Pretenții - contravaloare drept de compensaţie conform Regulamentului nr 261/2004 cee ca urmare a refuzului la îmbarcare – nedovedirea refuzului de îmbarcare

Hotărâre 2666 din 28.05.2020


INSTANŢA,

Prin cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată reclamantul A solicitat în contradictoriu cu pârâta B ca prin hotărârea ce se va pronunţa de instanţa de judecată să fie obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 400 euro (1866,96 lei echivalent în lei la cursul oficial al BNR din data plăţii reprezentând contravaloare drept de compensaţie conform Regulamentului nr 261/2004 CEE ca urmare a refuzului la îmbarcare, obligarea pârâtei la plata dobânzii legale de 39,90 lei calculată de la data de 02.09.2018 până la data introducerii acţiunii şi în continuare până la data plăţii efective a întregii compensaţii, obligarea pârâtei la plata sumei de 28,4 lei  (echivalent a 6,08 euro) reprezentând taxe poştale şi suma de 170 lei (echivalent a 36,42 euro) cost traduceri.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat în esenţă faptul că a achiziţionat un bilet de avion de la pârâtă cu zborul ce urma să fie operat pe ruta Bucureşti Otopeni- Dusseldorf, decolarea zborului ... din 02.09.2018 era programată la ora 15,25, dar că pe aeroport a fost anunţat de echipajul pârâtului că i s refuză îmbarcarea pe motiv că nu mai sunt locuri disponibile, deşi reclamantul avea o rezervare valabilă.

A arătat reclamantul că i sa oferit de compania aeriana un alt zbor în ziua următoare, pe care l-a acceptat.

A mai arătat că a solicitat în scris companiei plata despăgubirilor (compensaţiilor), dar aceasta în mod nejustificat nu a formulat un răspuns în această privinţă.

În drept, a invocat art. 4 şi 7 alin 1 lit b din Regulamentul 261/2004, art. 1489, 1955, 1959 alin 1 şi 2 C.civ., C.pr.civ., OUG nr. 80/2013.

În susţinerea cererii de chemare în judecată, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi a depus înscrisuri (f. 3-7).

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din 21.05.2020 C a formulat cerere de introducere în cauză în raport de art. 36 şi 38 C.pr.civ. în calitate de succesor cu titlu particular al reclamantului A şi cerere de modificare a temeiului de drept al cererii din pretenţii în cerere de valoare redusă conform art. 1026 şi 1027 C.pr.civ.

Analizând înscrisurile administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.08.2018 reclamantul A a achiziţionat un bilet de avion de la compania B pentru ruta Bucureşti (Henri Coandă)- Dusseldorf (International Airport) pentru data de 02.09.2018, cu ora de plecare 15,25 şi de sosire la Dusseldorf 17,00, nr zborului  ... (f. 5) şi un bilet de avion pentru 14.09.2018, cu plecare în 14.09.2018 ora 13,30 din Dusseldorf International Airport şi sosire în 14.09.2019 ora 14,35 Munich Munich International. Codul de rezervare conform comunicării agenţiei era OMJ7UE.

La data de 02.09.2018 ora 16,21 reclamantul A primeşte prin intermediul corespondenţei electronice de la D o corespondenţă legată de detaliile unei rezervări cu plecare din 03.09.2018 din Bucureşti spre Viena  la ora 06,40 cu zborul ... operat de E şi sosire la Viena la 07,25, urmat de zborul ... cu plecare din Viena la ora 09,30 şi sosire la Dusseldorf la 11, zbor operat de B. Din înscrisul de la fila 77 rezultă că e-mailul vizează detaliile rezervare, codurile rezervării fiind OMJ7UE D şi YGHMPN B.

Conform art. 4 alin 1 şi 3 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (care este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în fiecare stat membru, conform art. 288 TFUE), în cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, atunci mai întâi trebuie să facă un apel la voluntari dispuși să renunțe la rezervările lor în schimbul unor indemnizații acordate în condițiile care urmează a fi convenite între pasagerul respectiv și operatorul de transport aerian, în cazul în care pasagerilor li se refuză îmbarcarea împotriva voinței lor, operatorul de transport aerian le acordă imediat despăgubiri în conformitate cu articolul 7 și le oferă asistență în conformitate cu articolele 8 și 9

Dispozițiile art. 7 alin. 1 lit. a din Regulament prevăd că pasagerii primesc o compensație în valoare de 400 euro pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1500 km şi pentru toate zborurile cuprinse între 1500 şi 3500 km, iar pentru stabilirea distanței se ia în considerare ultima destinație unde pasagerul urmează să sosească după ora prevăzută datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.

Din probele administrate rezulta ca numitul A  au deţinut o rezervare nr. OMJ7UE -f. 5, confirmată de pârâtă.

Însa, în speţă, deşi reclamantul a precizat  că i s-a refuzat îmbarcarea la data de 02.09.2018, nu a administrat nicio dovada din care să rezulte această împrejurare de fapt, deşi îi revenea sarcina probei, potrivit art. 249 C.p.c. Înscrisul de la fila 75-77 nu face proba cauzei pentru care nu a fost îmbarcat reclamantul A la data de 02.09.2018 în zborul ..., după cum e-mail-ul depus de reclamant din 02.09.2018 ora 16,21 emană de la D, alt subiect de drept decât B pârâta din prezenta cauză, nefiind susţinută afirmaţia reclamantului potrivit căreia „compania aeriana i-a oferit un alt zbor”, afirmaţie care, de altfel, este şi echivoc formulată de reclamant prin neindicarea companiei aeriene despre care afirmă că i-a oferit un alt zbor. Din înscrisul de la fila 75 rezultând o ofertă de contract din partea D, iar referirea în corespondenţa electronică la codul de rezervare OMJ7UE nu este de natură a proba refuzul de îmbarcare, referirea la codul de rezervare de către D fiind făcută, posibil, în condiţiile în care acestei rezervări îi era inclusă şi o ruta de deplasare pentru data de 14.09.2018 de la Dusseldorf la Munich operata de D.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că  în speţă nu sunt întrunite condiţiile pentru a fi acordate despăgubiri, instanţa urmând a respinge ca neîntemeiată cererea , inclusiv cu privire la solicitarea de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata, lipsind culpa procesuala a acesteia, în raport de  soluţia pronunţată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii A, având CNP ...., cu domiciliul procesual ales ....., C, cu sediul în ....., în contradictoriu cu pârâta B, cu sediul în ...., ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.05.2020.

PREŞEDINTEGREFIER