Termenul de introducere în proces a părţii responsabile civilmente

Decizie 1205 din 30.08.2016


Instanţa de judecată nu poate introduce din oficiu partea responsabilă civilmente în procesul penal înainte sau după începerea cercetării judecătoreşti, indiferent dacă persoana vătămată este sau nu lipsită de capacitate de exerciţiu, respectiv indiferent dacă are sau nu capacitate de exerciţiu restrânsă

Prin sentinţa penală nr. 1010 din 11.03.2016 a Judecătoriei Craiova, pronunţată în dosarul nr. 30149/215/2016, în baza art. 123 alin. 3 lit. c C.p. a fost înlocuită măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pentru o perioadă de 6 luni dispusă prin s.p. nr. 1800/15.05.2015 a Judecătoriei Craiova cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pentru 1 an şi 3 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor menţionate în s.p. nr. 1800/2015 a Judecătoriei Craiova şi s.p. nr. 173/2015 a Judecătoriei Băileşti.

În baza art. 124 alin. 3 C.p. cu aplic. art. 129 alin. 1 C.p. a fost menţinută măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia la 1 an şi 6 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor ce fac obiectul prezentei cauze, respectiv două infracţiuni prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b C.p. şi două infracţiuni prev. de art. 228 alin. 1 C.p., toate cu aplic. art. 113 C.p. şi a infracţiunilor menţionate în s.p. nr. 1800/2015 a Judecătoriei Craiova şi s.p. nr. 173/2015 a Judecătoriei Băileşti.

S-a dedus din măsura educativă a internării într-un centru educativ perioada executată de la 05.03.2015 la 15.05.2015, de la 16.07.2015 la 28.10.2015 şi de la 03.12.2015 la zi.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că la data de 08.01.2015, inculpatul L.M., profitând de faptul că persoana vătămată  I.M.A.  a lăsat nesupravegheat standul SC … din cadrul Complexului Big Nou din cartierul .., a sustras de pe biroul aflat în interiorul standului, portofelul acesteia în care se afla suma de 1200 lei. În noaptea de 18/19.01.2015, în jurul orelor 02.00, prin escaladarea gardului, acelaşi inculpat a pătruns fără drept în curtea imobilului situat în Craiova, str. …, unde funcţionează SC …, iar din incinta societăţii, dintr-o geantă, a sustras suma de 1600 lei care aparţinea persoanei vătămate M.I.I.  La data de 30.01.2015, în jurul orelor 08.00, inculpatul L.M. a sustras suma de 233,20 lei dintr-un sertar din incinta magazinului SC .., din Craiova, bld. .., parterul ... Dolj, fiind surprins de persoana vătămată D.D. iar în noaptea de 31.01/01.02.2015, a pătruns fără drept, prin escaladarea gardului în curtea locuinţei persoanei vătămate Oancea Andrei din Craiova, str. .., iar din interiorul locuinţei a sustras suma de 700 lei şi 170 de euro.

A fost obligat inculpatul L.M.  la plata sumei de 1.200 lei către partea civilă I.M.A. , 1.600 lei către partea civilă M.I. şi 1.500 lei către partea civilă O.A.

Împotriva acestei sentinţe penale a formulat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, criticând-o pentru nelegalitate, întrucât, printre altele, soluţionând cauza pe latură  civilă, instanţa de fond a omis să dispună obligarea părţii responsabile civilmente, în solidar cu inculpatul minor, la acoperirea prejudiciului cauzat prin infracţiunile comise de inculpat, precum şi la plata în solidar a cheltuielilor  judiciare  efectuate de stat.

Verificând hotărârea apelată  raportat la acest motiv de apel formulat de Ministerul public,  singurul apel în cauză,  instanţa de control judiciar a reţinut că în cursul urmăririi penale a fost citat inculpatul, persoanele vătămate, părţile civile, dar şi reprezentantul legal al inculpatului, mama  L.A., conform art. 505 alin. 1 C.p.p., precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. În cursul cercetării judecătoreşti în primă instanţă, după epuizarea fazei procesuale a camerei preliminare, s-au prezentat persoanele vătămate O.A. şi M.I.I. (şedinţa publică din data de 11.02.2016). La următorul termen de judecată stabilit în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul şi aducerii acestuia la instanţa de judecată, la data de 25.02.2016, s-a prezentat inculpatul, dar au lipsit părţile civile şi persoanele vătămate. Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost citată mama inculpatului, în calitate de reprezentant legal, conform art. 508 C.p.p., dar nu s-a prezentat.

Examinarea ansamblului cauzei penale conduce la concluzia că în prezenta cauză nu a existat o parte responsabilă civilmente care să fie introdusă în mod legal, în acord cu dispoziţiile art. 21 C.p.p. Conform acestui text de lege, partea responsabilă civilmente, subiect pasiv al acţiunii civile, poate participa într-un proces penal fie prin intervenţia ei în cauză, fie prin introducerea acesteia în cauză. Introducerea în proces a părţii responsabile civilmente poate avea loc numai la cererea părţii civile, şi nu a inculpatului, ori a altei părţi responsabile civilmente, în cursul urmăririi penale sau în faţa instanţei de judecată până la începerea cercetării judecătoreşti; după începerea cercetării judecătoreşti participarea părţii responsabile civilmente se poate realiza numai cu consimţământul acesteia, pe calea intervenţiei voluntare.

În principiu, noul cod de procedură penală nu mai permite introducerea părţii responsabile civilmente în procesul penal, din oficiu, de către procuror; prin excepţie, când procurorul exercită acţiunea civilă, acesta este obligat (şi nu are o opţiune), să introducă partea responsabilă civilmente în proces în cursul urmăririi penale sau să ceară introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente în faţa instanţei de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti. Această obligaţie a procurorului este valabilă numai în cazul exercitării din oficiu de către el a acţiunii civile, şi anume, în condiţiile art. 19 alin. 3 C.p.p., când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu ori are capacitate de exerciţiu restrânsă. În prezenta cauză penală persoanele vătămate şi părţile civile au capacitate deplină de exerciţiu, astfel încât,  acţiunea civilă s-a exercitat în paza principiilor de drept comun, conform art. 19 alin. 1 şi art. 20 C.p.p., procurorul neavând dreptul şi deci nici obligaţia  de a introduce în cauză partea responsabilă civilmente.

 Interpretarea strictă a dispoziţiilor art. 21 C.p.p., precum şi principiul legalităţii procesului penal, prev. de art. 2 C.p.p., conform căruia procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege, determină următoarele axiome:

- în cazurile în care persoana prejudiciată nu este lipsită de capacitate de exerciţiu, respectiv nu are capacitate de exerciţiu restrânsă, procurorul nu poate introduce din oficiu partea responsabilă civilmente în procesul penal în cursul urmăriri penale şi nu poate cere introducerea acesteia în procesul penal de către instanţă, nefiind îndeplinite condiţiile art. 21 alin. 2 C.p.p., după cum nici nu poate, nu are dreptul de exercita acţiunea civilă în numele şi interesul părţii civile cu capacitate deplină de exerciţiu, nefiind îndeplinite condiţiile art. 19 alin. 3 C.p.p.;

- instanţa de judecată nu poate introduce din oficiu partea responsabilă civilmente în procesul penal înainte sau după începerea cercetării judecătoreşti, indiferent dacă persoana vătămată este sau nu lipsită de capacitate de exerciţiu, respectiv indiferent dacă are sau nu capacitate  de exerciţiu restrânsă.

Legea procesual penală nu reglementează o situaţie în care instanţa de judecată să aibă dreptul ori îndatorirea de a exercita din oficiu acţiunea civilă sau de a introduce din oficiu partea responsabilă civilmente în proces.

Din acest punct de vedere apelul Ministerului Public prin care se invocă lipsa de rol activ pretins manifestată de prima instanţă este nefondat, întrucât  acest principiu nu mai este reglementat  în legea procesual penală, respectiv actualul cod de procedură penală, neexistând nici o dispoziţie normativă care să oblige sau să îi permită instanţei exercitarea din oficiu a acţiunii civile. În materia laturii civile obligaţia organului judiciar este prevăzută de art. 20 alin. 1 C.p.p., numai în ceea ce priveşte aducerea la cunoştinţa persoanei vătămate a dreptului de a se constitui parte civilă, obligaţie respectată în prezenta cauză şi de altfel necontestată de către participanţii la procesul penal.

Mama minorului a participat în procesul penal în calitate de reprezentat legal, conform art. 508 C.p.p. care obligă instanţa să citeze Serviciul de Probaţiune şi părinţii minorului, ori, după caz, tutorele, curatorul sau persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află minorul.