Procedură simplificată cu inculpaţi minori, respinsă. Lipsa încuviinţării pledoariei de vinovăţie şi a opţiunii pentru procedura abreviată de reprezentantul legal

Decizie 124/A din 06.02.2020


Procedură simplificată cu inculpaţi minori, respinsă. Lipsa încuviinţării pledoariei de vinovăţie şi a opţiunii pentru procedura abreviată de reprezentantul legal

Legea nr. 135/2010  privind Codul de procedură penală: art. 375 alin. (12) raportat la art. 504

Din declarațiile inculpaților minori  rezultă că aceștia, doar în prezența apărătorului desemnat din oficiu, au recunoscut în totalitate acuzațiile aduse și au solicitat ca judecarea cauzei să se facă doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Dispoziţiile  art. 375 alin. (11) C. pr. pen., prevăd că, în cazul inculpatului minor, pentru admiterea procedurii simplificate de recunoaștere a învinuirii este necesară și încuviințarea reprezentantului legal al minorului.

În speţă,  constatându-se  lipsa încuviințării reprezentanților legali ai celor doi minori, prima instanță, prin încheiere, a respins cererile de judecare a acestora potrivit procedurii simplificate.

Consecinţa respingerii cererii de judecată în baza procedurii abreviate prevăzută de art. 375  alin. (12) C. pr. pen. este faptul că inculpatului nu poate beneficia de efectul de drept substanţial constând în reducerea limitelor speciale ale pedepsei sau măsurii educative prin aplicarea dispozițiilor art. 396 alin. (10) C. pr. pen. şi nici efectul procedural constând în reducerea duratei procesului.

 (Secţia penală, Decizia penală nr. 124/A din 6 februarie 2020,

rezumată de judecător Monica Badescu)

Prin rechizitoriul  nr. […]/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara au fost trimişi în judecată, inculpaţii  A..., pentru săvârşirea infracțiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 - art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a) și d) C. pen.; B..., pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, prevăzută  de art. 233 – art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen. cu aplicarea art. 113 alin. (3) C. pen. și art. 77 lit. a) C. pen. şi C..., pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 - art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen.  cu aplicarea. art. 113 alin. (3) C. pen. și art. 77 lit. a) C. pen.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că în data de 26.11.2018,  în jurul orelor 23:00, după o înțelegere prealabilă, inculpatul A..., împreună cu inculpații minori B... și C..., au agresat-o fizic pe persoana vătămată D..., după care i-au sustras telefonul mobil Samsung S6 din buzunar.

Din sesizarea persoanei vătămate D..., rezultă că în 26.11.2018, în timp ce aceasta se deplasa pe Calea Sever Bocu din Timișoara, a fost abordată de către trei indivizi, agresată fizic cu pumnii și picioarele, iar ulterior unul dintre aceștia i-a sustras telefonul mobil din buzunarul pantalonilor.

În urma audierii persoanei vătămate D... aceasta a declarat faptul că în urmă cu o săptămână a vrut să-și vândă telefonul mobil unui anume E... și fratelui său F..., însă nu s-au înțeles.

[...]

În baza investigațiilor efectuate în dosar s-a stabilit faptul că cel de-al treilea autor al infracțiunii este inculpatul C..., în vârstă de 16 ani, din Timișoara, acesta din urmă lovind victima cu piciorul în zona capului.

[...]

Prin Sentinţa Penală nr. 3603/13.11.2019 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosar nr. […]/325/2019,  în baza art. 233-234 alin. (1) lit. d) C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. a) şi d) C. pen., raportat art. 396 alin. (10) C. pr. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului A..., la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată; în baza art. 91 C. pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen; în temeiul art. 67 C. pen., raportat la art. 233-234 C. pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), n) şi o) C. pen. – constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a comunica cu victima-persoană vătămată D… sau cu membrii de familie ai acesteia ori de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale –  pe o durată de 4 ani, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen.; [...]

În baza art. 114 alin. (1)  raportat  la art. 120 şi art. 128 C. pen., cu referire la art. 233-234 alin. (1) lit. d) C. pen. cu aplicarea art. 113 alin. (3) C. pen. şi art. 77 lit. a) C. pen., raportat la art. 396 alin. (10) C. pr. pen., s-a dispus condamnarea inculpatului B… la  măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 6 (şase) luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată; [...]

În baza art. 114 alin. (1)  raportat  la art. 120 şi art. 128 C. pen , cu referire la art. 233-234 alin. (1) lit. d) C. pen. cu aplicarea art. 113 alin. (3) C. pen. şi art. 77 lit. a) C. pen., raportat art. 396 alin. (10) C. pr. pen., s-a aplicat inculpatului C..., măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 6 (şase) luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată; [....]

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă analizând şi coroborând ansamblul probatoriu administrat atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti şi ţinând cont de declarațiile totale de recunoaştere a vinovăţiei date de inculpaţi, declaraţii care se coroborează cu probele administrate, a reţinut că faptele deduse judecăţii în sarcina acestora au fost dovedite dincolo de orice dubiu rezonabil, fiind incidente dispoziţiile art. 396 alin. (1) – (4) şi 10 C. pr. pen.

A reţinut în drept, că fapta inculpatului A..., în vârstă de 20 ani, care, pe timp de noapte, în data de 26.11.2018, în jurul orele 23:00, după o înțelegere prealabilă, împreună cu inculpații minori B… și C..., a agresat-o fizic pe persoana vătămată D..., ulterior deposedând-o de un telefon mobil Samsung S6 pe care îl avea în buzunar, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută  de art. 233 - art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a) și d) C. pen.; că fapta inculpatului B..., în vârstă de 16 ani, care, pe timp de noapte, în data de 26.11.2018, în jurul orele 23:00, după o înțelegere prealabilă, împreună cu inculpații A... și C..., a agresat-o fizic pe persoana vătămată D..., ulterior deposedând-o de un telefon mobil Samsung S6 pe care îl avea în buzunar, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 - art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen. cu aplicarea art. 113 alin. (3) C. pen. și art. 77 lit. a) C. pen.; că fapta inculpatului C..., în vârstă de 16 ani, care, pe timp de noapte, în data de 26.11.2018, în jurul orele 23:00, după o înțelegere prealabilă, împreună cu inculpații A... și B..., a agresat-o fizic pe persoana vătămată D..., ulterior deposedând-o de un telefon mobil Samsung S6 pe care îl avea în buzunar, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233 - art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen. cu aplicarea art. 113 alin. (3) C. pen. și art. 77 lit. a) C. pen.

Prima instanţă la individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpaţilor, a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Totodată instanţa de fond a avut în vedere şi dispoziţiile  art. 396 alin. (10) C. pr. pen. şi a redus limitele de pedeapsă cu o treime ţinând cont de această poziţie procesuală la stabilirea caracterului privativ sau neprivativ al măsurii educative care urmează să fie stabilită în sarcina inculpaţilor minori.

Astfel, deşi periculozitatea abstractă a infracţiunii de tâlhărie săvârşită de inculpaţi este relativ ridicată, raportat la împrejurările de comitere, la vârsta (inculpatul A... a împlinit vârsta majoratului de foarte puţin timp, conştientizarea consecinţelor şi urmărilor faptelor este încă în proces de definitivare), educaţia şi atitudinea acestora după săvârşirea faptei, lipsa unor urmări grave, ţinând cont totodată de lipsa antecedentelor penale, prima instanţă a reţinut că nu este proporţională condamnarea inculpatului major la executarea unei pedepse în regim de detenţie sau internarea într-un centru de reeducare, supravegherea comportamentului acestora fiind suficientă pentru ca aceştia să conştientizeze urmările faptelor antisociale şi să asigure reabilitarea acestora, pentru a evita ca aceştia să recidiveze.

S-a constatat că mobilul săvârşirii faptei a fost determinat mai degrabă de o dorinţă de răzbunare împotriva persoanei vătămate, cu care inculpatul B... a avut un conflict anterior şi astfel săvârşirea infracţiunii pare a fi o situaţie excepţională şi nu un început de comportament infracţional continuat.

Ca atare, în ceea ce priveşte individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine că se impune condamnarea acestora la o pedeapsă cu închisoarea, a cărei executare să fie suspendată sub supraveghere.

În privinţa inculpaţilor minori, instanţa reţine că nu se impune internarea acestora într-un centru de reeducare şi că aplicarea măsurii educative neprivative a asistării zilnice este proporţională şi suficientă pentru a asigura că poate fi atins scopul-preventiv educativ al măsurilor ce se dispun cu privire la minorii care săvârşesc infracţiuni.

*

Împotriva sentinţei penale nr. 3603 din 13.11.2019, pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. […]/325/2019, a formulat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, acesta fiind înregistrat pe rolul Curţii de Apel Timişoara la data de 30.12.2019 sub nr. […]/325/2019.

Prin memoriul depus la dosar Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara apreciază că sentinţa penală nr. 3603/13.11.2019 pronunţată de Judecătoria Timişoara este nelegală având în vedere următoarele motive: primul motiv este aspectul reţinerii dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C. pr. pen. în cazul inculpaţilor minori B… şi C..., deşi declaraţiile acestora privind judecarea cauzei în procedura simplificată nu au fost încuviinţate de reprezentanţii legali, cererile fiind respinse; al doilea motiv este acela că dispozitivul hotărârii nu cuprinde menţiunea că persoana vătămată poate solicita emiterea unui ordin european de protecţie în condiţiile legii, deşi instanţa i-a interzis inculpatului major A... drepturile prevăzute de art. 66 lit. a), b), n), o) C. pen., iar această menţiune era obligatorie potrivit art. 404 alin. (61) CC: pr. pen.; un ultim motiv este acela că, deşi prima instanţa i-a interzis inculpatului major A... şi drepturile prevăzute de art. 66 lit. n), o) C. pen., respectiv dreptul de a comunica cu victima-persoană vătămată D… sau cu membrii de familie ai acesteia ori de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale - pe o durată de 4 ani, conform art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen., nu a individualizat în concret conţinutul acestor pedepse complementare.

Analizând sentința penală atacată prin prisma motivelor invocate, dar și sub toate aspectele de fapt și de drept, conform art. 417 alin. (2) C. pr. pen., Curtea apreciază că apelul declarat este fondat.

[...]

Cu referire la apelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, Curtea constată că acesta este fondat, sentința penală atacată fiind nelegală sub toate cele trei aspecte învederate de procuror prin motivele de apel.

Cu referire la reținerea în mod nelegal de către prima instanță a dispozițiilor art. 396 alin. (10) C. pr. pen. în ceea ce-i privește pe inculpații minori B… și C....

Din declarațiile inculpaților minori (filele 47 și 48 dosarul primei instanțe) rezultă că aceștia, doar în prezența apărătorului desemnat din oficiu, au recunoscut în totalitate acuzațiile aduse și au solicitat ca judecarea cauzei să se facă doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Potrivit art. 375 alin. (11) C. pr. pen., dacă inculpatul este minor, pentru admiterea procedurii în cazul recunoașterii învinuirii este necesară și încuviințarea reprezentantului legal al minorului. Constatând lipsa încuviințării reprezentanților legali ai celor doi minori, în mod legal prima instanță, prin încheierea din data de 16.10.2019 a respins cererile de judecare a acestora potrivit procedurii simplificate. Cu toate acestea, cu ocazia pronunțării soluției față de cei doi minori, prima instanță a menționat, în mod nelegal, și dispozițiilor art. 396 alin. (10) C. pr. pen.

[...]

Față de considerentele expuse anterior, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C. pr. pen. a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara împotriva sentinţei penale nr. 3603/13.11.2019 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. […]/325/2019.

A desfiinţat sentinţa penală apelată şi rejudecând:

A înlăturat aplicarea dispoziţiilor art. 396 alin. (10) C. pr. pen. în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii B… şi C....

[...]