Lovire si alte vatamari

Sentinţă penală 69 din 18.10.2019


Asupra procesului penal de fata;

Prin rechizitoriul din data de 8.01.2019 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea, dat în dosarul nr. 128/P/2018, înregistrat la aceasta instanta sub numar dosar ..... din 16.01.2019, au fost trimisi în judecata, inculpatii .. si .., pentru savârsirea, de fiecare în parte, a  infractiunii de lovire sau alte violente, fapta prevazuta de art. 193 alin.2 cod penal. 

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:

În actul de sesizare a fost retinuta urmatoarea situatie de fapt:

La data de 10.04.2018, la Politia oras Isaccea a fost înregistrata plângerea prealabila formulata de persoana vatamata .. care a solicitat tragerea la raspundere penala a numitilor .. si .. pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente, aratând ca la data de 7.04.2018, în jurul orei 24,00, în timp ce se deplasa pe strada Curentului din localitatea Isaccea, respectiv catre domiciliul sau, a fost ajuns din urma de catre cei doi autori care au procedat la lovirea sa, iar dupa ce a cazut la sol, au continuat sa-l agreseze prin lovirea cu picioarele

Din cercetari a rezultat ca în seara de 7.04.2018, în jurul orei 24,00, persoana vatamata .. se întorcea catre casa, dupa ce în prealabil consumase bauturi alcoolice la un bar din zona "Moara" a orasului Isaccea, iar la un anumit moment în timp ce se deplasa pe strada Curentului, respectiv dupa ce a trecut de Biserica "Sf. Voievozi", a fost ajunsa din urma de numitii ... si .., care de asemenea se deplasau catre locuintele acestora dupa ce frecventasera un bar din zona centrala, situatie în care, fara motiv aparent inculpatii .. .. i-au aplicat persoanei vatamate lovituri de pumni la nivelul fetei, iar dupa ce persoana vatamata a cazut la sol mai multe lovituri cu picioarele la nivelul corpului, dupa care cei doi inculpati au fugit de la fata locului.

Incidentul a fost perceput de catre martorul ... - agent de paza angajat la S.C. .. S.R.L. - ce se afla în timpul serviciului în zona Bisericii "Sf. Voievozi" si care a ajutat-o pe persoana vatamata sa se ridice de jos.

Din certificatul medico legal nr. 145/11.04.2018 al Serviciului judetean de medicina legala Tulcea rezulta ca leziunile cauzate numitului .. au necesitat spre vindecare un numar de 5-6 zile de îngrijiri medicale.

În cursul urmaririi penale, persoana vatamata .. nu a formulat pretentii de natura civila.

În cursul urmaririi penale, inculpatii .. si .. au sustinut ca au comis fapta de lovire sau alte violente întrucât ar fi fost provocati de persoana vatamata, respectiv în timp ce au ajuns-o din urma pe persoana vatamata aceasta l-ar fi împins cu umarul pe ... si l-ar fi lovit pe acest inculpat cu pumnul în piept, apararea inculpatilor cu privire la presupusa atitudine agresiva a persoanei vatamate rezulta exclusiv din declaratiile inculpatilor, fiind infirmata de catre martorul ocular .. si de persoana vatamata.

Situatia de fapt anterior expusa se dovedeste cu urmatoarele mijloace de proba: declaratia persoanei vatamate .., declaratia martorului .., certificatul medico- legal, înscrisuri, toate coroborate cu declaratiile de recunoastere ale inculpatilor, care, în fata instantei au recunoscut fapta asa cum a fost retinuta în rechizitoriu, ne mai sustinând ca au fost provocati de catre persoana vatamata.

 Retinând la rândul sau situatia de fapt expusa în actul de sesizare, pe baza probelor administrate în faza de urmarire penala, instanta retine ca în drept, faptele inculpatilor .. si .., care la data de 7.04.2018, în jurul orei 24,00, în timp ce persoana vatamata se deplasa pe strada Curentului din localitatea Isaccea, respectiv catre domiciliul sau, a fost ajunsa din urma de catre cei doi autori care au procedat la lovirea persoanei vatamate, iar dupa ce acesta a cazut la sol au continuat agresarea sa prin lovirea cu picioarele, întrunesc, în sarcina fiecarui inculpat, elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violente, prevazuta de art. 193 alin.2 cod penal.

Cauza a fost solutionata pe baza dispozitiilor art. 375 cod pr.penala în procedura simplificata, motivat de faptul ca în sedinta publica din 9.05.2019, inculpatii au recunoscut fapta si au solicitat ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmaririi penale si a înscrisurilor prezentate în circumstantiere, fiind de acord cu prestare unei munci neremunerate în folosul comunitatii.

 Astfel, la stabilirea cuantumului pedepsei instanta va avea în vedere prevederile art. 396 alin.10 cod pr.penala  întrucât inculpatul a recunoscut faptele, situatie în care limitele de pedeapsa prevazute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu 1/3 iar în cazul amenzii, cu 1/4.

Raportat la împrejurarile în care a fost comisa fapta coroborat cu profilul inculpatilor, care sunt tineri, în vârsta de 21 de ani (...) si respectiv, 23 de ani (..), sunt integrati în societate, ambii având loc de munca, este infractor primar, are doi copii minori în întretinere, instanta apreciaza ca se impune aplicarea unei pedepse cu amenda penala si nu cu închisoarea, într-un cuantum apropiat de limita minima speciala rezultata dupa operarea reducerii cu 1/4 în cazul recunoasterii învinuirii.

Instanta are în vedere de asemenea, împrejurarea ca inculpatul .. se afla la primul conflict cu legea penala. În privinta inculpatului .., instanta retine ca, desi acesta a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare fata de care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii, pe durata termenului de încercare de 3 ani, prin sentinta penala nr. 1206/26.09.2013 a Judecatoriei Tulcea, definitiva în ceea ce-l priveste pe inculpat la data de 25.10.2013, prin nerecurare, inculpatul este reabilitat de drept, în conditiile art. 86 cod penal anterior.

În privinta pedepsei ce urmeaza a fi aplicata fiecarui inculpat în parte:

 Instanta are în vedere ca pentru a-si îndeplini functiile care-i sunt atribuite în vederea realizarii scopului sau si al legii, pedeapsa trebuie sa corespunda sub aspectul naturii (privativa sau neprivativa de libertate) si duratei, atât gravitatii faptei si potentialului de pericol social pe care îl prezinta, în mod real persoana infractorului, cât si atitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenta sanctiunii.

Functiile de constrângere si de reeducare, precum si scopul preventiv al pedepsei, pot fi realizate numai printr-o justa individualizare a sanctiunii, care sa tina seama de persoana careia îi este destinata, pentru a fi ajutata sa se schimbe, în sensul adaptarii la conditiile socio-etice impuse de societate.

Exemplaritatea pedepsei produce efecte atât asupra conduitei infractorului, contribuind la reeducarea sa, cât si asupra altor persoane care, vazând constrângerea la care este supus acesta, sunt puse în situatia de a reflecta asupra propriei lor comportari viitoare si de a se abtine de la savârsirea de infractiuni.

Fermitatea cu care o pedeapsa este aplicata si pusa în executare, intensitatea si generalitatea dezaprobarii morale a faptei si faptuitorului, conditioneaza caracterul preventiv al pedepsei care, totdeauna, prin marimea privatiunii, trebuie sa reflecte gravitatea infractiunii si gradul de vinovatie al faptuitorului.

Numai o pedeapsa justa si proportionala este de natura sa asigure atât exemplaritatea cât si finalitatea acesteia, preventia speciala si generala înscrise si în codul penal român, potrivit caruia "scopul pedepsei este prevenirea savârsirii de noi infractiuni".

Regimul sanctionator al infractiunii prevazuta de art. 193 alin.2 cod penal, este închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau amenda.

Fata de  împrejurarile în care a fost comisa fapta, coroborat cu profilul inculpatilor, anterior descris, instanta apreciaza, asa cum s-a aratat si anterior,  ca se impune aplicarea unei pedepse cu amenda penala si nu cu închisoarea, fiecarui inculpat în parte.

Desi s-ar putea spune ca prin condamnarea inculpatului la amenda penala sanctiunea aplicata ar parea prea blânda instanta are în vedere ca o pedeapsa cu închisoarea nu si-ar îndeplini functiile care-i sunt atribuite în vederea realizarii scopului sau si al legii.

Astfel, pedeapsa trebuie sa corespunda sub aspectul naturii (privativa sau neprivativa de libertate) si duratei, atât gravitatii faptei si potentialului de pericol social pe care îl prezinta, în mod real persoana infractorului, cât si atitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenta sanctiunii.

Având în vedere contextul savârsirii infractiunii astfel cum a fost descris mai sus, numarul mic de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor persoanei vatamate, precum si datele ce caracterizeaza persoana inculpatului, tinând seama, asa cum s-a aratat anterior, de reducerea limitelor pedepsei prevazuta de art. 396 alin.10 cod pr.penala, instanta va stabili o pedeapsa constând în amenda penala calculata în conditiile art. 61 cod penal, corespunzatoare unui numar de 140 de zile - amenda. Potrivit art. 61 cod penal, instanta stabileste cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda la 10 lei/zi amenda,  rezultând un cuantum de 1400 lei amenda penala,  pedeapsa ce urmeaza a fi aplicata fiecarui inculpat în parte.

În temeiul dispozitiilor art. 63 alin.1  cod penal va atentiona inculpatii ca daca, cu rea credinta, nu executa pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numarul zilelor - amenda se înlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu închisoare.

 În cauza nu exista latura civila, în conditiile în care, nici în fata instantei (la fel ca în faza de urmarire penala), persoana vatamata .. nu a formulat pretentii de natura civila.

În temeiul dispozitiilor art. 398 cod procedura penala în referire la art.274 alin.2 cod procedura penala, va obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, în suma de 600 lei, fiecare. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

În baza art. 193 alin.2 cod penal, cu aplicarea art. 61 cod penal si art. 396 alin.10 cod procedura penala, condamna pe inculpatii .., CNP .., fiul lui .., nascut la data de 17.07.1996 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat ..., jud. Tulcea, cetatenia româna, necasatorit, stagiul militar - neîndeplinit, studii - 6 clase, ocupatia - muncitor necalificat, locul de munca - ...., fara antecedente penale si ...., CNP .., fiul lui ..., nascut la data de .. în mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliat în loc. .. jud. Tulcea, cetatenia româna, necasatorit, stagiul militar - neîndeplinit, studii - 12 clase, ocupatia - muncitor necalificat, locul de munca ...., fara antecedente penale - la 1400 lei amenda penala, fiecare, corespunzatoare unui numar de 140 de zile-amenda, pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente.

În temeiul dispozitiilor art. 63 alin.1 cod penal atentioneaza inculpatii ca daca, cu rea credinta, nu executa pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numarul zilelor - amenda se înlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu închisoare.

 În temeiul dispozitiilor art. 398 cod procedura penala în referire la art.274 alin.2 cod procedura penala, obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat, în suma de 600 lei, fiecare. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei minute.

Pronuntata în sedinta publica, astazi, 18 octombrie 2019.

PRESEDINTE, GREFIER,