Contravenţii, neacordare prioritate de trecere vehiculelor,

Decizie 286 din 15.02.2022


Decizia nr.286

Dată speţă 15.02.2022

Domeniu asociat – contravenţii, neacordare prioritate de trecere vehiculelor,

probe, respins apelul

Autor – Ştefuc Liliana

Prin sentinţa civilă nr.4873 din data de 16.06.2021, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, în urma analizării materialului probator administrat în cauză, Judecătoria Ploieşti a respins  formulată de către petentul NBD împotriva procesului-verbal de contravenţie seria PPHX nr.491783/3.10.2020 întocmit de intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, prin care petentul AG a fost sancţionat conform art.100 alin.3 pct. c din O.U.G.nr.195/2002, reţinându-se că la data de 23.10.2020, ora 19.30, petentul conducând autoturismul marca BMV cu numărul de înmatriculare CSA-23-BBL pe acostamentul sensului de deplasare Ploieşti-Braşov al DN1A la plecarea de pe loc şi încadrarea pe acest sens de deplasare nu a acordat prioritate de trecere auto marca Iveco cu numărul de înmatriculare PH-23-NST care circula regulamentar pe DN1A sensul Ploieşti-Braşov şi care a fost nevoit să facă manevra de ocolire a acestuia pentru a evita impactul.

Apelantul NBD a criticat soluţia instanţei de fond pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie, solicitând, în principal, admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, în sensul de a se admite plângerea astfel cum a fost formulată, iar în subsidiar, înlocuirea măsurilor dispuse cu avertisment. 

Tribunalul a reţinut că în mod corect instanţa de fond a respins plângerea şi a înlăturat declaraţia martorului NVD care nu se corobora cu declaraţia martorului CS şi cu aspectele consemnate personal de către agentul constatator.

Este de observat faptul că procesul-verbal de contravenţie atacat a fost încheiat în urma constatărilor efectuate cu propriile simţuri de organul de poliţie, astfel că acesta se bucură de prezumţia de legalitate asociată cu prezumţia de autenticitate şi cu prezumţia de veridicitate.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză nu a rezultat vreo altă situaţie de fapt decât cea reţinută în actul constatator. Astfel, martorul Constantinescu Sergiu care a condus auto Iveco cu nr. PH 23 NST rezultă că apelantul-petent Niţă Bogdan David a apărut în faţa sala o distanţă de 6 metri şi că a fost nevoit să-l depăşească, că acest conducător auto nu a semnalizat intenţia de a intra pe carosabil şi că a efectuat manevra de depăşire întrucât din sensul opus nu venea alt autovehicul, însă în ipoteza venirii vreunui autovehicul nu ar mai fi putut efectua manedra de depăşire şi ar fi fost nevoit să frâneze brusc pentru a nu intra în coleziune cu apelantul-petent.Niţă Bogdan David. 

Tribunalul constată că în mod corect instanţa de fond a înlăturat declaraţia martorului Niţă Vasile Daniel care nu se coroborează cu declaraţia martorului Constantinescu Sergiu şi cu aspectele consemnate personal de către agentul constatator.

Or, petentul-apelant nu a administrat probatorii în cauză care să răstoarne această prezumţie de legalitate şi veridicitate de care se bucură procesul- verbal de contravenţie.

Susţinerile apelantului în sensul că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiilor reţinute în sarcina sa sunt lipsite astfel de suportul probator necesar, neputând fi reţinute de tribunal decât ca simple afirmaţii care nu o exonerează pe acesta de răspundere.

Această prezumţie nu este contrară prezumţiei generale de nevinovăţie, aplicabilă atât în domeniul penal cât şi cel contravenţional (în sensul  doctrinei CEDO contravenţionalul face parte în sens larg din penal), întrucât prezumţia de nevinovăţie funcţionează în faţa instanţei fără a aduce atingere valorii probatorii ale altor acte prevăzute de lege, cu atât mai mult acte oficiale.

Prezumţia de nevinovăţie „contravenţională” înseamnă doar că petentul nu poate fi sancţionat fără a exista un probatoriu concludent contra sa, nu şi că din acest probatoriu nu poate face parte chiar şi procesul-verbal astfel încheiat, chiar dacă nu a fost semnat de către contravenientă.