, prin raportare la fapta cercetată:

a)conținutul faptei și împrejurările concrete de săvârșire

b)modulul și mijloacele de săvârșire

c)scopul urmărit

d)urmările potențiale ori efectiv produse

e)eforturile depuse de organele de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului prin raportare la gravitatea faptei și la timpul scurs de la data săvârșirii acesteia

f)atitudinea procesuală a persoanei vătămate

g)disproporția vădită dintre cheltuielile pe care le-ar implica procesul penal și gravitatea urmărilor potențiale ori efectiv produse.

Observând că infracțiunea cercetată în prezentul dosar s-a săvârșit prin aplicarea de lovituri cu corp dur, cel mai probabil cu pumnul, în zona feței persoanei vătămate, ca urmare a unui conflict spontan, alimentat de cuvintele adresate de persoana vătămată .., fiindu-i cauzate acesteia din urmă echimoze și tumefieri ce au necesitat pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, judecătorul de cameră preliminară constată că fapta relevă prin conținutul, împrejurările și modalitatea de săvârșire o gravitate relativ sporită. Pentru a hotărî astfel, judecătorul are în vedere că, din declarația persoanei vătămate (filele 9-11 d.u.p.), rezultă că intimata a agresat-o în timp ce persoana vătămată se afla într-un loc public, în cursul dimineții, împreună cu copilul său în vârstă de un an, trântind-o la pământ și lovind-o în zona feței până când aceasta a prezentat sângerări, aspect remarcat și de martorul .. (filele 13-14 d.u.p.)

În ceea ce privește urmările produse, judecătorul de cameră preliminară reține că periclitarea relațiilor sociale care țin de integritatea fizică a persoanei a avut loc odată cu aplicarea de lovituri de către suspectă, lovituri ce au cauzat persoanei vătămate leziuni traumatice constând în tumefieri și echimoze evaluate ca gravitate prin 3-4 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr. 805/A2/D/69 din 12.03.2019 emis de S.M.L. Călărași (fila 15 d.u.p.). Prin urmare, instanța reține că urmările faptei pentru care au fost efectuate cercetări în cauză sunt suficient de grave pentru a determina încadrarea juridică a faptei în forma agravată a infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen.

Cât privește evaluarea interesului public în urmărirea faptei penale din perspectiva criteriilor care țin de persoana suspectei, judecătorul de cameră preliminară are în vedere prevederile art. 318 alin. 3 C.proc.pen., conform cărora „când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere și persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârșirea infracțiunii și eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii”.

Judecătorul constată că, pe de o parte, suspecta ... este o persoană relativ bine integrată în societate, având studii medii (10 clase), fiind casnică, implicată într-o relație de concubinaj și aflându-se la primul conflict cu legea penală, astfel cum relevă fișa de cazier (fila 8), precum și că, încă din momentul audierii în calitate de suspect, conform declarației din data de 20.03.2019 (filele 18-19 d.u.p), ... a recunoscut săvârșirea faptei cercetate și a colaborat cu organele de urmărire penală.

Pe de altă parte, însă, instanța apreciază că împrejurările de săvârșire a faptei, respectiv agresarea persoanei vătămate în stradă, în cursul zilei, de față cu copilul acesteia din urmă în vârstă de doar un an, pe fondul unui conflict spontan, alimentat și de cuvintele jignitoare adresate de .., sunt de natură să denote că suspecta este o persoană impulsivă, predispusă la săvârșirea de fapte de violență. Or, în condițiile în care prin ordonanța de renunțare la urmărirea penală nu a fost stabilită în sarcina suspectei niciuna dintre obligațiile prevăzute de art. 318 alin. 6 C.proc.pen., judecătorul apreciază că este posibil ca acest comportament agresiv al suspectei, rămas fără repercusiuni, să se repete în viitor. Mai mult decât atât, atitudinea suspectei după săvârșirea faptei pentru care a fost cercetată nu a fost caracterizată de consecvență, judecătorul constatând că, deși aceasta a recunoscut săvârșirea faptei în fața organelor de cercetare penală, odată dispusă soluția de renunțare la urmărirea penală, suspecta nu s-a mai prezentat în fața organelor judiciare pentru a-și susține poziția, deși legal citată.

În considerarea acestor rațiuni, judecătorul apreciază că, în ceea ce priveşte temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală, procurorul nu a realizat o analiză judicioasă a criteriilor de apreciere a interesului public în urmărirea faptei, prin raportare la criteriile prevăzute de art. 318 alin. 1-3 C.proc.pen. și că, în realitate, există interes în continuarea urmăririi penale.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 318 alin. 15 teza a II-a C.proc.pen., raportat la art. 318 alin. 1, 2 şi 3 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară va respinge cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași, va desfiinţa soluţia de renunţare la urmărirea penală efectuată faţă de intimata ..., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violențe prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen., dispusă prin Ordonanţa din data de 28.03.2019, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași în dosarul nr. 524/P/2019, şi va trimite cauza procurorului pentru a completa urmărirea penală.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., raportat la soluția prefigurată, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

În temeiul art. 318 alin. 15 teza a II-a raportat la art. 318 alin. 1, 2 şi 3 C.proc.pen., respinge cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi.

În temeiul art. 318 pct. 15 lit. a) C.proc.pen., desfiinţează soluţia de renunţare la urmărirea penală efectuată faţă de intimata ..., pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violențe prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen., soluție dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 28.03.2019, emisă în dosarul nr. 524/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi.

Trimite cauza procurorului pentru a completa urmărirea penală împotriva intimatei Ceche Irina Mariana, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violențe prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C.pen.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia și se vor avansa din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 03.05.2019.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ GREFIER

jud. RS  CB