Codul administrativ aprobat prin oug nr. 57/2019. Validare mandat consilier județean. Prevederi aplicabile

Hotărâre 478 din 20.10.2020


Cuprins pe materii: Codul Administrativ

Index alfabetic: Validare mandat consilier judeţean

Temei de drept: art. 172, art. 114 din OUG nr. 57/2019

Prevederile de ordin procedural din art. 114 al Codului administrativ sunt incidente și în cazul validării consilierilor județeni, astfel cum stabilește art. 172 („Constituirea consiliului judeţean”) din Codul administrativ.