Răspunderea asigurătorului de răspundere civilă auto rca pentru avarierea sau distrugerea de bunuri, în cazul în care răspunzător de producerea accidentului este o altă persoană decât asiguratul – reglementată de Legea nr.136/1995 ( în vigoare la data înc

Sentinţă civilă 195 din 24.03.2020


Prin acțiunea civilă, înregistrată sub nr.1732/329/2019, la data de 24.05.2019 reclamantul B. M., domiciliat în comuna I., bld. M. V., nr.183, jud. O., a chemat în judecată pe pârâta SC G. R. A.-R. SA, cu sediul în B., strada C. de G., nr.15, sector 1, înmatriculată sub nr.J., CUI RO., și intervenientul forțat D. M. N.-C., domiciliat în T. M., strada A. P., nr.50, jud. T.,  solicitând instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța, să o oblige pe pârâtă să-i plătească suma de 93525,55 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reparație efectuate la autoutilitara marca F. T., cu nr. de înmatriculare ..., proprietatea lui, și cheltuielile de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că în ziua de 25.05.2016 s-a întors de la A, pe DN 52, la volanul autoutilitara marca F. T., cu nr. de înmatriculare ...

La intrarea în municipiul T. Mă., în timp ce el circula regulamentar, pe banda aflată lângă axul drumului, a văzut că din sens opus se deplasa autoturismului marca D. S., cu număr de înmatriculare ., la volanul căruia se afla intervenientul forțat D. M. N. C.. Acesta a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu autoutilitara condusă de el, reclamantul.

Urmare a impactului dintre cele două vehicule, ce s-a produs în partea stângă față a autoutilitarei conduse de el, a fost nevoit să tragă dreapta de volan, autovehiculul fiind proiectat într-un copac aflat pe partea dreaptă a șoselei, pe sensul de mers A.-T. M., în timp ce autoturismul marca D. S. a fost proiectat pe acostament.

În cauză a fost întocmit dosarul penal nr. 653/P/2016 în care a fost dată o soluție de clasare, întrucât s-a constatat că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni.

În urma accidentului produs, autoutilitara proprietatea sa a suferit avarii majore, iar prejudiciul ce i-a fost cauzat s-a ridicat la suma de 93525, 55 lei, așa cum rezultă din devizul întocmit de un service autorizat.

Reclamantul a mai arătat că autoturismul marca D. S. aparținea SC N. T. SRL și a fost asigurat la pârâta SC G. R. A.-R. SA, conform poliției de asigurare RCA seria RO/05/M3/NP, nr.00534858 din 15.12.2015.

De asemenea, reclamantul a precizat că el nu a încălcat nicio regulă de circulație, așa cum rezultă din adresa Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului T. M. către IPJ T.-Serviciul Rutier, astfel că nu are nicio culpă în producerea accidentului de circulație.

Pentru aceste motive, reclamantul a solicitat admiterea acțiunii, astfel cum aceasta a fost formulată.

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr.136/1995.

Pentru dovedirea acțiunii, reclamantul a solicitat încuviințarea probelor cu înscrisuri, martori și expertiză .

Au fost anexate acțiunii: chitanță în valoare de 100 lei, reprezentând taxa judiciară, de timbru, împuternicire avocațială și, în copii certificate, act de identitate, carte de identitate a vehiculului, calculație numărul 70333231/04.01.2018, întocmită de SC G. C. SRL, poliță de asigurare de răspundere civilă Auto RCA, seria RO/05/M3/NP nr.00534285/15.12.2015, adrese emisie de Parchetul de pe lângă Judecătoria T. M., ordonanță de clasare nr.653/P/2016, din 12.09.2016, dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria T. M., referat cu propunere de clasare, proces verbal din 25.05.2016 și schița locului accidentului rutier.

Pârâta și intervenientul forțat nu au depus întâmpinare.

Reclamantul a mai depus chitanță în valoare de 2.876 lei, reprezentând diferență de taxă judiciară de timbru, planșe foto și chitanță onorariu de avocat.

Instanța a încuviințat probele cu înscrisuri, martori și expertiză, solicitate de reclamant, și a dispus atașarea dosarului penal nr.653/P/2016, al Parchetului de pe lângă Judecătoria T. M..

Raportul de expertiză a fost întocmit de expert V. F. (filele 85-115 dosar).

Expertiza dispusă a avut următoarele obiective:

- în raport de conținutul procesului verbal din data de 25.05.2016, întocmit de IPJ Teleorman-Poliția T. M. și actele dosarului penal numărul 653/P/2016, al Parchetului de pe lângă Judecătoria T. M., să se stabilească dinamica producerii accidentului de circulație, în care au fost implicate autoturismul marca D. S., cu număr de înmatriculare TR-04-EKX, și autovehicul F. T., cu număr de înmatriculare OT-68-BMI, condus de reclamant, și care au fost regulile de circulație încălcate de conducătorii celor două autovehicule;

- să se precizeze dacă există concordanță între daunele produse autoutilitarei proprietatea reclamantului și calculația de reparații întocmită de SC G. COM SRL;

- evaluarea daunelor produse autoutilitarei proprietatea reclamantului.

Analizând materialul probator administrat în cauză, respectiv actele întocmite în dosarul penal nr.653/P/2016, al Parchetului de pe lângă Judecătoria T. M., instanța reține că în ziua de 25.05.2016, în jurul orelor 8,30, în service-ul aparținând SC A. SRL a intrat autoturismul marca D. S., cu număr de înmatriculare . proprietatea SC N. T. SRL, având o comandă de demontare a instalației auto GPL.

Angajații SC A. SRL, care aveau atribuții în montarea/demontarea instalațiilor auto GPL, respectiv D. M.-N.-C. şi J. F. C., au demontat instalația auto GPL, în aproximativ două ore, după care au ieșit cu autoturismul, din incinta service-ului auto, pentru a face probe pe drum deschis.

La volanul autoturismului marca D. S., proprietatea SC N. T. SRL, se afla D. M.-N.-C., iar J. F. C. era pasager pe scaunul din dreapta față.

După ce a parcurs aproximativ 400 m în jurul orelor 10,25, pe DN52, pe raza municipiului T. M., în sensul de mers T. M.- A., autoturismul D. S., condus de D.M.-N.C. a intrat în coliziune cu autoutilitara marca F. T., cu numărul de înmatriculare ., condusă de proprietarul acesteia, reclamantul B. M..

Conform procesului verbal de cercetare la fața locului și schiței locului accidentului anexate (filele 26-29 dosar), coliziunea dintre cele două autovehicule s-a produs în partea centrală a DN 52, în afara localității, pe raza municipiului T. M., la km 44+400 m.

Din procesul verbal de cercetare la fața locului rezultă că autoturismul D. S. a prezentat următoarele avarii: ansamblu față distrus, uși dreapta față spate îndoite, plafon îndoit, parbriz spart, aripa spate stânga îndoită, aripa stângă față lipsă, ușă dreaptă față îndoită.

Tot în același proces-verbal s-a consemnat faptul că autoutilitara F. T. a prezentat următoarele avarii: parbriz spart, capotă motor îndoită, bară protecție și grila față sparte, ușă stângă față îndoită, prag stâng îndoit, oglinzi laterale rupte, faruri și lămpi semnalizare față sparte, roata stângă față avariată.

Ulterior, pentru constatarea avarilor suferite de autoutilitara marca F. T., cu nr. de înmatriculare . și pentru repararea acesteia, reclamantul s-a adresat unității service aparținând SC G. Com SRL T. M.care a întocmit devizul de lucrări (calcul de reparație) nr.70333231/04.01.2018.

Potrivit devizului, contravaloarea reparațiilor necesare pentru respectivul autovehicul, în urma accidentului produs la data de 25.05.2016, a fost de 93525,55 lei, inclusiv TVA.

Dinamica producerii accidentului de circulație a fost expusă de expert, în raport de expertiză, întocmit în cauză.

Potrivit expertului, între orele 10,20 -10,25 autovehiculele D. S., cu nr.de înmatriculare .. și autoutilitara F. T., cu număr de înmatriculare ., condusă de reclamant, s-au apropiat, circulând din direcții opuse, pe zona kilometrului 44+400m a DN 52 (zonă situată în afara localității).

În zona respectivă, drumul național este, conform procesului verbal de cercetare la fața locului, în linie dreaptă, nu este în pantă sau în rampă, fără declivități. Partea carosabilă a drumului național era (conform aceluiași proces-verbal) din asfalt, în stare umedă.

Sensurile de circulație erau separate prin marcajul  longitudinal discontinuu simplu, iar din procesul verbal de cercetare la fața locului mai rezultă că în zona respectivă nu acționau indicatoare rutiere.

În aceste condiții, când cele două autovehicule s-au apropiat de zona kilometrului 44 + 400 m a DN 52, iar autoutilitara Ford era condusă pe banda aferentă sensului de mers către T. M., autoturismul marca D. S. a părăsit sensul normal de circulație, deplasându-se pe o traiectorie oblică spre stânga sa, pe care a pătruns parțial, cu partea stângă față, peste axul drumului (pe contrasens), lovind cu zona colţului stânga față al caroseriei, partea anterioară a lateralei din stânga autoutilitarei, în zona de montare a roții stânga față a acesteia. Locul impactului dintre cele două autovehicule s-a situat pe partea carosabilă a drumului național, pe banda aferentă sensului de mers A. către T. M. (pe care se deplasa autoutilitara F. T.).

În urma impactului produs, traiectoria autoutilitarei a fost ușor modificată, iar roata stânga față a acesteia s-a rupt, după impact, autovehiculul deplasându-se pe o traiectorie oblică spre dreapta sa. Pe această traiectorie, autoutilitara Ford a ieșit cu partea dreaptă, în afara carosabilului, în partea dreaptă a acesteia, față de direcția A.-T. M., intrând în coliziune frontală cu un copac situat în această parte a drumului public.

Din analiza efectuată de expert și expusă în raportul de expertiză, instanța constată că, prin modul în care a condus autoturismul marca D. S., pe drumul public, intervenientului forțat D. M. N. C. nu a respectat prevederile art. 41 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, referitoare la partea de drum pe care trebuie condus un autovehicul, şi nici pe cele ale art. 47 din același act normativ, cu privire la păstrarea unei distanțe laterale suficiente între două autovehicule care circulă din direcții opuse.

În schimb, din analiza efectuată de expert, instanța reține că în sarcina reclamantului nu au fost identificate nerespectări ale normelor rutiere și că intervenientul forțat D. M. N. C. se face vinovat exclusiv de producerea accidentului rutier.

Expertul a precizat că există concordanță între daunele produse autoutilitarei proprietatea reclamantului, marca F. T., cun număr de înmatriculare ., în urma accidentului din data de 25.05.2016, și calculația de reparații întocmită de către unitatea de service autorizată și că este posibil ca valoarea daunelor autoutilitarei să fie cea stabilită prin calculația de reparații, și anume de 93525,55 lei inclusiv TVA.

Din materialul probator administrat în cauză, instanța mai reține că, la data producerii accidentului rutier, autoturismul D. S., cu nr. de înmatriculare ., proprietatea SC N. T. SRL, era asigurat de răspundere civilă, la pârâta SC G. R. A. R. SA, conform poliței de asigurare de răspundere civilă auto RCA seria RO/05/M3/NP nr.005342858/15.12.2015 (fila 17 dosar).

Potrivit art.49 din Legea nr.136/1995 (în vigoare la data încheierii contractului de asigurare de răspundere civilă auto RCA, între SC N. T. SRL și pârâta SC G.R. Asigurare Reasigurare SA): „asigurătorul acordă de despăgubire, în baza contractului de asigurare pentru prejudiciile de care asigurații răspund față de terțe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum și tramvaie și pentru cheltuielile făcute de asigurați, în procesul civil (…).

Despăgubirile se acordă, conform art. 50 din același act normativ, pentru sumele pe care asiguratorul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire și cheltuielile de judecată, persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum și prin avarierea sau distrugerea de bunuri.

Potrivit art. 51 din Legea nr.136/1995, despăgubirile se acordă, astfel cum sunt prevăzute la art.49 şi 50, și în cazul în care cel care conducea autovehiculul, răspunzător de producerea accidentului, este o altă persoană decât asiguratul.

Instanța mai reține că, potrivit art. 54 din Legea nr.136/1995, despăgubirea se stabilește și se efectuează conform art. 43 și 49, iar, în cazul stabilirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligației acestuia, cu citarea obligaţie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului, în calitate de intervenienţi forțaţi.

Pentru considerente expuse mai sus, instanța apreciază că cererea de chemare în judecată, formulată de reclamant, este întemeiată, motiv pentru care urmează să o admită.

Va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 93525,55 lei, cu titlu de despăgubire.

Va obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 4778 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (taxă judiciară de timbru, onorariu de expert şi onorariu de avocat).

Judecătoria Turnu Măgurele

Domenii speta