Ordin de protectie

Sentinţă penală 120 din 08.05.2020


Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de (...) reclamanta (...), a chemat in judecată pe pârâtul (...), solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta să dispună emiterea unui ordin de protectie faţă de acesta.

In motivarea cererii reclamanta arată că din toamana anului (...) si pana in prezent paratul provoacă certuri si scandaluri, îi aduce injurii si jigniri şi a agresat-o de mai multe ori, fiind nevoită să apeleze la serviciul de urgenţă 112.

Mai precizează reclamanta că în seara zilei de (...), pârâtul, fiind in stare avansată de ebrietate a început să-i aducă injurii, cerându-i să plece din casă, a spart geamurile de la camera lui, venind apoi spre camerele ei, spărgand si la ea geamurile cu o bâtă pe care o avea asupra sa si cu care a inceput să o lovească.

In continuare, reclamanta mentionează că a venit in ajutorul ei fiica sa, (...), care se afla la ea si a sunat la Politia (...), astfel încât a sosit un echipaj de politie.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi a fost audiată martora (...)

Analizând probatoriul administrat, instanţa constată că cererea este întemeiată.

Astfel, potrivit art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 rep., persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei, poate solicita instanţei ca, in scopul inlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe măsuri – obligaţii sau interdicţii, mentionate în mod expres.

Or, martora audiată în cauză declară că in seara zilei de (...) se afla in domiciliul reclamantei, precizând că in jurul orei (...) pârâtul a început să ţipe, după care a spart geamurile camerei sale, fără motiv si ulterior a venit la geamul camerei lor, după care a vrut să oprească curentul.

Mai mentionează martora că la un moment dat pârâtul a apărut la uşă, având în mână o bâtă, strigandu-l pe fratele ei, care nu era prezent si după un timp pârâtul a intrat în holul casei si a început să bată in usa camerei in care se aflau ele, după care  a spart geamul camerei, cu bâta.

Martora mai declară că l-a rugat pe pârât să se liniştească, însă, fiind in stare avansată de ebrietate, a continuat să le ameninţe cu bâta, mentionand că reclamanta a încercat să-l scoată pe pârât din cameră, insă acesta s-a opus.

Mai precizează martora că la un moment dat a apărut vecina (...) şi sotul ei, astfel încât cu ajutorul lor, pârâtul a fost scos din casă, arătand că in acea seară reclamanta a anunţat organele de politie care s-au deplasat la faţa locului si l-au luat pe parat, ducându-l la stâna unde lucra el.

Martora mai menţionează că în luna (...) a existat o situatie in care paratul a amenintat-o pe reclamantă, a spart un bec şi a lovit-o cu furca pe reclamantă.

Având in vedere cele mai sus mentionate, instanta va admite cererea precizată, va emite ordin de protectie pentru reclamantă şi va impune următoarele măsuri pe om perioadă de 6 luni :  limitarea dreptului de folosinta al paratului numai asupra unei părţi a locuintei situate în (...), respectiv camera din fata a imobilului; interzicerea oricărului contact al paratrului, inclusiv telefonic, prin coreaspondenţă sau în orice alt mod cu reclamanta; obligarea paratului la pastrarea unei distanţe minime de 2 m. fata de reclamanta.

Potrivit art. 23 alin. 5 din Legea nr. 217/2003 rep., dispozitivul hotărârii va cuprinde si  mentiunea că incălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse constituie infracţiune conform art. 32 alin. 1.

Onorariile pentru apărătorii din oficiu vor fi avansate din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul (...)