Eroarea asupra normei extrapenale

Hotărâre 165 din 12.03.2020


Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Cauze de neimputabilitate

Indice alfabetic: Drept penal; apel penal; eroarea de drept

Temei de drept: C.pen., art. 30 alin. 4

Eroarea asupra normei extrapenale implică necunoașterea sau cunoașterea greşită a normei extrapenale de care depinde caracterul penal al faptei. Îndoiala nu echivalează cu eroarea asupra normei extrapenale, ci determină obligaţia subiectului activ de a nu acţiona în condiţiile unei cunoaşteri incerte a normei extrapenale.

Inculpatul cunoştea faptul că nu este deținătorul unui permis de armă pe teritoriul României şi nu a declarat existenţa armei şi muniţiilor la controlul efectuat la trecerea frontierei de stat a României şi nu a derulat minime demersuri de a se informa cu privire la categoriile de arme care pot fi deținute legal pe teritoriul României, modalitatea legală de dobândire a acestora şi condiţiile de deţinere a acestora, obligaţie care trebuia îndeplinită anterior achiziţionării bunurilor.

Curtea de Apel Iași, Secția penală şi pentru cauze cu minori, Decizia penală nr. 165/12.03.2020