Infractiuni de coruptie

Sentinţă penală **** din 23.12.2019


DOSAR NR. ……

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECŢIA I PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. ….

Şedinţa publică din data de ……

Tribunalul constituit  din:

PREȘEDINTE – ****

GREFIER- ****

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA a fost reprezentat de procuror Resmeliță Mihai.

Pe rol pronunțarea asupra cauzei penale, privind pe inculpatul (…), trimis in judecata pentru săvârșirea unei infracțiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârșită în condițiile unei participații improprii, prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 48 C.p. rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale) și cu aplic. art. 5 C.p..

Dezbaterile care au avut loc în şedinţa publică din data de ….., au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la aceea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, şi când Tribunalul în temeiul dispoziţiilor art. 391 din C.p.p. având nevoie de timp pentru a delibera a stabilit pronunţarea cauzei la data de ….., dată la care a dat următoarea hotărâre:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de  Casaţie  si Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie- Secţia  de Combatere a  Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor  de Corupţie  nr(...) din data de (...) a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul (...) pentru săvârșirea unei infracțiuni  de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârșită în condițiile unei participații improprii, prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 48 C.p. rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale) și cu aplic. art. 5 C.p.

Cu referire la activitatea infracțională a inculpatului (...) s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada (...) în cadrul derulării proiectului (...) atribuit (...) conform contractului de finanţare nr(...), cu intenție, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul (...) a înlesnit activitatea numitului (...) de a solicita și de a obține, fără vinovăție, prin cererile de rambursare nr. (….), decontarea(...) fără drept a sumei totale de (...) lei reprezentând (...)

Activitatea de înlesnire s-a realizat prin aceea că:

`................................................`

Situația de fapt expusă mai sus rezultă din următoarele mijloace de probă:

Declarații:

-declarații (...)

- inscrisuri (…)

În procedura de cameră preliminară nu s-au formulat cereri sau excepţii, astfel că prin încheierea din data de (...) s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii cauzei .În cursul cercetării judecătoreşti a fost ascultat inculpatul care a recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată şi care a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere personală pe care le-a depus la dosar.Constatând că inculpatul cunoaşte şi îşi însuşeşte probele administrate în faza de urmărire penală, că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi că nu solicită administrarea de alte probe în ceea ce priveşte situaţia de fapt, tribunalul a admis cererea acestuia, constatând că faptele judecate sunt stabilite prin probele administrate în cursul urmăririi penale şi că există suficiente date cu privire la persoana lui pentru a se putea stabili câte o pedeapsă.Poziţia inculpatului şi recunoaşterea săvârşirii infracţiunilor ce i-au fost reţinute în sarcină coroborate cu celelalte mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale confirmă pe deplin situaţia de fapt din rechizitoriul parchetului şi întăresc convingerea instanţei că faptele s-au  desfăşurat aşa cum au fost descrise în acesta, conducând fără echivoc la concluzia vinovăţiei inculpatului în săvârşirea infracţiunilor  sus- menţionate.În aceste condiţii şi în virtutea faptului că inculpatul nu a adus probe noi care să răstoarne sau să schimbe situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriul parchetului, tribunalul constată că aceasta este corectă, are fundament probator şi o va reţine ca atare:`................................`

Inculpatul (...) nu a dat declarații în prezenta cauză in cursul urmaririi penale, prevalându-se de dreptul la tăcere.

In cursul judecatii, inculpatul (...) a solicitat la termenul din data de (...) ca judecata sa aiba loc potrivit procedurii simplificate, prevazuta de art 374 alin 4 si 396 alin 10 c.p.p., dand o declaratie in acest sens, atasata la dosarul cauzei.

Examinand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine situatia de fapt astfel cum aceasta a fost prezentata pe larg in rechizitoriul parchetului.

Această situaţie de fapt rezultă din declaraţiile inculpatilor de recunoaştere a săvârşirii faptelor, coroborate conform art 103 alin 1 cpp, cu materialul probator administrat în faza de urmărire penală.

In drept

Faptele inculpatului …, care, in perioada (...) în cadrul derulării proiectului (...) atribuit (...) conform contractului de finanţare nr(...) cu intenție, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a înlesnit activitatea numitului .... de a solicita și de a obține, fără vinovăție, prin cererile de rambursare nr. …., decontarea (...) fără drept a sumei totale de (...) lei reprezentând (...),întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârșită în condițiile unei participații improprii, prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 48 C.p. rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale) și cu aplic. art. 5 C.p.

Activitatea de înlesnire s-a realizat prin aceea că:(...)

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicata inculpatului pentru aceasta infractiune, instanţa va avea în vedere disp. art. 74 C.p., respectiv imprejurarile si modul de comitere a infractiunii , precum si mijloacele folosite , natura si gravitatea rezultatului produs, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit, natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului – necunoscut cu antecedente penale, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal, nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

Instanta constata asadar ca inculpatul a comis o fapta de frauda cu fonduri europene, obtinand o suma semnificativa de bani in acest mod.

Scopul infractiunii este dat de incercarea de imbogatire fara just temei a inculpatului, acesta profitand de functia detinuta, pentru a obtine in mod injust sume de bani care in mod normal nu i s-ar fi cuvenit.

La individualizarea pedepsei care urmeaza a fi aplicata efectiv inculpatului tribunalul va avea in vedere atat participatia efectiva a acestuia sub forma complicitatii, cat si modalitatea de comitere a faptei, in participatie improprie, respectiv sub forma intentie-lipsa vinovatie.

De asemenea, fata de imprejurarea ca inculpatul a uzat de procedura simplificata, recunoscand  fapta asa cum aceasta a fost descrisa, instanta va avea in vedere si reducerea limitelor de pedeapsa pentru infractiunea retinuta cu 1/3, astfel cum se arata in cuprinsul dispozitiilor art 396 alin 10 c.p.p.

Totodata, se va avea in vedere la stabilirea pedepsei si faptul ca inculpatul a achitat partial prejudiciul cauzat, diminuand astfel consecintele infractiunii.

Fata de cele reţinute, instanţa va aplica inculpatului o pedeapsa cu închisoarea orientată spre minimul special, apreciind ca prin executarea unei pedepse de 1 an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, savarsita in conditiile participatiei improprii, va fi atins scopul preventiv, educativ, dar si coercitiv al pedepsei.

Sub aspectul pedepselor complementare, potrivit art 67 alin 2 cp aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa pentru infractiunea savarsita, iar potrivit art 65 alin 1 cp pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la art 66 alin 1 lit a, b si d-o c.p., a caror exercitare a fost interzisa de instanta ca pedeapsa complementara.

Asadar, instanta constata ca pentru infractiunea prevazuta de art 18¹ alin 1 din Legea 78/2000, legea prevede in mod expres pedeapsa interzicerii unor drepturi.

Astfel, in temeiul art 66 alin 1 lit a c.p. tribunalul va interzice inculpatului, ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a, b si g (interzicerea dreptului de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale) c.p., pe o durata de 1 ani dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

In temeiul art 65 alin 1 c.p. raportat la art 66 alin 1 lit a c.p. va interzice inculpatului de asemenea, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a, b si g (interzicerea dreptului de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale) c.p., pe durata executarii pedepsei principale, in ipoteza in care aceasta va deveni executabila.

Avand in vedere ca resocializarea inculpatului, in raport de fapta comisa, poate avea loc si fara privarea acestuia de libertate, tinand cont si de argumentele aratate mai sus care diminueaza consecintele infractiunii, tribunalul urmeaza ca in temeiul art. 91 c.p. sa suspende sub supraveghere executarea pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit, conform art. 92 c.p.

Va stabili, asadar, supravegherea in favoarea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti, localitate in care acesta domiciliaza.

In temeiul art 93 alin 1 c.p. in perioada termenului de supraveghere inculpatul va trebui sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere, prev de art 93 alin 1 lit a-e c.p.: (...)

In temeiul art 93 alin 2 lit b c.p. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.

In temeiul art 93 alin 3 c.p., avand in vedere si acordul dat de inculpat (...) va obliga inculpatul ca pe durata aceluiasi termen sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul (...)

In temeiul art 91 alin 4 c.p. rap la art 96 c.p. va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art 96 c.p. privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si asupra dispozitiilor art 97 c.p. privind anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

Sub aspectul laturii civile, tribunalul constata ca in cauza sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, respectiv, existenta faptelor, a prejudiciului cauzat, prcum si legatura de cauzalitate dintre acestea.

Tribunalul va avea in vedere si adresa partii civile de la filele (...) dosar, din care rezulta achitarea partiala de catre inculpat a prejediciului cauzat, precizand ca intelege sa solicite numai suma de (...), actualizata cu rata inflatiei, la care se adauga dobanda legala, cu titlu de daune materiale, de la data ramanerii definitive si pana la plata efectiva a acestor sume de bani.

Asadar, in temeiul art 19 c.p.p. rap la art 397 c.p.p. si art 1349-1357 c.civ. va admite actiunea civila formulata si apoi precizata de partea civila (...) si va dispune obligarea inculpatului (...) la plata catre aceasta a sumei de (...), actualizata cu rata inflatiei, la care se va adauga dobanda legala, cu titlu de daune materiale, de la data ramanerii definitive si pana la plata efectiva a acestor sume de bani.

Sub aspectul masurilor asiguratorii dispuse in cauza, avand in vedere ca inculpatul a fost obligat pe latura civila la plata de despagubiri catre partea civila, urmand a fi obligat si la cheltuieli judiciare catre stat, tribunalul va mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin Ordonanta nr. (...) a PICCJ –DNA, asupra bunurilor apartinand inculpatului (...)

În temeiul art. 274 al. 1 cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, in cuantum de (...), incluzand cheltuielile judiciare avansate in cursul urmaririi penale, vor fi suportate de catre inculpat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In temeiul art 52 alin 3 c.p. rap la art 48 c.p. rap la art 18¹ alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 35 alin 1 c.p. si art 5 c.p. si cu aplicarea art 396 alin 10 c.p.p. condamna pe inculpatul (...) la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata, savarsita in conditiile participatiei improprii.

In temeiul art 66 alin 1 lit a c.p. interzice inculpatului, ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a, b si g  (dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale) c.p., pe o durata de 1 an dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

In temeiul art 65 alin 1 c.p. raportat la art 66 alin 1 lit a c.p. interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a, b si g (dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei societati comerciale) c.p., pe durata executarii pedepsei principale, in ipoteza in care aceasta va deveni executabila.

In temeiul art 91 alin 1 c.p. si art 92 c.p. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o durata de 2 ani, acesta fiind si termenul de supraveghere, potrivit art 92 c.p.

Stabileste supravegherea in favoarea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Bucuresti.

In temeiul art 93 alin 1 c.p. in perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere, prev de art 93 alin 1 lit a-e c.p.: (...)

In temeiul art 93 alin 2 lit b c.p. obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.

In temeiul art 93 alin 3 c.p. obliga inculpatul ca pe durata aceluiasi termen sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul (...)

In temeiul art 91 alin 4 c.p. rap la art 96 c.p. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art 96 c.p. privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si asupra dispozitiilor art 97 c.p. privind anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

In temeiul art 19 c.p.p. rap la art 397 c.p.p. si art 1349-1357 c.civ. admite actiunea civila formulata si apoi precizata de partea civila (...) si dispune obligarea inculpatului (...) la plata catre aceasta a sumei de (...), actualizata cu rata inflatiei, la care se adauga dobanda legala, cu titlu de daune materiale, de la data ramanerii definitive si pana la plata efectiva a acestor sume de bani.

Mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin Ordonanta nr. (...) a PICCJ –DNA, asupra bunurilor apartinand inculpatului (...).

În temeiul art. 274 al. 1 cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, in cuantum de (...), incluzand cheltuielile judiciare avansate in cursul urmaririi penale, vor fi suportate de catre inculpat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publica, astăzi, (...).

PREŞEDINTE, GREFIER

 Red.Jud. DEL …..

Dact CL

Ex.2

DOSAR NR. …..

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECŢIA I PENALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de …..

Tribunalul constituit  din:

PREȘEDINTE – ****

GREFIER- ***

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA a fost reprezentat de procuror Resmeliță Mihai.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale, privind pe inculpatul ….. trimis in judecata pentru săvârșirea unei infracțiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârșită în condițiile unei participații improprii, prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 48 C.p. rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale) și cu aplic. art. 5 C.p..

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, răspunde inculpatul …., personal, asistat de apărător ales, av. ….. cu împuternicire avocațială seria B nr ….., lipsă fiind partea civilă ……..

 Procedura de citare este legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează faptul că partea civilă a depus la dosar o cerere de modificare a pretențiile civile în sensul micșorării acestora;

Tribunalul ia act de cererea depusă de către partea civilă în sensul modificării pretențiilor civile, prin care arată că se constituie parte civilă doar cu suma de …….

Apărătorul ales al inculpatului depune la dosar încă un set de înscrisuri în circumstanțiere. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, este de acord cu proba cu înscrisuri.

Tribunalul încuviințează proba cu înscrisuri în circumstanțiere solicitată de către inculpat și ia act că se depun la dosarul cauzei.

Tribunalul, constatând că nu sunt cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, săvârșită în condițiile unei participații improprii, prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 48 C.p. rap. la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (9 acte materiale) și cu aplic. art. 5 C.p., constând în aceea că în perioada ….. în cadrul derulării proiectului (...) atribuit …… conform contractului de finanţare nr. ……, cu intenție, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul ….. a înlesnit activitatea numitului (...) de a solicita și de a obține, fără vinovăție, prin cererile de rambursare nr. ….., decontarea fără drept a sumei totale de ….. lei reprezentând (...) pentru perioada (...).

 Această situație de fapt corespunde infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

Având în vedere că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă fără dubiu că inculpatul ….. a săvârșit infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată, precum și poziția de recunoaștere a  acestuia și solicitarea de a fi judecat în procedură simplificată, parchetul solicită următoarele: În temeiul art. 48 alin. 1 din Codul penal rap la art. 18ˡ alin 1 si 3 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin 1 din Codul penal, solicită condamnarea inculpatului ….., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma continuată.

În temeiul art. 67 alin.1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. solicită interzicerea inculpatului ….. exercitarii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul  unei societăți comerciale, ca pedepse complementare.

În temeiul art. art. 65 alin. 1 C.p. interzicerea inculpatului ….. exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p., ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În temeiul art. 397 raportat la art. 19 alin. 1, alin. 5, art. 25 alin. 1 C.p.p. şi cu referire la art. 1349, art. 1357 şi art. 1381 C.civ. solicită  admiterea acţiunii civile formulată de către partea civilă ….. și obligarea inculpatului …. să plătească părţii civile …. suma de …. lei actualizată cu rata inflației la care se adaugă și dobânda legală, apreciind că este întemeiată cererea formulată de către partea civilă ca inculpatul să fie obligat să suporte și accesoriile sumei considerată ca prejudiciu. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. solicită menţinerea măsurii asiguratorie a sechestrului instituită prin ordonanţa emisă de procuror în dosarul cu nr. …., la data de …, asupra bunurilor inculpatului ….. astfel cum s-a dispus prin ordonanţa sus menţionată.

Totodată, solicită obligarea inculpatului la suportarea cheltuielilor judiciare.

Apărătorul ales al inculpatului ….., având cuvântul, în primul rând solicită amânarea pronunțării pentru a depune concluzii scrise. În ceea ce privește latura penală solicită instanței să ia act că inculpatul a solicitat să se judece potrivit procedurii simplificate, chiar dacă în faza de urmărire penală nu a dat declarație, în fața instanței a dat declarație și a recunoscut fapta reținută în rechizitoriu, inculpatul a depus toate eforturile pentru a putea să achite prejudiciul, a plătit o parte din acesta. În circumstanțierea inculpatului solicită să se rețină faptul că acesta nu are antecedente penale, este la primul conflict cu legea penală, au fost depuse la dosarul cauzei mai multe înscrisuri în circumstanțiere, pentru a se observa ce fel de persoană este. În ceea ce privește latura civilă a cauzei, apărarea consideră că s-a făcut o mică nedreptate, au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției iar latura civilă a fost lăsată nesoluționată, nu s-au instituit nici măsuri de sechestru. Apărarea apreciază că se impune aplicarea și inculpatului aceleași pedepse având în vedere mai multe aspecte: în primul rând acesta a mers pe procedura recunoașterii, a fost cel care a acoperit cel mai mult din prejudiciu, în al treilea rând invocă art. 76 alin. 2 lit. a c.p.  în sensul că inculpatul a depus eforturi pentru înlăturarea sau diminuarea prejudiciului. Drept urmare, solicită instanței să scadă de două ori limitele de pedeapsă, o dată cu 1/3 ca urmare a recunoașterii faptei și încă o dată ca urmare aplicării art. 76 alin. 1 C.p..

Inculpatul ….., în ultimul cuvânt, arată că îi pare foarte rău, a fost o perioadă grea pentru el, acum regretă.

TRIBUNALUL,

Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 391 alin. 1 Cod Proc. Pen., urmează să stabilească termen pentru pronunţare la data de ……, astfel că,

D I S P U N E:

Stabileşte pronunţarea la data de …...

Pronunţată în ședință publică, astăzi, …….

PREŞEDINTE   GREFIER