Furt calificat - Recidivă

Sentinţă penală 51 din 05.05.2021


Cod ECLI ECLI:RO:JDSAV:2020:001.000143

Dosar nr. YYY/297/2019

Operator de date cu caracter personal: 2942

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA XXXXXX

Şedinţa publică de la YY iunie 2020

Completul constituit din:

Preşedinte: XXXXXXXX XXXXXX

Grefier:  XXX-XXXXXXX XXXXXXX

SENTINŢA PENALĂ NR. xxx/2020

Parchetul de pe lângă Judecătoria XXXXXX – reprezentat prin procuror XXXXXXX XXXXXXX

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat XXXXXXXXX XXXXXXX, având ca obiect furtul calificat (art.229 NCP).

Dezbaterile asupra fondului s-au desfăşurat în şedinţa publică din data de 25.05.2020, când s-au pus concluzii la fond, fiind înregistrate cu mijloace tehnice audio, conform disp. art. 369 Cod pr.penală şi care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată şi când instanţa, văzând că pentru deliberare are nevoie de un timp mai îndelungat, a stabilit termen pentru pronunţare pentru data de astăzi 09 iunie 2020, când având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de astăzi, când,

INSTANŢA,

Asupra cauzei penale de faţă ,

Prin rechizitoriul din data de 10.04.2019, emis în dosarul nr. YY/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria XXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXX,  fiul lui XXXXX şi XXXXX, născut la data de YY.YY.YYYY în oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, domiciliat în satul Xxxxxxxxx, oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, posesor al C.I. seria XX nr. YYYYYY, eliberat la data de YY.04.2017 de S.P.C. XXXXXX, C.N.P.XXXXXXXXXXXX, cu antecedente penale (recidivist), necăsătorit, fară ocupaţie, studii gimnaziale, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b şi d din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei XXXXXX la data de 10.04.2019, sub nr. YYY/297/2019.

S-a reţinut că, în noaptea de 11/12.01.2017, împreună cu o persoană necunoscută, a pătruns prin efracţie în incinta magazinului S.C.  XXX XXX S.R.L din oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, de unde au sustras mai multe pachete cu ţigări, de diferite mărci, precum şi cartele telefonice reîncărcabile în valoare totală de 24.417,5 lei.

Procedura în camera preliminară

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei XXXXXX la data de 10.04.2019, iar la data de 16.04.2019 s-a comunicat rechizitoriul inculpatului, la adresa de domiciliu, aducându-i-se la cunoştinţă că dosarul se află în procedura de cameră preliminară, obiectul procedurii de Cameră Preliminară, faptul că are dreptul să-şi angajeze un avocat şi i s-a pus în vedere că în termen de 25 de zile poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, aspecte ce rezultă atât din rezoluţia judecătorului de cameră preliminară cât şi din dovada de comunicare a rechizitoriului (fila 5 ds.).

De asemenea, partea civilă a fost informată cu privire la procedura camerei preliminare prev. de art. 344 alin.2 Cod proc.penală şi posibilitatea de a formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală în termen de 25 de zile de la primirea comunicării.

În termenul stabilit, nu au fost formulate cereri şi excepţii şi nici din oficiu nu au fost invocate.

La termenul din 10.06.2019, stabilit în procedura de cameră preliminară, inculpatul a fost prezentat în stare de detenție, a menționat că se află în executarea unei pedepse cu închisoare la Penitenciarul Gherla, că nu a primit rechizitoriul ce i-a fost comunicat la domiciliu, doar citația pentru acest termen i-a fost comunicată de membrii familiei prin corespondență.  Ca urmare a susținerilor inculpatului, la termenul din 10.06.2019 i s-a comunicat copia rechizitoriului, i s-a adus la cunoțtință că are dreptul să-şi angajeze un avocat şi i s-a pus în vedere că în termen de 25 de zile poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. La același termen, dată fiind starea de deținere a inculpatului, s-a pus în discuție necesitatea desemnîării unui avocat din oficiu pentru inculpat. Inculpatul nu a formulat cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

La termenul de judecată din 12.08.2019 a fost pusă în discuţie legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi prin încheierea de camera de consiliu nr. 130 din data de 12.08.2019, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. YY/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria XXXXXX, privind pe inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ”furt calificat”, prev. şi ped. de art. 228 alin.1,  art. 229 alin. 1 lit. b şi d  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.1 Cod penal şi s-a dispus începerea judecăţii în cauza penală privind pe inculpatul sus menţionat.

Procedura în cursul judecăţii

 Persoana vătămată S.C. XXX XXX S.R.L, prin administrator XXXXXXXX XXXX, s-a constituit parte civilă  în cursul urmăririi penale cu suma de 24.417,50 lei reprezentând prejudiciul creat în urma săvârşirii infracţiunii, iar la termenul de judecată din 28.10.2019 a arătat că îşi menţine cererea de constituire parte civilă în cauză  şi întrucât nu a recuperat nimic din prejudiciu, solicită ca instanţa să aibă în vedere şi plata de dobânzi la suma cu care s-a constituit parte civilă.

La termenul de judecată din 28.10.2019, cu procedura legal îndeplinită, s-a adus la cunoştinţă inculpatului învinuirea ce i se aduce, precum şi dreptul de a nu face nicio declaraţie atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, dreptul de a pune întrebări martorilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când consideră că este necesar, drepturile prevăzute de art. 83 Cod procedură penală şi obligaţiile pe care le are inculpatul în procesul penal, conform art. 108 Cod procedură penală, în acest sens întocmindu-se proces-verbal.

Instanţa a adus la cunoştinţa inculpatului dispoziţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, faptul că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinute în sarcina sa, în acest caz urmând a beneficia de dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod pr.penală.

Inculpatul a arătat că are cunoştinţă de conţinutul actului de sesizare, dorește să dea declaraţie în fața instanței, mai ales că nu recunoaşte săvârşirea infracţiunii reţinută în sarcina sa.

Faţă de poziţia procesuală a inculpatului instanţa a dispus începerea cercetării judecătoreşti şi întrucât inculpatul a arătat că este de acord să dea declaraţie, instanţa a procedat la audierea acestuia, susţinerile fiindu-i consemnate în scris şi ataşate la dosar.

 Instanţa a dispus citarea martorilor din lucrări XXXX XXXXXXX, (f.30 ds.), XXXXXXX XXXXXX(f.31 ds.), XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ( f. 41 ds.), XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX(f.65 ds.), XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX(f.66ds.) şi XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX (f. 67 ds.)  şi a procedat la audierea acestora, susţinere lor fiind consemnate în procese-verbale ataşate la dosarul cauzei.

Pentru dovedirea pretențiilor civile, partea civilă a înțeles să administreze proba cu înscrisurile deăpuse la dosar în cursul urmăririi penale, respectiv foile de inventar (filele 48-55 d.u.p.).

Pentru dovedirea situației de fapt susținute  inculpatul nu a fost în măsură să propună alte probe, dar a precizat că în ziua de 11.01.2017 și-a petrecut timp cu numitul XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, precum şi probele administrate în cursul judecăţii, instanţa reţine ca fiind temeinic dovedită următoarea situaţie de fapt:

La data de 12.01.2017, lucrătorii din cadrul I.P.J XXXXXX – Poliția Orașului XXXXXX au fost sesizaţi prin plângere de către persoana vătămată XXXXXXXX XXXX, administrator al S.C.  XXX XXX S.R.L XXXXXX, despre faptul că în noaptea anterioară,  persoane necunoscute au pătruns prin efracţie în incinta magazinului alimentar (punct de lucru al societăţii) de pe str. ŞXXXXX nr. 1 din oraşul XXXXXX, de unde au sustras  mai multe cartele telefonice reîncărcabile şi mai multe pachete cu ţigări, de diverse mărci, în valoare totală de 24.417,50 lei.

Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului s-a stabilit că magazinul alimentar este situat la parterul blocului F1 de pe str. XXXXXX XXX XXXXnr. Y vis-a-vis de supermarketul Smart, la intersecţia cu str. YYYYYYYY. Pe latura dinspre str. XXXXXXXXXXXXX se află uşa de acces în magazin precum şi patru ferestre cu tâmplărie tip PVC şi geamuri tip termopan, dintre care a doua şi a patra fereastră au fost găsite în poziţia deschis.

În urma examinării spaţiului dintre trotuarul străzii XXXXXXXXXXXXX şi faţada spaţiului unde funcţionează magazinul, s-a constatat că acesta era acoperit cu un start de zăpadă cu o grosime variabilă între 10 şi 40 cm, fiind observate mai multe cărări cu urme de încălţăminte ce nu prezentau elemente de identificare,  care făceau legătura dintre trotuar şi cele două ferestre găsite deschise. Pe stratul de zăpadă, în direcţia aferentă ferestrei deschise ce corespunde magaziei de marfă, au fost găsite cinci pachete de ţigări mărcile Winston Nova Albastru, Winston Plus Expression, Marlboro Roşu, Marlboro Gold şi Viceroy asemănătoare cu cele comercializate, însă în urma tratării criminalistice nu au fost relevate urme care să intereseze cauza, fiind restituite personalului unităţii.

Procedându-se la examinarea si tratarea criminalistică a ferestrelor s-a constatat că autorii au deschis-o pe una dintre acestea cu un obiect dur care a lăsat urme de forţare de 14 mm pe tâmplărie, în timp ce alta a fost găsită în poziţia deschis şi nu prezenta astfel de urme.

În interiorul magazinului alimentar, pe pardoseala acoperită cu gresie, în dreptul ferestrei ce a fost forţată s-au relevat urme de încălţăminte cu un singur model antiderapant, în sensul de deplasare din exterior înspre tejgheaua magazinului, unde dintr-o vitrină au fost sustrase pachetele de ţigări, iar dintr-un sertar au fost sustrase cartelele telefonice reîncărcabile, precum şi suma de 50 lei. Acelaşi model de urme de încălţăminte a mai fost identificat pe pardoseala acoperită cu gresie, în spaţiul dintre tejghea şi rafturi.

Cu ocazia tratării criminalistice a spaţiilor de unde a fost reclamat furtul nu au

fost identificate alte urme care să intereseze cauza.

Fiind audiată martora XXXX XXXXXXX, gestionara magazinului, aceasta a declarat că în seara zilei de 11.01.2017, înainte de a închide unitatea, a asigurat şi verificat toate ferestrele încăperii, apoi a spălat pe jos cu mopul, după care în jurul orei 23:00 a închis şi a plecat la domiciliu. Ulterior, în dimineaţa de 12.01.2017, în jurul orei 05:00 a venit la serviciu, a deschis uşa de acces în magazin, iar după tejghea a văzut marfa răscolită, împrejurare în care a ieşit din unitate şi a observat că două ferestre sunt deschise, fapt pentru care l-a anunţat telefonic pe administratorul XXXXXXXX XXXX, apoi organele de poliţie.

În urma investigaţiilor efectuate a fost identificată o cameră de monitorizare video (camera nr. 9) aparţinând Primăriei XXXXXX, montată în intersecţia dintre str. XXXXXXXXXXXXX cu str. XXXXXX XXX XXXXşi procedând la vizionarea imaginilor din noaptea de 11/12.01.2017, la ora 00:12:04 sunt surprinse două persoane ce vin pe jos dinspre aleea din faţa farmaciei  Salvia, aflată vis-a-vis de magazinul S.C. XXX XXXS.R.L, apoi la ora 00:12:14 cele două persoane traversează strada XXXXXXXXXXXXX prin dreptul barului I.I. XXXX XXXX.

La ora 00:12.41 cele două persoane, ce par a fi de sex masculin, se deplasează pe trotuarul drept al str. XXXXXXXXXXXXX dinspre barul II. XXXX XXXX către intersecţia cu str. XXXXXX XXX XXX.

La ora 00.12:46 cele două persoane se despart, respectiv una se deplasează către imobilul unde se află ferestrele magazinului S.C.  XXX XXX S.R.L ieşind din raza de acţiune a camerei şi cealaltă îşi continuă deplasarea pe trotuar îndreptându-se către uşa de acces în magazinul S.C. XXX XXXS.R.L, unde iese din raza de acțiune a camerei.

La ora 00:13:08 persoana care a mers spre uşă revine pe trotuarul străzii, privind către imobil, iar la ora 00:13:18 se deplasează pe spaţiul dintre trotuar şi imobil, către ferestrele magazinului, ieşind din raza de acţiune a camerei de supraveghere.

La ora 00:15:24 cele două persoane revin pe trotuar îndepărtându-se de magazin mergând către barul II. XXXX XXXX,  ieşind din raza de acţiune a camerei de supraveghere.

Urmare a vizionării imaginilor s-a reţinut că persoana ce s-a îndreptat către uşa magazinului este mai scundă decât cealaltă, are o constituţie atletică, purta un hanorac de culoare neagră cu un imprimeu alb în zona pieptului, cu gluga trasă pe cap, pantaloni ce par a fi de culoare gri şi încălţăminte albă.

Cea de-a doua persoană este îmbrăcată cu geacă şi pantaloni de culoare neagră, are pe cap un fes şi poartă încălţăminte deschisă la culoare.

Cele două persoane sunt surprinse şi de cameră de monitorizare video cu nr. 7 a supermarketului Smart, în timp ce se apropie de magazin pe partea unde se afla ferestrele dinspre str. XXXXXXXXXXXXX, după care se îndepărtează, relevant fiind faptul că la ora 00:16:32 (00:31:16 pe înregistrare, ce este cu 17 min. înaintea timpului real) unul dintre autori se deplasează pe lângă peretele blocului către ferestrele magazinului, venind din parcarea din spatele imobilului.

La ora 00:33:06 (00:50:06 pe înregistrare) cea de-a doua persoană aleargă de pe trotuarul străzii XXXXXXXXXXXXX către ferestrele magazinului, apoi, la ora 00:34:39 ( 00:51:39 pe înregistrare) şi 00:34:45 (00:51:45 pe înregistrare) cei doi sunt surprinşi cum ies pe fereastra magazinului având în spate bagaje voluminoase, în care cel mai probabil se aflau bunurile sustrase, şi deplasându-se pe lângă peretele blocului înspre parcarea din spatele imobilului. În intervalul orar 00:36:11-00:41:00 (00:53:00-00:58:00 pe înregistrare) cei doi sunt surprinşi revenind de mai multe ori la ferestrele magazinului pe acelaşi traseu.

Din cauza imaginilor alb-negru, a rezoluţiei slabe şi a unghiului în care este montată camera de supraveghere nu a fost surprinsă întreaga activitatea infracţională şi nici traseul urmat după sustragerea bunurilor.

În cauză a fost identificat operatorul care a comercializat cartele telefonice reîncărcabile către SC XXX XXXSRL însă nu s-a putut stabili seriile acestora, date în baza cărora Orange România S.A ar putea identifica numerele de telefon și ulterior persoanerle care au fost beneficiare ale cartelelor reîncărcabile.

În timpul cercetărilor s-au obţinut date referitoare la numiţii XXXXXXXXX XXXXXXX şi XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, ambii din oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, care în seara de 11.01.2017, în jurul orei 21:10, au consumat băuturi alcoolice şi au provocat scandal la barul "Intim" din localitate, purtând articole de îmbrăcăminte asemănătoare cu cele pe care le purtau persoanele ce apar în înregistrările video, aşa cum reiese din declaraţiile lucrătorilor de poliţie şi jandarmerie, care au intervenit pentru aplanarea scandalului precum şi din procesele-verbale de constatare a contravenţiei aplicate celor doi.

În cauză a fost audiată martora Ungureanu Ana Maria, barman al unităţii S.C XXXXX XXXXS.R.L. (barul XXXX), care a descris îmbrăcămintea pe care o portau numiții XXXXXXXXX XXXXXXX şi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXatunci când s-au aflat în interiorul barului Intim, apoi vizionând înregistrările camerelor de supraveghere a confirmat că unul dintre cei doi este inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX, neavând niciun dubiu în acest sens.

Împrejurarea că unul dintre autori este inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX rezultă şi din declaraţiile martorilor XXXXXXX XXXXXXşi XXXXXXX Xxxxxx Xxxxxxxxxx, subofiţeri care au intervenit pentru aplanarea conflictului produs de  numiţii XXXXXXXXX XXXXXXX şi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXîn incinta barului Intim, în seara comiterii furtului.

La data de 12.01.2017 cei doi au fost invitaţi la sediul Poliţiei XXXXXX, unde s-au prezentat purtând aceleaşi articole de îmbrăcăminte pe care le-au avut şi în seara de 11.01.2017, fapt pentru care s-a dispus prelevarea impresiunilor papilare şi a fotografiilor de semnalmente ale acestora, precum şi ridicarea încălţămintei numitului XXXXXXXXX XXXXXXX, ce prezenta un model antiderapant asemănător cu cel identificat la faţa locului şi care se presupunea că aparţinea unuia dintre autori, cât timp urmele de încălțăminte au fost găsite în dreptul ferestrei ce a fost forțată și pe gresia dintre tejghea și rafturi. 

Prin ordonanţa din aceeaşi dată s-a dispus efectuarea unei constatări criminalistice traseologice prin care să se stabilească dacă urmele ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului au fost create de încălţămintea sport marca "Puma", de culoare albă, ridicată de la inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX.

Prin Raportul de constatare criminalistică nr. YYYYY din 16.01.2017, la punctul V. CONCLUZIE s-au stabilit următoarele:

Urmele de încălţăminte care au fost ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului,

de pe gresia din interiorul magazinului, în dreptul geamului forţat, au fost create

de perechea de încălţăminte ridicată de la numitul XXXXXXXXX XXXXXXX.

S-a mai stabilit că inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX deţine şi utilizează postul telefonic cu nr. XXXXXXXXX, iar suspectul XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX postul telefonic cu nr. XXXXXXXXX. La solicitarea organelor de urmărire penală, prin Încheierea nr. 1 din 17.01.2017, Judecătoria XXXXXX a încuviinţat obţinerea prin intermediul Biroului de Analiză a Informaţiilor XXXXXX din cadrul U.T.A.I. Suceava a listingurilor convorbirilor telefonice efectuate, localizarea acestora, traficul convorbirilor efectuate precum şi identificarea utilizatorilor apelaţi de pe posturile telefonice cu nr. XXXXXXXXX deţinut şi folosit de către suspectul XXXXXXXXX XXXXXXX şi nr. XXXXXXXXX deţinut şi folosit de suspectul XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.

În urma interpretării listingului s-a concluzionat că în noaptea comiterii furtului cei doi suspecţi au fost localizaţi pe raza oraşului XXXXXX, numitul XXXXXXXXX XXXXXXX nu a utilizat terminalul mobil, iar XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX a avut telefonul mobil închis.

Referitor la cele reclamate, fiind audiaţi în calitate de suspecţi, numiţii XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXşi XXXXXXXXX XXXXXXX au declarat că în ziua de 11.01.2017 au consumat împreună băuturi alcoolice în mai multe baruri de pe raza oraşului XXXXXX, iar seara, în jurul orei 22:00, au provocat scandal la barul "XXXXX",  de unde au fost daţi afară si au fost sancţionaţi contravenţional de către o patrulă de ordine şi siguranţă publică.

Au mai declarat că, după ce au părăsit barul, fiecare dintre ei a plecat la domiciliul său, susţinând că nu au nicio implicare în furtul comis din magazinul S.C. XXX XXXS.R.L.

Inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX a descris hainele purtate cu o zi în urmă, fiind cele arătate de martori, precum şi împrejurarea că ziua anterioară a purtat încălţămintea predată organelor judiciare, în vederea expertizării.

Cei doi suspecţi au fost de acord să fie testaţi cu aparatul poligraf cu privire la

activitatea desfăşurată în noaptea de 11/12.01.2018, însă ulterior au refuzat să se

prezinte în vederea susţinerii testării, iar în perioada următoare au părăsit localitatea.

Situaţia de fapt mai sus-menţionată este dovedită cu următoarele mijloace de probă: declaraţia reprezentantului persoanei vătămate, XXXXXXXX XXXX, fila 47; procesul-verbal de cercetare la faţa locului, planşă foto, filele 16-20, 21-45; declaraţiile martorilor: XXXX XXXXXXX, fila 68-69,  XXXXXXX XXXXXX, fila 71-72, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, fila 74-75,  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, fila 79-80,  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, fila 82; copii ale proceselor-verbale de constatare a contravenţiei seria JO nr. 1064146 și seria JO nr. 1064147, filele 76, 77; procesele-verbale de vizionare a înregistrărilor de la camerele de supraveghere şi planşele fotografice cuprinzând imagini preluate din înregistrările camerelor de supraveghere, filele 84, 85-88, 89-93,95, 96-104; ordonanţele prin care s-a dispus prelevare impresiunilor papilare şi efectuarea fotografiilor de semnalmente ale numiţilor XXXXXXXXX XXXXXXX şi XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, planşe fotografice, ordonanţă şi dovada de ridicare încălţăminte de la inc. XXXXXXXXX XXXXXXX, filele:106,107108,109110-114, 115-119; raportul de constatare criminalistică nr. 124610/16.01.2017, filele 123-130; procesul-verbal de interpretare listing convorbiri telefonice, filele 143-146; declaraţii de suspect ale numiților XXXXXXXXX XXXXXXX, filele 57-58 şi XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, filele 61-63.

De asemenea, la dosarul cauzei au fost ataşate următoarele  mijloace materiale de probă:

-colet/plic  nr. 1 ce conţine trei urme de încălţăminte ridicate cu folio transparent pe suport alb de pe pardoseala acoperită cu gresie din interiorul S.C. XXX XXXSRL XXXXXX, cu ocazia cercetării la faţa locului;

-  încălţămintea ridicată de la inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX, de tip sport, marca Puma, de culoare albă, mărimea 42, ambalată în Colet/plic de tip MAI nr. 2 cu sigiliu autocolant Poliţia Română, împreună cu fişa de custodie a probei;

- colet/plic nr. 3 ce conţine un D.V.D. cu imaginile surprinse de camere de supraveghere montate în zona magazinului S.C. XXX XXXS.R.L.

plic  sigilat prin semnătură ce conţine C.D. cu datele obţinute de la furnizori de comunicaţii electronice.

În cursul judecății, inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX și-a menținut declarația de nerecunoaștere a infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată dar, de această dată și-a schimbat aproape în totalitate declarația dată la organele de poliție, în sensul că a declarat că în ziua și seara de 11.01.2017 a fost îmbrăcat în pantalon tip blue jeans de culoare negru sau verde și a fost încălțat cu adidas de culoare negru, pretinzând că abia a doua zi când a fost invitat la organele de poliție s-a încălțat cu adidașii de culoare alb cu inscripția ”Puma” care i-au fost ridicați pentru examinare, deși în declarația dată organelor de poliție la data de 12.01.2017 a declarat că în seara anterioară a purtat cu aceleași haine și aceeațși încălțăminte pe care le purta și la momentul audierii și care erau: hanorac de culoare negru cu un model imprimat cu culoare alb pe piept, pantalon de trening gri deschis și adidas cu inscripția  ”Puma”. În legătură cu cele menționate în raportul de constatare științifică ca urmare a examinării încălțămintei tip ”Puma” ridicată de la el, raport din care rezultă că urmele ridicate de la locul săvârșirii infracțiun ii au fost produse de respectiva pereche de încălțăminte, inculpatul a susținut că există multe persoane care dețin o astfel de încălțăminte și oricarea dintre aceste persoane ar fi putut produce urmele.

Aceste susțineri ale inculpatului sunt infirmate de celelalte probe administrate în cauză, respectiv, de declarațiile martorilor XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXși  XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, care l-au întâlnit pe inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX în seara zilei de 11.01.2017, anterior săvârșirii infracțiunii, în incinta barului Intim și care au descris hainele cu care era îmbrăcat acesta.Chiar și martorul XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXîn declarația dată în fața instanței a arătat că nu își amintește cu ce era îmbrăcat inc. XXXXXXXXX XXXXXXX la data de 11.01.2017, dar a precizat că atunci când a fost audiat de organele de poliție, imediat după reclamanrea furtului, își amintea foarte bine și a menționat în acea declarație o descriere completă a hainelor și încălțămintei purtată de inculpat.

Aceste declarații se coroborează și cu cele declarate de inculpat la organele de poliție, în sensul că la data de 11.01.2017 a fost îmbrăcat cu ”...pantalon trening din bumbac de culoare deschisă, o pereche de pantofi sport ...de culoare albă cu inscripția PUMA și o haină neagră cu glugă”(fila 58 d.u.p.).

De asemenea, cei 3 martori anterior menționați au declarat că în urma vizionării imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere au recunoscut fără dubiu că una dintre persoane este  numitul XXXXXXXXX XXXXXXX, pe care toți cei 3 martori îl cunoșteau bine și de mult timp. Martorii XXXXXXX XXXXXXși XXXXXXX Xxxxxx – Xxxxxxxxxx au mai arătat că, în calitatea lor de polițist, respectiv, jandarm, au desfășurat multe acțiuni de supraveghere a inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXX, cunoscut în orașul XXXXXX ca o persoană  care provoca scandaluri pe fondul consumului de alcool, astfel că l-au reconoscut pe acesta, în înregistrările de la camerele de supraveghere, mai mult după statură, conformație și gesturi, dar și după hainele pe care le purta, martorul XXXXXXX Xxxxxx – Xxxxxxxxxx fiind chiar agentul constatator care l-a sancționat pe inc. XXXXXXXXX XXXXXXX în seara zilei de 11.01.2017 pentru scandalul provocat la barul Intim.

În concluciile raportului de constatare criminalistică nr. 124610 din 16.01.2017,  s-a stabilit că urmele de încălţăminte care au fost ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului,

de pe gresia din interiorul magazinului, în dreptul geamului forţat, au fost create

de perechea de încălţăminte ridicată de la numitul XXXXXXXXX XXXXXXX.

Pentru a se ajunge la această concluzie, în conținutul raportului de expertiză se arată în mod detaliat elementele de comparația care au fost examinate și din care a rezultat fără dubiu că încălțămintea ridicată de la inc. Xxxxxxxx xxxxxxxx a produs urmele ridicate de la fața locului, fiind improbabil ca vreo altă pereche de încălțăminte, aparținând altei persoane, să aibă caracteristici și asemănări individuale identice cu cea a inculpatului.

Având în vedere modalitatea în care se coroborează materialul probator reţinut în actul de sesizare, cu cele expuse anterior, instanţa apreciază că prezumţia de nevinovăţie de care se bucura inculpatul a fost răsturnată şi vinovăţia acestuia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, cu privire la infracţiunea reţinută în sarcina sa.

 În drept, fapta inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXX, revidivist postcondamnatoriu, care în noaptea de 11/12.01.2017, împreună cu o persoană necunoscută, a pătruns prin efracţie în incinta magazinului S.C XXX XXXS.R.L din oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, de unde au sustras mai multe pachete  cu ţigări, de diferite mărci, precum şi cartele telefonice reîncărcabile, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ”furt calificat”,  prev. de art. 228 alin 1 - art. 229 alin. 1 lit. b şi d din Codul Penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul Penal.

Pe latură obiectivă, elementul material al infracţiunii a fost realizat prin acţiunea inculpatului care a sustras  bunuri din incinta magazinului  aparţinând persoanei vătămate S.C XXX XXXS.R.L din oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX.

Între activitatea inculpatului şi prejudicierea patrimoniului persoanei vătămate există legătură de cauzalitate directă, aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză. 

Pe latură subiectivă, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, potrivit art.19 alin.1 lit. a Cod Penal, prin săvârşirea faptei acestra urmărind producerea rezultatului păgubitor asupra patrimoniului persoanei vătămate şi obţinerea pentru sine a unui avantaj material injust.

 Întrucât sunt îndeplinite condiţiile răspunderii penale a inculpatului, iar fapta acestuia constituie infracţiune, în temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) C.proc.pen., instanţa  îi va aplica acestuia o pedeapsă.

 La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Reţine instanţa că inculpatul nu are o ocupaţie, este cunoscut cu antecedente penale, aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar (f.28-29 ds.) fiind condamnat definitiv în mod repetat, pentru infracţiuni contra patrimoniului, beneficiind pentru unele dintre pedepsele aplicate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, în prezent aflându-se în executaea unei pedepse cu închisoarea. Din motivarea sentințelor penale prin care inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXX i s-au aplicat pedepse rezultă că inculpatul a săvțrșit și anterior același tip de infracțiuni, într-o modalitatea foarte asemănătoare de operare, instanța apreciind că săvârșirea de către inculpat a unei infracțiuni de aceeași natură ca și cele pentru care a fost deja condamnat, demonstrează că acesta nu a înţeles rolul pedepselor care i-au fost aplicate anterior, nu a apreciat încrederea care i s-a acordat de către societate în vederea reintegrării sociale şi a adoptării unui comportament în acord cu normele morale şi legale care guvernează societatea.

Punând, aşadar, în balanţă ansamblul tuturor circumstanţelor de natură a caracteriza fapta şi persoana inculpatului, instanţa apreciază că, pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat şi formarea unei atitudini corecte a acestuia faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, se impune aplicarea unei pedepsecu închisoare, cu executare în regim de detenție, aptă să răspundă scopului pedepsei penale și să îndeplinească rolul coercitiv şi educativ, dar în același timp și preventiv  în privinţa acestui gen de fapte antisociale.

Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 396 alin.1 şi 2 C.proc.pen. Instanța va condamna pe inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX,  fiul lui xxxxxx şi xxxxx, născut la data de 04.12.1992 în oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, C.N.P XXXXXXXXXXXX, domiciliat în satul Xxxxxxxxx, oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, posesor al C.I. seria XT nr. 785676, eliberat la data de 14.04.2017 de S.P.C. XXXXXX, recidivist, necăsătorit, fară ocupaţie, studii gimnaziale, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat”, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b şi d  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1Cod penal, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 65 alin. 1 Cod pen. instanţa va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.rap. la art. 67 alin. 1 Cod penal va  aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, sau după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

Instanţa va constata că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă este săvârşită la data de 11/12.01.2017, în condiţii de recidivă postcondamnatorie faţă de infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1142 din 19.05.2015 a Judecătoriei XXXXXX, în condiţii de pluralitate intermediară faţă de infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 13 din 22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX  şi în condiţii de concurs faţă de  infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1470 din 11.10.2016 a  Judecătoriei XXXXXX şi prin sentinţa penală nr. 628 din 16.05.2018 a  Judecătoriei XXXXXX.

Față de aceste constatări, în temeiul art. 96 alin. 4 Cod penal va  revoca beneficiul suspendării sub supraveghere a pedepsei de 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 1142 din 19.05.2015, pronunţată de Judecătoria XXXXXX în dosarul nr. 10161/193/2014, definitivă prin neapelare la data de 03.06.2015.

Va constata că prin sentinţa penală nr. 1470 din 11.10.2016, pronunţată de Judecătoria XXXXXX s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante aplicată prin sentinţa penală nr. 13 din 22.02.2016, pronunţată de Judecătoria XXXXXX şi menţine anularea dispusă.

Va constata că prin sentinţa penală nr. 628 din 16.05.2018, pronunţată de Judecătoria XXXXXX s-a dispus anularea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante aplicate prin sentinţa penală nr. 1470 din 11.10.2016, pronunţată de Judecătoria XXXXXX şi menţine anularea dispusă.

Va repune în individualitatea lor pedeapsa aplicată și pedepsele contopite prin Sentința penală  nr. 628 din 16.05.2018 a  Judecătoriei XXXXXX:

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 628 din  16.05.2018 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal; 

- pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1470 din 11.10.2016 a Judecătoriei XXXXXX,  pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 5 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală;

- pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin Sentința penală 13/22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală 13/22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârșirea  infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală 13/22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârșirea  infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin Sentința penală 13/22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal.

Va înlătura sporul  de 1 an 8 luni şi 20 de zile stabilit prin sentinţa penală 628 din 16.05.2018 a  Judecătoriei XXXXXX.

În temeiul art 43 alin. 2 Cod penal raportat la art. 38 alin. 1Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va contopi pedepsele sus menţionate cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, stabilind pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani închisoare, la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 2(doi) ani 6(şase) luni şi 20 (douăzeci) zile, rezultând pedeapsa de 5 (cinci) ani 6 (şase) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare.

În temeiul art 43 alin. 1 Cod penal  această pedeapsă se  va adauga la pedeapsa de 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1142 din 19.05.2015 a Judecătoriei XXXXXX, cu privire la care prin prezenta sentinţă s-a dispus revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere, în final, pedeapsa rezultantă fiind de 7(şapte) ani şi 20(douăzeci) zile închisoare.

Va constata că prin Sentința penală 1470/11.10.2016 a Judecătoriei XXXXXX persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

Va constata că prin Sentința penală 628/16.05.2018 a Judecătoriei XXXXXX persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, va aplica persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Având în vedere că inculpatul a fost reținut și arestat preventiv în cauzele penale în care au fost ăpronunțate sentințele penale prin care i-au fost aplicate pedepsele contopite prin preyenta sentință, instanța va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 ore la data de 20/21.03.2014 şi durata arestării preventive de la 17.04.2013 – 13.06.2013, precum şi perioada executată de la 23.11.2018 la zi (în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 991 din 23.11.2018 emis de Judecătoria XXXXXX).

Va dispune anularea mandatului de executare nr. 991 din 23.11.2018 emis în baza sentinţei penale nr. 628 din 16.05.2018 a Judecătoriei XXXXXX şi emiterea unui nou mandat conform dispoziţiilor prezentei sentinţe.

Cât priveşte acţiunea civilă formulată de către partea civilǎ S.C. XXX XXXSRL – prin reprezentant legal XXXXXXXX XXXX, instanţa reţine în fapt şi în drept urmǎtoarele:

În drept, instanţa reţine cǎ rǎspunderea civilǎ delictualǎ, ca o sancţiune specificǎ dreptului civil aplicabilǎ pentru sǎvârşirea unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, este angajatǎ numai prin întrunirea cumulativǎ a patru condiţii deduse din interpretarea art. 1349 şi 1357-1358 C.civ. Potrivit art. 1349 şi 1357-1358 C.civ., orice faptǎ a omului care cauzeazǎ altuia un prejudiciu obligǎ pe acela din a cǎrui greşealǎ s-a ocazionat a-l repara. Aşadar, exigenţele legale cer dovedirea unui prejudiciu, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicitǎ şi acest prejudiciu, precum şi existenţa vinovǎţiei celui care a cauzat prejudiciul, vinovǎţie care existǎ atât sub forma intenţiei, cât şi a culpei, neglijenţei sau a imprudenţei.

Instanţa reţine că, având în vedere că, în cauză, dovada existenţei unei fapte ilicite şi a vinovăţiei inculpatului a fost făcută, urmează să se stabilească în ce măsură s-a probat existenţa şi întinderea prejudiciului cauzat părţii civile, în lipsa acestuia neputându-se angaja răspunderea civilă delictuală, existenţa unui prejudiciu fiind condiţia sine qua non a rǎspunderii civile delictuale.

Existenţa faptei ilicite presupune în aceastǎ materie o referire atât la încǎlcarea legii cât şi la prejudicierea titularului unui drept subiectiv, lezat prin încǎlcarea legii.

Cu privire la daunele materiale solicitate de către partea civilă, instanţa reţine că sumele solicitate cu acest titlu, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de cǎtre inculpat şi nerestituite, au fost dovedite în totalitate prin probele administrate în prezenta cauză. Astfel, analizând atât dosarul de urmărire penală, cât şi dosarul instanței se reţine cǎ valoarea bunurilor sustrase este de 24.417,50 lei și este dovedită  prin înscrisurile depuse la dosar la filele 48-55 d.u.p., respectiv facturi și liste de inventariere din data de 10.01.2017.

Reprezentantul părţii civile XXXXXXXX XXXX, s-a constituit parte civilă  în cursul urmăririi penale cu suma de 24.417,50 lei reprezentând prejudiciul creat în urma săvârşirii infracţiunii, la termenul de judecată din 28.10.2019 a arătat că îşi menţine cererea de constituire parte civilă în cauză  şi întrucât nu a recuperat nimic din prejudiciu, solicită ca instanţa să aibă în vedere şi plata de dobânzi la suma cu care s-a constituit parte civilă.

Analizând probatoriul cauzei prin raportare la soluţia din latura penală si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, dând eficienţă şi principiului disponibilităţii,  instanţa constată că partea civilă  a suferit un prejudiciu material cert, actual şi încă neacoperit, constând in contravaloarea bunurilor sustrase.

În consecinţă, instanţa, în temeiul art. 397  alin. 1 Cod procedură penală va  admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă  S.C. XXX XXXSRL – prin reprezentant legal XXXXXXXX XXXX (CNP xxxxxxxxxxx) şi va obliga pe inculpat la plata sumei de 24.417,50 lei reprezentând despăgubiri civile, la care se va adăuga dobânda legală calculată de la data săvârşirii faptei (12.01.2017), până la data achitării integrale a debitului.

Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpat în sumă de 1495 lei (conform delegației nr. 99/2019 – avocat  Xxxxxxxxxx Xxxxxxa) va fi achitat către Baroul XXXXXX din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare la urmărirea penală).

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HO T Ă R Ă Ş T E :

În temeiul art. 396 alin.1 şi 2 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXX,  fiul lui xxxxx şi xxxxx, născut la data de 04.12.1992 în oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, C.N.P XXXXXXXXXXXX, domiciliat în satul Xxxxxxxxx, oraşul XXXXXX, jud. XXXXXX, posesor al C.I. seria xx nr. yyyyyyy, eliberat la data de 14.04.2017 de S.P.C. XXXXXX, recidivist, necăsătorit, fară ocupaţie, studii gimnaziale, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat”, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 - art. 229 alin. 1 lit. b şi d  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1Cod penal, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

În temeiul art. 65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66  lit a şi b Cod penal.

În temeiul art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.rap. la art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, sau după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

Constată că infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă este săvârşită în condiţii de recidivă postcondamnatorie faţă de infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1142 din 19.05.2015 a Judecătoriei XXXXXX, în condiţii de pluralitate intermediară faţă de infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 13 din 22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX  şi în condiţii de concurs faţă de  infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1470 din 11.10.2016 a  Judecătoriei XXXXXX şi prin sentinţa penală nr. 628 din 16.05.2018 a  Judecătoriei XXXXXX.

În temeiul art. 96 alin. 4 Cod penal revocă beneficiul suspendării sub supraveghere a pedepsei de 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 1142 din 19.05.2015, pronunţată de Judecătoria XXXXXX în dosarul nr. 10161/193/2014, definitivă prin neapelare la data de 03.06.2015.

Constată că prin sentinţa penală nr. 1470 din 11.10.2016, pronunţată de Judecătoria XXXXXX s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante aplicată prin sentinţa penală nr. 13 din 22.02.2016, pronunţată de Judecătoria XXXXXX şi menţine anularea dispusă.

Constată că prin sentinţa penală nr. 628 din 16.05.2018, pronunţată de Judecătoria XXXXXX s-a dispus anularea beneficiului suspendării sub supraveghere a pedepsei rezultante aplicate prin sentinţa penală nr. 1470 din 11.10.2016, pronunţată de Judecătoria XXXXXX şi menţine anularea dispusă.

 Repune în individualitatea lor pedeapsa aplicată și pedepsele contopite prin Sentința penală  nr. 628 din 16.05.2018 a  Judecătoriei XXXXXX:

- pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 628 din  16.05.2018 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, c, d, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod penal; 

- pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1470 din 11.10.2016 a Judecătoriei XXXXXX,  pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 5 Cod penal și art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală;

- pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin Sentința penală 13/22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală 13/22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârșirea  infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală 13/22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârșirea  infracțiunii prev. de art. 181 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal;

- pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin Sentința penală 13/22.02.2016 a Judecătoriei XXXXXX, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 375, 396 alin. 10 Cod de procedură penală și art. 5 Cod penal.

Înlătură sporul  de 1 an 8 luni şi 20 de zile stabilit prin sentinţa penală 628 din 16.05.2018 a  Judecătoriei XXXXXX.

În temeiul art 43 alin. 2 Cod penal raportat la art. 38 alin. 1Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele sus menţionate cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, stabilind pedeapsa cea mai grea de 3(trei) ani închisoare, la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 2(doi) ani 6(şase) luni şi 20 (douăzeci) zile, rezultând pedeapsa de 5 (cinci) ani 6 (şase) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare.

În temeiul art 43 alin. 1 Cod penal această pedeapsă se adaugă la pedeapsa de 1(un) an şi 6(şase) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1142 din 19.05.2015 a Judecătoriei XXXXXX, cu privire la care prin prezenta sentinţă s-a dispus revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere, în final, pedeapsa rezultantă fiind de 7(şapte) ani şi 20(douăzeci) zile închisoare.

Constată că prin Sentința penală 1470/11.10.2016 a Judecătoriei XXXXXX persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b Cod penal 1969.

Constată că prin Sentința penală 628/16.05.2018 a Judecătoriei XXXXXX persoanei condamnate i s-a interzis, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal rap. la art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal, aplică persoanei condamnate pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 ore la data de 20/21.03.2014 şi durata arestării preventive de la 17.04.2013 – 13.06.2013, precum şi perioada executată de la 23.11.2018 la zi.

Dispune anularea mandatului de executare nr. 991 din 23.11.2018 emis în baza sentinţei penale nr. 628 din 16.05.2018 a Judecătoriei XXXXXX şi emiterea unui nou mandat conform dispoziţiilor prezentei sentinţe.

În temeiul art. 397  alin. 1 Cod procedură penală  admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă  S.C. XXX XXXSRL – prin reprezentant legal XXXXXXXX XXXX (CNP xxxxxxxxxxx) şi obligă pe inculpat la plata sumei de 24.417,50 lei reprezentând despăgubiri civile, la care se va adăuga dobânda legală calculată de la data săvârşirii faptei (12.01.2017), până la data achitării integrale a debitului.

Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpat în sumă de 1495 lei (conform delegației nr. 99/2019 – avocat  Xxxxxxxxxx Xxxxxxa) va fi achitat către Baroul XXXXXX din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare la urmărirea penală). 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 24.06.2020.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.x.x.

Tehn.x.x.x/x.x.

Ex.4/10.09.2020