Infracţiuni contra patrimoniului (art. 228 - art. 229 Cod penal).

Sentinţă penală 2367 din 29.09.2020


INSTANŢA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul ....../P/2016 din 29.11.2019, inculpatul G.E. a fost trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată (două acte materiale) faptă prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp, art. 77 alin. 1 lit. a şi d Cp şi art. 113 Cp.

În actul de sesizare s-a reţinut că în nopţile de 05/06.12.2014 şi 06/07.02.2015, inculpatul G.E. împreună cu numiţii R. M., R. M. şi M.M.  s-au deplasat în zona Staţiei C.F.C, iar prin efracţie au pătruns în magaziile unităţii de unde au sustras diverse materiale.

În cursul urmăririi penale numita Sucursala de M. B.O. Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 2741,57 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi nerecuperate  pentru furtul comis în data de 05/06.12.2014, iar numita Sucursala RCF Craiova s-a constituit parte civilă cu suma de 7514,16 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi nerecuperate  pentru furtul comis în data de 06/07.02.2015.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: procese-verbale de cercetare la faţa locului şi planşele foto; declaraţiile inculpaţilor G.E., R. I., R. M., M.C. şi M.M.; procesul-verbal şi planşa foto cu reconstituirea; procesul-verbal de prindere în flagrant şi planşa foto cu bunurile găsite; declaraţiile martorilor; proces verbal de inventariere; dovadă de predare primire a bunurilor recuperate; adrese de prejudiciu emise de Sucursa de M.B.O.C. şi Sucursalei R.C.F.C.

Camera preliminară

În procedura camerei preliminare, fază procesuală distinctă de faza judecăţii, în dosarul nr. ....../215/2019/a1 al Judecătoriei Craiova, la termenul din data de 17.02.2020, în Camera de Consiliu, judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 alin. 1 din Codul de procedură penală republicat, a constatat ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de lege cu privire la competenţa organelor judiciare; a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova din data de 29.11.2019 dat în dosarul de urmărire penală numărul ...../P/2016, prin care a fost trimis în judecată inculpatul G.E. fost M, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată (două acte materiale) faptă prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp, art. 77 alin. 1 lit. a şi d Cp şi art. 113 C.p., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei.

La data de 24.12.2019 a fost depusă la dosar fişa de cazier judiciar a inculpatului  G.E. (fila nr. 4 din dosarul asociat).

Desfăşurarea cercetării judecătoreşti

Asistenţa judiciară obligatorie a inculpatului minor a fost asigurată de apărător din oficiu, conform delegatiei pentru asistenţă judiciară obligatori ( fila 15 delegatie nr. ...../2020).

La data de 01.07.2020 prin adresa nr. 10873/29.06.2020 a fost înaintat referatul de evaluare cu privire la inculpatul minor G.E. întocmit de Serviciul de Probatiune Dolj.

În şedinţa publică din data de 07.07.2020, la interpelarea instanţei şi în prezenţa apărătorului din  oficiu inculpatul G.E. a solicitat ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alineatul 4 din Codul de procedură penală, situaţie în care, după ce a făcut aplicarea dispoziţiilor articolului 375 alin. 1 din Codul de procedură penală republicat, instanţa a admis cererea inculpatului privind aplicarea procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii.

În declaraţia dată, acesta a arătat că recunoaşte, în totalitate, fapta, astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, pe care le cunoaşte şi însuşeşte.

 După punerea cererii inculpatului în discuţia procurorului, instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 374 alin. 4 şi art. 375  Cod procedură penală şi a admis cererea formulată de acesta.

Astfel, cu privire la manifestarea de voinţă a inculpatului în sensul judecării cauzei potrivit procedurii speciale, instanţa reţine că unul dintre principiile care stau la baza procedurii penale, astfel cum este statuat în cuprinsul art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului îl constituie dreptul la judecarea în mod echitabil şi într-un termen rezonabil al cauzei, iar conform art. 3 lit. d din Convenţia europeană, referitor la drepturile persoanelor acuzate se prevede că acestea pot: „să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării”.

În atare situaţie, în prezenţa declaraţiei de recunoaştere a învinuirii, de însuşire a probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a solicitării de a fi judecat doar pe baza acestora, fără administrare de probatorii noi, ori de readministrare în mod nemijlocit de către instanţa de judecată a probatoriului din cursul urmăririi penale, inculpatul nu va putea reclama ulterior vătămarea drepturilor la un proces echitabil sau încălcarea dreptului la apărare (Cauza Brandstetter contra Austriei – hotărârea CEDO din 28 august 1991).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

 Din probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de inculpat, se retine că în noaptea de 06/07.02.2015, în jurul orelor 21.00, inculpatul G.E. împreună cu R. M., R. M. şi M.M.  s-au deplasat în zona Staţiei CF.C., str. ...., locaţie unde sunt situate magaziile de materiale ale Sucursalei M.B.O.C. şi garajul auto al Sucursalei R.C.F.C., au pătruns în locaţie printr-o spărtură a gardului de sârmă împrejmuitor, unde R. I. cu o bară metalică ce a găsit-o la faţa locului, a spart lacătul ce asigura uşa uneia din magaziile de materiale ce aparţinea garajului auto al Sucursalei R.C.F.C., iar ulterior au intrat în magazie R.I., R.M. şi M. M., iar inculpatul G.E. a rămas în exteriorul acesteia pentru a-i preveni în eventualitatea că vor fi prinşi la faţa locului.

 Din magazie au luat o jantă din oţel auto, un polizor unghiular (flex), un cablu de alimentare cu cleşti şi un furtun de alimentare, bunuri pe care le-au transportat la gardul împrejmuitor, în zona prin care pătrunseseră în locaţie, ascunzandu-le în spatele unei barăci ce era situată langă gard în interiorul acestuia.

În continuare, s-au deplasat la o construcţie din tablă, aflată în aceeaşi locaţie, în care erau compartimentate 4 magazii de materiale ce aparţinea Sucursalei M.B.O.C., unde R.I. cu aceeaşi bară metalică a spart lacătele de la două din cele patru magazii, cu precizarea că  în una din cele două nu s-a putut pătrunde deoarece uşa de acces în magazie era blocată de o dală din beton aflată pe sol. Din a doua magazie aceştia au luat un număr de 26 acumulatori auto uzaţi de diferite mărimi, un acumulator l-au transportat la locul unde ascunseseră celelalte bunuri, iar ceilalţi acumulatori i-au scos pe poarta de acces în locaţie, dinspre str. Fraţii Goleşti, poartă ce era asigurată cu un şurub pe care l-au desfăcut, depozitând acumulatorii în zona containerelor de gunoi aflate langă gardul împrejmuitor pe st. Fraţii Goleşti.

Ulterior, R.I. şi R.M. au luat un taxi din Staţia CFC, iar  împreună cu M.M. şi G.E. au încărcat acumulatorii în taxiul închiriat şi au transportat acumulatorii pe strada Rîului la depozitul de fier vechi al martorei M.C., căreia i-au vândut cu suma de 700 lei.

În ziua de 07.02.2015, în jurul orelor 15:20, inculpatul G.E. împreună cu R.I., M.M, M.C. au revenit la faţa locului unde ascunseseră janta auto, polizorul unghiular, acumulatorul auto, cablul şi furtunul de alimentare şi în timp ce transportau din aceste bunuri spre bulevardul Dacia au fost surprinşi de organele de poliţie.

Din declaraţia inculpatului G.E. rezultă că  împreună cu R.I. şi R.M. în noaptea de 05/06.12.2014 s-au deplasat la aceeaşi locaţie, unde prin spargerea geamului de la fereastră au pătruns în atelierul garajului auto de unde au luat un polizor unghiular, două bormaşini, un prelungitor de curent în lungime de 25 de metri şi două cabluri de sudură în lungime de 15 metri fiecare, iar dintr-o altă magazie ce aparţinea tot garajului auto, în care au intrat prin forţarea placajului de la uşa de acces, au luat două cabluri de sudură în lungime de 50 metri fiecare, cabluri ce erau legate la o triodină de sudură.

Bunurile sustrase au fost transportate în aceeaşi noapte la domicilul lui R.I. iar ulterior au ars cablurile şi au fost vândute de R.I. la centrul de fier vechi al martorei B.E.F., iar celelalte bunuri le-a vândut în targul de pe strada Caracal, la persoane necunoscute.

Prejudiciul cauzat Sucursalei M.B.O.C. este de 2741,57 lei, nerecuperat, sumă pentru care aceasta s-a constituit parte civilă pentru furtul comis în data de 05/06.12. 2014.

Prejudiciul cauzat Sucursalei R.C.F.C. este în sumă de 7514,16 sumă cu care aceasta s-a constituit parte civilă pentru furtul comis în data de 06/07.02.2015.

Atât în cursul urmăririi penale, cât şi ulterior, în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul G.E. a recunoscut faptele comise aşa cum au fost prezentate mai sus.

Cu privire la răspunderea penală a inculpatului minor G.E., instanţa constată că a intervenit o cauză care împiedică continuarea exercitării actiunii penale, respectiv s-a împlinit termenul de prescriptie specială conform art. 16 lit. f C.p.p.

 Astfel, instanta retine că inculpatul minor G.E. a fost trimis în judecată fiind acuzat de săvârşirea infractiunii de furt calificat în formă continuată ( două acte materiale)  faptă prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., art. 77 alin. 1 lit. a şi d Cp şi art. 113 Cp., retinându-se că faptele au fost săvârşite în data de 05/06.12.2014 şi 06/07.02.2015.

Conform art. 154 alin. 1 lit. d C.p. termenul de prescriptie a răspunderii penale este de 5 ani când legea prevede pentru infractiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, dar care nu depăşeşte 5 ani, iar conform alin. 3, în cazul infracitunilor continuate acesta începe să curgă de la data săvârşirii ultimei actiuni sau inactiuni.

Totodată, conform art. 155 alin. 4 C.p., oricâte întreruperi ar interveni, termenul se socoteşte îndeplinit dacă a fost depăşit cu încă o dată, iar conform art. 131 C.p. pentru cei care la data săvârşirii infractiunii erau minori, termenul de prescriptie a răspunderii penale se reduce la jumătate, se întrerupe şi se suspendă în conditiile prevăzute de lege pentru majori,

Având în vedere încadrarea juridică a faptelor retinute în sarcina inculpatului, respectiv săvârşirea infractiunii de furt calificat în  formă continuată prev. de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp, art. 77 alin. 1 lit. a şi d Cp şi art. 113 Cp., instanţa constată că termenul general de prescripţie este de 2 ani şi 6 luni ( termenul de 5 ani prevăzut de art. 155 alin.4 C.p. stabilit raportat la încadrarea juridică a faptelor retinute şi redus la jumătate conform art. 131 C.p.) şi  a început să curgă la data de 07.02.2015 aceasta fiind data săvârşirii ultimului act material al infractiunii în formă continuată retinută.

Totodată, se retine că prin efectuarea actelor de urmărire penală ce au fost comunicate inculpatului, cursul termenului de prescriptie generală de 2 ani şi 6 luni a fost întrerupt de mai multe ori, motiv pentru care se va avea în vedere termenul de prescriptie specială prevăzut de art. 155 alin. 4 C.p., termenul de 2 ani şi 6 luni fiind depăşit cu încă o dată, indiferent de numărul de întreruperi.

Faţă de aspectele mentionate, instanta constată că termenul de prescripţie specială este de 5 ani, a început să curgă în luna februarie 2015  (data ultimului act material pretins a fi fost săvârșit) şi s-a împlinit in luna februarie 2020, indiferent câte întreruperi au intervenit.

În consecinţă, în temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p.  rap. la art. 16 lit. f C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. d C.p., art. 155 alin. 4 C.p. şi art. 131 C.p. va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul G.E., sub aspectul săvârşirii infractiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art. 228 alin.1 C.p., 229 alin.1 lit. b şi d C.p., art. 35 alin.1 C.p., art. 77 alin.1 lit. a şi d C.p. şi art. 113 C.p. ( două acte materiale) ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie specială.

Cu privire la latura civilă, în cursul urmăririi penale persoana vătămată Sucursala M.B.O.C. s-a constituit parte civilă cu suma de 2741,57 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi nerecuperate  pentru furtul comis în data de 05/06.12.2014, iar ulterior în cursul judecătii a precizat că prejudiciu produs este de 3301,41 lei.

Persoana vătămată Sucursala R.C.F.C. s-a constituit parte civilă cu suma de 7514,16 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase şi nerecuperate  pentru furtul comis în data de 06/07.02.2015.

Totodată, în şedinta publică din 01.09.2020, reprezentantul părtii civile Sucursala M.B.O.C. a depus înscrisuri din care rezultă că această unitate a fost desfiinţată prin Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr. 19/2020 fiind înfiinţat punctul de lucru C.Z.M.C, aceasta fiind succesoarea în drepturi a părtii civile M.B.O.C..

Faţă de încrisurile depuse la dosar, instanta a dispus conceptarea în calitate de parte civilă a C.Z.M.C.

Instanţa reţine că, potrivit art.1357 din Noul Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare.

Din enunţ rezultă că pentru angajarea obligaţiei făptuitorului de despăgubire a victimei prin repunerea ei în situaţia anterioară este necesară îndeplinirea cumulativă a patru condiţii: existenţa unui prejudiciu, comiterea unei fapte ilicite, stabilirea legăturii de cauzalitate dintre aceasta şi consecinţele dăunătoare produse şi vinovăţia făptuitorului. Astfel, de esenţa răspunderii civile delictuale este cauzarea unui prejudiciu prin încălcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale unei persoane, condiţii obiective în absenţa cărora nu se poate stabili obligaţia de reparare în sarcina persoanei responsabile. Vinovăţia, definită ca fiind latura subiectivă a răspunderii delictuale, are rolul de a delimita conduita care poate fi imputabilă făptuitorului, în vederea sancţionării sale, prin angajarea obligaţiei de despăgubire a victimei.

Din probele administrate pe latură penală în cursul urmăririi penale însuşite şi necontestate în cursul judecăţii de către inculpat, se retine că 06/07.02.2015, în jurul orelor 21.00, inculpatul G.E. împreună cu R.M., R.M. şi M.M. s-au deplasat în zona Staţiei C.F.C., str. ......, locaţie unde sunt situate magaziile de materiale ale Sucursalei M.B.O.C. şi garajul auto al Sucursalei  R.C.F.C, au pătruns în locaţie printr-o spărtură a gardului de sârmă împrejmuitor, unde R.I. cu o bară metalică ce a găsit-o la faţa locului, a spart lacătul ce asigura uşa uneia din magaziile de materiale ce aparţinea garajului auto al Sucursalei R.C.F.C, iar ulterior au intrat în magazie R.I., R.M. şi M.M., iar inculpatul G.E. a rămas în exteriorul acesteia pentru a-i preveni în eventualitatea că vor fi prinşi la faţa locului.

 Din magazie au luat o jantă din oţel auto, un polizor unghiular (flex), un cablu de alimentare cu cleşti şi un furtun de alimentare, bunuri pe care le-au transportat la gardul împrejmuitor, în zona prin care pătrunseseră în locaţie, ascunzandu-le în spatele unei barăci ce era situată langă gard în interiorul acestuia.

În continuare, s-au deplasat la o construcţie din tablă, aflată în aceeaşi locaţie, în care erau compartimentate 4 magazii de materiale ce aparţinea Sucursalei M.B.O.C., unde R.I. cu aceeaşi bară metalică a spart lacătele de la două din cele patru magazii, cu precizarea că  în una din cele două nu s-a putut pătrunde deoarece uşa de acces în magazie era blocată de o dală din beton aflată pe sol. Din a doua magazie aceştia au luat un număr de 26 acumulatori auto uzaţi de diferite mărimi, un acumulator l-au transportat la locul unde ascunseseră celelalte bunuri, iar ceilalţi acumulatori i-au scos pe poarta de acces în locaţie, dinspre str. Fraţii Goleşti, poartă ce era asigurată cu un şurub pe care l-au desfăcut, depozitând acumulatorii în zona containerelor de gunoi aflate langă gardul împrejmuitor pe st. Fraţii Goleşti.

Ulterior, R.I. şi R.M. au luat un taxi din Staţia C.F.C., iar  împreună cu M.M. şi G.E. au încărcat acumulatorii în taxiul închiriat şi au transportat acumulatorii pe strada Rîului la depozitul de fier vechi al martorei M.C., căreia i-au vândut cu suma de 700 lei.

  În ziua de 07.02.2015, în jurul orelor 15:20, inculpatul G.E. împreună cu R.I., M.M, M.C., au revenit la faţa locului unde ascunseseră janta auto, polizorul unghiular, acumulatorul auto, cablul şi furtunul de alimentare şi în timp ce transportau din aceste bunuri spre bulevardul Dacia au fost surprinşi de organele de poliţie.

Din declaraţia inculpatului G.E. rezultă că  împreună cu R.I. şi R.M. în noaptea de 05/06.12.2014 s-au deplasat la aceeaşi locaţie, unde prin spargerea geamului de la fereastră au pătruns în atelierul garajului auto de unde au luat un polizor unghiular, două bormaşini, un prelungitor de curent în lungime de 25 de metri şi două cabluri de sudură în lungime de 15 metri fiecare, iar dintr-o altă magazie ce aparţinea tot garajului auto, în care au intrat prin forţarea placajului de la uşa de acces, au luat două cabluri de sudură în lungime de 50 metri fiecare, cabluri ce erau legate la o triodină de sudură.

Instanţa reţine că între faptele ilicite şi prejudiciu produs persoanelor  vătămate există un raport de cauzalitate direct,  iar făptuitorul a acţionat cu vinovăţie sub forma intentiei directe.

Faţă de aspectele mentionate, în temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 1 C.p.p., va admite acțiunea civila formulată de partea civilă Sucursala RCFC şi va obliga inculpatul G.E. în solidar cu părtile responsabile civilmente G.C. şi G.L. la plata sumei de 7514,16 lei către această parte civilă, cu titlu de daune materiale.

În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 25 alin.1 C.p.p. va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă C.Z.M.C. şi va obliga inculpatul G.E în solidar cu părţile responsabile civilmente G.C. şi G.L la plata sumei de 3301,41 lei către această parte civilă, cu titlu de daune materiale.

 În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 868 lei va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art. 396 alin. 6 C.p.p.  rap. la art. 16 lit. f C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. d C.p., art. 155 alin. 4 C.p. şi art. 131 C.p. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul G.E., fiul lui ..... sub aspectul săvârşirii infractiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art. 228 alin.1 C.p., 229 alin.1 lit. b şi d C.p., art. 35 alin.1 C.p., art. 77 alin.1 lit. a şi d C.p. şi art. 113 C.p. ( două acte materiale).

In baza art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 1 C.p.p., admite acțiunea civila formulată de partea civilă Sucursala R.C.F.C. cu sediul în Craiova, ..... şi obligă inculpatul G.E în solidar cu părtile responsabile civilmente G.C. şi G.la plata sumei de 7514,16 lei către această parte civilă, cu titlu de daune materiale.

În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 25 alin.1 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă C.Z.M.C., cu sediul în Craiova, .....  şi obligă inculpatul G.E în solidar cu părţile responsabile civilmente G.C. şi G.la plata sumei de 3301,41 lei către această parte civilă, cu titlu de daune materiale.

 În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 868 lei rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunțată in ședință publica azi, 29.09.2020.

Preşedinte, Grefier,