Cerere de indreptare eroare materiala. Solutionarea ei in sedinta publica.Consecinte.

Decizie 86 din 20.01.2005


3.Cerere de indreptare eroare materiala. Solutionarea ei in sedinta publica.Consecinte.

Petentul T.P. a solicitat Judecatoriei Radauti rectificarea sentintei civile 1238/1995, in sensul de a se mentiona ca terenul este amplasat pe raza comunei Volovat, in trupul „Vadu Vladichii”, in loc de comuna Emil Bodnaras.

Cererea a fost respinsa de Judecatoria Radauti, prin incheierea din 29.03.2004, retinandu-se ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.281 Cod procedura civila.

Apelul petentului a fost respins ca nefondat prin decizia civila nr.595/30.09.2004 a Tribunalului Suceava, cu aceeasi motivare.

Recursul declarat de petent este fondat, dar pentru motivul invocat din oficiu de instanta de recurs.

In cauza, reclamantul a uzat de procedura necontencioasa a indreptarii materiale, prevazuta de art.281 Cod procedura civila.

Ori, potrivit art.336 al.7 Cod procedura civila, „ apelul si recursul se judeca in camera de consiliu”, dispozitie ce constituie o derogare de la regula judecarii in sedinta publica si a carei incalcare este sanctionata cu nulitatea, conform art.105 al.2 Cod procedura civila.

Cum, in speta, tribunalul a judecat apelul in sedinta publica, recursul va fi admis, decizia casata si cauza trimisa aceluiasi tribunal, pentru rejudecare.

(Curtea de Apel Suceava – decizia civila nr.86/20.01.2005).