Sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 ncpp)

Sentinţă penală 362 din 14.12.2020


JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI

DREPT PENAL

SENTINTA PENALĂ Nr. 362/2020 din 14 Decembrie 2020

OBIECT: Sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP) .

În data de 27.11.2020 a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe sub numărul 7631/202/2020  acordul de recunoaştere  a vinovăţiei nr. 641/P/2020  din data de 26.11.2020  încheiat între Parchetului de pe lângă  Judecătoria  Călăraşi şi  inculpatul  B R I,  pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru  săvârşirea infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, prev. de art. 336 alin. 1 C.p 

 În cadrul acordului astfel încheiat s-a reţinut că în data de 28.03.2020, în jurul orelor 00:00, inculpatul B.R. I, a condus autoturismul marca Audi, cu numărul de înmatriculare CL 18 ELC, pe strada Prelungirea Dobrogei din mun. Călărași, jud.  Călărași, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, respectiv 1,55 g ‰ alcool pur în sânge la proba I, ora 00,45  și 1.37 g ‰ alcool pur în sânge la proba II, ora 01,45.

În concret, pe baza probelor administrate şi aflate la dosarul cauzei s-au reținut următoarele aspecte:

Potrivit procesului-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f. 23), în data de 28.03.2020, în jurul orei 00:00 numitul B.R.I de 22 ani, din municipiul Călăraşi a condus autoturismul marca Audi cu numărul de înmatriculare CL 18 ELC , pe strada Prel. Dobrogei din mun.Călăraşi, jud.Călăraşi şi fiind  testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat de acesta a fost 0, 67 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate două mostre biologice”,  astfel cum reiese şi din rezultatul alcootest afla la fila 25 a dosarului.

Ulterior, potrivit aceluiaşi mijloc de probă, inculpatul a fost condus la UPU Călărași, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 269/A12/163 din 07.04.2020 (f. 27) emis de Serviciul de  Medicină Legală Călărași, inculpatul B. R. I. a avut o alcoolemie de 1,55 g ‰ alcool pur în sânge la proba I  și 1.37 g ‰ alcool pur în sânge la proba II.

Cu ocazia audierii, inculpatul  B.  R. I. a recunoscut săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa.

Acesta mai declară că este de acord cu efectuarea de muncă neremunerată în folosul comunității dacă se dispune acest lucru și că regretă cele întâmplate.

Pentru a se reţine această situaţie de fapt au fost avute în vedere următoarele mijloace de probă: Procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f. 23);Buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. 269/A12/163 din 07.04.2020(f. 27);Înscrisuri constând în caracterizări (f. 52-62);Declaraţiile suspectului/inculpatului B. R. I- (f. 6,  12-13).

În drept, fapta inculpatului B. R. I., care la data de 28.03.2020, a condus autoturismul marca Audi, cu numărul de înmatriculare CL 18 ELC, pe strada Prelungirea Dobrogei din mun. Călărași, jud.  Călărași, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, respectiv 1,55 g ‰ alcool pur în sânge la proba I, ora 00,45  și 1.37 g ‰ alcool pur în sânge la proba II, ora 01,45, întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin. 1 C.p.

Elementul material al infracţiunii prev. de art. 336 alin. 1 Cp. este realizat prin acţiunea (conduita comisivă) inculpatului de a conduce pe drumurile publice autoturismul marca Audi, cu numărul de înmatriculare CL 18 ELC, având o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, conform buletinului de analiză toxicologică nr. 269/A12/163 din 07.04.2020.

Urmarea imediată este reprezentată de starea de pericol creată pentru relaţiile sociale privitoare la siguranţa circulaţiei rutiere.

Raportul de cauzalitate dintre acţiunea inculpatului şi urmarea imediată rezultă din simpla săvârşire a faptei, infracţiunea fiind una de pericol abstract.

Pe latura subiectivă, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă (art. 16 alin. 1 lit. a C. pen.), întrucât a prevăzut rezultatul şi a urmărit producerea lui, având reprezentarea că, prin acţiunea sa, va produce o stare de pericol pentru relaţiile sociale privitoare la siguranţa circulaţiei rutiere.

Pedeapsa prevăzută de dispoziţiile legale care incriminează infracţiunea de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, prev. de art. 336 alin. 1 C.p., este închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amenda.

Potrivit dispoziţiilor art. 480 alin. (4) C. proc. pen, în cazul încheierii unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii și cu o pătrime în cazul pedepsei amenzii.

Ca atare, urmare acestei cauze de reducere a pedepsei, limitele sunt de 8 luni închisoare (minimul special) şi 3 ani şi 4 luni închisoare (maximul special).

În raport de atitudinea inculpatului şi de circumstanţele concrete ale cauzei, s-a apreciat că este în interesul urmăririi penale încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei în condiţiile art.478 şi urm. Cod procedură penală, dată fiind cererea formulată de inculpat în acest scop, recunoaşterea comiterii faptei pentru care  s-a pus în mişcare acţiunea penală şi acceptarea încadrării juridice.

Având în vedere cele prezentate, s-a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul  B. R. I  din municipiul Călăraşi, jud. Călăraşi,  domiciliat în mun. CL, str. G. C nr. ... jud. Călăraşi  în următoarele limite:

 În temeiul art.  336 alin.1 C pen  cu  aplicarea art.480 alin.4 Cod penal  stabileşte  inculpatului  B R I, pedeapsa de 1 închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

 În baza art. 83 alin. (1) și (2) C. pen., dispune amânarea aplicării pedepsei, pe o perioadă de 2 ani, ce constituie termen de supraveghere, potrivit art. 84 C. pen..

În baza art. 85 alin. (1) C. pen., dispune ca inculpatul să respecte pe durata termenului de supraveghere, următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probațiune Călăraşi, la datele stabilite de către această instituție;

-să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

-să comunice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Conform art. 85 alin. 2 lit b) C.pen., impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 30 zile.

În temeiul art. 51 alin. (1) rap. la art. 57 alin. (2) din Legea 253/2013, obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii va fi executată în condiţiile stabilite de instanţă, după consultarea informaţiilor puse la dispoziţie de Serviciul de Probaţiune, cu privire la posibilităţile concrete de executare existente la nivelul a două instituţii din cadrul comunităţii, conform art. 404 alin.2 C. proc. pen..

În baza art. 83 alin. (4)  C.pen. se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 88 din Codul penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei, cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere.

În drept, instanţa reţine că în cauză sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile art.480 şi art.481 C. procedură penală.

Astfel, pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe  din Codul penal, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la  1 la 5 ani sau amenda, iar  în urma aplicării dispoziţiilor art 480 alin. 4 C pr pen, rezultă o pedepsă  ce poate fi stabilită între  8 luni  închisoare şi 3 ani şi 4 luni închisoare. 

Este îndeplinită astfel condiţia de admisibilitate prevăzută de art. 480 alin.1  Cod procedură penală, legea prevăzând pentru infracţiunea ce face obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei o pedeapsa cu închisoare sub 15 ani.

Totodată, probele administrate în cursul urmăririi penale sunt suficiente pentru a stabili  existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului, iar acordul de recunoaştere a vinovăţiei este încheiat în scris şi are toate menţiunile prevăzute de art.482 C procedură penală.

Astfel, în baza art. 485 al. 1 lit. a  C. procedură penală raportat la art. 396 alin.4 C procedură penală admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei  din data de  26.11.2020 formulat în cauză  şi, pe cale de consecinţă,

În temeiul art.  336 alin.1 C pen  cu  aplicarea art.480 alin.4 Cod penal aplică inculpatului  B. R. I. pedeapsa de 1 închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

 În baza art. 83 alin. (1) și (2) C. pen., dispune amânarea aplicării pedepsei, pe o perioadă de 2 ani, ce constituie termen de supraveghere, potrivit art. 84 C. pen..

În baza art. 85 alin. (1) C. pen., dispune ca inculpatul să respecte pe durata termenului de supraveghere, următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probațiune Călăraşi, la datele stabilite de către această instituție;

-să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

-să comunice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Conform art. 85 alin. 2 lit b) C.pen., impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 30 zile, în cadrul Primăriei  mun. Călăraşi- Serviciul Pavaje Spaţiii Verzi.com. Grădiştea.

Conform art. 404 alin. 2 C. procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 88 C. penal respectiv  revocarea amânării şi punerea în aplicare şi executare a pedepsei  aplicate în cazul în care cu rea-credinţă nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse.

În baza art.274 alin.1 C. procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli  judiciare avansate de stat.