Insolventa- Legea 85/2006.Exceptie de neconstitutionalitate. Sesizarea din oficiu a judecatorului sindic cu privire la inlocuirea lichidatorului judiciar..

Sentinţă civilă 204 din 14.04.2021


Administratorul/lichidatorul  judiciar este cel mai adesea în mijlocul unor interese aflate în conflict, atribuțiile decizionale sunt partajate și  activitatea acestuia este supusă unui dublu control, din partea creditorilor și din partea judecătorului sindic, ori, in cazul de fata, tendinta  activitatii desfasurate de lichidatorul judiciar a fost  de eludare a acestui control, prin ignorarea  vointei creditorilor, prin interpretari proprii si  asupra  dispozitiilor judecatorului sindic, prin denaturarea acestora,  prin prezentarea de  rapoarte  incomplete asupra activitatii desfasurate, prin modul defectuos  de  indeplinire a obligatiei de reprezentare a  societatii debitoare in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata, in special in ceea ce priveste recuperarea creantelor,  aspecte care conduc la  concluzia ca lichidatorul judiciar  nu are capacitatea necesara  de a gestiona procedura complexa  de lichidare a debitoarei M R SA iar actiunile sale  aduc atingere drepturilor creditorilor, respectiv puterii decizionale a acestora.

ROMÂNIA

TRIBUNALUL CONSTANŢA

SECŢIA A II -A CIVILĂ

ÎNCHEIERE NR. 204 

CAMERA DE CONSILIU

Şedinţa din data de 14 Aprilie 2021

Instanţa constituită din:

JUDECĂTOR SINDIC - C I B

GREFIER - M A I

S-a luat în examinare sesizarea din oficiu privind înlocuirea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă A I F în cauza privind aplicarea procedurii insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 faţă de debitoarea S.C. M R S.A. - cu sediul în oraşul M, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/2,,,/2002, CUI 1494..., în contradictoriu cu intimatul lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă A I F - cu sediul în B, CIF: RO 2091..., şi membrii Comitetului Creditorilor – intimaţi BRD Groupe Societe Generale S.A. – cu sediul în B, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6.../19.12.1991, CUI 361.../10.12.1992, şi cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la SCA Y R V & P în B, O S.R.L. U – cu sediul în R, CUI 20097..., şi cu sediul procesual ales la B şi Asociaţii S.P.A.R.L. – cu sediul în B, şi D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa – cu sediul în C.

Prezenta sesizare se soluţionează în Camera de Consiliu, cu citarea lichidatorului judiciar şi a Comitetului Creditorilor potrivit art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.

La apelul nominal au răspuns: practician în insolvenţă A I F pentru lichidatorul judiciar al debitoarei, avocat F F pentru creditoarea O S.R.L. U – membru al Comitetului Creditorilor, avocat S T pentru creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. – membru al Comitetului Creditorilor, consilier juridic A P pentru creditoarea D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa – preşedintele Comitetului Creditorilor.

Procedura este legal îndeplinită, lichidatorul judiciar şi membrii Comitetului Creditorilor fiind convocaţi prin Buletinul Pocedurilor de Insolvenţă în vederea discutării înlocuirii actualului lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă A I F.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată că:

- la data de 25.03.2021, prin email, creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. a depus la dosar votul referitor la şedinţa Adunării Creditorilor din data de 25.03.2021;

- la data de 02.04.2021, prin email, creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. a depus la dosar punctul de vedere referitor la şedinţa Comitetului Creditorilor din data de 02.04.2021;

- la data de 09.04.2021, prin registratura instanţei, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul lunar de activitate nr. 5/07.04.2021, însoţit de înscrisuri anexă;

- la data de 12.04.2021, prin email, societatea S T S.R.L. a transmis la dosar dovada achitării diferenţei de preţ pentru stocul de băuturi al S.C. M R S.A. – Vinoteca Comercială – Stoc de Produse Finite şi stocul de băuturi al S.C. M R S.A. – Vinoteca Veche – Vinuri de Colecţie/Expoziţie, în condiţiile aprobate de către Adunarea Creditorilor din data de 24.03.2021, respectiv Adunarea Creditorilor din data de 25.03.2021;

- la data de 12.04.2021, prin email, creditoarea  S R S.R.L. a transmis la dosar concluzii scrise formulate cu privire la sesizarea din oficiu a instanţei cu înlocuirea practicianului în insolvenţă CII A I F şi înscrisuri;

- la data de 12.04.2021, prin registratura instanţei, fostul lichidator judiciar F & F I C S.P.R.L. a depus la dosar precizări;

- la data de 14.04.2021, prin registratura instanţei, lichidatorul judiciar a depus la dosar raportul prezentat Comitetului creditorilor şi instanţei cu privire la alegaţiile F & F I C S.P.R.L. depuse în dosarul nr. 2938/118/2012 al Tribunalului Constanţa cu privire la pretinse abateri de la obligaţiil profesionale ale CII A I F;

- la data de 14.04.2021, prin registratura instanţei, creditoarea RAJA S.A. a depus la dosar cerere de reluare a şedinţelor de licitaţie conform strategiei de vânzare votată de creditori.

În timpul şedinţei de judecată s-au depus la dosar:

 - de către B & Asociaţii S.P.R.L. – lichidator judiciar al E S.A. o solicitare de înlocuire a lichidatorului judiciar şi de numire în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe M S.P.R.L.

- de către reprezentantul lichidatorului judiciar raportul de activitate nr. 6/13.04.2021 aferent perioadei 07.04.2021 – 13.04.2021, însoţit de raportul trimestrial privind situaţiile financiare ale debitorului S.C. M R S.A. 09.02.2021 – 09.04.2021, dovada publicării în BPI  a raportului din ....04.2021 şi înscrisuri.

- de către avocatul creditoarei BRD Groupe Societe Generale S.A. punct de vedere prin care solicită înlocuirea actualului lichidator judiciar CII A I F în temeiul art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.

Judecătorul sindic acordă cuvântul pe sesizarea de înlocuire a lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă A I F.

Creditoarea O S.R.L. U – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, arată că are cereri prealabile de formulat în legătură cu acest subiect. În acest sens, depune la dosar o cerere de probe care vizează înscrisurile depuse de către fostul lichidator judiciar F & F I C S.P.R.L. şi de către creditoarea S.C.  S R S.R.L. Comunică un exemplar creditoarelor S.C.  S R S.R.L., BRD Groupe Societe Generale S.A. şi D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa.

Susţine că trebuie avută în vedere legalitatea probelor propuse de către F & F I C S.P.R.L. care de altfel nici nu este parte în acest dosar, că nu se cunoaşte de unde provin aceste înscrisuri, o parte dintre ele nefiind nici conformate. Solicită administrarea de probe în acest sens.

Creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, arată că pentru a pune concluzii pe această solicitare trebuie precizată teza probatorie.

Judecătorul sindic solicită creditoarei O S.R.L. U să precizeze teza probatorie.

Creditoarea O S.R.L. U – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, susţine că pentru a se putea aprecia asupra eventualelor motive justificative pentru înlocuirea lichidatorului judiciar, chestiune pusă în discuţie din oficiu în baza sesizării primite de la F & F I C S.P.R.L., ar trebui stabilit cu prioritate că aspectele menţionate acolo corespund realităţii, şi anume că sunt bazate pe documente care sunt administrate în mod legal în prezenta cauză. Ar trebui pe baza acestor probe să fie analizată şi situaţia credibilităţii susţinerilor practicianului în insolvenţă F & F I C S.P.R.L., având în vedere că acesta solicită înlocuirea actualului lichidator judiciar cu el. În acest sens, arată că F & F I C S.P.R.L. a şi depus ofertă de numire la dosarul cauzei. Totodată, depune la dosar un extras de pe site-ul F & F I C S.P.R.L. unde la portofoliu acesta figurează în continuare ca fiind lichidator judiciar al S.C. M R S.A.

Creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, apreciază că probele solicitate de către creditoarea O S.R.L. U nu sunt concludente şi pertinente. În ceea ce priveşte predarea – primirea arată că sunt elemente la dosar, sunt dovezi din ECRIS din care rezultă poziţia. De asemenea, a şi depus astăzi înscrisuri din care rezultă poziţiile pe care le-a luat în cadrul unor acte judiciare. Există şi un exemplu în faţa instanţei când s-au tot convocat Adunări Generale ale Creditorilor, iar potrivit raportului primit astăzi s-a plătit restul de preţ şi chiar în plus acciza. Nu a avut niciun rost tergiversarea procedurii, transformarea procedurii într-o procedură mai mult decât toxică împotriva intereselor averii debitorului. Acele bunuri s-au valorificat, a existat o ofertă, iar până la urmă pe oportunitate cei care decid sunt creditorii.

Creditoarea D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa – preşedintele Comitetului Creditorilor, prin consilier juridic, arată că se contestă de către creditoarea O S.R.L. U înscrisurile ataşate în copie acelei informări de către F & F I C S.P.R.L. Însă, învederează că F & F I C S.P.R.L. ataşează în general publicări în BPI şi extrase din Ecris, înscrisuri pe care le-a verificat de asemenea şi creditoarea D.G.RF.P. Galaţi.

Reprezentantul lichidatorului judiciar lasă la aprecierea instanţei cererea de probatorii.

Creditoarea O S.R.L. U – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, susţine că trebuie respectate formalităţile prevăzute de lege. Ori, câtă vreme legea impune un anumit standard cu privire la legalitatea desfăşurării procesului, apreciază că se impune admiterea cererii de probe pe care a formulat-o, în condiţiile în care, contrar celor afirmate, sunt o serie întreagă de înscrisuri despre care se afirmă că ar proveni din alte dosare în care F & F I C S.P.R.L. nu mai este parte din noiembrie şi cu toate acestea apar datate în martie.

Judecătorul sindic apreciază că nu este necesară administrarea probelor solicitate de către creditoarea O S.R.L. U având în vedere că sesizarea privind înlocuirea lichidatorului judiciar este din oficiu, nu s-a avut în vedere o cerere de sesizare formulată de fostul lichidator judiciar F & F I C S.P.R.L. Este adevărat că fostul lichidator judiciar F & F I C S.P.R.L. a depus un set de înscrisuri, însă, inclusiv cu privire la cele învederate de către fostul lichidator judiciar, instanţa are posibilitatea verificării prin sistemul eMAP a cursului acestor dosare.

Creditoarea O S.R.L. U – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, depune la dosarul cauzei o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale a României pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 258 alin. (1) şi (2) Cod Procedură Civilă (1865) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 şi o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale a României pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

Comunică cererile de sesizare a Curţii Constituţionale a României către creditoarele  S R S.R.L., BRD Groupe Societe Generale S.A., D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa şi lichidatorului judiciar.

Judecătorul sindic acordă cuvântul asupra cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale a României, cereri formulate de către creditoarea O S.R.L. U.

Creditoarea O S.R.L. U – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, referitor la dispoziţiile art. 258 alin. (1) şi (2) Cod Procedură Civilă (1865) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 apreciază că există un conflict în ceea ce priveşte dispoziţiile constituţionale de la art. 1 alin. 3, respectiv dispoziţiile de la art. 21 alin. (1)-(3), dispoziţiile art. 124 alin. (1) din Constituţia României, dispoziţiile art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Susţine avocatul creditoarei O S.R.L. U că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a cererii de sesizare a CCR prevăzute de art. 29 din Legea nr. 47/1992. În esenţă, excepţia priveşte neconstituţionalitatea unor dispoziţii din legi care deşi nu se mai află în vigoare ele continuă să producă efecte şi acestea pot fi supuse în continuare controlului de constituţionalitate. Totodată, arată că nu s-a constatat anterior neconstituţionalitatea acestor prevederi, iar sub aspectul legăturii cu soluţionarea cauzei de faţă, solicită să se observe că în mod evident soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate vizează legalitatea hotărârii ce urmează a fi pronunţată de instanţa de judecată în prezenta cauză.

Mai arată că toate aceste critici au mai fost Eluate de Curtea Constituţională a României prin analiza dispoziţiilor similare din Codul de Procedură Penală, care dispoziţii similare produc în esenţă aceleaşi efecte, efecte cu atât mai pregnante în procedura insolvenţei în condiţiile în care acestea sunt executorii de la fond şi nu pot fi suspendate pe durata apelului prin derogare de la dispoziţiile de drept comun.

 Cu privire la cererea de sesizare a CCR pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 apreciază că de asemenea sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 29 din Legea nr. 47/1992. Această dispoziţie legală are o înrâurire în prezenta cauză având în vedere că ceea ce se supune atenţiei este o sesizare din oficiu a judecătorului sindic pentru înlocuirea lichidatorului judiciar pentru motive justificate.

Este adevărat că în legătură cu acest text de lege au mai fost ridicate excepţii de neconstituţionalitate, este adevărat că nu constituie un fine de neprimire faptul că s-a mai verificat anterior neconstituţionalitatea, dar de asemenea este adevărat că niciuna dintre excepţiile formulate până acum nu au vizat criticile care fac obiectul cererii de faţă.

Creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, arată că cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României este făcută cu privire la dispoziţiile art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 care permit judecătorului sindic să se autosesizeze cu privire la înlocuirea lichidatorului judiciar. Menţionează că este adevărat că nu este un fine de neprimire că s-a mai pronunţat şi în alte cauze, cu respingerea, însă ar fi vrut să vadă care sunt elementele în plus faţă de precedentul Curţii Constituţionale pentru a putea crede că prezenta cerere este formulată în sensul şi cu scopul de a soluţiona anumite probleme de neconstituţionalitate. Se discută de un posibil conflict de interese între art. 258 Cod procedură civilă şi art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. Dacă este un conflict între două dispoziţii legale nu este un conflict constituţional. Singurul lucru care se invocă este că n-ar avea elemente de claritate. Ori, elementul de claritate şi de calitate, respectiv art. 1 alin. 5 din Constituţia României, nu este incident, dispoziţia fiind foarte clară. Ar fi trebui discutat despre care drept se încalcă, pentru că nu pot fi invocate în mod justificat aici claritatea şi calitatea actului normativ. Ar trebui vorbit despre care este dreptul acela care este eminamente încălcat, protejat de Constituţia României. Susţine că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată şi mai mult decât atât nu se justifică suspendarea. Legea nr. 47/1992 s-a modificat şi nu mai prevede suspendarea obligatorie.

Judecătorul sindic acordă cuvântul şi pe cererea de suspendare a prezentei cauze în conformitate cu dispoziţiile art. 244 alin. (1) pct. 1 Cod Procedură Civilă (1865), formulată de creditoarea O S.R.L. U.

Creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, consideră că nu se impune suspendarea şi nu sunt incidente dispoziţiile cu privire la suspendarea prevăzută la art. 244 alin. (1) pct. 1 Cod Procedură Civilă (1865). Nu sunt elemente care să conducă cumva la o soluţie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. Este o doar o critică pur formală cu trimitere la art. 1 pentru a se invoca o excepţie doar cu caracter şicanatoriu.

Creditoarea D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, prin consilier juridic, arată că achiesează la concluziile formulate de către avocatul creditoarei BRD Groupe Societe Generale S.A.

Judecătorul sindic urmează a se pronunţa asupra admisibilităţii excepţiilor invocate de către creditoarea O S.R.L. U şi asupra cererii de suspendare a judecăţii prezentei cauze până la soluţionarea de către Curtea Constituţională a României eventual a excepţiilor de neconstituţionalitate invocate prin cererile depuse astăzi de către avocatul creditoarei O S.R.L. U.

Nemaifiind alte cereri de formulat, judecătorul sindic acordă cuvântul pe sesizarea din oficiu privind înlocuirea lichidatorului judiciar CII A I F.

Reprezentantul lichidatorului judiciar susţine că nu a auzit nici de la aprigii critici ai lichidatorului judiciar şi nici de la instanţă care ar fi abaterea gravă săvârşită. În ceea ce îl priveşte arată că are o singură nelămurire şi anume dacă membrii Comitetului Creditorilor au luat act de cel de-al doilea raport cu privire la alegaţiile formulate de către F & F I C S.P.R.L. şi mai ales cu privire la sesizarea pe art. 242. Pentru că toţi membrii Comitetului Creditorilor ar fi trebuit la momentul respectiv să ia cunoştinţă de două chestii, şi anume că din anul 2012 şi până în 2014 s-au plătit 5 milioane de lei de către fostul lichidator judiciar şi că la momentul la care F & F I C S.P.R.L. a încheiat un contract de administrare a mărcii, contract anulat ulterior de către instanţă, administratorul mărcii a contrafăcut marca „Unirea” cu rezultate spectaculoase din punct de vedere al valorificării acesteia, sume care din acest punct de vedere au fost raportate la activitatea fostului lichidator judiciar. Astfel, atâta timp cât i s-a imputat că s-au suspendat două dosare, a făcut la rândul său o listă pentru a se vedea ce anume a tolerat Comitetul Creditorilor în momentul în care 7 cereri de recuperare a creanţelor au fost respinse pentru împlinirea termenului de prescripţie a dreptului material la acţiune. Aşadar, nici până la acest moment niciunul dintre membrii Comitetului Creditorilor şi nici instanţa nu a arătat care este greşeala gravă care a impietat cu privire la desfăşurarea procedurii, cu excepţia aceleia că s-a contrafăcut marca „Unirea”. S-ar părea că banii de la acel administrator au luat altă direcţie, iar avocatul angajat ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor societăţii E S.A. a făcut plângeri penale.

Creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, arată că a formulat concluzii în scris cu privire la înlocuirea actualului lichidator judiciar CII A I F şi că la acest moment nu poate pune concluzii în ceea ce priveşte o anumită faptă a administratorului mărcilor care au fost cedate. Răspunderea este personală şi va fi stabilită de organele în drept, cine a contrafăcut, dacă a contrafăcut şi vor fi probabil recuperate şi sumele.

Apreciază că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 la sesizarea instanţei pentru motivele menţionate în scris. Este evident că asistăm la poziţii care fac ca procedura să fie toxică şi există precedente judiciare în ceea ce priveşte acest lucru. În măsura în care instanţa va decide înlocuirea actualului lichidator judiciar, îşi va exprima opinia şi cu privire la ce practician în insolvenţă să fie numit în mod provizoriu, urmând ca după aceea creditorii să decidă în condiţiile de cvorum şi de vot reglementate de Legea nr. 85/2006. În acest sens, arată că a observat la dosar oferta practicianului M S.P.R.L. şi că este în regulă. Mandatul pe care l-a primit din partea clientului său este M S.P.R.L.

Creditoarea D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa – preşedintele Comitetului Creditorilor, prin consilier juridic, solicită admiterea sesizării din oficiu privind înlocuirea lichidatorului judiciar CII A I F având în vedere măsurile luate de către lichidatorul judiciar în Adunările Creditorilor precum şi rapoartele incomplete ale acestuia. Opinează că sunt îndeplinite condiţiile art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. Totodată, precizează că în acest moment nu poate propune un practician în insolvenţă deoarece există o procedură la nivel intern cu privire la acest aspect.

Creditoarea O S.R.L. U – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, arată că nu a regăsit în încheierea de şedinţă de la termenul anterior care ar fi motivele justificative pentru care se pune în discuţie înlocuirea lichidatorului judiciar.

Judecătorul sindic arată că se are în vedere activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar CII A I F.

Creditoarea O S.R.L. U – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, susţine că activitatea lichidatorului nu este un motiv în sine şi că motivele justificative la care fac referire dispoziţiile art. 22 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 trebuie concretizate.

Arată avocatul creditoarei O S.R.L. U că se impută caracterul incomplet al rapoartelor întocmite de lichidatorul judiciar CII A I F, însă solicită a se observa că aceste rapoarte sunt întocmite la fel ca cele ale fostului lichidator judiciar F & F I C S.P.R.L. şi în legătură cu care nu s-a pus niciodată problema că sunt incomplete. Personal a verificat rapoartele de activitate întocmite la nivelul anului 2020 de către fostul lichidator judiciar şi a constatat că nicăieri nu este prezentată o listă a litigiilor cu număr de dosar şi demersuri efectuate în fiecare dosar. Cu toate acestea nimeni nu a considerat la momentul respectiv că raportul ar fi trebuit să fie într-atât de detaliat şi că lichidatorul ar fi trebuit să menţioneze acest lucru în cuprinsul rapoartelor. De altfel, nici nu i s-a atras atenţia că trebuie să fie la acest nivel de detaliu în condiţiile în care practic aparent era suficientă menţionarea existenţei unor dosare. Referitor la acele dosare indicate de fostul lichidator judiciar, având în vedere că ne referim la acele înscrisuri depuse de către F & F I C S.P.R.L., arată că deşi instanţa are posibilitatea să le verifice în sistemul propriu, partea O nu are posibilitatea verificării acestora. Prin urmare, ar trebui să prezume că sunt corecte deşi nu există niciun fel de element de siguranţă dintre cele pe care le prevede legea pentru a aprecia în acest sens.

De asemenea, arată că la dosar nu există nicio dovadă că acele dosare au fost efectiv predate actualului lichidator judiciar. Există o listă cu privire la faptul că s-ar fi predat un număr de 5 dosare, 5 dosare dintr-o listă de zeci de dosare pe care fostul lichidator judiciar s-a gândit la jumătate de an de la momentul de la care nu mai este lichidator judiciar să o întocmească şi să o depună la dosarul cauzei.

Mai susţine că pentru fostul lichidator judiciar era absolut în regulă să aprecieze cu privire la oportunitatea formulării unui demers judiciar sau nu, fără a consulta Comitetul Creditorilor. Sub acest aspect, solicită instanţei să observe că acelaşi lucru nu se mai aplică actualului lichidator judiciar CII A I F, chestiune care o duce către motivaţiile şi consideraţiile care stau la baza aserţiunilor făcute de F & F I C S.P.R.L. şi care în opinia sa sunt cele care au declanşat acest demers. Din acest considerent, solicită instanţei să observe că F & F I C S.P.R.L. a lăsat să se prescrie o sumedenie întreagă de debite. În loc să acţioneze şi să folosească instrumente specifice de recuperare rapidă a acestor sume, cum ar fi ordonanţe de plată, a formulat tot felul de acţiuni de deschidere a procedurii de insolvenţă şi unde procedura este evident una care durează. De asemenea, arată că fostul lichidator judiciar nu a derulat acţiuni de executare silită acolo unde avea titluri executorii.

În ceea ce priveşte măsurile adoptate de către actualul lichidator judiciar se spune că au fost plătite bunurile ce au fost valorificate prin licitaţie publică. Arată că s-au plătit bunurile mobile pentru care termenele de plată expiraseră de mult şi s-au plătit pentru un singur motiv şi anume acela că D.G.R.F.P. Galaţi nu a mai fost de acord cu prelungirea termenului de plată. În ceea ce priveşte celelalte active se ştie foarte bine că nu s-au plătit.

Cu privire la măsurile lichidatorului judiciar care au făcut obiectul contestaţiile înregistrate sub nr. de dosare asociate 2938/118/2012/a87 şi 2938/118/2012/a92 şi în care s-a reţinut o încălcare a dispoziţiilor legale de consemnare a votului, consideră că această chestiune este un pic mai complicată pentru că este complicat să numeri un vot atunci când nu poţi să stabileşti dacă ai cvorum. În acest sens arată că suntem deja la al treilea termen şi D.G.R.F.P. Galaţi abia astăzi a depus în şedinţă mandatul persoanei care semnează în numele D.G.R.F.P. Galaţi. Consideră că lichidatorul judiciar nu a făcut decât să acţioneze de o manieră echidistantă, în sensul că nu a luat o decizie şi a lăsat în continuare posibilitatea creditorilor să-şi exprime votul, dar într-o manieră clară şi concisă. O simplă lecturare a contestaţiilor care au fost conexate sub nr. de dosar 2938/118/2012/a87 nu poate duce decât la concluzia că fiecare dintre contestatori a văzut ca fiind soluţia votului alta. Nici măcar creditorii nu s-au pus de acord cu privire la care ar trebui să fie rezultatul votului. De altfel, nici în hotărârile judecătorului sindic nu există o menţiune în acest sens. Apreciază că atâta vreme cât această chestiune nu poate fi lămurită şi este evident că există o controversă sub acest aspect nu poate fi reţinută ca fiind o încălcare a dispoziţiilor din lege. Precizează că reiterează aspectele în legătură cu care nu se poate reţine o încălcare a dispoziţiilor din Legea nr. 85/2006.

 Cu privire la aspectul legat dacă exista sau nu interesul de a formula acea cerere de renunţare la judecată, arată că nu se poate pronunţa câtă vreme nu are acces la acel dosar. Învederează însă că referitor la fostul lichidator judiciar nu s-a apreciat că este o încălcare a legii deşi nu a iniţiat o serie de proceduri şi nu a formulat căi de atac. Prin urmare, aplicând aceeaşi unitate de măsură, nu se poate ajunge la concluzia că există o încălcare cu rea-credinţă a unor obligaţii prevăzute de lege. Există o întreagă speculaţie făcută de către fostul lichidator judiciar şi pentru o bună parte dintre ele nu există documente. De altfel, apreciază că judecătorul sindic nu ar trebui să ţină cont de înscrisurile depuse de către fostul lichidator judiciar şi de aserţiunile făcute de acesta şi că ar trebui ca instanţa să le îndepărteze de la dosar având în vedere că fostul lichidator judiciar nu are calitate în dosar, iar înscrisurile nu sunt administrate în condiţiile prevăzute de lege.

Susţine că nu a reuşit să identifice o încălcare concretă a unei obligaţii prevăzute de lege şi care să fie cu rea-credinţă. Solicită respingerea sesizării din oficiu privind înlocuirea lichidatorului judiciar CII A I F.

Creditoarea BRD Groupe Societe Generale S.A. – membru al Comitetului Creditorilor, prin avocat, arată că avocatul O S.R.L. U a pus mai mult concluzii cu privire la activitatea F & F I C S.P.R.L. care nu face obiectul analizei. Renunţarea la o acţiune nu poate să fie apanajul practicianului în insolvenţă pentru că este o decizie majoră şi aparţine Adunării Creditorilor/Comitetului Creditorilor care decid pentru oportunitate.

Creditoarea D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa – preşedintele Comitetului Creditorilor, prin consilier juridic, precizează că în ceea ce priveşte numirea unui practician în insolvenţă nu are un mandat pentru a face o propunere, dar are mandat pentru a preciza că D.G.R.F.P. Galaţi se opune numirii F & F I C S.P.R.L.

Judecătorul sindic rămâne în pronunţare asupra sesizării din oficiu privind înlocuirea lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă A I F.

JUDECĂTORUL SINDIC,

 Exceptia de  neconstitutionalitate invocata de  creditorul O SRL U  privind  prevederile art. 258 alin. (1) si (2) Cod Procedura Civil (1865) si art.12 alin. (3) din Legea nr. 85/2006:

Prin cererea depusa in sedinta publica din data de 14 aprilie 2021, creditorul O SRL U a invocat  exceptia de neconstitutionalitate a prevederile art. 258 alin. (1) si (2) Cod Procedura Civil (1865) si art.12 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, aratand ca prezenta  exceptie priveste conflictul dintre art. 258 alin. (1) si (2) Cod Procedura Civila (1865) si art.12 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 si: •dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutia Romaniei;  dispozitiile art. 21alin. (1)-(3) din Constitutia Romaniei; • dispozitiile art. 124 aim. (1) din Constitutia Romaniei;  dispozitiile art. 6 din Conventia European a a Drepturilor Omului.  dispozitiile art. 148 „Integrarea in Uniiinea Europeand" din Constitutia Romaniei, raportat la (i) art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene („Carta") ce consacra dreptul la o cale de atac eficienta si la un proces echitabil.

 Mentioneaza ca  sunt indeplinite conditiile de admisibilitate, avand in vedere  Decizia nr. 766/2011, Curtea Constitutionala, dispoziiile criticate se afla in vigoare in ceea ce prive§te procedurile de insolventa incepute sub imperiul Legii nr. 85/2006, iar Curtea Constitutionala nu a constatat anterior neconstitutionalitatea acestora  iar sub aspectul legaturii cu solutionarea cauzei de fata, in mod evident solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate vizeaza legalitatea hotararii ce urmeaza a fi pronuntata de instanta de judecata in prezenta cauza.

 Pe fondul exceptiei se arata  faptul ca, in sedinta din 07.04.2021, Curtea Constitutionala a Romaniei, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.400 alin.(i), ale art.405 alin. (3) si ale art.406 alin.(i) si (2) din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale.  Curtea Constitutionala a constatat cä dispozitiile art.400 alin.(i), ale art.405 alin.(3) si ale art.406 alin.(i) si (2) din Codul de procedura penala incalca atat prevederile art.i alin.(3), art.21 alin.(1)-(3) i art.124 alin.(i) din Constitutie, cat si prevederile art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Curtea a retinut cà redactarea hotararii judecatoresti penale (motivarea in fapt in drept) ulterior pronuntarii minutei (solutiei) dispuse in cauia lipseste partea de garantiile infaptuirii actului de justitie, aduce atingere dreptului de acces la instant 5 si dreptului la un proces echitabil.

Prin urmare, Curtea a constatat ca este necesar ca hotararea judecatoreasca sa fie redactata, motivata in fapt si in drept, la data pronuntarii. Asa cum se poate lesne observa dispozitiile Codului de procedura civila §i respectiv cele ale Legii nr. 85/2006 criticate sunt cvasi identice cu cele din Codul de procedura penala constatate de catre Curtea Constitutionala ca fiind in conflict cu prevederile constitutionale si conventionale, prevederi ce sunt pe deplin aplicabile §i proceselor civile (inclusiv procedurilor de insolventa), in toate fazele acestuia, respectiv atat la judecata in fond, cat si la judecata in caile de atac, in conformitate cu prevederile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

 Se arata in continuare ca, in procesul de deliberare, judecatorii trebuie sa motiveze, adica sa argumenteze in fapt si in drept de ce se impune o anumita solutie si nu o alta. Or, cum acest stadiu al judecatii este unul efectiv, nu exista nicio ratiune pentru care la momentul pronuntarii dispozitivului sa nu fie motivata in fapt si in drept solutia, iar aceasta motivare sa fie conceputa si redactata abia ulterior.  Se precizeaza ca, daca o solutie pronuntata in sedinta publica nu poate sa fie motivata la momentul pronuntarii sale se pune problema in ce masura aceasta a fost luata cu adErat ca urmare a unei deliberari straine oricaror forme de ingerinte externe on daca a facut intr-adEr obiectul unei deliberari efective. Lipsa motivarii la momentul pronuntarii poate sa transfere procesul deliberativ la un moment ulterior pronuntarii solutiei, ceea ce poate implica faptul ca doar la momentul ulterior al motivarii hotararii se analizeaza cu adErat conflictul de drept supus instantei.

 Arata  petentul creditor  ca modalitatea in care prevederile legale criticate sunt ele interpretate  si aplicate in practica, prin tratarea termenelor instituite pentru motivarea hotararii ca fiind unele dispozitive si nu imperative, conducand la situatii in care motivarile sunt comunicate la luni bune dupa momentul la care hotararile sunt pronuntate de la care acestea produc efecte depline.

In plus, in particular in ceea ce priveste procedura insolventei, hotararile pronuntate de care judecatorul sindic, cu catE exceptii, sunt executorii in conformitate cu dispozitiile art. 1 2 aim. (1) din Legea nr. 85/2006 si nu sunt susceptibile de suspendare in conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006.

In acest fel, se produce o incalcare a dispozitiilor privitoare la statul de drept i la garantarea drepturilor fundamentale (art. 1 alin. 3 din Constitutie), raportat la incalcarea dreptului la un proces echitabil la dreptul de acces la o instanta in conditiile in care hotararile judecatorului sindic desi nemotivate, produc efecte depline si nici nu pot face obiectul controlului judiciar mai înainte de a fi motivate si comunicate.

Examinând cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a disp. art.  258 alin. (1) si (2) Cod Procedura Civil (1865) si art.12 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, formulată de petentul creditor O SRL U.,  instanta retine , reține următoarele:

Excepția de neconstituționalitate constituie un mijloc procedural prin intermediul căruia se asigură, în condițiile legii, analiza conformității anumitor dispoziții legale cu Constituția României.

Calea procedurală reglementată de art. 29 din Legea nr. 47/1992 nu oferă instanței în fața căreia se invocă excepția posibilitatea de a verifica constituționalitatea propriu-zisă a prevederilor legale contestate, ci doar de a aprecia asupra condițiilor de admisibilitate a excepției de neconstituționalitate. Ca atare, instanța nu are atribuții de jurisdicție constituțională, așa încât verificarea condițiilor de admisibilitate nu echivalează cu o analiză a conformității prevederii atacate cu Constituția și nici cu soluționarea de către instanță a unui aspect de contencios constituțional, căci instanța nu statuează asupra temeiniciei excepției, ci numai asupra admisibilității acesteia.

Din redactarea art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale rezultă că cerințele de admisibilitate ale excepției sunt și cele de admisibilitate a cererii de sesizare a Curții cu excepția ridicată, respectiv, aceasta trebuie să fie ridicată în fața instanțelor de judecată, la cererea uneia dintre părți sau, din oficiu, de către instanță ori de procuror, în cauzele în care participă; să vizeze neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare; să nu aibă ca obiect prevederi constatate ca neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale și să aibă legătură cu soluționarea cauzei, în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia.

În analiza acestor condiții, referitor la cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. (1) si (2) Cod Procedura Civil (1865) si art.12 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, instanța reține că excepția a fost invocată de petent într-un dosar de insolventa in care este aplicabila Legea 85/2006, in cadrul solutionarii sesizarii din oficiu a judecatorului sindic  privind inlocuirea parcticianului in insolventa CII A I F, desemnat prin Decizia creditorului majoritar la acea data ( anterior stabilirii tabelului definitiv consolidat la creantelor in procedura falimentului)- petentul O SRL U,  aflat pe rolul  Tribunalului Constanta, și că textele criticate nu au fost declarate neconstituțional printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale.

Referitor la examenul legăturii cu cauza,  instanta apreciază că acesta trebuie făcut în concret, prin raportare la interesul specific al celui care a invocat excepția și înrâurirea pe care dispoziția legală considerată neconstituțională o are în speță.

Stabilirea existenței interesului se face pe calea verificării pertinenței excepției în raport cu procesul în care a intervenit, astfel încât, decizia Curții Constituționale în soluționarea excepției să fie de natură a produce un efect concret asupra conținutului hotărârii din procesul principal.

Prin urmare, cerința relEnței este expresia utilității pe care soluționarea excepției invocate o are în cadrul rezolvării litigiului în care a fost invocată, insa, in cazul de fata, prin motivele invocate petentul  vizeaza de  fapt  echivalenta intre  efectul hotararilor pronuntate in cauzele penale, soldate cu condamnarea inculpatului  si solutiile adoptate de judecatorul sindic/  instantele de drept comun, apreciind ca  normele respective permit judecătorului, ca in urma deliberarii, sa pronunte solutia anterior  motivarii  in fapt si in drept a hotararii, tinzand in realitate, la anularea efectului executoriu a  hotararilor judecatorului sindic, in procedura  insolventei caracterizata de celeritate, printr-o completare a legii, verificare care excede competenței Curții Constituționale, astfel cum este prevăzută în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

Față de aceste considerente, instanta, în baza art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, va respinge cererea petentului O SRL U  de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate invocată de acesta.

Exceptia de  neconstitutionalitate invocata de  creditorul O SRL U  privind  prevederile art. 22 al. 2 din Legea nr. 85/2006:

Petentul arata ca, in ceea ce priveste textele legale criticate, desi acestea au mai fost supuse controlului exercitat de Curtea Constitutionala niciuna dintre cererile cu care a fost investita Curtea Constitutionala nu a vizat conformitatea dispozitiilor art.  22 al. 2 si 3 din Legea nr. 85/2006 cu prevederile art.  1 al.  (3) si (5) din Constitutie cu referire la cerintele de previzibilitate si claritate in ceea ce priveste puterea de apreciere a judecatorului sindic in legatura cu sanctiunile prEzute de catre dispozitiile art. 22 aim. (2) si (3) din Legea nr. 85/2006..

Dispozitiile de la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 nu respecta cerintele de previzibilitate si claritate in conditiile in ceea ce privete sintagma „motive justificative",cu atat mai mult cu cat dispozitiile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 prEd ca sanctiune pentru „amenda judiciara de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul in care acesta [n.n. practicianul in insolvent-al din culpei sau en rea-credintei, nu îi indeplineste sau indeplineste cu intetrziere atributiile prEzute de lege sau stabilite de judecatorul-sindic".

Astfel, raportat la continutul actual al reglementarii de la art. 22 alin. (2) si (3) din Legea nr. 85/2006 nu se poate stabili in concret: (i) ce constituie „motiv justificativ" pentru a se dispune inlocuirea practicianului in insolvent, simpla admitere a uneia sau mai multor contestatii impotriva masurilor luate de practicianul in insolventa in exercitarea acestei calitati constituie „motiv justificativ" pentru a se dispune inlocuirea de catre judecatorul sindic; (ii) la care din cele doua sanctiuni prEzute de art. 22 alin. (2) si (3) Legea nr. 85/2006 se expune practicianul in insolventa in situatia in care conduita sa este calificata neconforma, principiul claritatii presupunand cunoasterea ab initio a sanctiunii la care se expune; (iii) daca exista vreun raport intre dispozitiile art. 22 alin. (2) si (3) din Legea nr. 85/2006, ceea ce conduce la imposibilitatea de a aprecia cu privire la intinderea modalitatea de exercitare a puterii de apreciere a judecatorului sindic pentru a fi in prezenta unei protectii adecvate impotriva arbitrariului, respectiv pentru a permite instantei de control judiciar sà analizeze legalitatea si temeinicia hotararii judecatorului sindic.

 Opinia instanţei asupra excepţiei de neconstituţionalitate:

Admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate din perspectiva condiţiilor impuse prin dispoziţiile art. 29 alineat 1, 2 şi 3 din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Potrivit textului de lege indicat, instanţa trebuie să verifice următoarele aspecte:

a) excepţia să  fi fost invocată  de una  dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de judecată sau de arbitraj comercial.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată în dosarul civil nr. 2938/118/2012 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, la cererea petentului, astfel încât această condiţie este îndeplinită în speţă.

b) obiectul excepţiei să vizeze neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei, în orice fază a litigiului.

În speţă, ceea ce se supune controlului de constituţionalitate sunt dispoziţiile  22 al. 2 si 3 din  Legea 85/2006, dispozitii care isi produc efectele  in continuare in prezenta cauza, dupa iesirea din vigoare a legii.

Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziții tranzitorii și finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Însă, având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora "Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date", precum și Decizia Curții Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit că sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, este constituțională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare.

De asemenea, se observă că şi condiţia justificării legăturii dispoziţiilor contestate cu soluţionarea cauzei este îndeplinită în speţă, având în vedere  invocarea acesteia  la momentul solutionarii sesizarii din oficiu a judecatorului sindic in ceea ce priveste inlocuirea lichidatorului judiciar.

c) normele legale ce fac obiectul excepţiei, să nu fi fost constatate ca fiind neconstituţionale, printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.

Instanţa constată că până la acest moment nu a fost pronunţată nicio decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale contestate.

 Pe fondul exceptiei:

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie, într-adevăr, să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrariului (a se vedea Hotărârea din 4 mai 2000, pronunțată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, și Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66).

 Prin Decizia nr. 635/2016 a Curtii Constitutionale, referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvențe, in paragraful 19, s-au retinut urmatoarele: (..)_Curtea reține că "motivele temeinice" ce pot fi avute în vedere pentru înlocuirea administratorului judiciar sunt elemente obiective, verificabile, care vizează modul de îndeplinire a atribuțiilor stabilite prin lege în sarcina acestuia. Împrejurarea că din motive care îi sunt imputabile administratorului judiciar acesta poate fi înlocuit din dosarul de insolvență, în orice stadiu al procedurii, nu poate fi interpretată ca o îngrădire nejustificată a dreptului de a-și exercita activitatea profesională, soluția aleasă de legiuitor fiind una clară, aceste dispoziții aplicându-se tuturor practicienilor în insolvență aflați în situații similare, fără discriminar”.Totodata, Curtea a retinut  CA „încheierea judecătorului-sindic poate fi atacată, separat, în condițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Într-un atare context, acesta are posibilitatea de a-și expune punctul de vedere cu privire la cererea de înlocuire și de a formula apărări în contradictoriu cu comitetul creditorilor, astfel că susținerea potrivit căreia textul de lege criticat lasă la aprecierea exclusivă și pur subiectivă a judecătorului-sindic îndeplinirea condițiilor necesare luării unei astfel de măsuri apare ca fiind neîntemeiată.”.

 Este real ca  in jurisprudența Curții Constituționale s-a retinut faptul ca  potrivit căreia "omisiunea și imprecizia legislativă sunt cele care generează încălcarea dreptului fundamental pretins a fi încălcat" (a se vedea Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 mai 2010),  insa, in ceea ce priveste  dispozitiile art. 22 al. 2 si 3 din Legea 85/2006, fata de imprejurarea ca se grefeaza  pe  modul in care administrator judiciar/lichidatorul judiciar se conformeaza obligatiilor ce ii revin  potrivit  Legii 85/2006, eventualele abateri ale acestuia de la litera legii fiind identificabile ( sens in care si jurisprudenta in domeniu a stabilit serie de situaţii specifice în care o atare măsură apare ca justificată: existenţa unui risc de înstrăinare a bunurilor debitoarei, nedepunerea rapoartelor prevăzute de art. 54 şi 59 al.(l) din Lege, încheierea unor acte de gestionare frauduloasă a procedurii, încheierea unor acte care vădesc convenţia dintre  lichidatorul judiciar şi anumiţi creditori, ignorarea hotărârilor comitetului creditorilor sau a adunarii creditorilor, întocmirea de acte de împiedicare a desfăşurării planului de reorganizare, orientarea voită şi nejustificată a procedurii către faliment), instanta apreciaza ca sunt respectate exigențele constituționale referitoare la calitatea legii, respectiv condițiile de claritate, precizie și previzibilitate, nefiind contrară dispozițiilor art. 1 si 5 din Constituție, prin prisma exigențelor stabilite de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Având în vedere toate aspectele menţionate, instanţa constată că excepţia de neconstituţionalitate invocată de către petent este admisibilă potrivit art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992 şi, în baza art. 29 alin. (4) din aceeaşi lege, va dispune sesizarea Curţii Constituţionale.

 In ceea ce priveste cererea de suspendarea judecatii cauzei  in baza art. 244 al.1  pct.1 Cod proc civ. 1864 formulata de creditorul O SRL U, instanta retine ca potrivit  art.  art. 244 al. 1 pct.1 din Codul de procedură civilă, măsura suspendării este lăsată la aprecierea judecătorului, atunci când dezlegarea pricinii depinde de existența unui drept care face obiectul unui alt proces aflat în curs. Dispoziția procedurală nu are un caracter imperativ, instanța având posibilitatea de a aprecia oportunitatea suspendării cursului judecării procesului, fiind evidentiata grija legiuitorului de a nu se întârzia judecarea cauzei. Astfel, în caz de suspendare, judecarea cauzei respective poate dura foarte mult, însă în situația respingerii suspendării, judecarea cauzei continua.

Instanta  apreciaza ca nu se impune suspendarea judecatii prezentei cauze avand in vedere faptul ca exceptia  de neconstitutionale a fost invocata in cadrul unei proceduri de faliment, procedura caracterizata de celeritate,  cu atat mai mult cu cat respectiva cauza se afla inregistrata pe rolul  Tribunalului Constanta din anul 2012,  iar suspendarea judecatii acesteia  poate conduce la  prejudicierea grava  a oricareia dintre parti.

 In consecinta, fata de considerele de fapt si de drept expuse anterior,  judecatorul sindic va  respinge  ca neintemeiata cererea  de suspendare a  prezentei cauze  formulata de creditorul O  SRL U – membru in comitetul creditorilor  debitoarei  M SA, in raport de dispozitiile art. 244 al. 1  pct.1 Cod proc civ.

Deliberand asupra sesizarii din oficiu  asupra inlocuirii  lichidatorului judiciar,  judecatorul sindic retine urmatoarele:

 Prin Sentinta civila nr. 1659/ 23 Noiembrie 2018 pronuntata in dosarul nr. 2938/118/2012,  in temeiul art. 107 lit. C din Legea privind procedura insolvenţei a fost dispusa intrarea în faliment a debitoarei SC M SA, iar in temeiul  art.107 alin 2 din Legea  privind procedura insolvenţei, a fost desemnat lichidator judiciar provizoriu  pe F & F I C IPURL, practician in insolventa care a detinut anterior calitatea de  administrator judiciar.

 Prin Decizia  din data de 14.05.2020 emisă de creditorul O SRL U, publicata in BPI  nr. 7455/18 mai 2020 s-a decis înlocuirea lichidatorului judiciar  al debitoarei M SA - F & F I C SPRL cu  CII A R. I F, impotriva acestei decizii fiind formulate mai multe contestatii, astfel incat, prin Decizia civilă nr.303/09.11.2020 a Curtii de apel Constanta, astfel cum a fost indreptata,  ca urmare a casarii in parte a hotararii instantei de fond, in temeiul art. 19 alin.4 şi alin 21 din Legea nr. 85/2006, modificată, a fost numit în calitate de  lichidator  judiciar pe C.I.I. A R.I F cu un onorariu fix de 10000 lei pe lună, care va îndeplini atribuţiile stabilite prin sentinţa nr. 1659 din 23.11.2018 a Tribunalului Constanţa si s-a dispus  încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar provizoriu F & F I SPRL desemnat prin sentinţa nr. 1659 din 23.11.2018 a Tribunalului Constanţa.

Potrivit art. 5 al 1 si 2 din Legea 85/2006, : (1) Organele care aplică procedura sunt: instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, administratorul judiciar și lichidatorul. (2) Organele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor și operațiunilor prevăzute de prezenta lege, precum și realizarea în condițiile legii a drepturilor și obligațiilor celorlalți participanți la aceste acte și operațiuni.

 Potrivit art. 22 alin. 2 din Legea 85/2006 ,,În orice stadiu al procedurii, judecatorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, il poate inlocui pe administratorul judiciar, prin incheiere motivata, pentru motive temeinice. Incheierea de inlocuire se pronunta in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor.,,

 Desi in continutul textului de lege indicat anterior nu se definesc „motivele temeinice „practica şi doctrina au individualizat o serie de situaţii specifice în care o atare măsură apare ca justificată: existenţa unui risc de înstrăinare a bunurilor debitoarei, nedepunerea rapoartelor prevăzute de art. 54 şi 59 al.(l) din Lege, încheierea unor acte de gestionare frauduloasă a procedurii, încheierea unor acte care vădesc convenţia dintre  lichidatorul judiciar şi anumiţi creditori, ignorarea hotărârilor comitetului creditorilor sau a adunarii creditorilor, întocmirea de acte de împiedicare a desfăşurării planului de reorganizare, orientarea voită şi nejustificată a procedurii către faliment etc.

Astfel, s-a evidentiat  faptul ca inlocuirea administratorului sau a lichidatorului judiciar reprezinta o forma a raspunderii sale, regim agravant al raspunderii profesionistului, consacrat de principiile raspunderii juridice din dreptul comun,  intemeiate pe natura profesionala a activitatii desfasurate de administratorul judiciar/lichidator si pe diligenta sporita pe care acesta trebuie sa o manifeste in cursul exercitarii calitatii sale.

In aceste sens este unamin recunoscut  in practica  faptul ca reprezinta un motiv temeinic ce justifica inlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar neindeplinirea culpabila a atributiilor care ii revin in cadrul procedurii sau o omisiune a acestuia care prejudiciaza sau pune in pericol interesele creditorilor sau pe cele ale debitoarei.

 Instanta, ca  prim punct,  retine  ca lichidatorul judiciar CII A I F a manifestat in  o atitudine care a  prejudiciat interesele creditorilor in  prezenta procedura prin incalcarea  vointei exprimate de acestia  in cadrul Adunarii creditorilor debitoarei M SA din data de 04.09.2020 prin care s-a aprobat  Regulamentul de vanzare a bunurilor debitoarei ( in cadrul acestuia stabilindu-se ca  plata pretului de adjudecare (inclusiv TVA)  se va efectua in termen de cel mult 90 de zile calendaristice  de la data licitatiei pentru active, subansambluri functionale si bunuri imobile independente si 30 de zile pentru bunuri mobile, tinandu-se cont si de garantia de participare depusa.In cazuri justificate, formulate in scris, lichidatorul judiciar va putea, fara acordul  prealabil al adunarii creditorilor/comitetul creditorilor, sa aprobe o singura  amanare a scadentei platii, cu un termen de pana la  30 de zile. Ulterior, orice amanare va fi analizata si aprobata de adunarea creditorilor).

 Lichidatorul judiciar a refuzat in mod repetat sa  convoace  adunarea creditorilor  in vederea  supunerii la vot a cererilor formulate de adjudecatarii bunurilor licitatiei desfasurate in data de ....10.2020 -SC ANDRA International SRL si SC VIE-Vin Andra SRL, respectiv  SC S T SRL, aspect care a determinat temporizarea procedurii de faliment si  inregistrarea pe rolul  instantelor a numeroase litigii.

 De mentionat  imprejurarea ca lichidatorul judiciar  a convocat adunarea creditorilor ca urmare a dispozitiilor date de judecatorul sindic in sedinta publica - cu aplicarea dispozitiilor art. 20 al. 2 din Legea 85/2006 ) sau  a solutionarii contestatiilor ( ex: 2938/118/2012/a85 ).

Instanta retine, in  continuare,  faptul ca lichidatorul judiciar a dat o interpretare proprie, denaturand in mod voit cele dispuse de  judecatorul sindic in sedinta de judecata din data de  13.01.2021 (f. 296-299 , vol. 22),  cu privire la  modul de exprimare ce urmeaza a fi adoptat  doar de catre creditoarea  BRD GSG SA ,  in sensul  ca in loc de ”punct de vedere” sa  precizeze „vot”, dat fiind cererea formulata in sedinta publica de  lichidatorului judiciar.

Astfel,  in cadrul procesului verbal al adunarii creditorilor din data de 05.02.2021  se mentioneaza ca a luat masura  reconvocarii adunarii creditorilor (f.52, vol. 44) cu aceeasi ordine de zi  pentru data de  17.02.2021,  retinand ca motiv  care a stat la baza acestei masuri, inclusiv  „Precizarea  judecatorului sindic din incheierea de sedinta din data de 13.01.2021 prin care s-a pus in vedere creditorilor ca voturile exprimate sa fie de forma „pentru sau impotriva”, ignorand voturile exprimate de creditori.

 Desi judecatorul sindic i-a atras atentia  lichidatorului judiciar asupra acestei chestiuni in sedinta publica din data de  10.02.2021, a mentinut in considerentele procesului verbal al adunarii creditorilor  din 17 februarie 2021 aceeasi chestiune prejudiciabila si lipsita de orice fundament, refuzand sa stabileasca rezultatul votului  exprimat de creditori. 

 Instanta invedereaza ca impotriva masurilor adoptate de lichidatorul judiciar consemnate in procesele verbale aferente  adunarilor creditorilor din data de 5 februarie 2021, respectiv 17.02.2021 au fost formulate  un numar de 10 contestatii, iar prin  hotararea  pronuntata in cauzele conexate sub nr. 2938/118/2012/a92, comunicata prin publicare BPI,  s-a stabilit in sarcina lichidatorului judiciar CII A I F  obligatia de stabilirea rezultatului votului exprimat ca urmare a convocarii Adunarii creditorilor debitoarei M SA din data de 17.02.2021. Si de aceasta data lichidatorul judiciar incalca in mod voit dispozitiile art. 12  din Legea 85/2006,  respectiv caracterul executoriu  al hotararilor  judecatorului sindic.

In continuare, instanta a constatat faptul ca lichidatorul  judiciar a ignorat dispozitiile art.  25  lit d din Legea 85/2006 prin faptul ca, desi a  detinut aceasta calitate  de la  jumatatea lunii noiembrie 2021,  abia ca urmare a dispozitiilor  judecatorului sindic  din  13.01.2021 si in urma stabilirii unor  termene ferme, sub sanctiunea amenzii in caz de nerespectare a acestora, a procedat la  efectuarea demersurilor in vederea finalizarii procedurii de inventariere si preluarea  a bunurilor  ce apartineau averii debitoarei. 

In continuare, judecatorul sindic retine ca lichidatorul judiciar a temporizat solutionarea cauzelor prin care  s-a urmarit anterior recuperarea creantelor  datorate  de terti debitoarei M SA  iar in  ceea ce priveste  alte cauze, a formulat cereri de renuntare la judecata, desi, sub acest aspect de oportunitate,  s-ar fi impus  consultarea organelor decizionale ale debitoarei, potrivit art.  11 al. 2  teza ultima  din  Legea 85/2006.

 Astfel, potrivit  verificarilor in sistemul EMAP, CII A I F  a formulat cerere de renuntare la judecata in cadrul dosarului  inregistrat sub nr.  1910/114/2012/a26 ( procedura de faliment privind pe  debitorul E SA),  contestatie formulata impotriva procesului verbal al Adunarii creditorilor din data de 13.10.2020,  avand urmatorul obiect:

- Solutionarea contestatiei formulata de M SA prin lichidator judiciar F & F I C SPRL impotriva procesului verbal al  comitetului creditorilor al E SA si a Hotararii adoptate in cadrul seditei  din data de 18.09.2020;

> Aprobarea diminuarii remuneratiei lunare datorate de catre Crono Tard SRL in temeiul contractului de administrare a portofoliului de marci nr.388/21.03.2019 la o valoare de 100 euro/luna pentru lunile iulie-septembrie, respectiv la o valoare de 1000 euro/luna pentru o perioada de 12 luni incepand cu luna octombrie 2020;

 > Aprobarea esalonarii la plata a eventualelor sume ramase in sold, ca urmare a compensarii in ce priveste suma de 173.223,34 lei respectiv a aplicarii masurilor de diminuare a remuneratiei lunare pe o perioada de 12 luni, incepand cu luna ianuarie 2021, transele urmand sa aiba valori egale;

> Prezentarea situatiei contractului de administrare marci nr.388/21.03.2019 incheiat intre E si Crono Tard SRL şi în temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (6) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, anularea Procesului verbal al ședinței Adunarii creditorilor al E SA din data de 13.10.2020 și a hotărârilor adoptate în cadrul ședinței si consemnate in procesul verbal și, pe cale de consecință, anularea Procesului verbal și a Hotărârilor luate în cadrul adunarii creditorilor din data de 13.10.2020.

In cadrul aceluiasi dosar,  instanta a solutionat  si cauza asociata, cu acelasi obiect,  1910/114/2012/a27, contestatia formulata de  creditorul  DGRFP Galati-AJFP Buzau,  contestatorul solicitand  anularea procesului verbal al Adunarii creditorilor din data de 13.10.2020,  lichidatorul judiciar al E SA achiesand la contestatia formulata, iar ca urmare,  prin Sentinta civila nr. 64/2021 a Tribunalului Buzau, a fost dispusa anularea  Hotararii Adunarii creditorilor din data de 13.10.2020 privind pe debitoarea E SA.

 Instanta  constata ca impotriva acestei hotarari a fost formulata cale de atac, insa sustinerile lichidatorului judiciar CII A I F in sensul ca prin respectiva  contestatie promovata de  M R SA, în faliment, prin lichidator judiciar F & F I C SPRL,  nu se urmarea protejarea intereselor M SA  sau a creditorilor sai,  incalca principiul maximizarii averii debitoarei M SA, in masura in care aceeasi debitoare detine calitatea de creditor al societatii E SA, avand astfel interes in  protejarea  mijloacelor de recuparare a  creantei sale.

 Din continutul actelor de predare primire  incheiat anterior dispozitiei instantei din  13.01.2021, in speta procesul verbal  de predare primire al dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata in care debitoarea M SA  este parte (f. 171, vol.22),  rezulta ca lichidatorul judiciar CII A I F a avut cunostinta  inca  de la acea data (17.11.2021)  de stadiul de solutionare a  cauzelor in care debitoarea M Sa avea calitatea de contestatoare/reclamanta.

 Exemplificand, din verificarile efectuate de instanta in sistemul EMAP,  se constata ca in ceea ce priveste  cererea de deschidere a proceduriii insolventei  S.C. M A S.R.L.  formulata de M R SA, în faliment, prin lichidator judiciar F & F I C SPRL, in raport de existenta unei creante in suma de 1.201.499,99 lei,  dosar nr. 24113/3/2020,  in data de  23.02.2021,  Tribunalul Bucuresti-Sectia  a VII -a civila,  observând că reclamanta prin lichidator judiciar CII A I F  nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită de instanţă în sarcina sa, respectiv de a-şi exprima poziţia procesuală cu privire la notele scrise depuse de către debitoare, a suspendat judecarea cauzei, în temeiul art. 242 alin.1 C.Proc.Civ.,  desi, lichidatorul judiciar CII A I F, pentru aceeasi sedinta de judecata  a solicitat judecatorului sindic suspendarea  judecatii cauzei pana la indeplinirea formalitatilor prEzute de art. 48 sect. 8 din Legea 55/2020.

  Alegatiile  CII A I F  cuprinse in raportul depus pentru termenul de sedinta din data de 14.04.2021, referitoare la imprejurarea ca nu a raspuns la solicitarile instantei  ca urmare a faptului ca a observat ca pentru debitul  datorat de catre S.C. M A S.R.L. s-ar fi implinit termenul de prescriptie sunt vadit contrare aspectelor invocate prin cererea de suspendare indicata mai sus, nu pot justifica obiectiv  modul in care a inteles sa isi exercite atributiile, nu s-a facut nicio dovada ca partea adversa ar fi invocat o asemenea aparare, posibilitatea  invocarii exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune fiind supusa unor norme diferite in functie de dispozitiile de drept  aplicabile. 

 In ceea ce priveste cauza inregistrata sub nr. 24788/3/2020, avand ca obiect deschiderea procedurii insolventei debitoarei C S SRL pentru o creanta in suma de  5.628.019,99 lei, prin incheierea de sedinta din data de 15.03.2021, a fost incuviinţata cererea debitorului şi obligata creditoarea la consemnarea unei cauţiuni in cuantum de 20.000 lei în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii sub sancţiunea respingerii cererii de deschidere a procedurii, dispunandu-se citarea prin poștă a creditoarei prin CII A I F cu mențiunea că are obligaţia să achite cauţiunea în cuantum de 20.000 lei în termen de 5 zile de la primirea citaţiei sub sancţiunea respingerii cererii de deschidere a procedurii.

 Cu privire la aceasta cautiune, dincolo de lipsa rolului activ al lichidatorului judiciar, instanta retine ca  prin raportul  de activitate nr. 5/07.04.2021, vol. 24, se mentioneaza anularea de catre lichidatorul judiciar a  convocarii  Comitetului creditorilor  in vederea aprobarii  achitarii cautiunii dispuse de judecatorul sindic in cauza privind pe debitoarea C S SRL, fara a  se mentiona  motivele care au stat la baza acestei decizii.

Instanta constata ca prin acelasi raport de activitate, lichidatorul judiciar a mentionat convocarea in aceeasi zi a comitetului creditorilor, la ora 10, respectiv ora 10.30 (ultimul punct vizand  aprobarea platii cautiunii in suma de 20.000 lei), insa primul punct  viza cu totul alte chestiuni, fata de care lichidatorul judiciar invedereaza ca  existau ”reticente”.

Prin urmare, instanta constata ca lichidatorul judiciar a  emis Decizia nr. 4/02.04.2021 prin care a anulat, fara motive justificative, ambele convocari ale comitetului creditorilor debitoarei M SA din data de 02.04.2021, in masura in care dispozitiile judecatorului sindic de plata a cautiunii in suma de 20.000 nu comporta  interpretare.

 In aceeasi maniera confuza si lipsita de profesionalism, instanta constata ca a fost convocata si  adunarea creditorilor din data de 24 martie 2021 ( ca urmare  si a solicitarii  creditorului DGRFP Galati-AJFP Constanta, membru in Comitetul creditorilor),  in vederea aprobarii cererii adjudecatarului S T SRL  de  plata a diferentei de pret pentru bunurile mobile, intr-un termen de 15 zile zile de la aprobarea adunarii creditorilor,  lichidatorul judiciar  publicand ulterior  o  erata in BPI 5052/19.03.2021, prin care  mentioneaza ca ordinea de zi din acel convocator va fi citita  astfel:  de aprobare a  platii unei diferente de pret pentru bunurile mobile vinoteci, intr-un termen de 15 zile, respectiv, de aprobare a  platii unei diferente de pret pentru bunurile mobile vinoteci, intr-un termen de 2 zile  de la aprobarea adunarii creditorilor, introducand de fapt  o noua ordine de zi, in sensul aprobarii unei  platii unei diferente de pret pentru bunurile mobile, intr-un termen de 2 zile  de la aprobarea adunarii creditorilor.

 Cat priveste apararile creditorului O  SRL U  in  sensul  respingerii sesizarii de inlocuire a lichidatorului judiciar CII A I F, instanta subliniaza ca  nu  se procedeaza la efectuarea unei comparatii intre activitatea fostului lichidator judiciar si a celui prezent, iar dispozițiile art. 22 alin. 3 și 4 din Legea nr. 85/2006 reprezintă sediul materiei atât pentru sancționarea administratorului judiciar cu amendă judiciară cât și pentru stabilirea despăgubirilor în cazul în care acesta a produs un prejudiciu unei părți interesate, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere din culpă sau rea-credință a atribuțiilor sale.

 Referitor la concluziile scrise  depuse de creditorul S R SRL (fila 7 si urm. vol. 25),  instanta  invedereaza ca, desi  jurisprudenta nu constituie izvor de drept in sistemul de drept aplicabil in Romania, Incheierea pronuntata in data de 10.04.2017 in cauza nr. 558/114/2016/a20  de Tribunalul Buzau  avand ca obiect cerere înlocuire administrator judiciar, formulată de petentul – administrator judiciar R S SPRL ( actualmente CII A I F) , respectiv sesizare din oficiu a judecatorului sindic privind  în contradictoriu cu intimaţii - creditori membrii ai Comitetului Creditorilor debitoarei SC O M SRL - SC G I SRL, SC M R SA, prin lichidator judiciar F & F I IPURL, A.N.A.F.- Direcţia Generală Regională A Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Galaţi, şi SC E SA, prin administrator judiciar SP B & Asociaţii SPRL, şi cu intimatul - creditor Preşedinte al Comitetului Creditorilor SC B D SRL prin administrator judiciar E cont IPURL, prin care s-a dispus inlocuirea administratorului judiciar  in urma admiterii sesizarii din oficiu  judecatorului sindic,  poate fi avuta in considerare  in aprecierea  capacitatii de gestionare a anvergurii procedurii de  faliment  privind pe  debitoarea M SA cat si a  modalitatii  proprii de  respectare de catre lichidatorul judiciar a obligatiilor ce ii revin prin dispozitiile Legii 85/2006.

Contrar sustinerilor creditorului  O  SRL U, instanta constata ca fostul lichidator judiciar F & F I C SPRL  a sesizat  in mod justificat judecatorul sindic in  cursul lunii ianuarie 2021 cu privire la  lipsa preluarii in intregime a  gestiunii  debitoarei,  iar  informarea ulterioara referitoare la  cronologia procedurii de predare a gestiunii debitoarei si continuarea demersurilor  de recuperare a creantelor initiate de fostul lichidator nu a adus atingere principiului  de baza  in aceasta faza, respectiv maximizarea gradului de valorificare a activelor si de recuperare a creantelor .

Administratorul/lichidatorul  judiciar este cel mai adesea în mijlocul unor interese aflate în conflict, atribuțiile decizionale sunt partajate și  activitatea acestuia este supusă unui dublu control, din partea creditorilor și din partea judecătorului sindic, ori, in cazul de fata, tendinta  activitatii desfasurate de CII A I F a fost  de eludare a acestui control, prin ignorarea  vointei creditorilor, prin interpretari proprii si  asupra  dispozitiilor judecatorului sindic, prin denaturarea acestora,  prin prezentarea de  rapoarte  incomplete asupra activitatii desfasurate, prin modul defectuos  de  indeplinire a obligatiei de reprezentare a  societatii debitoare in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata, in special in ceea ce priveste recuperarea creantelor,  aspecte care conduc la  concluzia ca lichidatorul judiciar  nu are capacitatea necesara  de a gestiona procedura complexa  de lichidare a debitoarei M R SA iar actiunile sale  aduc atingere drepturilor creditorilor, respectiv puterii decizionale a acestora.

 In consecinta, in raport de considerentele de fapt si de drept expuse anterior,  instanta va admite sesizarea din oficiu a judecătorului sindic  privind încetarea atribuţiilor  lichidatorului judiciar CII A Ion Florin.

Potrivit art. 11 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/ 2006, printre atribuţiile judecătorului sindic se numără şi desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu iar desemnarea se va face pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii. Totodată, judecătorul-sindic va fixa onorariul în conformitate cu criteriile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă.

 Astfel, instanta are in vedere imprejurarea ca  la dosar au  depus oferte  urmatorii practicieni in insolventa: M SPRL, F & F I C SPRL,  MG Activ I SPRL, SM B I SPRL, iar creditorii BRD GSC SA si E SA- prin lichidator judiciar au solicitat numirea  in aceasta calitate a  practicianului in insolventa M SPRL, creditorul  S R SRL - a practicianului in insolventa F & F I C SPRL, iar reprezentantul  DGRFP Galati-AJFP Constanta, in sedinta publica a precizat ca se opune numirii in calitate de lichidator judiciar provizoriu a F & F I C SPRL.

 Avand in vedere  opiniile exprimate de creditorii  mentionati anterior,  cuantumul creantelor detinute de acestia in prezenta procedura, complexitatea cauzei şi necesitatea existenţei resurselor suficiente de timp şi de personal, cât şi a experienţei şi competenţei profesionale, instanţa urmează să desemneze, dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România care şi-au depus oferte la dosarul nr. 2938/118/2012, pe  M SPRL, cu un onorariu provizoriu de 5.000 lei fara tva si cota variabila  de 4% din valorificari de bunuri si recuperari creante, din averea debitoarei, in favoarea creditorilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge cererea de sesizare a  Curtii Constitutionale pentru solutionarea  exceptiei de neconstitutionalitate  a prevederilor art. 258 al.1 si 2 cod proc. civila 1865 si art. 12 al.  3  Legea 85/2006 ca inadmisibila, formulata de creditorul O  SRL U – membru in comitetul creditorilor  debitoarei  M SA – cu sediul în R, CUI 20097..., şi cu sediul procesual ales la B şi Asociaţii S.P.A.R.L. – cu sediul în B.

 Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de creditorul O  SRL U – membru in comitetul creditorilor  debitoarei  M SA – cu sediul în R, CUI 20097..., şi cu sediul procesual ales la B şi Asociaţii S.P.A.R.L. – cu sediul în B, privind  exceptia de neconstitutionalitate  a prevederilor art. 22 al. 2 din Legea 85/2006.

În temeiul art. 29 al. 4 din Legea nr. 47/1992, republicată, sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a  dispozitiilor art. 22 al. 2 din Legea 85/2006, invocata in dosarul de fond al insolventei debitoarei M SA (in faliment).

Respinge  ca neintemeiata cererea  de suspendare a  prezentei cauze  formulata de creditorul O  SRL U – membru in comitetul creditorilor  debitoarei  M SA, in raport de dispozitiile art. 244 al. 1  pct.1 Cod proc civ.

 Cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare in ceea ce priveste  solutia adoptata cu privire la cererea de sesizare a  Curtii Constitutionale pentru solutionarea  exceptiei de neconstitutionalitate  a prevederilor art. 258 al.1 si 2 cod proc. civila 1865 si art. 12 al.  3  Legea 85/2006

Admite sesizarea din oficiu a  judecatorului sindic  in contradictoriu cu intimatul  lichidator judiciar CII A I F - cu sediul în B, CIF: RO 2091..., si membrii comitetului creditorilor - intimati  BRD Groupe SGA SA – cu sediul în B, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6.../19.12.1991, CUI 361.../10.12.1992, şi cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la SCA Y R V & P în B, O  SRL U – cu sediul în R, CUI 20097..., şi cu sediul procesual ales la B şi Asociaţii S.P.A.R.L. – cu sediul în B, DGRFP Galati-AJFP Constanta – cu sediul în C.

 Dispune inlocuirea  intimatului CII A I F din calitatea de lichidator al debitoarei M SA  cu practicianul in insolventa  M SPRL.

 Desemneaza in calitate de lichidator judiciar provizoriu pe practicianul in insolventa  M SPRL,  cu un onorariu provizoriu de 5.000 lei fara tva si cota variabila  de 4% din valorificari de bunuri si recuperari creante, din averea debitoarei, in favoarea creditorilor.

 Cu recurs in termen de 7 zile de zile de la comunicare.

Pronunţată astăzi, 14 aprilie 2021, in sedinta publica.

JUDECĂTOR SINDIC,

C I B GREFIER,

M A I