Infracţiune de nerespectare a hotărârii judecătoreşti. executare. condiţii

Decizie 514 din 15.09.2005


INFRACŢIUNEA DE NERESPECTARE A HOTĂRÂRII

JUDECATOREŞTI. EXECUTARE. CONDIŢII.

Prin sentinţa penală 584 din 23.o2.2005 a Judecătoriei Bacău, inculpatul V.M. a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, prevăzută şi pedepsită de art. 271 al. 2 Cod penal.

In temeiul art. 17o al. l Cod pr. Penală s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare, în sensul că inculpatul a fost obligat să lase în deplină posesie,  folosinţă şi proprietate părţilor civile B.C. şi A.B, suprafaţa de 2l43 m.p teren, aşa cum s-a hotărât prin sentinţa civilă 5487 fin 3 iunie l992 a Judecătoriei Bacău, rămasă definitivă prin decizia civilă 2289 din 27 octombrie l999 a Tribunalului Bacău.

In fapt prin hotărârile civile sus-menţionate, inculpatul a fost obligat să lase în deplină posesie, folosinţă şi proprietate suprafaţa de 2l43 mp, reclamanţilor B.M. şi B.E.

Sentinţa civilă 5487 din 03.06.1992, odată rămasă definitivă, a fost pusă în executare la data de l6.o4.2002, la cererea reclamanţilor B.M şi B.E.

Executorul judecătoresc prin procesul – verbal de punere în executare, a identificat terenul, l-a măsurat şi l-a marcat cu ţăruşi dar a constatat că pe acest teren, erau amplasaţi stâlpi de beton, iar inculpatul a cultivat viţă de vie şi pomi fructiferi.

Din acest motiv, executorul judecătoresc i-a acordat inculpatului un termen de trei săptămâni pentru a ridicat şpalierii, viţa de vie şi pomii fructiferi.

Cum acest lucru nu s-a realizat, părţile vătămate B.C şi A.B au formulat o plângere penală împotriva inculpatului V.M, motivat de faptul că nu a eliberat suprafaţa de 2l43 m.p teren, aşa cum i-a pus în vedere executorul judecătoresc, inculpatul fiind în final condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, prevăzută de art. 271 al. 2 Cod Penal, prin sentinţa penală nr.584/23.02.2005, a Judecătoriei Bacău, aşa cum s-a mai arătat.

Tribunalul Bacău prin decizia penală nr. 371 din l2.04.2005 a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul V.M, împotriva sentinţei penale 584 din 23.02.2005 a Judecătoriei Bacău.

Recursul declarat de inculpat a fost admis de Curtea de Apel Bacău, prin decizia penală 5l4/R/ din l5.09.2005, iar inculpatul a fost achitat pentru art.27l al. 2 Cod penal, în temeiul art. 1l pct.2 lit. a, raportat la art. 10 lit. d, Cod pr. Penală, apreciindu-se că faptei îi lipseşte un element constitutiv  al infracţiunii. S-a arătat că infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, indiferent de forma în care se realizează, presupune vinovăţia făptuitorilor sub forma intenţiei, ceea ce înseamnă că acesta  îşi dă seama că se împotriveşte, prin acţiunea sau inacţiunea sa, la executarea unei hotărâri judecătoreşti sau că împiedică o persoană să folosească un imobil.

In prezenta cauză, sentinţa civilă pentru care executorul judecătoresc a dispus executarea, nu conţine decât dispoziţii cu privire la suprafaţa de teren în litigiu, respectiv 2l43 m.p. nu şi cu privire la bunurile aflate pe acest teren (stâlpi, şpalieri, viţă de vie, pomi fructiferi).

Ori, inculpatul nu a avut nici un moment reprezentarea că împiedică folosinţa terenului, câtă vreme nu a fost obligat prin hotărâre judecătorească şi la ridicarea construcţiilor şi culturilor.

Pe de altă parte, titlu executoriu nu poate fi interpretat extensiv, în sensul că se poate executa în plus faţă de ce s-a dispus prin sentinţa civilă nr. 5487 din 3o iunie  1991 a Judecătoriei Bacău.

decizia penală  nr. 514/15.09.2005