Apel penal. Prescripţia răspunderii penale. Delapidare

Hotărâre 597 din 18.08.2020


Cuprins pe materii: Drept penal. Partea generală. Partea specială

Indice alfabetic: Drept penal

Temei de drept: Decizia nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale, art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal, art. 153 Cod penal şi art. 154 alin. 1 lit. d) şi alin. 2 Cod penal

Dispoziţiile constituţionale – art. 147 alin. 4 din Constituţie – nu se opun aplicării Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale raporturilor penale şi procesual-penale aflate în curs pe rolul organelor judiciare. A da o altă interpretare acestor dispoziţii înseamnă a lipsi de efecte o serie de decizii ale Curţii Constituţionale care statuează asupra unor instituţii pe de o parte având o natură mixtă, de drept penal şi de drept procesual penal, iar pe de altă parte incidente în cadrul unor procese penale aflate încă pe rol, nedefinitiv rezolvate.

Curtea Constituțională a statuat că termenul de prescripție are valenţe constituţionale în măsura în care ultraactivează aplicându-se faptelor comise sub imperiul său şi care, în acord cu principiul securității juridice, nu au fost judecate definitiv până la apariţia legii noi. Totodată, termenul de prescripţie specială prevăzut de legea nouă este constituțional în măsura în care se aplică numai faptelor săvârşite sub imperiul noii soluţii legislative.