Contestaţie la executare

Sentinţă penală 219 din 24.08.2020


TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin sesizarea formulată de Penitenciarul Găieşti şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul 3032/105/2020 privind pe condamnatul  M.R.A..

În motivare s-a arătat că prin sentinţa penală nr.431/27.09.2017 a Tribunalului Prahova pronunţată în dosarul nr.5680/105/2017 s-a dispus ca persoana condamnată să execute pedeapsa de 4 ani şi 10 luni închisoare, pedeapsă formată din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi revocarea pedepsei de 3 ani si 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.2361/3016 a  Judecătoriei Ploieşti, definitivă prin decizia penală nr.332/2017 a Curţii de Apel Ploieşti.

A mai arătat că prin sentinţa penală nr.2361/2016 pronunţată de Judecătoria Ploieşti a rămas definitivă prin decizia penală nr.332/2017 a Curţii de Apel Ploieşti, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.431/27.09.2020  M.R.A. a fost condamnat după cum urmează:

-în baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 al. 1 Cp,  art.396 alin.10 Cpp, pentru comiterea infracţiunii de  trafic de droguri de risc la pedeapsa de: 1 an şi 4 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit a şi b Cp după executarea pedepsei principale

- în baza art 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 al. 1 Cp, art.396 alin.10 Cpp pentru infracţiunea de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, la pedeapsa de: 2 luni închisoare

-în baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 al. 1 Cp, art.396 alin.10 Cpp, cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 C.p, pentru infracţiunea de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prevăzute de Legea 194/2011, la pedeapsa de: 4 luni închisoare.

În baza art. 38 al.1. si art. 39 cod penal s-a stabilit  ca inculpatul M.R.A. să execute pedeapsa totală de 1an şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a şi b Cod penal, pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.

În baza art 65 Cp s-au interzis  drepturile prev. de art. 66 lit.a,b cod penal, pe perioada executării  pedepsei principale.

În baza disp. art. 96 alin. 4 şi 5 C.p., s-a revocat pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată inculpatului, prin sentinţa penală nr. 2361/2016 a Judecătoriei Ploieşti, definitivă prin decizia penală nr. 332/2017 a Curţii de Apel Ploieşti

În baza disp. art. 41 alin. 1 C.p. rap. la art.43 alin. 2 C.p.s-a  adaugat pedeapsa rezultantă de 1 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, la pedeapsa revocată de 3 ani şi 4 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani şi 10 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a şi b Cod penal, pe o durată de 1 an, după executarea pedepsei principale.

În baza art 65 Cp s-au interzis  drepturile prev. de art. 66 lit.a,b cod penal, pe perioada executării  pedepsei principale.

În baza art.72 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 27.06.2017  la zi.

În baza art.399 alin.1 Cod proc. penală, s-a menţinut măsura arestării preventive a inculpatului M.R.A..

 Prin sentinţa penală nr. 2361/2016 a Judecătoriei Ploieşti, definitivă prin decizia penală nr. 332/2017 a Curţii de Apel Ploieşti  a fost admis apelul declarat de inculpatul M.R.A. , a fost desfiinţată în parte, în latură penală şi rejudecând cauza, a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 4 luni închisoare în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor.

A redus de la 3 ani la 2 ani şi 8 luni închisoare pedeapsa aplicată acestuia pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 233 , 234 lit. d C.pen.. tâlhărie calificată, cu aplicarea art. 374 şi 376 alin. 10 C.pr.pen.

În baza an. 38 alin.1 şi 2 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. a contopit această pedeapsa cu pedeapsa aplicată de instanţa de fond pentru infracţiunea prev. 205 alin.l C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. dc 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

În baza art. 91 Cod penal raportat la art. 92 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante pentru un termen de supraveghere de 4 ani.

In baza art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, s-a impus inculpatului următoarele masuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lor:

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuiuţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

 - să comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor lor de existenţă;

 - în baza art. 93 alin.2 lit. d Cod penal, s-a impus inculpatului să nu părăsească teritoriul României fară acordul instanţei.

-  în baza art. 93 alin. 3 Cod penal a obligat inculpatul să presteze o munca neremunerata în folosul comunităţii la S.C. SGUP S.R.L sau la Administraţia parcului ....., pe o perioada de 90 zile.

-în baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 96 Cod penal a atras atenţia inculpatului că, în cazul în care pe durata termenului de supraveghere, cu rea-credinţă nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse sau stabilite de lege, instanţa va revoca suspendarea si va dispune executarea pedepsei.

A menţinut în rest dispoziţiile sentinţei apelate.

Astfel, din eroare a fost adăugată la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 431/2017 a Tribunalului Prahova pedeapsa revocată de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2361/2016 a Judecătoriei Ploieşti, ambele definitive, întrucât această din urmă pedeapsă, a fost redusă în apel la 3 ani închisoare.

În raport de cele arătate , tribunalul în temeiul art. 598 C.p.p. va admite sesizarea Penitenciarului Găieşti în ceea ce priveşte condamnatul M.R.A., şi în consecinţă va constata că în ceea ce priveşte pedeapsa de 4 ani şi 10 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 431/2017 a Tribunalului Prahova, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare trebuia să adauge pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 2361/2016 a Judecătoriei Ploieşti, definitivă prin decizia penală nr. 332/2017 a Curţii de Apel Ploieşti, şi nu de 3 ani şi 4 luni închisoare aşa cum a fost menţionat în hotărârea de condamnare.

Va deduce perioada executată de la 27.06.2017 la zi.

Va dispune anularea mandatului de executare emis anterior şi emiterea unui nou mandat.

Va menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale nr. 431/2017 a Tribunalului Prahova.

Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 313 lei , va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.