Drept penal obiect: renunţare la urmărirea penală

Sentinţă penală - din 19.04.2019


DREPT PENAL

OBIECT: RENUNŢARE LA URMĂRIREA PENALĂ

ÎNCHEIERE/19.04.2019

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Călărași sub nr. 1734/202/2019 din data de 11.03.2019, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași a solicitat confirmarea soluției de renunțare la urmărirea penală adoptate prin ordonanța din data de 06.03.2019 din dosarul nr. 2228/P/2018 privind pe suspectul VR, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de amenințare, prev. și ped. de art. 206 alin. 1 C.pen.

S-a motivat, în fapt, că, la data de 06.10.2018, în jurul orei 2100, suspectul , ajuns în fața blocului unde locuiește împreună cu soția și cu fiica acesteia, a auzit când persoana vătămată i-a solicitat fiicei sale să vină la el și când, ulterior refuzului minorei, persoana vătămată i-a spus că, dacă nu va veni, îi va omorî pe suspect și pe soție. Auzind aceste cuvinte, suspectul a amenințat persoana vătămată că o să o bată până o va omorî și, după ce aceasta s-a speriat și a fugit pe strada Mușețelului, a urmărit-o și i-a spus în continuare că o va omorî.

În urma sesizării organelor de cercetare penală prin plângerea prealabilă a persoanei vătămate din data de 11.10.2018, prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 11.10.2018 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunii de nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului, prev. și ped. de art. 379 alin. 2 C.pen. și a infracțiunii de amenințare, prev. și ped. de art. 206 alin. 1 C.pen, constând în aceea că, în data de 11.10.2018, o persoană nu a respectat dispozițiile sentinței civile privind încredințarea minorului și că, la aceeași dată, persoana vătămată a fost amenințată cu acte de violență.

Organele de cercetare penală au dispus prin ordonanța din data de 18.12.2018 efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul .., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, prev. și ped. de art. 206 alin. 1 C.pen, măsură confirmată prin ordonanța procurorului din data de 21.12.2018.

S-a motivat că, fiind audiat în calitate de suspect, .. a declarat că este căsătorit cu fosta soție a persoanei vătămate, .., căreia i-a fost încredințată minora rezultată din căsătoria acesteia cu persoana vătămată .., iar, la data de 06.10.2018, în jurul orei 2100, când a ajuns în fața blocului unde locuiește, fiind împreună cu soţia şi fiica acesteia, l-a observat pe .. care stătea rezemat de scara blocului. Suspectul a precizat că persoana vătămată i-a solicitat fiicei sale să vină la el şi, întrucât minora a refuzat, i-a spus că dacă nu va veni, îi va omorî pe el şi pe soţie, iar suspectul, auzind aceste cuvinte, a declarat că i-a spus persoanei vătămate că o să-l bată până o să-l omoare. A menționat suspectul că persoana vătămată s-a speriat şi a fugit pe strada Muşeţelului, iar el l-a urmărit, spunându-i în continuare că o să-l omoare și că, la un moment dat, s-a oprit şi a revenit la familia sa.

Parchetul a apreciat că, din analiza actelor de urmărire penală rezultă că în cauză pot fi aplicate prevederile art. 318 alin. 1, alin. 2 și alin. 3 lit. c) C.proc.pen., întrucât nu există interes public concret în continuarea urmăririi penale privind infracţiunea de ameninţare prev. de art. 206 alin. 1 C.pen., având în vedere pedeapsa prevăzută de lege, respectiv închisoarea de maximum 1 an sau amenda penală, conţinutul, circumstanţele şi urmările infracţiunii, precum şi circumstanţele personale ale suspectului, care a manifestat o atitudine sinceră şi cooperantă şi-a exprimat disponibilitatea să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii şi se află la primul conflict cu legea penală.

În consecință, prin ordonanța nr. 2228/P/2018 din 06.03.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași s-a dispus renunțarea la urmărirea penală față de suspectul .. pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, prev. și ped. de art. 206 alin. 1 C.pen. și sesizarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Călărași în vederea confirmării soluției. Ordonanța a fost verificată sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în conformitate cu art. 318 alin. 10 C.proc.pen.

Soluționarea solicitării procurorului a avut loc în camera de consiliu cu citarea persoanei vătămate și a suspectului și participarea reprezentantului Ministerului Public, în conformitate cu procedura instituită de prevederile art. 318 C.proc.pen.

Examinând actele și lucrările dosarului, temeiurile de fapt și de drept invocate de procuror în argumentarea soluției de renunțare la urmărirea penală adoptate prin ordonanța nr. 2228/P/2018 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași din data de 06.03.2019, judecătorul de cameră preliminară apreciază că sesizarea este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 318 alin. 1 C.proc.pen., procurorul poate dispune renunțarea la urmărirea penală atunci când sunt îndeplinite două condiții: cercetarea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani și lipsa unui interes public în continuarea cercetărilor privind fapta penală săvârșită. Totodată, art. 318 alin. 5 C.proc.pen. interzice renunțarea la urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracțiuni care au avut ca urmare moartea victimei.

Fapta care a fost cercetată în dosarul penal nr. 2228/P/2018 îndeplinește prima condiție, dat fiind că, pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, art. 206 alin. 1 C.pen. stabilește pedeapsa închisorii de la 3 luni la un an alternativ cu pedeapsa amenzii.

În ceea ce privește cea de-a doua condiție, art. 318 alin. 2 C.proc.pen. stabilește o serie de criterii pentru evaluarea interesului public, prin raportare la fapta cercetată:

a)conținutul faptei și împrejurările concrete de săvârșire

b)modulul și mijloacele de săvârșire

c)scopul urmărit

d)urmările potențiale ori efectiv produse

e)eforturile depuse de organele de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului prin raportare la gravitatea faptei și la timpul scurs de la data săvârșirii acesteia

f)atitudinea procesuală a persoanei vătămate

g)disproporția vădită dintre cheltuielile pe care le-ar implica procesul penal și gravitatea urmărilor potențiale ori efectiv produse.

Observând că infracțiunea cercetată în prezentul dosar s-a săvârșit prin proferarea de amenințări verbale către persoana vătămată, suspectul spunându-i că o va bate până o omoară, judecătorul de cameră preliminară constată că fapta relevă prin conținutul, împrejurările și modalitatea de săvârșire o gravitate redusă, cuvintele fiind adresate de suspect în cadrul unui conflict spontan, pe fondul amenințărilor pe care, la rândul său, persoana vătămată le-a transmis la adresa lui și a soției.

În ceea ce privește urmările produse, judecătorul de cameră preliminară reține că, deși periclitarea relațiilor sociale care țin de libertatea psihică a persoanei a avut loc instantaneu, odată cu consumarea infracțiunii de pericol abstract prevăzute de art. 206 alin. 1 C.pen., din actele atașate dosarului penal rezultă că fapta suspectului a cauzat urmări periculoase de mică amploare, deoarece, deși fugărită și injuriată de către suspect, persoana vătămată nu a fost pusă în real pericol.

Cât privește evaluarea interesului public în urmărirea faptei penale din perspectiva criteriilor care țin de persoana suspectului, judecătorul de cameră preliminară are în vedere prevederile art. 318 alin. 3 C.proc.pen., conform cărora „când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere și persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârșirea infracțiunii și eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii”.

Astfel, judecătorul constată că suspectul .. este o persoană relativ bine integrată în societate, fiind căsătorit, având studii medii și un copil minor cu handicap în îngrijire, precum și faptul că acesta se află la primul conflict cu legea penală, astfel cum relevă fișa de cazier a suspectului (fila 33). Totodată, reține că, încă din momentul audierii în calitate de suspect, conform declarației din data de 17.01.2019 (filele 11-12 d.u.p), .. a recunoscut săvârșirea faptei cercetate și a colaborat cu organele de urmărire penală, manifestând, totodată, disponibilitatea de a presta o muncă în folosul comunității, având, așadar, o atitudine care indică un grad scăzut de periculozitate a făptuitorului.

Prin urmare, instanța constată că au fost îndeplinite condițiile de fond pentru a se dispune soluția de renunțare la urmărirea penală, precum și faptul că, sub aspect formal, ordonanța nr. 2228/P/2018 din data de 06.03.2019 a fost confirmată sub aspectul legalității și temeiniciei de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, conform art. 318 alin. 10 teza a doua C.proc.pen., cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de art. 286 alin. 2 C.proc.pen., dispoziții privind măsura aplicată în baza art. 318 alin. 6 lit. c) C.proc.pen., suspectul fiind obligat la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 30 de zile, termenul de 2 luni până la care această obligație trebuie îndeplinită, conform art. 318 alin. 7 C.proc.pen., sancțiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum și mențiuni privind cheltuielile judiciare antrenate de urmărirea penală.

Cât privește susținerile suspectului care, cu ocazia soluționării prezentei cauze, a solicitat infirmarea parțială a ordonanței de renunțare la urmărirea penală, având în vedere că acesta nu poate presta munca neremunerată în folosul comunității, fiind numit însoțitorul permanent al fiicei sale minore, ..., care suferă de handicap de gradul I, instanța le va respinge ca neîntemeiate. Pentru a hotărî astfel, instanța are în vedere faptul că motivele invocate nu afectează nici legalitatea, nici temeinicia ordonanței de renunțare la urmărirea penală, de vreme ce, pe de o parte, suspectul și-a manifestat acordul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității cu ocazia audierii în calitate de suspect (filele 11-12 d.u.p.), consimțământul exprimat având valoarea unui act unilateral, irevocabil, iar, pe de altă parte, eventuala imposibilitate obiectivă de a presta munca la care a fost obligat constituie un argument pentru ca procurorul să nu dispună revocarea ordonanței, conform art. 318 alin. 9 C.proc.pen. Potrivit acestui text de lege, verificarea bunei-credințe a celui față de care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală în privința neîndeplinirii obligațiilor impuse de procuror reprezintă o etapă ulterioară confirmării ordonanței, dovada urmând a fi făcută în fața procurorului, atunci când acesta constată că obligațiile dispuse conform art. 318 alin 6 C.proc.pen. nu au fost executate în termenul stabilit prin ordonanță, iar nu în procedura instituită de art. 318 alin. 13-16 C.proc.pen. în fața judecătorului de cameră preliminară. De altfel, judecătorul constată că solicitarea suspectului în sensul de a se dispune infirmarea ordonanței este lipsită de orice folos practic pentru suspect, întrucât, în eventualitatea desființării soluției de renunțare la urmărirea penală, conform art. 318 alin. 16 C.proc.pen., legea nu mai permite dispunerea unei noi renunțări, indiferent de motivul invocat.

Pentru aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară, în urma analizării lucrărilor și a materialului din dosarul de urmărire penală, în temeiul art. 318 art. 14 C.proc.pen., constatând legalitatea și temeinicia ordonanței prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală față de suspectul ..., va admite cererea procurorului și va confirma soluția dispusă prin ordonanța nr. 2228/P/2018 din data de 06.03.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași.

Conform art. 398, cu referire la art. 274 alin. 1 teza întâi C.proc.pen., față de soluția prefigurată, judecătorul va obliga suspectul la plata cheltuielilor judiciare angajate în urmărirea penală, respectiv la plata către stat a sumei de 30 de lei.

Potrivit art. 398, cu referire la art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecata în procedura confirmării soluției de renunțare la urmărirea penală vor rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi.

În temeiul art. 318 pct. 15 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 06.03.2019, emisă în dosarul nr. 2228/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi.

În temeiul art. 274 alin. 1 teza întâi, obligă suspectul la plata către stat a cheltuielilor judiciare angajate în urmărirea penală în cuantum de 30 de lei.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat ocazionate de judecata în procedura confirmării soluției de renunțare la urmărirea penală rămân în sarcina statului și se vor avansa din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 19.04.2019

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂGREFIER

jud. RS CB