Plângere rezoluţie Parchet

Sentinţă penală 307 din 10.02.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI-SECTIA PENALA

Dosar nr. .........................

SENTINTA PENALA NR. ...............

SEDINTA PUBLICA DE LA ......................

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE - .............................

GREFIER - ..............................

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti este reprezentat de procuror .............................

Pe rol solutionarea cauzei având ca obiect plângere prev. de art. 2781 C.p.p., privind pe petentul ................... si pe intimatul .......................

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica de la ................., fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data. Având nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amânat pronuntarea la ...................

I N S T A N T A

La data de .................. a fost înregistrata pe rol plângerea formulata de petentul .................., în contradictoriu cu intimatul ....................., împotriva Rezolutiei nr..................... din ................ emisa de procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, mentinuta prin Rezolutia nr....................... din ................... emisa de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti.

În motivare petentul arata ca la pronuntarea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale s-au avut în vedere raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de expertul ..............., declaratia conducatorului auto si a martorului ................. Faptul ca petentul a fost transportat imediat la spital ca urmare a leziunilor produse a condus la retinerea unei situatii de fapt eronate, nefiind prezent la efectuarea actelor întocmite de organele de politie la fata locului. Se încearca a se acredita ideea ca petentul se afla la o distanta de aproximativ 14 m dupa terminarea marcajului pietonal, ca s-a angajat în traversarea carosabilului printr-un loc nepermis, chiar ca starea de pericol iminent de accident a fost creata de el. De asemenea, este de observat ca aceasta maniera subiectiva de redare a evenimentului rutier de catre expertul tehnic se întemeiaza în esenta pe declaratia numitului ..........................

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin Rezolutia nr................. din ............. emisa de procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost confirmata propunerea organelor de politie de neîncepere a urmaririi penale fata de ..................... sub aspectul infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. de art.184 alin.2,4 C.pen., în temeiul art.228 alin.6 si art.10 lit.d C.pr.pen., având în vedere ca din cercetarile efectuate în cauza a rezultat ca accidentul s-a produs din culpa exclusiva a victimei ....................., care s-a angajat în traversarea strazii prin loc nepermis.

Prin Rezolutia nr................... din ..................... emisa de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost respinsa plângerea petentului împotriva rezolutiei procurorului de caz.

Instanta apreciaza ca plângerea formulata conform art.2781 C.pr.pen. nu este întemeiata, întrucât în mod corect s-a dispus neînceperea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de vatamare corporala din culpa prevazuta de art.184 C.pen. Fapta intimatului nu întruneste elementele constitutive ale acestei infractiuni sub aspectul laturii subiective, deoarece din mijloacele de proba administrate nu a rezultat existenta culpei acestuia.

Din analiza actelor dosarului (declaratiile partilor, proces-verbal de cercetare la fata locului, planse foto, declaratia martorului ................., raport de expertiza medico-legala, raport de expertiza tehnica judiciara) rezulta ca la data de .................., în jurul orei ........... intimatul ................... a condus autoturismul ................ cu nr. de înmatriculare ..............pe str.............................. dinspre ................. catre ................., împrejurare în care l-a accidentat pe petentul ...................., angajat în traversarea drumului.

Din raportul de expertiza medico-legala nr.................. întocmit de Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" (fila 29 dosar Parchet) reiese ca ................ prezinta leziuni traumatice (fractura oase gamba dreapta) care s-au putut produce la data de ................. prin lovire cu corp dur în conditiile unui accident rutier (impact la nivelul gambei drepte) si necesita pentru vindecare 130-150 zile de îngrijiri medicale. Leziunile traumatice nu au pus în primejdie viata victimei.

Asa cum rezulta atât din procesul-verbal de cercetare la fata locului, din plansele foto cât si din declaratia martorului ............... (fila 25) care se coroboreaza cu declaratiile intimatului, accidentul s-a produs dupa marcajul pietonal, iar ................... a traversat neregulamentar strada, fiind infirmate clar sustinerile petentului în sensul ca ar fi traversat drumul pe marcajul pietonal.

În procesul-verbal de cercetare la fata locului întocmit la data de .............. (filele 4-8) se arata ca s-au descoperit doua urme de frânare în lungime de 15,50 m care încep la o distanta de 6,50 m fata de nivelul marcajului pietonal si la o distanta de 1,40 m fata de bordura din dreapta, terminându-se la o distanta de 2,20 metri fata de aceeasi bordura.

Din schita locului accidentului (fila 10), înscris coroborat cu mentiunile din procesul-verbal de cercetare la fata locului si cu plansele foto rezulta de asemenea ca la fata locului s-au gasit urme sub forma de cioburi de sticla provenind de la oglinda retrovizoare stânga a autoturismului condus de .................., geamul oglinzii fiind spart la momentul impactului cu victima.

Or, aceste cioburi au fost descoperite tot dupa marcajul pietonal.

În cauza a fost efectuat si un raport de expertiza tehnica judiciara (filele 38-49), având ca obiective stabilirea dinamicii accidentului rutier, cu precizarea directiei, vitezei de deplasare a autovehiculului si a victimei, locul impactului, momentul aparitiei starii de pericol, distanta parcursa de autovehicul si victima din acest moment si pâna la impact, posibilitatile tehnice de evitare a accidentului avute la dispozitie de persoanele implicate, viteza maxima de deplasare a autovehiculului la care conducatorul auto putea evita producerea impactului.

Concluziile raportului de expertiza sunt prezentate la filele 48-49, retinându-se ca autoturismul ................ cu nr. de înmatriculare .............., condus de ................., se deplasa pe str.................., dinspre ................... catre ................, când victima ................., ce era angajata în traversarea drumului de la stânga spre dreapta, s-a lovit de partea laterala stânga a acestuia, zona oglinzii exterioare, dupa care a cazut pe carosabil.

În momentele premergatoare producerii accidentului autovehiculul se deplasa cu o viteza de 49 km/h iar victima cu 5,3 km/h. Impactul autovehicul-pieton s-a produs într-un punct situat cu 8,7 m înainte de sfârsitul urmelor de frânare, respectiv la 13,3 m dupa terminarea marcajului pietonal.

Pietonul .................. a determinat o stare de pericol potential, pentru ca s-a angajat în traversarea carosabilului printr-un loc nepermis. Starea de pericol iminent a fost creata tot de catre victima, iar pentru conducatorul auto a intervenit în momentul în care aceasta, venind din lateral stânga, prin fata autovehiculului de mare tonaj aflat pe banda a doua, a ajuns în câmpul sau vizual si pe directia de deplasare a autoturismului .............. Din momentul aparitiei starii de pericol iminent si pâna în cel al impactului victima a parcurs un spatiu de 2-3 metri iar autovehiculul de 18 metri.

Pentru conducatorul auto .................., la viteza de deplasare a autoturismului de 49 km/h nu a existat posibilitatea tehnica de a evita producerea accidentului cu ajutorul frânei de serviciu, deoarece nu a avut la dispozitie timp si spatiu pentru executarea manvrei propriu-zise. Viteza maxima de deplasare a autovehiculului Dacia Supernova la care conducatorul auto putea evita impactul a fost de 35 km/h. În conditiile accidentului numai victima putea preveni producerea lui, daca nu s-ar fi angajat în traversarea drumului printr-un loc nepermis si fara sa se asigure.

Totodata, este de mentionat ca petentul, desi a beneficiat de asistenta juridica în faza cercetarilor, nu a formulat obiectiuni cu privire la raportul de expertiza, asa cum rezulta si din procesele-verbale aflate la filele 51-52.

În consecinta, instanta retine ca autoturismul intimatului se deplasa pe prima banda, a trecut de marcajul pietonal, iar petentul a traversat (de la stânga la dreapta raportat la sensul de circulatie al autoturismului) prin fata unui autovehicul de mare tonaj aflat pe banda a doua. Desi a frânat, conducatorul auto nu l-a mai putut evita, pietonul lovindu-se de partea laterala stânga a autoturismului, în zona oglinzii exterioare stânga.

În raport de împrejurarile evenimentului rutier, nu se constata ca intimatul ar fi actionat cu forma de vinovatie prevazuta de lege (culpa cu prevedere sau culpa simpla), întrucât nu a avut posibilitatea de a evita producerea accidentului.

Fata de cele expuse anterior, instanta constata ca plângerea este nefondata si o va respinge în baza art.2781 alin.8 lit.a Cod procedura penala.

Se vor mentine solutiile Parchetului, urmând sa se faca si aplicarea art.192 alin.2 Cod procedura penala în ceea ce priveste cheltuielile judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

În baza art.2781 alin.8 lit.a Cod procedura penala respinge ca nefondata plângerea formulata de petentul ........................ (domiciliat în ..............................., CNP .............................), în contradictoriu cu intimatul ............................... (domiciliat în .............................................).

Mentine Rezolutia nr................... din ...................... emisa de procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti si Rezolutia nr........................ din ..................... emisa de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti.

În baza art.192 alin.2 Cod procedura penala obliga pe petent la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, ......................

PRESEDINTE  GREFIER

................................. ...............................

Red.Dact/M.C./4 ex./23.02.2010

4