5.Cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Raportare la valoarea contractului a cărui anulare se solicită. Beneficiul realizat

Hotărâre 0 din 19.08.2021


Prin cererea de reexaminare a taxei de timbru formulata la data de 21.07.2021 în dosarul nr. 21438/299/2021/a1, petenţii MMG şi MM au arătat că formulează cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în dosarul nr. 21438/299/2021.

În motivare, petenții au arătat că taxa datorată este de 2505 lei, având în vedere că se solicită anularea unui contract de credit, împrumutul fiind în valoare de 70.000 lei. 

În drept, au fost invocate disp. art. 3 din OUG nr. 80/2013.

Potrivit art. 39 alin. 1 din OUG nr. 80/2013 ”împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru reclamantul poate cerere de reexaminare (...).”

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. 21438/299/2021, petenții au solicitat instanței să dispună anularea contractului de credit nr. 3202/30.05.2018 pentru lipsa capacităţii de a contracta conform art. 1179 şi 1180 Cod civil.

Prin rezoluția din data de 18.09.2021, instanța a comunicat petenților faptul că taxa de timbru datorată pentru primul capăt de cerere este de 3949,73 lei.

Împotriva modului de stabilire a taxei de timbru, petenții au formulat cerere de reexaminare, apreciind că valoarea antecontractului a cărui anulare se solicită este de 70000 lei.

Cererea privind anularea contractului de credit nr.3202/30.05.2018 este o acțiune evaluabilă în bani, iar conform art. 3 alin. 1 și 2 din OUG nr. 80/2013,se taxează potrivit alin. (1) și următoarele categorii de acțiuni: a) în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea părților în situația anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie acestor cereri.

Analizând cererea de chemare în judecată, instanța reține că aceasta conține un capăt principal de cerere (constatarea nulităţii contractului de credit) și un capăt accesoriu (repunerea în situația anterioară încheierii contractului).

Astfel cum rezultă din disp. art. 3 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, capătul al doilea de cerere nu se timbrează atunci când este accesoriu, aspect respectat de instanța învestită cu fondul cererii.

Cu privire la taxa de timbru datorată pentru anularea contractului de vânzare-cumpărare, instanța reține că valoarea la care se datorează taxa de timbru este valoarea totală a contractului de credit, adică debitul principal şi dobânda datorată, adică 142.236,71 lei, întrucât acesta este beneficiul realizat de  către reclamanţi în cazul anulării contractului de credit.

Pentru aceste motive, instanța reține că în mod costată că valoarea obiectului primului capăt de cerere este egală cu 142.263,71, iar raportat la disp. art. 3 alin. 1 lit. e) din OUG nr. 80/2013, petenții datorează pentru rezoluțiune o taxă de timbru de 3949,73 lei (2.105 lei + 1% din 142.236,71 lei – 50.000 lei).

Pentru toate aceste motive, instanța va înlătura susținerile petenților și va constata că taxa de timbru stabilită prin adresa din 18.06.2021 în dosarul nr. 21438/299/2021 a fost corect stabilită și se impune respingerea cererii de reexaminare ca neîntemeiată.