Minoritate. Tratamentul penal al concursului de infracţiuni

Decizie 1347 din 22.11.2019


Instanţa învestită cu judecarea unei cauze privind pe un inculpat minor față de care anterior, printr-o hotărâre rămasă definitivă, s-a luat măsura internării într-un centru educativ, poate menţine măsura anterior aplicată, prelungind durata acesteia, indiferent dacă măsura respectivă a fost deja executată la momentul judecării cauzei sau inculpatul minor se află încă în executarea măsurii respective, iar din noua măsură educativă stabilită trebuie să se deducă perioada deja executată de inculpatul minor în baza primei hotărâri judecătorești.

Prin urmare, chiar dacă inculpatul nu se mai află în perioada internării la data săvârşirii noii infracţiuni ori la data judecării acesteia nu vom putea aplica o măsură educativă pentru fiecare infracţiune în parte întrucât i-am aplica acestui inculpat un tratament sancţionator mult mai aspru pentru simplul fapt că o infracţiune concurentă ajunge, fără culpa sa, să fie judecată mult mai târziu. 

Decizia penală nr. 1347/A/22.11.2019 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 1050 din 28-06.2019 a Judecătoriei Galaţi s-au dispus următoarele:

A fost condamnat inculpatul ... la o  pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a, d Cod penal (faptă din 07-10.06.2014 – persoană vătămată ...).

Potrivit art. 67 alin 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

A fost condamnat inculpatul ...  la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a, d Cod penal (faptă din 20.09.2014).

Potrivit art. 67 alin 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

A fost condamnat inculpatul ... la o  pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. d Cod penal (faptă din 26/27.01.2015).

Potrivit art. 67 alin 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 38 alin. 1 – art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an şi 8 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse), în final inculpatul ... urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani şi 2 (două) luni închisoare.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal s-a scăzut din pedeapsa închisorii durata reţinerii de 24 de ore din data de 04.02.2015.

Potrivit 45 Cod penal, cu referire la art. 67 alin 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  fiecare dintre pedepsele complementare  pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 45 Cod penal, cu referire la art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ...  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

II. A fost condamnat  inculpatul ... la o  pedeapsă de 2 ani şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal (faptă din 07-10.06.2014 – persoană vătămată ...).

Potrivit art. 67 alin 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

A fost condamnat inculpatul ...  la o  pedeapsă de 2 ani şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal (faptă din 20.09.2014).

Potrivit art. 67 alin 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

În temeiul art. 38 alin. 1 – art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 3 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 9 luni închisoare (1/3 din pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare), în final fiind condamnat inculpatul ... la pedeapsa principală de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal s-a scăzut din pedeapsa închisorii durata reţinerii  de 24 de ore din data de 04.02.2015.

Potrivit art. 45 Cod penal, cu referire la art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  fiecare dintre pedepsele complementare  pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 45 Cod penal, cu referire la art. 65 alin. 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

III. În baza art. 124 alin. 3 Cod penal s-a menţinut măsura internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an aplicată inculpatului minor ... prin sentinţa penală nr. 905/10.05.2016 a Judecătoriei Galaţi, definitivă în data de 10.10..2016 prin decizia penală nr. 993/10.10.2016 a Curţii de Apel Galaţi şi s-a prelungit durata măsurii internării într-un centru educativ faţă de inculpat la 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi art. 113 Cod penal.

Latura civilă

În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 Cod procedură penală, cu referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă acţiunea civilă şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii ..., ... şi ..., acesta din urmă în solidar cu părţile responsabile civilmente ... şi ..., la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă ...

În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 Cod procedură penală, cu referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă acţiunea civilă şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii ..., ... şi ..., acesta din urmă în solidar cu părţile responsabile civilmente ... şi ..., la plata sumei de 1.500 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă ...

În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 Cod procedură penală, cu referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă acţiunea civilă şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii ... şi ... la plata sumei de  9.000 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă ...

În temeiul art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, s-au acordat onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu din fondul Ministerului Justiţiei.

Potrivit art. 274 alin. 2 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul  ... la plata sumei de 510 lei,  cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Potrivit art. 274 alin. 2 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul ... la plata sumei de 340 lei,  cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Potrivit art. 274 alin.  2 şi 3 Cod procedură penală  a fost obligat inculpatul  ..., în solidar cu părţile responsabile civilmente ... şi ... (domiciliate în mun. în ..., str ...), la plata sumei de 170 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, în cauza trimisă spre prima instanţă a reţinut următoarele:

11. Prin rechizitoriul nr. 4765/P/2014 din data de 15.09.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, înregistrat pe rolul Judecătoriei Galaţi la data de 17.09.2015, sub nr. 18347/233/2015,  s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

-  ... pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit. d), alin. 2 lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a), d) din Cod Penal (fapta din 07-10.06.2014 – persoană vătămată ...),  complicitate la furt calificat, prevăzută de art. 48 alin. (1) din Cod Penal, raportat la art. 228 alin. (1) - art. 229 alin.(l) lit. d) din Cod Penal, alin. (2) lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) din Cod Penal (fapta din 20.09.2014) şi  furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1)- art. 229 alin. (1) lit. b) şi d) din Cod Penal şi alin. (2) lit. d) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. d) din Cod Penal (fapta din 26/27.01.2015), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Cod Penal;

- ... pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) din Cod Penal (fapta din 07-10.06.2014 – persoană vătămată ...) şi furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. (1)- 229 alin. (1) lit. d din Cod Penal şi alin. 2 lit. d) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) din Cod Penal (fapta din 20.09.2014), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal;

- ... pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit. d) din Cod Penal şi alin. 2 lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) din Cod Penal şi art. 113 din Cod Penal.

12. În actul de sesizare s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

- inculpaţii ..., ... şi ... (minor), în perioada 07-10.06.2014, prin escaladarea gardului împrejmuitor şi desprinderea unei bucăţi de tablă din peretele exterior al unei hale aparţinând ..., au sustras piese de autoturism şi utilaje de mână în valoare de aproximativ 10.000 de lei;

- inculpatul ..., împreună cu persoana minoră ..., a escaladat gardul locuinţei persoanei vătămate ... din ..., str. ... nr. …, unde a pătruns prin forţarea unui geam şi a sustras 2 laptopuri şi suma de 800 de euro, cei doi fiind ajutaţi de inculpatul ... care a asigurat supravegherea locului faptei, înlesnind activitatea infracţională.

- inculpatul ..., împreună cu ..., în noaptea de 26/27.01.2015, a pătruns prin efracţie într-o magazie a punctului de lucru al ... din str. ... nr. ..., de unde a sustras un aragaz, o maşină de spălat rufe şi o maşină de spălat vase (prejudiciu recuperat integral).

13. Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost reținută în baza următoarelor mijloace de probă: declaraţii persoane vătămate, procese-verbale de cercetare la faţa locului cu planşele foto aferente, procese-verbale de reconstituire, cu planşele aferente, declaraţii martori, declaraţii suspecţi/inculpaţi, declaraţie persoană vătămată, proces-verbal de cercetare la faţa locului cu planşa foto aferentă, proces-verbal de recunoaştere din planşă foto, cu planşa aferentă, declaraţii martori, declaraţii suspecţi/inculpaţi, declaraţie persoană vătămată, proces-verbal de cercetare la faţa locului cu planşa foto aferentă, declaraţii martori, declaraţii suspecţi/inculpaţi, procese-verbale de predare-primire bunuri, raport expertiză dactiloscopică.

14. Prin încheierea definitivă din data de 19.01.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză. 

15. Prin sentința penală nr. 2385/24.11.2016 a Judecătoriei Galati au fost traşi la răspundere penală inculpații.

16. Prin decizia penală nr. 720/19.06.2017 a Curții de Apel Galati au fost admise apelurile inculpaților ... şi ..., au fost extinse efectele apelurilor şi asupra inculpatului ... şi a fost desfiinţată sentinţa penală nr. 2385/2016 a Judecătoriei Galaţi şi a fost trimisă cauza spre rejudecare la instanţa de fond, faţă de împrejurarea că judecata a avut loc în lipsa unei părţi nelegal citate şi pentru a se asigura inculpatului ... respectarea următoarelor drepturi: de a fi prezent la judecată, de a propune probe, de a i se asigura o apărare corespunzătoare. În rejudecare s-a dispus ca inculpaţii să fie citaţi la adresele cunoscute, precum si părinţii inculpatului minor ...

Totodată, s-a dispus reluarea cercetării judecătoreşti.

17. La data de 27.06.2017 a fost înregistrată cauza pe rolul Judecătoriei Galati.

18. Instanța a procedat conform hotărârii instanţei de control judiciar.

Pe parcursul procesului penal, au fost citați inculpații la adresele cunoscute şi s-au acordat mai multe termene faţă de lipsa inculpaților şi cererile de amânare formulate de către apărătorii acestora.

Inculpatul ..., încarcerat în Penitenciarul Constanţa - Poarta Albă a depus o cere de judecarea cauzei în lipsă.

2. La termenul de judecată din data de 16.05.2019 a fost audiată partea responsabilă civilmente ... (mama inculpatului minor ...) care a declarat că acesta se află în Anglia şi este de acord cu achitarea prejudiciului.

La acelaşi termen a fost audiat inculpatul ..., din declarația căruia a rezultat că recunoaşte parțial faptele reţinute în sarcină, cu excepția faptei comise faţă de persoana vătămată ...  la comiterea căreia au participat numiții ... şi inculpatul ...

La acelaşi termen au fost audiaţi martorii ..., ..., ..., ...

La termenul din data de 13.06.2019 a fost audiat martorul ...

Ultimul martor propus prin actul de sesizare, citat şi cu mandat de aducere, nu s-a prezentat, iar la ultimul termen s-a constatat imposibilitatea audierii acestuia.

Inculpatul ..., citat şi cu mandat de aducere, nu s-a prezentat.

Din declarațiile martorilor audiați în cursul cercetării judecătoreşti a rezultat faptul că aceştia şi-au menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală.

B.3. Analizând actele şi lucrările dosarului, mijloacele de probă administrate atât în faza de urmărire penală cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, s-a reținut aceeași situație de fapt ca şi in actul de sesizare, respectiv:

I. În perioada 07-10.06.2014, inculpaţii ..., ... şi ..., s-au întâlnit şi au hotărât de comun acord să sustragă bunuri din punctul de lucru al ..., situat în ..., pe str. ... nr. ...

În jurul prânzului, au pătruns, prin escaladarea gardului în curtea punctului de lucru respectiv, după care au desprins cu o rangă o bucată din tablă din peretele exterior al unei hale, în care erau depozitate mai multe bunuri.

În timp ce inculpatul ... a rămas în exteriorul halei, ceilalţi doi inculpaţi au pătruns în interior, de unde au sustras un picamer şi un rotopercutor, ambele marca BOSH şi burghie pentru beton, toate aparţinând ..., împreună cu mai multe piese de la un autoturism marca ..., aparţinând persoanei vătămate ..., respectiv: compresor, alternator, electromotor, întinzător curea şi suport motor.

Aceste bunuri au fost preluate de către inculpatul ... şi transportate de toţi trei în afara punctului de lucru al societăţii.

Potrivit propriilor declaraţii, piesele auto au fost valorificate la un centru de fier vechi, situat pe str.... nr. ..., din ..., în timp ce sculele de mână au fost vândute martorului ..., contra unor sume de bani, împărţită între ei.

Fiind audiat martorul .., achizitorul de la centrul de fier vechi, a recunoscut că, în perioada respectivă, cei trei inculpaţi s-au prezentat la centrul de achiziţii cu mai multe bunuri şi piese. A afirmat că există posibilitatea ca printre aceste bunuri să se fi aflat şi piese auto pe care inculpaţii le-au valorificat cu această ocazie. A depus la dosarul cauzei copie de pe adeverinţa de primire şi plată din data de 10.06.2014, întocmită pe numele inculpatului ..., din care a rezultat că inculpaţii au valorificat 279 kg fier.

Martorul ..., deşi a recunoscut că-i ştie pe cei trei inculpaţi care frecventează barul său, situat pe str. ..., din ..., a negat că aceştia i-ar fi vândut cele două unelte electrice (picamer şi rotopercutor). S-a apreciat declaraţia martorului ca fiind nesinceră, în contextul declaraţiilor de recunoaştere ale inculpaţilor, având ca scop evitarea atragerii răspunderii penale, pentru infracţiunea de tăinuire, acesta precizând că „niciodată nu a cumpărat bunuri provenite din infracţiuni”.

Fiind audiaţi, cei trei inculpaţi au recunoscut comiterea infracţiunii, precizând în detaliul modalitatea de acţiune (inculpatul ... a refuzat iniţial să dea declaraţii în cauză după care a recunoscut implicarea sa, în urma administrării probatoriului în cauză).

Declaraţiile acestora s-au coroborat întocmai atât între ele cât şi cu concluziile cercetării la faţa locului, cu declaraţiile persoanelor vătămate şi a martorilor. Există astfel identitate în privinţa modalităţii de săvârşire a faptei (prin escaladarea gardului şi respectiv forţarea unei bucăţi de tablă a magaziei), bunurile sustrase şi modalitatea de valorificare a acestora.

Inculpatul ... a participat la activitatea de conducere în teren şi prezentare detaliată a modalităţii de acţiune.

Martorii ..., ... (reprezentanţi ai persoanei vătămate-angajaţi) au prezentat modalitatea în care au luat cunoştinţă de săvârşirea infracţiunii.

Infracţiunea expusă şi reţinută în sarcina inculpaţilor se probează prin:

- declaraţii persoane vătămate;

- procese-verbale de cercetare la faţa locului cu planşele foto aferente;

- procese-verbale de reconstituire, cu planşele aferente;

- declaraţii martori;

- declaraţii suspecţi/inculpaţi.

II. La data de 20.09.2014, inculpaţii ... şi ..., împreună cu suspectul ..., profitând de faptul că în imobilul aparţinând persoanei vătămate ..., situat în ..., str. ... nr. ..., nu se afla vreo persoană, au hotărât să sustragă bunuri, pe care să le valorifice în interes personal.

În jurul orelor 1200, în timp ce inculpatul ... asigura paza, suspectul ...  şi inculpatul ... au escaladat gardul imobilului şi au pătruns în acesta prin forţarea unei ferestre termopan, de unde şi-au însuşit un laptop marca TOSHIBA, un notebook marca ACER şi suma de 800 euro.

Valoarea totală a prejudiciului este de 9.000 lei, sumă cu care persoana vătămată a înţeles să se constituie parte civilă în procesul penal.

Activitatea infracţională a fost percepută în mod direct de martora ... care a văzut momentul în care inculpatul ... asigura paza din stradă, iar alte două persoane (inculpaţii ... şi ...) au escaladat gardul imobilului, iar după un timp, toţi trei au părăsit imobilul.

Cu ocazia declaraţiei date în cauză, martorul ... a precizat că a văzut momentul în care doi tineri au sărit gradul din interiorul locuinţei înspre strada ... şi s-au alăturat celui de-al treilea (...), care asigura zona. La vederea martorului, cei trei inculpaţi au fugit spre strada ..., în direcţia .... Precizează că îi ştie pe inculpaţi ca făcând parte din acelaşi anturaj şi că frecventează zona centrului de fier vechi de pe strada ...  (aparţinând martorului ...).

S-a procedat la efectuarea unei recunoaşteri de pe planşa foto cu martora ..., aceasta identificându-l pe inculpatul .... ca fiind cel pe care l-a observat că supraveghea zona locuinţei de pe strada ... şi care avea un comportament suspect.

Inculpatul ... a negat comiterea faptei, mizând pe faptul că nu a intrat efectiv în curtea locuinţei persoanei vătămate, el asigurând zona. A precizat că are cunoştinţă despre faptul că ceilalți doi inculpaţi au comis fapta întrucât aceştia i-au solicitat să-i ajute, însă el a refuzat pe motiv că „pedepsele sunt mari” la acest gen de infracţiuni. I-a văzut pe cei doi inculpaţi îndreptându-se spre acea locuinţă, după care s-a întâlnit cu ei şi a luat cunoştinţă de bunurile sustrase (2 laptopuri şi sume de bani în valută).

Inculpatul ... a negat în primă fază comiterea faptei, iar ulterior a precizat că recunoaşte săvârşirea acesteia, în modalitatea complicităţii. Precizează că el a stat în exteriorul locuinţei, pe stradă, moment în care suspectul ...  şi inculpatul ... au intrat în locuinţă şi au sustras mai multe bunuri, respectiv 800 de Euro şi 2 laptopuri.

Suspectul ...  nu a fost audiat, sustrăgându-se urmăririi penale.

Având în vedere declaraţiile martorului ..., s-a concluzionat că inculpatul ... este cel care a asigurat paza celorlalţi doi autori, prin urmare acesta a săvârşit o complicitate la infracţiunea de furt comisă de ...  şi ...

Deşi declaraţiile inculpaţilor nu sunt identice, în mod evident aceştia sunt autorii faptei, ei precizând date (bunuri şi sume de bani sustrase, mod de operare-escaladare gard, persoana vătămată) ce se coroborează întocmai cu concluziile procesului verbal de cercetare la faţa locului şi cu declaraţiile persoanei vătămate şi a martorului ocular. Diferenţele nesemnificative ale declaraţiilor acestora au ca scop obţinerea unui tratament sancţionator mai uşor, astfel cum aceştia apreciază.

Infracţiunea expusă s-a probat prin:

- declaraţie persoană vătămată;

- proces-verbal de cercetare la faţa locului cu planşa foto aferentă;

- proces-verbal de recunoaştere din planşă foto, cu planşa aferentă;

- declaraţii martori;

- declaraţii suspecţi/inculpaţi.

III. În noaptea de 26.01.2015, în jurul orei 1900, inculpatul ... s-a întâlnit cu suspectul ..., despre care cunoştea că are vârsta de 16-17 ani şi au căzut de comun acord să sustragă bunuri din punctul de lucru al ..., situat în ..., str. ... nr. ... După ce au pătruns printr-o gaură din gardul care împrejmuia punctul de lucru al ..., la lumina unor lanterne de la brichete, aceştia au pătruns în magazia societăţii şi, din interior, şi-au însuşit o maşină de spălat rufe marca ARISTON, una de spălat vase şi un aragaz, acestea din urmă marca BOSH, cauzând un prejudiciu total de 4000 lei.

În continuare, cei doi l-au chemat pe numitul ..., care a cărat cu o căruţă toate bunurile la domiciliul inculpatului ...

A doua zi, maşina de spălat rufe a fost vândută martorei ..., contra sumei de 200 lei, maşina de spălat vase a fost vândută martorului ... contra sumei de 30 lei, iar aragazul a fost vândut martorului ...  contra sumei de 100 lei, banii fiind împărţiţi între cei doi.

În urma efectuării cercetării la faţa locului, a fost ridicată o urmă papilară, stabilindu-se prin raportul de expertiză criminalistică dactiloscopică nr. 904770 din 12.02.2015 că aparţine inculpatului ...

Inculpaţii au recunoscut săvârşirea infracţiunii în modalitatea expusă în rechizitoriu.

Inculpatul ... şi suspectul ... au ascuns martorilor cumpărători şi martorului care i-a ajutat cu transportarea bunurilor adevărata provenienţă a acestora.

Ulterior, toate bunurile au fost recuperate şi restituite persoanei vătămate care, în prezent, nu mai are vreo pretenţie de natură civilă în cauză.

Infracţiunea s-a probat probează prin:

- declaraţie persoană vătămată;

- proces-verbal de cercetare la faţa locului cu planşa foto aferentă;

- declaraţii martori;

- declaraţii suspecţi/inculpaţi;

- procese-verbale de predare-primire bunuri;

- raport expertiză dactiloscopică;

În cursul urmăririi penale s-a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Galaţi autorizarea efectuării de percheziţii domiciliare la ..., ...  şi ..., fiind eliberate mandate de percheziţie domiciliară. În cursul efectuării percheziţiilor domiciliare nu au fost obţinute probe suplimentare.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, suspectul ... nu a fost de găsit la domiciliu, nu a rezultat să fie urmărit, arestat sau încarcerat în vreun penitenciar din ţară, fapt pentru care s-a propus în consecinţă.

De asemenea, a fost căutat la domiciliu şi inculpatul ..., pentru a i se aduce la cunoştinţă calitatea de inculpat, drepturile şi obligaţiile care i se cuvin în această calitate, precum şi pentru a fi audiat dar, în urma verificărilor şi citării sale, a rezultat că este plecat în străinătate.

Faţă de cele expuse, constatându-se fără dubiu vinovăţia inculpaţilor ..., ... şi ... (minor) cu privire la infracţiunile reţinute în sarcina lor precum şi o periculozitate sporită a acestora derivată din succesiunea şi persistenţa infracţională, s-a dispus trimiterea lor în judecată.

Faţă de inculpatul ...  s-a dispus renunţarea la urmărire penală, având în vedere că a săvârşit o singură infracţiune, prejudiciul a fost recuperat în totalitate şi faptul că a colaborat cu organele de urmărire penală, recunoscând şi regretând comiterea faptei.

În privinţa suspectului ..., s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor în cuprinsul unui dosar penal nou constituit.

Vinovăţia inculpaților a fost dovedită şi a rezultat din cuprinsul mijloace de probă administrate în faza de urmărire penală şi în cursul cercetării judecătoreşti.

Față  de cele expuse, instanța a constatat, dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite de inculpați.

C. În drept:

I. S-a reţinut că fapta inculpaţilor ..., ... şi ... (minor), care în perioada 07-10.06.2014, prin escaladarea gardului împrejmuitor şi desprinderea unei bucăţi de tablă din peretele exterior al unei hale aparţinând ..., au sustras piese de autoturism şi utilaje de mână în valoare de aproximativ 10.000 de lei; întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

- furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. (1)- art. 229 alin. (1) lit. d), alin. 2 lit. b) din Cod Penal cu aplicarea art. 77 lit. a) şi cu art.77 lit. d) (în cazul inculpaţilor majori ... şi ...).

II. S-a reţinut că fapta inculpatului ..., care împreună cu altă persoană a escaladat gardul locuinţei persoanei vătămate ... din ..., str. ... nr. ..., unde a pătruns prin forţarea unui geam şi au sustras 2 laptopuri şi suma de 800 de euro, fiind ajutaţi de inculpatul ... care a asigurat supravegherea locului faptei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

- furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. (1) - 229 alin. (1) lit. d) din Cod Penal şi alin. (2) lit. d) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a), respectiv 77 lit. d) (pentru inculpatul major ...).

S-a reţinut că fapta inculpatului ... care a înlesnit activitatea infracţională a primilor doi, întruneşte elementele constitutive ale complicităţii la infracţiunea de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 48 alin. (1) din Cod Penal, raportat la art. 228 alin. (1) - art. 229 alin.(l) lit. d) din Cod Penal, alin. (2) lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a), d) C.pen.

III. S-a reţinut că fapta inculpatului ... care împreună cu altă persoană, în noaptea de 26/27.01.2015 au pătruns prin efracţie într-o magazie a punctului de lucru al ... din str. ... nr. ..., de unde au sustras un aragaz, o maşină de spălat rufe şi o maşină de spălat vase (prejudiciu recuperat integral), întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

- furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. (1), art. 229 alin. (1) lit. b) şi d) din Cod Penal şi alin. (2) lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. d) C.pen..

S-a mai reţinut că elementul material  al infracțiunilor constă în acţiunea autorului de luare pe nedrept a unui bun aflat în posesia persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia.

Urmarea imediată a constat în producerea unui prejudiciu material în dauna persoanei vătămate, chiar şi temporar.

Legătura de cauzalitate dintre fapta săvârşită de inculpați şi urmarea imediată a rezultat din materialitatea faptei, fără acțiunea inculpaților nu s-ar fi produs rezultatul socialmente periculos.

Sub aspectul laturii subiective instanţa a reţinut că inculpații au săvârşit infracţiunile cu intenţie directă, potrivit art. 16 alin. 3 lit. a) din Codul penal, deoarece din modul concret de realizare a faptelor rezultă că aceștia au prevăzut rezultatul socialmente periculos şi au urmărit producerea lui. 

Cu privire la Acordul de mediere nr. 27/12.06.2017 depus la dosarul instanței de control judiciar, încheiat între inculpatul ... şi persoana vătămată/parte civilă ..., instanța nu a dat eficienţă juridică acestuia, faţă de împrejurarea că acesta nu este însoțit de un proces verbal de constatare a încheierii medierii şi în plus, din cuprinsul acestuia, a rezultat că persoana vătămată îşi retrage plângerea prealabilă, faţă de infracțiunea de furt calificat, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplicarea art. 77 lit. a şi d C.pen., or dispozițiile referitoare la retragerea plângerii prealabile nu sunt aplicabile în cauză, așa cum rezultă din art. 231 C. pen., nefiind efectuată dovada că inculpatul şi persoana vătămată ar fi fost membri de familie, ar fi locuit împreună sau ar fi fost găzduit inculpatul de către persoana vătămată.

D. La individualizarea pedepsei ce a fost aplicată inculpaților, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială, iar pentru inculpatul minor şi dispozițiile art. 114 şi urm. C. pen. faţă de inculpatul minor, respectiv:

- inculpaţii au acţionat împreună cu persoane minore, prin escaladare, în mod repetat, ceea ce denotă determinare infracţională, au creat prejudicii însemnate părţii civile ..., în sumă de 10.000 lei şi părţii civile ...  – 9.000 lei; inculpaţii ... şi ... nu au antecedente penale, însă în repetate rânduri au fost sancţionaţi administrativ pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat; inculpaţii ... şi ... au avut o poziţie oscilantă în cursul urmăririi penale şi nu s-au prezentat la judecarea cauzei, deşi au cunoscut existenţa procesului; în primul ciclu procesual, s-a acordat termen pentru ca inculpații să-şi angajeze apărător ales; inculpatul ... are 22 de ani, nu este căsătorit, studii 3 clase, fără ocupaţie; inculpatul ... are vârsta de 21 de ani, nu este căsătorit, studii 5 clase;

Instanţa a considerat că pedeapsa închisorii constituie un mijloc apt de reeducare a inculpaţilor ... şi ..., astfel încât să se formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, fiind o pedeapsă necesară şi proporţională cu scopul urmărit, respectiv prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

Cu privire la inculpatul minor ..., la individualizarea măsurii educative, instanţa a avut în vedere, potrivit art. 115 alin. 2 Cod penal, criteriile generale de individualizare prevăzute de dispoziţiile art. 74 Cod penal, a acţionat împreună cu alte două persoane, prin escaladare, ceea ce denotă determinare infracţională, prejudiciul creat părţii civile ...  fiind unul însemnat – 10.000 lei, i s-a mai aplicat o măsură educativă privativă de libertate pentru fapte de acelaşi gen, studii 8 clase, fără ocupaţie. Instanţa a constatat imposibilitatea obiectivă de întocmire a referatului de evaluare a inculpatului minor, din declarația mamei acestuia rezultând că inculpatul se află în străinătate.

E. Faţă de aceste considerente:

I. A fost condamnat inculpatul ... la o  pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a, d Cod penal (faptă din 07-10.06.2014 – persoană vătămată ...).

Potrivit art. 67 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

A fost condamnat inculpatul ...  la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a, d Cod penal (faptă din 20.09.2014).

Potrivit art. 67 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ...  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

A fost condamnat inculpatul ...  la o  pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. d Cod penal (faptă din 26/27.01.2015).

Potrivit art. 67 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ...  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat pedepse complementare faţă de multitudinea infracțiunilor comise, natura acestora, modul de comitere, apreciind că acestea sunt în măsură să contribuie la reeducarea şi reinserţia socială a inculpatului, care observând interdicțiile stabilite în sarcina sa, va adopta o atitudine conformă cu valorile sociale ocrotite de legea penală.

În temeiul art. 38 alin. 1 – art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an şi 8 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse), în final inculpatul ... urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani şi 2 (două) luni închisoare.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal s-a scăzut din pedeapsa închisorii durata reţinerii  de 24 de ore din data de 04.02.2015.

Potrivit 45 Cod penal, cu referire la art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, fiecare dintre pedepsele complementare  pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 45 Cod penal, cu referire la art. 65 alin. 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ...  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

Conform art. 60 C. pen. s-a dispus ca pedeapsa să fie executată în regim privativ de libertate, faţă de multitudinea infracțiunilor comise, modalitatea de săvârșire a acestora, fiind singurul mijloc apt să asigure reinserţia socială a acestuia.

II. A fost condamnat inculpatul ... la o pedeapsă de 2 ani şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal (faptă din 07-10.06.2014 – persoană vătămată ...).

Potrivit art. 67 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ...  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

A fost condamnat inculpatul ... la o pedeapsă de 2 ani şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal (faptă din 20.09.2014).

Potrivit art. 67 alin 1 Cod penal, raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

S-au aplicat pedepse complementare faţă de multitudinea infracțiunilor comise, natura acestora, modul de comitere, apreciind că acestea sunt în măsură să contribuie la reeducarea şi reinserţia socială a inculpatului, care observând interdicțiile stabilite în sarcina sa, va adopta o atitudine conformă cu valorile sociale ocrotite de legea penală.

În temeiul art. 38 alin. 1 – art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 3 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 9 luni închisoare (1/3 din pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare), în final fiind condamnat inculpatul ... la pedeapsa principală de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal s-a scăzut din pedeapsa închisorii durata reţinerii  de 24 de ore din data de 04.02.2015.

Potrivit 45 Cod penal, cu referire la art. 67 alin. 1 Cod penal raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal s-au aplicat inculpatului ... pedepsele complementare constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  fiecare dintre pedepsele complementare pe o perioadă de 3 ani.

Potrivit art. 45 Cod penal, cu referire la art. 65 alin. 1 din Codul penal s-a aplicat inculpatului ... pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

Conform art. 60 C. pen. s-a dispus ca pedeapsa să fie executată în regim privativ de libertate, faţă de multitudinea infracțiunilor comise, modalitatea de săvârșire a acestora, fiind singurul mijloc apt să asigure reinserţia socială a acestuia.

III. În baza art. 124 alin. 3 Cod penal s-a menţinut măsura internării într-un centru educativ pe o perioadă de 1 an aplicată inculpatului minor ... prin sentinţa penală nr. 905/10.05.2016 a Judecătoriei Galaţi, definitivă în data de 10.10.2016 prin decizia penală nr. 993/10.10.2016 a Curţii de Apel Galaţi şi s-a dispus prelungirea duratei măsurii internării într-un centru educativ faţă de inculpat la 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi art. 113 Cod penal.

Latura civilă

Potrivit prevederilor art. 1357 alin. 1 din Codul Civil cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare, iar potrivit prevederilor art. 1381 alin. 1 din Codul Civil orice prejudiciu dă dreptul la reparație.

În consecință, în baza art. 19, art. 25 şi art. 397 din Codul de procedură penală, art. 1357 din Codul Civil, ţinând cont de contribuţia inculpaților la săvârşirea infracțiunilor, instanţa a admis acţiunile civile formulate, astfel:

În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 Cod procedură penală, cu referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă acţiunea civilă şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii ..., ... şi ..., acesta din urmă în solidar cu părţile responsabile civilmente ... şi ..., la plata sumei de 10.000 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă ...

În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 Cod procedură penală, cu referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă acţiunea civilă şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii ..., ... şi ..., acesta din urmă în solidar cu părţile responsabile civilmente ... şi ..., la plata sumei de  1.500 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă ...

În temeiul art. 19, art. 25 şi 397 Cod procedură penală, cu referire la art. 1349, 1357-1358 Cod Civil, a fost admisă acţiunea civilă şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii ... şi ... la plata sumei de  9.000 lei, reprezentând daune materiale, către partea civilă ...

În temeiul art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, s-au acordat onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu din fondul Ministerului Justiţiei.

Potrivit art. 274 alin. 2 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul ... la plata sumei de 510 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Potrivit art. 274 alin. 2 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul ... la plata sumei de 340 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Potrivit art. 274 alin.  2 şi 3 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul ..., în solidar cu părţile responsabile civilmente ... şi ...  (domiciliate în mun. în ..., str. ... nr. ...), la plata sumei de 170 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Inculpaţii au fost obligați la plata cheltuielilor judiciare faţă de actele procesuale şi procedurale intocmite pe parcursul procesului penal.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, criticând-o pentru nelegalitate şi inculpaţii ... şi ..., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivele de apel formulate potrivit dispoziţiilor art. 412  Cod procedură penală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a solicitat admiterea apelului, desființarea parțială a sentinței atacate şi în rejudecare:

- soluţionarea antecedentelor penale ale inculpatului ...;

- încetarea procesului penal cu privire la infracţiunea de furt calificat săvârşită de inculpatul ... la data de 20.09.2014, ca urmare a încheierii unui acord de mediere;

- aplicarea art. 124 alin. 3 Cod penal cu privire la inculpatul ... întrucât ne aflăm în ipoteza în care măsura educativă aplicată pentru una dintre infracţiunile concurente a fost executată integral.

Inculpaţii ... şi ... au solicitat aplicarea unor pedepse mai mici, prin raportare la criteriile de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal şi schimbarea modalităţii de individualizare a executării acestora. Aceştia au invocat aspecte legate de gradul de pericol social al faptelor săvârşite, dar şi de persoana inculpaţilor (situaţia familială şi socială, încheierea unor acorduri de mediere, conduita sinceră).

Motivul de nelegalitate invocat de inculpatul ... se referă la greşita condamnare a sa pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat din data de 20.09.2014, în condiţiile în care a fost încheiat un acord de mediere cu persoana vătămată.

În cursul cercetării judecătoreşti în apel părţile au fost citate potrivit dispoziţiilor art. 420 alin. 1 Cod procedură penală.

Instanţa de apel nu a procedat la ascultarea apelanţilor-inculpaţi potrivit dispoziţiilor art. 420  alin. 4  Cod procedură penală, însă aceştia nu au dorit să dea declaraţii. 

Nu a fost solicitată readministrarea probelor administrate la prima instanță și nici administrarea unor probe noi.

Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor de apel invocate şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, conform art. 417 alin.  2 Cod procedură penală, Curtea constată că apelurile declarate în cauză de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi de inculpatul ... sunt parţial fondate, iar apelul inculpatului ... este nefondat.

În ceea ce priveşte latura penală a cauzei, Curtea reține că în mod corect şi în deplină concordanță cu materialul probator administrat în cauză în cursul urmăririi penale, instanţa de fond a reținut că inculpaţii au fost trimişi în judecată astfel:

- ... pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit. d), alin. 2 lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a), d) din Cod Penal (fapta din 07-10.06.2014 – persoană vătămată ...),  complicitate la furt calificat prevăzută de art. 48 alin. (1) din Cod Penal, raportat la art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (l) lit. d) din Cod Penal, alin. (2) lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) din Cod Penal (fapta din 20.09.2014) şi  furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit. b) şi d) din Cod Penal şi alin. (2) lit. d) din Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. d) din Cod penal (fapta din 26/27.01.2015), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din Cod penal;

- ... pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) din Cod Penal (fapta din 07-10.06.2014 – persoană vătămată ...) şi furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1) - 229 alin. (1) lit. d din Cod Penal şi alin. 2 lit. d) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) din Cod Penal (fapta din 20.09.2014), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal;

- ... pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1)- art. 229 alin. (1) lit. d) din Cod Penal şi alin. 2 lit. b) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) din Cod Penal şi art. 113 din Cod Penal.

S-a reţinut în sarcina inculpaţilor ... , ... şi ...  (minor) că în perioada 07-10.06.2014, prin escaladarea gardului împrejmuitor şi desprinderea unei bucăţi de tablă din peretele exterior al unei hale aparţinând ..., au sustras piese de autoturism şi utilaje de mână în valoare de aproximativ 10.000 de lei.

S-a reţinut că inculpatul ... că, împreună cu suspectul minor ..., la data de 20.09.2014, a escaladat gardul locuinţei persoanei vătămate ...  din ..., strada ... nr. ..., unde a pătruns prin forţarea unui geam şi a sustras 2 laptopuri şi suma de 800 de euro, cei doi fiind ajutaţi de inculpatul ... care a asigurat supravegherea locului faptei, înlesnind activitatea infracţională.

S-a mai reţinut în actul de sesizare că inculpatul ..., împreună cu ..., în noaptea de 26/27.01.2015, a pătruns prin efracţie într-o magazie a punctului de lucru al ... din str. ...  nr. ..., de unde a sustras un aragaz, o maşină de spălat rufe şi o maşină de spălat vase (prejudiciu recuperat integral).

Probatoriile confirmă mai presus de orice îndoială rezonabilă că faptele deduse judecăţii există în materialitatea lor, sunt prevăzute ca infracţiuni de legea penală şi au fost comise cu vinovăţie de inculpaţi, instanţa de control judiciar însușindu-și în totalitate concluziile judecătorului fondului în urma analizării laturii obiective şi subiective pentru infracţiunea dedusă judecăţii.

Prima instanță a acordat semnificația cuvenită tuturor datelor relevate de actele dosarului și, printr-o apreciere obiectivă și convingătoare a întregului material probator administrat a reținut și a stabilit corect situația de fapt dedusă judecății.

De altfel, aspectele legate de starea de fapt şi încadrarea juridică nu au făcut obiectul criticilor expuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi nici de inculpaţi în apelurile declarate.

I. Cu privire la criticile de nelegalitate invocate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi de inculpatul ..., Curtea va reţine următoarele:

1. Într-adevăr, inculpatul ... are antecedente penale ce nu au fost soluţionate prin sentinţa atacată, aspect  de nelegalitate ce se impune a fi reformat pe calea prezentului apel.

Curtea constată că faptele ce fac obiectul prezentei cauze se află în concurs real cu:

- faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați, definitivă la data de 07.02.2017 prin neapelare;

- faptele săvârșite la data de 07.03.2015, 19.05.2015 și 25.10.2016 pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare.

Fapta săvârșită la data de 23.06.2017 pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare se află în stare de recidivă postcondamnatorie față de pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați (fiind îndeplinite condițiile recidivei față de fiecare pedeapsă în parte din cele supuse contopirii).

În consecinţă, Curtea va dispune descontopirea:

- pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare, în pedepsele componente, cu înlăturarea sporului;

- pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, aplicate prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați în cele două pedepse componente, cu înlăturarea sporului de 6 luni închisoare.

Va fi menţinută anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați, definitivă la data de 07.02.2017 prin neapelare, dispusă în temeiul art. 97 alin. 1 Cod penal prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare.

În temeiul art. 40 alin. 1 Cod penal, în referire la art. 38 alin. 1 – 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, Curtea va contopi:

- cele trei pedepse de câte 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate în prezenta cauză;

- cele trei pedepse de câte 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare pentru faptele săvârșite la datele de 07.03.2015, 19.05.2015 și 25.10.2016;

- cele două pedepse de câte 1 an şi 6 luni închisoare, aplicate prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați, definitivă la data de 07.02.2017 prin neapelare;

urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse (R1).

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa rezultantă astfel aplicată, Curtea va adăuga pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare pentru fapta săvârșită la data de 23.06.2017, inculpatul urmând a executa noua rezultantă (R2).

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) Cod procedură penală și art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa rezultantă stabilită reţinerea de 24 ore din data de 04.02.2015 şi durata executată de la 06.03.2018 la zi.

Urmează a fi anulat mandatul de executare nr. 224/2018 din 05.03.2018 emis în baza sentinţei penale nr. 179/2018 a Tribunalului Galaţi şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare, în baza prezentei decizii.

2. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul ..., Curtea observă că într-adevăr la filele din dosarul Curţii de Apel Galaţi se află acordul de mediere nr. 27/12.06.2017 încheiat de acesta cu persoana vătămată ...

Prin urmare, faţă de această împrejurare, prima instanţă ar fi trebuit să dispună, în temeiul art.  396 alin. 6 Cod procedură penală, în referire la art. 16 alin. 1 lit. g) Cod procedură penală, încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1) - 229 alin. (1) lit. d) din Cod Penal şi alin. 2 lit. d) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) din Cod Penal (fapta din 20.09.2014 în dauna persoanei vătămate ...) ca urmare a încheierii unui acord de mediere.

În cuprinsul acordului de mediere se menţionează că inculpatul ... a acoperit şi pretenţiile civile ale persoanei vătămate - prin urmare, în mod nelegal prima instanţă l-a obligat pe acest inculpat la plata de daune materiale către partea civilă ..., în solidar cu inculpatul ...

Şi sub aceste aspecte hotărârea primei instanţe este nelegală.

3. În ceea ce-l priveşte pe inculpatul ..., în dezacord cu opinia Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, Curtea apreciază că antecedentele penale au fost în mod legal soluţionate de prima instanţă.

Astfel, prin sentinţa penală nr. 905/10.05.2016, definitivă la data de 10.10.2016 prin decizia penală nr. 993/2016,  acestui inculpat i-a fost aplicată măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 în referire la art. 229 alin. 1 lit. b), alin. 3 lit. h) Cod penal, cu aplicarea art. 113 Cod penal.

În baza acestei sentinţe a fost emis mandatul nr. ... din 27.04.2017, inculpatul fiind eliberat la data de 28.11.2017 cu un rest de 113 zile.

În prezent, această măsură educativă este în întregime executată.

Fapta ce face obiectul prezentei cauze, fiind săvârşită la data de 07-10.06.2014, se află în concurs real cu fapta pentru care i-a fost anterior aplicată inculpatului măsura educativă privativă de libertate.

Potrivit art. 124 alin. 3 Cod penal Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa poate menţine măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăşi maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenţie.

Este adevărat că în prezenta cauză inculpatul, deşi este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, nu se mai află în perioada internării şi am putea aprecia că nu sunt aplicabile aceste dispoziţii legale.

Totuşi, faptul că judecarea acestei cauze a depăşit cu mult perioada în care inculpatul s-a aflat în executarea măsurii educative privative de libertate nu-i poate fi imputat acestuia şi nici nu se poate converti într-o sancţionare mai drastică. A soluţiona cauza în modalitatea propusă de  Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi (prin aplicarea unei măsuri educative pentru fiecare infracţiunea în parte) ar însemna ca acestui inculpat să-i fie aplicat un tratament sancţionator mult mai aspru pentru simplul fapt că o infracţiune concurentă ajunge, fără culpa sa, să fie judecată mult mai târziu. 

Este unanim acceptat în literatura de specialitate şi a fost reiterat în cuprinsul deciziei nr. 2/2016 pronunţate de ÎCCJ principiul general acceptat în materia sancţionării concursului de infracţiuni potrivit căruia în situaţia în care infracţiunile concurente nu sunt judecate împreună, inculpatului nu i se poate crea o situaţie mai grea decât în ipoteza în care infracţiunile ar fi fost judecate în cadrul aceluiaşi proces. Judecarea separată, indiferent de motivele care au condus la ea, nu poate fi imputată inculpatului şi nu îi poate agrava situaţia. De aceea, soluţia la care se ajunge în caz de judecare separată trebuie să fie similară celei pronunţate în situaţia firească, în care toate infracţiunile ar fi fost judecate împreună.

În altă ordine de idei, Curtea observă că, potrivit art. 129 alin. 1 Cod penal, în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condiţiile art. 114 Cod penal, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74 Cod penal, fără a se distinge dacă infracțiunile care alcătuiesc concursul au fost judecate împreună sau separat.

Raportat la considerentele mai sus expuse, Curtea conchide că instanţa învestită cu judecarea unei cauze privind pe un inculpat minor față de care anterior, printr-o hotărâre rămasă definitivă, s-a luat măsura internării într-un centru educativ, poate menţine măsura anterior aplicată, prelungind durata acesteia, indiferent dacă măsura respectivă a fost deja executată la momentul judecării cauzei sau inculpatul minor se află încă în executarea măsurii respective, iar din noua măsură educativă stabilită trebuie să se deducă perioada deja executată de inculpatul minor în baza primei hotărâri judecătorești.

Prin urmare, Curtea consideră că instanța de fond a soluționat în mod judicios situația antecedentelor penale ale inculpatului minor ... și că nu se impune reformarea sentinței penale apelate prin prisma acestui motiv de apel.

II. Cât priveşte cuantumul pedepselor aplicate inculpaţilor - Curtea apreciază că acestea au fost just individualizate în raport cu criteriile prevăzute de art. 74 din Codul penal, instanţa ţinând seama de circumstanțele personale ale inculpaţilor, dar și circumstanțele reale ale săvârșirii faptei, apreciindu-se că reinserţia socială se poate realiza doar prin aplicarea unor pedepse cu închisoarea.

În mod corect prima instanţă a avut în vedere perseverenţa infracţională a inculpatului ... care, în ciuda vârstei, a fost condamnat pentru multiple infracţiuni şi nu a înţeles să-şi corijeze comportamentul în sensul respectării normelor de convieţuire socială.

De asemenea, s-a avut în vedere caracterul repetat al faptelor, modul conjugat în care au acţionat inculpaţii, valoarea prejudiciului cauzat, conduita acestora pe parcursul procesului penal (poziţia oscilantă, neprezentarea în faţa instanţei de judecată, încercarea de tergiversare a soluţionării cauzei).

Prin urmare, nu se impune reducerea pedepselor la limita minimă prevăzută de textul de lege şi cu atât mai mult, sub această limită, ca urmare a reţinerii în favoarea inculpaţilor a dispoziţiilor art. 76 alin. 1 Cod penal. În acest sens, se constată că la dosarul cauzei nu există împrejurări cărora instanţa să le atribuie caracterul unor circumstanţe atenuante.

Fermitatea cu care o pedeapsă este aplicată şi pusă în executare, intensitatea şi generalitatea dezaprobării morale a faptei şi făptuitorului, condiţionează caracterul preventiv al pedepsei care, totdeauna, prin mărimea privaţiunii, trebuie să reflecte gravitatea infracţiunii şi gradul de vinovăţie a făptuitorului.

Numai o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să asigure atât exemplaritatea cât şi finalitatea acesteia, prevenţia specială şi generală.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor aplicate, Curtea constată că:

- pedeapsa rezultantă ce urmează a fi aplicată inculpatului ... nu poate fi executată decât efectiv – atât prin prisma perseverenţei infracţionale a acestuia, cât şi a cuantumului pedepsei;

- în ceea ce-l priveşte pe inculpatul ..., executarea efectivă a pedepsei aplicate în prezenta cauză pare disproporţionată raportat la pericolul social al faptelor imputate, la împrejurările concrete ale săvârşirii acestora, dar şi la persoana inculpatului. Astfel, faptele au fost săvârşite în urmă cu mai mult de cinci ani, iar ulterior, inculpatul nu a mai recidivat în comportamentul infracţional. 

Cât priveşte aspectele de ordin personal, Curtea observă că inculpatul este o persoană tânără, şi-a întemeiat o familie, are doi copii minori iar în faza de urmărire penală a recunoscut şi regretat fapta comisă. Mai mult, a încheiat un acord de mediere cu una dintre persoanele vătămate, acoperind valoarea prejudiciului material cauzat.

Apreciem aşadar că scopul pedepsei poate fi atins şi prin suspendarea sub supraveghere a executării acesteia, în condiţiile art. 91 Cod penal, fiind întrunite cumulativ condiţiile legale întrucât pedeapsa stabilită este mai mică de 3 ani închisoare, iar inculpatul nu a mai fost condamnat anterior. Mai mult, acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar în raport de persoana sa, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile de îndreptare, Curtea apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Pentru toate considerentele expuse, nefiind constatate alte motive de nelegalitate sau netemeinicie a sentinţei apelate, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, va admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi şi de inculpatul ... împotriva sentinţei penale nr. 1050/28.06.2019 a Judecătoriei Galaţi pe care o va desfiinţa în parte şi, în rejudecare:

1.Cu privire la inculpatul ...:

Va constata că faptele săvârşite de inculpatul ... ce fac obiectul prezentei cauze se află în concurs real cu:

- faptele pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați, definitivă la data de 07.02.2017 prin neapelare;

- faptele săvârșite de inculpatul ... la data de 07.03.2015, 19.05.2015 și 25.10.2016 pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare.

Va constata că fapta săvârșită la data de 23.06.2017 pentru care inculpatul ... a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare se află în stare de recidivă postcondamnatorie față de pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați (fiind îndeplinite condițiile recidivei față de fiecare pedeapsă în parte din cele supuse contopirii).

Va decontopi:

- pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare, în pedepsele componente, cu înlăturarea sporului;

- pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați în cele două pedepse componente, cu înlăturarea sporului de 6 luni închisoare.

Va menţine anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicate prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați, definitivă la data de 07.02.2017 prin neapelare, dispusă în temeiul art. 97 alin. 1 Cod penal prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare.

În temeiul art. 40 alin. 1 Cod penal, în referire la art. 38 alin. 1 – 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, va contopi:

- cele trei pedepse de câte 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate în prezenta cauză;

- cele trei pedepse de câte 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare pentru faptele săvârșite la datele de 07.03.2015, 19.05.2015 și 25.10.2016;

- cele două pedepse de câte 1 an şi 6 luni închisoare, aplicate prin sentința penală nr. 34/10.01.2017 a Judecătoriei Galați, definitivă la data de 07.02.2017 prin neapelare;

urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu o treime din totalul celorlalte pedepse (3 ani şi 2 luni închisoare) – rezultând o pedeapsă de 5 ani şi 8 luni închisoare (R1).

În temeiul art. 43 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa rezultantă astfel aplicată, va adăuga pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 179/03.04.2018 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 03.05.2018 prin neapelare pentru fapta săvârșită la data de 23.06.2017, inculpatul urmând a executa noua rezultantă  - 6 ani şi 2 luni închisoare (R2).

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) Cod procedură penală și art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa rezultantă stabilită reținerea de 24 de ore din data de 04.02.2015 și durata executată de la 06.03.2018 la zi.

Urmează a fi anulat mandatul de executare nr. 224/2018 din 05.03.2018 emis în baza sentinţei penale nr. 179/2018 a Tribunalului Galaţi şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare, în baza prezentei decizii.

2.Cu privire la inculpatul ...:

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani aplicată în cauză.

În temeiul art.  396 alin. 6 Cod procedură penală, în referire la art. 16 alin. 1 lit. g) Cod procedură penală, va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. (1) - 229 alin. (1) lit. d) din Cod Penal şi alin. 2 lit. d) din Cod Penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) din Cod Penal (fapta din 20.09.2014 în dauna persoanei vătămate ...) ca urmare a încheierii unui acord de mediere.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 3 luni închisoare aplicate inculpatului ... pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzute de art. 228 alin. 1 - 229 alin. 1 lit. d) şi alin. 2 lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) Cod penal (faptă din 07-10.06.2014, persoană vătămată ...) pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul ... va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune ..., la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul ... va respecta următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

  În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, se va impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii din localitatea ..., judeţul ... (în cadrul Bibliotecii Judeţene „...” sau D.G.A.S.P.C.) pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 91 alineat 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal.

Va înlătura dispoziţia de obligare a inculpatului ..., în solidar cu inculpatul ..., la plata sumei de 9.000 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă ...

3. Cu privire la inculpatul ...:

În temeiul art. 127 Cod penal, rap la art. 72 Cod penal, va deduce din măsura educativă aplicată inculpatului ... perioada executată de la 27.04.2017 la 28.11.2017.

În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, va fi respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul ... împotriva sentinţei penale nr. 1050/28.06.2019 a Judecătoriei Galaţi.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii.

În temeiul art. 272 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei, către Baroul Galaţi.

În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală va fi obligat inculpatul ... la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel.

În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat, vor rămâne în sarcina acestuia.