Primari. Funcţii de demnitate publică. Remunerare

Decizie 606 din 28.10.2005


Prin acţiunea civilă reclamantul S.S. a solicitat obligarea pârâtului C.L., la plata unor drepturi băneşti privind  sporul de vechime , premiul lunar de 2% şi premiul anual pentru perioada 2002- 2005, perioada în care a îndeplinit şi îndeplineşte funcţia de primar.

Reclamantul şi-a întemeiat acţiunea civilă pe disp.art. 14 alin. 1 , art. 17 si art. 18 alin. 1 din Legea nr. 40/1991 republicată, dispoziţii care prevăd acordarea drepturilor băneşti  solicitate susţinând că deşi remuneraţia sa  s-a stabilit potrivit art. 19 din Legea nr. 154/1998, el ocupând  o funcţie de demnitate publică, această remuneraţie s-a calculat eronat potrivit art. 20 din Legea nr. 154/1998 la care trebuiau adăugate şi drepturile prevăzute de dispoziţiile legale din Legea nr. 40/1991, mai sus menţionată.

Prin sentinţa civilă nr. 276 din 23.06.2005 s-a respins ca nefondată acţiunea civilă formulată de reclamant, iar recursul  declarat de acesta împotriva hotărârii instanţei de fond fiind de asemenea respins ca nefondat.

Pentru a se pronunţa aceste hotărâri, s-a reţinut de instanţa de fond şi respectiv de către  cea de recurs, că potrivit art. 66 din Legea nr. 215/2001 si art. 3 din Legea nr. 154/1998, funcţia de primar (viceprimar) este funcţie  de demnitate publică şi că sistemul de salarizare a acestor categorii de funcţii, respectiv salariul de bază lunar prevăzut de Legea nr. 40/1991, a fost înlocuit cu indemnizaţia  lunară prevăzută de Legea nr. 154/1998.

Potrivit art. 19 din Legea nr. 154/1998 , persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, pentru activitatea desfăşurată, au dreptul la o indemnizaţie lunară potrivit anexei  nr. II/1 din lege, această indemnizaţie fiind unica forma de remunerare pentru activitatea desfăşurată, anexă care ulterior a fost înlocuită cu anexa VII/1.b – OUG nr. 191/2002.

Deci remuneraţia funcţiei de primar, funcţie de demnitate publică – constă într-o indemnizaţie calculată în condiţiile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 154/1998.

Drepturile băneşti solicitate de reclamant – spor de vechime, prima lunară, prima anuală, nu-i pot fi acordate pentru că, potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 154/1998, indemnizaţia prevăzută de anexa II/1  (în prezent  anexa VII/1.b) este unica formă de remunerare, iar conform art. 24 alin. 3 din lege, drepturile prevăzute de art. 14 alin. 1, art. 17 si art. 18 alin. 1 din Legea nr. 40/1991 republicată, se acordă numai personalului bugetar prevăzut în anexele III – VIII din Legea nr. 154/1998, din care nu fac parte primarii (viceprimarii).

Din Anexa nr. X la Legea nr. 154/1991, alin. penultim şi ultim, rezultă că reglementările cuprinse de Legea nr. 40/1991, republicată, se menţin în continuare privind stabilirea salariului pentru personalul încadrat în activitate, cărora nu li se aplică prevederile  Legii nr.  154/1998, celelalte drepturi abrogându-se.

S-a mai reţinut de instanţa de recurs că în sprijinul celor menţionate mai sus,  sunt şi prevederile OUG nr. 108/2005 aprobate prin Legea nr. 331/2001 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite din administraţia publică locală în care se prevede expres că aceste persoane nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.