Ordonanta presedintiala- legaturi personale cu minorul

Sentinţă civilă 604 din 09.04.2019


JUDECATORIA

DELIBERÂND,

Constata ca prin cererea de ordonanta presedintiala înregistrata la instanta sub dos. cu nr. ...,  reclamanta ... a chemat în judecata pe pârâtul ..., solicitând instantei sa se stabileasca un program de vizitare a minorei partilor, .., nascuta la data de .., astfel: în primul si al treilea weekend din luna, de vineri pâna duminica, la resedinta sa din mun. Tulcea, str. ......., jud. Tulcea.

În motivarea cererii sale, arata reclamanta ca minora se afla la domiciliul pârâtului, iar acesta nu îi permite sa o vada, motiv pentru care solicita pe calea ordonantei presedintiale sa i se permita sa aiba legaturi cu acesta, în sensul stabilirii unui program, pâna la momentul ramânerii definitive a sentintei de divort.

Pârâtul, legal citat, nu a formulat întâmpinare, însa s-a prezentat în instanta si a solicitat, prin aparator, în principal respingerea ca inadmisibila a cererii de ordonanta presedintiala motivat de faptul ca reclamanta nu are un capat de cerere similar si în dosarul de divort, iar în subsidiar, respingerea ca nefondata.

În cauza, s-a administrat proba cu înscrisuri si s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la resedinta reclamantei

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 26.04.2007, iar din casatoria lor a rezultat minora ..., nascuta la data de ....Partile s-au despartit în fapt în luna septembrie 2018.

În prezent, pe rolul Judecatoriei Macin se afla dosarul de divort al partilor nr. .., promovat de pârât, la care urmeaza a fi conexat dos. nr.. .., urmare a declinarii de la JS 5 Bucuresti, promovat de reclamanta.

La data de 28.03.2019 pe calea ordonantei presedintiale, s-a stabilit în mod provizoriu pâna la solutionarea definitiva a cauzei de divort înregistrata sub nr. .. pe rolul Judecatoriei Macin, locuinta minorei .. ns. la data de .. la domiciliul tatalui sau .. situat în orasul Macin, jud. Tulcea, ....

Pâna la solutionarea definitiva a dosarului de divort, s-a formulat prezenta cerere de ordonanta presedintiala de catre reclamanta, prin care acesta a solicitat sa se stabileasca în favoarea sa program de vizitare provizoriu a minorei, dorind sa tina legatura cu fetita sa, sa poata avea o relatie cu aceasta, în conditiile în care a sustinut ca  este împiedicata de pârât în a face acest lucru.

Pârâtul a contestat faptul ca ar fi împiedicat-o în vreun fel sa vada copilul, sustinând ca i-a permis acesteia sa îsi viziteze fiica si îi va permite în continuare, însa numai în masura în care vizita se va face la domiciliul sau, întrucât are motive întemeiate sa creada  ca reclamanta doreste sa plece cu minora în Anglia.

Coroborând probele administrate în cauza, instanta retine ca între parti exista neîntelegeri cu privire la un program de vizitare a fetitei, în conditiile în care sotii nu mai locuiesc împreuna si se afla în proces de divort. 

Potrivit art. 401 cod civil parintele separat de copilul sau are dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, iar în caz de neîntelegere între parinti instanta de tutela decide cu privire la modalitatile de exercitare a acestui drept.

Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, "Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament".

Asadar, în principiu, dreptul reclamantei de a avea legaturi personale cu minora este reglementat de dispozitiile art. 401 cod civil, si art. 14 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, ramânându-i instantei datoria de a decide cu privire la modalitatile de exercitare a acestui drept.

Instanta are în vedere ca, în  esenta, la stabilirea unei masuri privitoare la relatiile dintre parinte si copil trebuie avut in vedere cu prioritate interesul minorului, si nu interesele parintilor, iar în cauza este în interesul minorei sa existe legaturi personale între aceasta si mama,  pe perioada de timp ramasa pâna la solutionarea dosarului de fond.

Curtea  Europeana  a Drepturilor  Omului  a statuat  ca, interesul copiilor prezinta un dublu aspect: pe de o parte, sa le garanteze copiilor o evolutie într-un mediu sanatos; pe de alta parte, sa mentina legaturile acestora cu familia. Interesul copilului impune ca numai anumite circumstante cu totul exceptionale sa poata duce la o ruptura a unei parti a legaturii de familie si ca sa se faca tot posibilul sa se pastreze relatiile personale si, daca este cazul, la momentul potrivit, "sa se reconstituie" familia.

Concluzionând, în lumina acestor  prevederi legale si  a interpretarii  Curtii  Europene  a Drepturilor  Omului, prevederilor art.8  din Conventie, instanta apreciaza  ca  interesul  copilului impune  respectarea dreptului  acestuia de a avea  o  viata de familie, deziderat  care nu  se poate realiza decât prin mentinerea legaturilor  personale, în mod efectiv, între copil  si parintele caruia nu  i-a fost încredintat..

Ceea ce este important în ceea ce priveste consolidarea relatiei dintre parinte si copilul minor, la aceasta vârsta relativ frageda, este contactul direct si regulat al acestora.

Pe de alta parte, în considerarea jurisprudentei CEDO, anterior citata,  legaturile firesti dintre parinte si copil nu se  pot stabili decât  în situatia în care cei doi  beneficiaza de conditii optime pentru  realizarea acestui deziderat.

 Având în vedere aceste dispozitii legale, parintele la care este minorul, nu este îndreptatit sa refuze relatia dintre minor si celalalt parinte întrucât asemenea legaturi sunt absolut firesti si lipsa lor determina un dezechilibru emotional al copilului. Situatia conflictuala dintre parinti nu trebuie sa se repercuteze negativ asupra relatiilor reclamantei cu minora, impunându-se asigurarea unui raport de proportionalitate  între limitarile dreptului mamei  de a avea legaturi cu minorul si scopul urmarit, respectarea interesului superior al copilului.

Instanta are în vedere ca dreptul reclamantei s-ar pagubi prin nedispunerea acestei masuri pâna la solutionarea definitiva a dosarului de  fond, având în vedere ca procedura de drept comun este îndelungata si trecerea timpului are efecte vizibile si uneori greu sau imposibil de remediat, când vine vorba despre legatura afectiva dintre parinte si copilul minor separat de acesta, cu atât mai mult cu cât  copilul are o vârsta frageda, respectiv 6 ani.

Or, câta vreme masurile dispuse prin ordonanta presedintiala au caracter vremelnic si câta vreme stabilirea domiciliului minorului si eventualele legaturi personale ale parintelui la care nu a fost stabilit domiciliu urmeaza sa fie hotarâte în cadrul dosarului de fond, raportat la cele expuse si tinând cont ca în prezent minora se afla la tata, pentru asigurarea în timp a unei relatii solide, bazata pe afectiune si întelegere între mama si minora, se  impune ca exercitarea acestui drept sa se realizeze cu o anumita ritmicitate

În aceste conditii, instanta apreciaza ca în speta este îndeplinita conditia urgentei, potrivit art. 997 c.pr.civ., fiind necesar a se stabili un program de vizitare de cel putin 2 weekenduri pe luna, tocmai pentru a se putea pastra legatura fireasca între mama si fiica sa, pentru ca minora sa nu piarda contactul cu acesta, fiind un drept al parintelui separat de copil, de a avea legaturi personale cu minorul sau, drept prevazut atât de Codul Civil, cât si de L. 272/2004 act. - lege speciala în domeniul drepturilor si protectiei copilului.

Nu pot fi retinute sustinerile pârâtului în sensul inadmisibilitatii ordonantei, în raport de lipsa formularii  de reclamanta a unei cereri de încuviintare a legaturilor personale cu minora în dosarul de divort, întrucât lipsa unui capat de cerere în acest sens, nu atrage inadmisibilitatea prezentei cereri. Pe de alta parte, desi art.920 cod pr.civila prevede ca "instanta poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanta presedintiala, masuri provizorii cu privire la stabilirea locuintei copiilor minori, la obligatia de întretinere, la încasarea alocatiei de stat pentru copii si la folosirea locuintei familiei", pe calea ordonantei presedintiale, se pot lua orice alte masuri în conditiile art.997 si urmat. cod. proc. civ.

Prin urmare, tinând cont si de vârsta frageda a fetitei partilor, de faptul ca are nevoie si de prezenta mamei în viata sa, ca acestea trebuie sa petreaca timp împreuna si nu doar în prezenta pârâtului, cu atât mai mult cu cât între parti exista o situatie tensionata, instanta va admite prezenta cerere, si  va  încuviinta ca reclamanta sa aiba legaturi personale cu minora ..., nascuta la data de ..., ca masura vremelnica pâna la solutionarea definitiva a dos. de divort al partilor, nr. ... al Jud. Macin, în primul si al treilea weekend din luna, de vineri ora 18:00, pâna duminica ora 18:00, prin luarea minorei de catre mama, de la locuinta tatalui si aducerea înapoi la domiciliul acestuia.

Fata de toate cele de mai sus, în baza art. 997 si urm. C.Pr.Civ., corob. cu art. 401 C.Civ., instanta va admite cererea formulata, potrivit celor retinute mai sus.

Cheltuieli de judecata nu se vor acorda în cauza, acestea nefiind solicitate de catre reclamanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Admite cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta ..., ..., domiciliata în mun. Tulcea, str. ....., jud. Tulcea, fara forme legale în mun. Tulcea, .... jud. Tulcea - la fam. ..., în contradictoriu cu pârâtul ..., CNP: ... domiciliat în or. Macin, str. ..., jud. Tulcea, si în consecinta:

Încuviinteaza ca reclamanta sa aiba legaturi personale cu minora ... nascuta la data de .., ca masura vremelnica pâna la solutionarea definitiva a dos. de divort al partilor, nr. .. al Judecatoriei  Macin,  în urmatoarea modalitate:

- în primul si al treilea weekend din luna, de vineri ora 18:00, pâna duminica ora 18:00, prin luarea minorei de catre mama, de la locuinta tatalui si aducerea înapoi la domiciliul acestuia.

Fara cheltuieli de judecata.

Executorie.

Cu apel în 5 zile de la pronuntare, apel ce se poate depune la Judecatoria Macin.

Pronuntata în sedinta publica din data de 09.04.2019.