4.Cerere de conexare dosare execuţionale. Cheltuieli de executare.

Hotărâre 6339 din 01.07.2021


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.02.2021, reclamantul a solicitat conexarea dosarului de executare silită nr. 36/2014, aflat pe rolul BEJ IP, la dosarul de executare silită nr. 1333/2013,  aflat pe rolul BEJ CMB, ca urmare a faptului că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 654 alin. 1 Cod procedură civilă.

În susţinerea cererii a solicitat administrarea probei cu înscrisurile de la dosar.

Intimaţii nu au depus întâmpinare. 

Instanţa a dispus încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, inclusiv copii de pe cele două dosare de executare silită.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în raport cu debitorul HM a fost deschis dosarul de executare silită nr. 36/2014, aflat pe rolul BEJ IP şi dosarul de executare silită nr. 1333/2013,  aflat pe rolul BEJ CMB.

Potrivit art. 654 alin. 1 Cod procedură civilă:

„(1) Când, privitor la aceleaşi bunuri, se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătoreşti diferiţi, instanţa de executare în circumscripţia căreia a început prima executare, la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori, le va conexa, dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în acelaşi stadiu, de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea.” 

De asemenea, aşa cum rezultă din alin. 2 al aceluiaşi articol, în cazul în care dispune conexarea executărilor, instanţa, prin încheiere, se va pronunţa şi asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării şi va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul desemnat, iar, după conexare, procedura de executare va continua de la actul de urmărire cel mai înaintat.

Instanţa constată că dosarul de executare nr. 1333/2013, aflat pe rolul BEJ CMB este într-o fază mai avansată, având în vedere că în acest dosar s-au emis adresele de înfiinţare a popririi, din data de 28.01.2021. Totodată, cele două executări silite vizează acelaşi debitor şi privesc aceleaşi bunuri (veniturile realizate de către debitor).

În consecinţă, apreciind ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 654 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa va admite cererea de chemare în judecată şi va dispune conexarea dosarului de executare silită nr. 36/2014, aflat pe rolul BEJ IP la dosarul de executare nr. 1333/2013, aflat pe rolul BEJ CMB , urmând să se facă o singură executare de către BEJ CMB.

În temeiul art. 654 alin. 2 Cod procedură civilă instanţa va menţine cheltuielile de executare efectuate până în prezent în dosarele de executare conexate.